Alla inlägg den 9 oktober 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 oktober 2017 16:13

KONTROLL-BEHOVET.


      DÄR DET FINNS EN RÄDSLA FINNS DET


ETT KONTROLL-BEHOV.


1.  Skadar människans indentitet.


2.  Trivs inte tillsammans med ömheten  värmen

och omsorgen.


3.  Människa ingen längtar bli kontrollerad.


4.  Saknar demokratisk anda.


5.  Ödmjuke känner ingen gemenskap med

kontroll-behovet.


6.  Förminskar arbets-glädjen.


7.  Vara kontroll-behovets fiende och o-vän.


8.  Vara rädd för den.


9.  Inte känna någon gemenskap med.


10.  Kontroll-behovet formar ödmjuka hjärtan.


11.  O-social och o-vänskaplig.


12.  Känner inget behov utöva den över  sin

nästa.


13.  Förnedrar människo-värdet.


14.  Kontroll-behovet bedragande genom  rädslan

tänk om det händer något.


15.  I kontrollbehovet finns  ingen ödmjukhet.


16.  Tänk om aldrig bestraffningen inträffar.


17.  Kontroll-behovet inger en tankebild om

bestraffning  som inte existerar.


18.  Lögnen åker en  gratis resa  på kontroll-behovets  bekostnad.


19.  Kontroll-behovet slipar  ödmjukhetens

vackra ädelstenar.


20a.  Människan äger ett naturligt

säkerhets-tänkande.


21.  Människans naturliga säkerhets-tänkandet

förstörs av högmodets kontroll-tänkande.


22a.  Över-beskyddat kontroll-tänkande skadligt

och smärtsamt.


22b.  Över-beskyddat kontroll-tänkande tar inte hänsyn till individuella säkerhets-tänkandet.


22c.  Människors makt-begär  tar inte alltid

hänsyn till människans naturliga

säkerhets-tänkande.


23.  Inte glömma o-moralen  ( arbets-moralens

påverkan på säkerhets-tänkandet.


24.     


Sanningen gör människor fria.


Inte vara rädd för sanningen.


Vara  rädd för kontroll-behovet  ( över-beskyddat

säker-hets-tänkande ).


Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 oktober 2017 16:12

JESUS SYRAKS BOK.  42:9-14.


KVINNOR GER BEKYMMER.


¤SYRAKS BOK.  42:9.


9.  #En dotter är sin fars hemliga bekymmer,

han blir sömnlös av oro för henne:

          medan hon är ung, för att hon skall

bli över, och när hon blivit gift, för att hon

    skall bli förskjuten#. 


Faders kärlekens oroliga tankar om sin älskade dotters välbefinnande.

     Villig beskydda henne från faror och olyckor.

Tillåter sig sömnlösa nätters bekymmer för hennes

    framtid bli mogen i sin  kvinnlighet.


¤Syraks bok.  42:10.


10.  #Medan hon är ogift, för att hon skall råka

i olycka och bli med barn i föräldrarhemmet,

      och när hon är gift, för att hon skall vara otrogen

eller för att äktenskapet skall bli barnlöst#.


Faders-kärlekens bekymmer och oro över dotterns

   o-gifta tillstånd  råckar i olycka blir gravid utanför

          äktenskapets beskydd och välsignelse.


Dotterns äktenskaps blir o-troget.

       Dotterns äktenskap blir barnlöst.


¤Syraks bok. 42:11.


11.  #Vaka strängt över en självsvåldig dotter,

       så att hon inte drar över dig   fiendernas

åtlöje, skvaller i staden och anklagelser  bland

       folket och skämmer  ut dig  inför alla

människor#.


Vara vaksam över dotterns o-lydiga  bortskämda

beteende  vilket kan dra olycka över fadern.


Olyckans följder  fiendernas skallerier åtlöje

i staden.

       Falska anklagelser  bli utskämd  i

människors ögon.

Syraks bok. 7:24.


24.  #Har du döttrar, så vaka över deras oskuld,

och ge dem inga vänliga blickar#.


Vaka över deras jungfrulighet.

       Vänliga blickar ----- o-nyttiga blickar.


Syraks bok. 26:10.


10.  #Vaka strängt över en självsvåldig dotter,

annars  utnyttjar hon din släpphänthet#.


Var vaksam över o-lydnadens dotter

o-lydnaden utnyttjar din likgiltiga fostran.


¤Syraks bok.  42:12.


12.  #Fäst dig inte vid skönhet hos någon,

och sitt inte i sällskap med kvinnor#.


Syraks bok.  9:8.


8.  #Vänd bort blicken från en välskapt kvinna,

se inte närgånget på en annans vackra hustru.

       Av kvinnlig skönhet har många förförts

den kommer lidelsen att flamma upp som eld#.


Välskapt kvinna  vacker hustru kvinnliga skönheten.


       Ögats seende inför välskapt kvinna  väljer

själv se henne antingen som en fin gåva

      eller se  hennes med begärets ögon.


Se med begärets ögon en annans vackra hustru

i sitt begå äktensskapsbrott med henne.


Se med tacksamma ögon  kvinnliga skönheten

     de emotionella rikedomarna.


¤Syraks bok.  42:13.


13.  #Ty från kläder kryper det ut mal och från

en kvinna kvinnlig ondska#.


Vara vaksam för den kvinnliga ondskan.


Kvinnliga ondskan utrycks i klädernas tilldragande

utsmyckning. 


¤Syraks bok.  42:14.


14.  #Hellre en mans ondska än en god kvinna,

och av en skamlös kvinna kommer vanära#.Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 oktober 2017 16:12

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL.  70.


7000.  Inte använda sin tunga till svekets tal.


7001.  Inte använda sin tunga  till förtalets tal.


7002a.  Ödmjuke älskar inte sin egen vilja.


7002b.  Ödmjuke älskar inte själv-godheten.


7002c.  Ödmjuke älskar inte  egoismen.


7003a.  Egoismen upphöjer sig själv.


7003b.  Egoismen självgod & själv-upptagen.


7203c.  Egoismen själv-utvald gud.


7204a.  Egot gjort sig själv till Gud.


7204b.  Egot ärar sig själv som Gud.


7204c.  Egot tillbeder sig själv som Gud.


7204d.  Egot själv-dyrkan.


7205.  Ilskne underhåller ärar  ilskenheten i sitt

liv bäste vän till ilskenhetens önskemål och vilja.

7006a.  Stillheten & tystnaden  tillgängliga för  Alla.


7006b.  Stillheten Och tystnaden  deras närhet

nyttig för Alla.


7006c.  Stillheten och tystnaden varandras nytta

stöd och hjälp.


7007.  Egen-viljan smärtsam och sårande.


7008.  Egen-viljan hatisk och föraktfull mot

sin nästa.


7009a.  Krävande människa inte hjälpsam

och tacksam.


7009b.  Krävande människa


7009c.  Krävande människa


7010.  Känslo-livet förändrar inte väder & vind.


7011a.  Ondskans uthållighet i att skada mänskligheten.


7011b.  Vara ondskans tjänare och tjänarinna. 


7011c.  Ondskan gör sina egna beslut.


7012.  Ondskan lyssnar  inte på sanningen.


7013.  Ondskan lögnens följeslagare.


7014.  Ondskan laglöshetens följeslagare.


7015.  Ondskan uppfostrar laglösheten.


7016.  Känner hjärte-sorgen över tungans

användande av förtalet & skvalleriet.


7017.  Bättre använda tungan tala sanning

istället för skvaller & förtal.


7018.  Ödmjuke försvarar ödmjukheten.


7019.  Lögnen dårskap inför sanningen.


7020.  Vreden vara varje dag o-vän.


7021a.  Den vrede försvarar vreden.


7021b.  Häftige försvarar häftigheten.


7021c.  Ilskne försvarar ilskenheten.


7022a.  Vänlige  dagligen vän med vänligheten.


7022b.  Snälle  dagligen vän med vänligheten.


7022c.  Gode dagligen vän med godheten.


7023a.  Känslo-livet påverkar inte vädret.


7023b.  Vädret påverkar känslo-livet.


7023c.  Vädret visar ingen hänsyn till känslo-livet.


7024a.  Vredens värde agnars värde för vinden.


7024b.  Vredens fåfänga vrede  i sitt eget ego.


7025c.  Vreden vänder sig mot sin egna

egocentriska vrede.  Skada sig själv.


7025.  Högmodet aldrig lärt sig lyssna.


7026.  Tänk om ::: rädslan.


7027.   Tänk om  ::: bestraffning.


7028.  I bestraffningen finns ingen litenhet

och ödmjukhet.


7029a.  Arbets-moralen  ( moralen ) börjar i

familje-livet.


7029.  Finns ingen familje-moral

fungerar inte Arbets-moralen.


7029c.  Säker-hetstänkande & arbetsmoral

stöd hjälp  för varandra. 


7030a.  Två ögon ser  bättre än ett öga.


7030b.  Ett öga ser bättre  än två ögon.


7030c.  Två öron  hör bättre  än ett öga.


7030d.  Ett öga  hör bättre  än två ögon.


7031a.   Vädret  lever sitt egna liv.


7031b.  Vädret styrs inte av känslolivets beteende.


7031c.  Vädret går sin egen väg  lever sitt

egna liv  låter inte sig påverkas av känslo-livet.


7032a.   Kontroll-behovet smittosam sjukdom.


7033b.  Kontroll-behovet  löser  inga problem.


7033c.  Kontroll-behovet  skapar nya problem

tänker för o-självtänkande personer.


7034.   Ödmjuk tunga  ödmjuka tankar

ödmjuka vilja.


7035a.  Kärleken och ödmjukheten  livets vinnare.


7035b.  Hatet och högmodet  livets förlorare.


7035c.  Föraktet och övermodet  livets  förlorare.


7036a.  Inte låta fräckheter gå ut ur våra munnar.


7036b.  Inte tillåta skvaller gå ut ur våra munnar.


7036c.  Inte tillåta skvalleriet gå ut ur

våra munnar.


7037.  Lyssna på vad hjärtat säger.


7038.  Finns en fara att förspilla sin tid på

o-nyttigheter.


7039a.  Tiden går ifrån oss  livet går ifrån oss.


7039b.  Tiden som varit kommer inte tillbaks.


7039c.  Tiden styrs inte av människans vilja. 


7040.  Tänk om rädslan bedrars oss  när det

aldrig inträffar.


7041a.  Penning-begäret åker gratis på

Siffer-tänkande människors bekostnad.


7041b.  Siffer-tänkande personer  inga psykologer.


7041c.  Siffer-tänkande människor ingen

känsla för männkisko-värdet.


7042a.  Vreden utestänger människan från saktmodets rikedomar.


7042b.  Häftigheten utestänger människan

från saktmodets rikedomar.


7042c.  Ilskenheten utestänger människan

från saktmodets rikedomar.


7043.  Hatet och bitterheten jämförs med

cancerssvultets närvaro  kärleken  barmhärtigheten

tar bort den.


7044.  Lycklig den mäniskan som får leva

i frihet från svek och hat-begäret.


7045.  Måttfullheten och mildheten  nyttiga

för livet.


7046a.  Stillhetens hjärtlighet.


7046b.  Stillhetens  omsorgsfullhet.


7046c.  Stillhetens  ömhet  och omsinthet.


7047.  Stillhetens närhet  sällskaplig.


7048a.  Tuktandet ifrån vreden in i saktmodighetens

underbara värld.


7048b.  Tuktandet ifrån häftigheten in i

saktmodighetens underbara värld.


7048c.  Tuktandet ifrån ilskenheten in i

saktmodighetens underbara värld.


7049a.  Livet i saktmodets underbara värld

umgås med hennes rikedomar.


7049b.  Livet i saktmodets  underbara värld

vara fri  leva i friheten från vredens smärta 

och lidande.


7049c.  Livet i saktmodets underbara värld

vara fri  leva i friheten från häftighetens

smärta och lidande.


7049d.  Livet i saktmodets underbara värld

vara fri  leva i friheten från ilskenhetens

smärta och lidande.


7050.  Låta saktmodets närhet och närvaro

förbliva i hjärta och sinne.


7051.  Låta saktmodet vara Herre i tungan

hjärtat och sinnet.


7052.  Hjärtats och sinnets saktmod fullbordas

i uthålligheten och tålamodet.


7053a.  Ingen människa kan leva utan kärlek.


7053b.  Ingen människa kan leva utan

vara älskad.


7053c.  Ingen människa  kan leva utan vara

uppskattad och värdefull.


7054a.  Vilken känsla  vara älskad.


7054b.  Vilken känsla  vara uppskattad.


7054c.  Vilken känsla  vara värdefull.


7055.  Stilles livsstil  ärar stillheten.


7056.  Harmoniska livsstilen  ärar harmonin.


7057.  Saktmodigheten i hjärtats tankar  tuktar

tankarna i tanke-världen.


7058.  Tvivel  ängslan  samvets-oro


7059.  Lätt eftersträva fullkomligheten

därför att jag låter mig formas av ödmjukhetens

      och mildhetens närhet.


7060a.  O-tåligheten sårar människans hjärta

och tankar.


7060b.  Häftigheten sårar männskors hjärtan

och  tankar.


7060c.  Ilskenheten sårar människans hjärta 

och tankar.


7061.  Högmod och avund  varandras vänner.


7062.  Ödmjukhet  och tacksamhet

varandras vänner.


7063.  O-barmhärtigheten känns o-intressant

leva med  ger själiska sår.


7064.  Barmhärtigheten  inressant  givande

leva med och dela livet med.


7065a.  Krävande människor ger själiska sår

o-intressanta leva med.


7065b.  Krävande människor  agnar för vinden.


7065c.  Krävande människor  umgås inte med dem.


7066.  Omdömet och klokheten


7067a.  Vreden accepterar och respekterar

inte saktmodets rikedomar.


7067b.  Häftigheten accepterar och respekterar

inte saktmodets rikedomar.


7067c.  Ilskenheten accepterar och respekterar

inte saktmodets rikedomar.


7068a.  Vreden håller saktmodet fången i sin

vredes smärta och lidande.


7068b.  Ilskenheten håller saktmodet fången

i sin ilskna smärta och lidande.


7068c.  Häftigheten håller saktmodet fången

i sin häftiga smärta och lidande.  


7069.  Bättre vara trogen i det lilla  än vara

o-otrogen i det stora.


7070a.  Vredens hårda hjärta föraktar  saktmodets

ödmjuka och milda hjärta.


7070b.


7071.  Lever i samhälle av förblindelse inför

o-moralens verkligheter.


7072.  Överdrivet säkerhet-tänkande glömmer

o-moralens farliga framfart i laglöst samhälle.


7073a.  Vara rädd inför tystnaden  gör den till

fiende och o-vän.


7073b.  Vara rädd inför stillheten  gör den till

fiende och o-vän.


7073c.  Vara rädd inför sinnes-ron och sinnes-friden

gör dem till fiender och o-vänner.


7074.  Vara rädd  för någon känna brist-fällig kunskap och o-vilja umgås med dem.


7075.  Tiden som varit kan vara lärdomens tid.


7076.  Nationell kaos  förvirring  ångest  jämförs

med löv för vinden  agnar för vinden.


7077.  Moralisk behärskad tunga  fridfull tunga.


7078.  O-moralisk  o-behärskad tunga 

saknar den fridfulla tungan.


7079a.  O-moralen  ärar arbets-lösheten 

saknar utbildad arbets-kraft.


7079b.  I familje-livet föds antingen  o-moralen

eller moralen.


7079c.  O-moralen eller moralen gör sitt egna

val i familje-livet. 


7080.  O-moraliskt samhälle  förvirrat kaos samhälle.


7081.  Själviska självgoda  eller själv-utgivande kärleken  självvald den föds i familje-livet.


7082.  Tänk om det händer-rädslan  rädslan

som villigt vill kontrollera hjärtan  och tankar.


7083.  Kontroll-behovet i säkerhets-tänkandet

verksam steg för steg inta nya säkerhetsområden

exempel inom näringslivet.


7084.  Sanningen lider av smärta få bemötas av

lögnens ord och handlingar.


7085a.  O-moralen saknar levnadsregler.


7085b.  O-moralen


7086.  Maktmissbruket saknar ödmjukheten.


7087.  Leva i känslo-mässiga ordstrider.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 oktober 2017 16:12

Rune Eriksson Stockaryd  Henrik Bengtsson Eksjö


Viola Thörner Nässjö  Febe Andersson Ekenäs.


Lars Engberg  Nässjö Ingeborg Nässjö


Tore Petersson Stockaryd  Birgit Karlsson Nässjö


Siv Axelsson Gunnel Robeling


Wera Johansson Tranås  Karin Afzelius Tranås


Bengt Pettersson Sonarps Gård  Ingvar Axman Nässjö


Gustav Klasson Sävsjö  Britta Karlsson Korsberga


Svea Ljunggren

 Oliwer 1993-2013 OWE  Molly Windborg 1972-2002


Åsa Karlberg  1967-2007 Jenny Sandahl  1979-1999


Jonas  Schön  1985-2006


David Andreasson 1983-2006


Tobias Frödeberg 1990-2011 Birgitta Sohlberg 2017


Rolf Granqvist 2017  Harald Lindell 2017


Claes Ivarsson 2017  Oscar Hultqvist 2018


Alvar Johansson 2012   Weine Strid 2018


Kurt Hjalmarsson 2018  Ragnar Swahn  1929-2017


Kurt-Evert Nilsson 2018  Jonas Sandell 1790-1852


Daniel Lagerkvist 2016  Erik Strömberg 1907-1990


Maj.Britt  Strömberg 1922-2106  


Anne  Frank Judinna  1929- början på 1940-talet.


Nils Bouveng  1929-2008  Edla Oscarsson


Ingvar Oscarsson Anna Lind 1957-2003.


 


  

  

 


 Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 oktober 2017 16:12

LOVSÅNG ÖVER SKAPELSEN.  DEl.  1.


¤Syraks bok.  42:15.


15.  #Nu vill jag tala om Herrens verk, och det jag

sett vill jag skildra.

           Genom Herrens ord fullbordades hans verk#.


Psalm.  33:6.


6.  #Genom Herrens ord blev himlen till och

rymdens här på hans befallning#.


Herrens skapande kraftfulla ord  skapade himlen

och rymdens här.


Psalm.  33:9.


9.  #Han talade allt blev till, han befallde och

det skedde#.


Han uttalde ord var skapande  hans befallning i ord

utförde  vad han med sina ord.


Vishetens bok.  9:1.


1.  #MINA FÄDERS GUD, barmhärtighetens herre,

du som har skapat allt med ditt ord#.


Barmhärtighetens herres ord skapande ord.

     Hans barmhärtighet  och nåd  skapade alla

levande varelser  ja hela skapelsen. 


¤Syraks bok. 42:16.


16.  #Den strålande solen blickar ner på allt,

och Herrens skapelse är full av hans härlighet#.


Strålande solens solstrålar  värme  alla levande varelser  ja hela skapelsen.


Hela skapelse-verket  fyllt av hans härlighet.


¤Syraksbok.  42:17.


17.  #Det är inte möjligt  för Herrens heliga att skildra alla hans underbara verk, allt som fick

        sin fasta form av Herren, allhärskaren,

så att han härlighet blev hela världens grundval#.


Herrens heliga  kan inte helt förstå  begrunda

hans  underbara  skapelse-verk.


Herren allhärskarens skapelse förmåga

visade sig i skapelsen.


PSALM AV DAVID:


Psalm. 40:6.


6.  #Stora är de ting du har gjort, dina under, Herre, min Gud, och dina planer med oss.

      Ingen kan mäta sig med med dig.

Jag vill tala och berätta om dem, men de är fler

      än jag kan räkna#.


Kung David  talar om Guds storhets skapande förmåga och sina planer med sin älskade

avbild  Människan.


Ingen kan jämföra sig med din storhet.

     Jag vill berätta om din skapelses underbara

verk  de är fler än jag kan nämna dem vid namn.


GUDS STORHET OCH BARMHÄRTIGHET.


Syraks bok. 18:1-4


1.  #HAN SOM LEVER i evighet har skapat allt i världen .

     

2.  #Herren ensam har rätten på sin sida.


4.  #Det tillkommer ingen att skildra hans verk -----

vemkan utforska hans väldiga gärningar?#.


 ¤Syraks bok.  42:18.


18.  #Avgrunden utforskar han såväl som människans hjärta, han genomskådar 

       hennes planer#.

Ty den högste äger all kunskap; han iakttar tecken

    som visar världens gång#.


Herrens allseende  allvetande genomskådar

människans innandömen.


Den högste tronar på Israels lovsånger  ler i himlen

på sin tron  äger den allvetande kunskapen.


Iakttar i sitt allvetande  världens händelser. 


Ordspråksboken.  15:11.


11.  #Dödsriket och avgrunden ligger öppen

för Herren, hur mycket mer då människors

hjärtan!#. 


Herrens allvetande jämförs med människors hjärtan

och dödsriket  avgrunden.


Sonen säger oss i Uppbarelseboken  Jag har

nycklarna  till döden och dödsriket. 


Jeremia  17:9-10.


9.  #Hjärtat är bedrägligast av allt, det är oförbätterligt ----- vem kan förstå det?


Människo-hjärtat  har allt det som förstör

människo-livet.

      Mäniskans vilja väljer  sitt hjärtats ordförråd antingen hon vill förvara det onda eller goda där. 


10.  #Jag, Herren rannsakar hjärtat och prövar njurarna och lönar var och en för vad han gjort,

       så som hans gärningar förtjänar#.


Herren belönar rättvist efter alla hjärtans gärningar

i ord och handling.  


¤Syraks bok.  42:19.


19.  #Han förkunnar det förgångna och det tillkommande och tyder spåren till det fördolda#.


Han återberättar  det som varit  det tillkommande.

    Gläntar på dörren till det fördolda.


¤Syraks bok.  42:20.


20.  #Ingen tanke undgår honom, inte ett ord

förblir hemligt för honom#.


Känner allas tankar vid namn.

     Alla uttalade ord blir uppenbarade för honom.


PSALM AV DAVID.


Psalm . 139:1-4.


1.  #Herre, du rannsakar mig och känner mig#.


Hans kännedom om livet gör mig trygg.


2.  #Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta vet du vad jag tänker#.


Beskrivning på hans kännedom människan.


3.  #Om jag går eller ligger ser du det, du är förtrogen med allt vad jag gör#.


Hans mänskliga kännedom  visar sin trohet

i vad jag gör.


4.  #Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga#.


Herren känner hjärtats ord innan det  uttalas på

tungan.   Vet vad tungan ska säga antingen

    orden ärar det onda eller goda. 


¤Syraks bok.  42:21.


21.  #Skönt har han ordnat sin vishets väldiga verk;

han är den ende, före all tid och i evighet.

    Inget kan läggas till eder dras ifrån,

och han behöver ingen rådgivare#.


Skapelsen  han vishets väldiga verk.

    Den högste av all evighet.

Är sig själv sin egen råd-givare.


Jesaja bok.  40:13.


13.  #Vem kan styra Herrens tankar, vem ger

honom råd och kunskap?#.

     

¤Syraks bok.  42:22.


22.  #Hur härliga är inte alla hans verk  ----

också den minsta gnista är en fröjd för ögat#.


Hans härlig skapelse-verk prisas  jämförs med

   gnistans återsken ögats fröjd. 


Syraka bok.  39:16.


16.  #Allt vad Herren har skapat är underbart,

och allt vad han har befallt sker i  rätt tid#.


Tänk få se njuta av Herrens vishets skapare-förmåga  hans skapande ords befallning

    sker i rätt tid.


¤Syraks bok.  42:23.


23.  #Allt detta lever och består i evighet;

varje behov blir fyllt, och allt lyder honom#.


Skapelse-verket lever  består i evighet.

     Behoven blir fyllda.

          Skapelse-verket lyder honom.


HUR GUD HAR ORDNAT SIN SKAPELSE.


Syraks bok.  16:27.


27.  #Han bestämde för evigt deras uppgifter

och deras maktområden för  all framtid.

       De känner varken hunger eller trötthet,

och de överger aldrig sina uppgifter#.


Skapelse-verket underordnar sig Skapare

i sina uppgifter.

       Känner sina olika makt-områden i evighet.

Känner varken hunger eller trötthet  trogna

     sina arbets-uppgifter.


¤Syraks bok.  42:24.


24.  #Allt bildar par, det ena svarar mot det andra,

och inget han har skapat är ofullständigt#.


Alla skapade bildade par  känner ansvar för varandra.

      Skapelsen fullkomlig.


¤Syraks bok.  42:25.


25.  #Det ena förhöjer det andras värde;

vem kan se sig mätt på hans härlighet?#.


Finns ingen mättnad se  njuta av hans härlighet.

     Allt skapat  för-höjer varandras värde.

  


  


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Oktober 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se