Alla inlägg under augusti 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 augusti 2017 17:12

HOS DE ÖMJUKA ÄR VISHET.

      Ord.  11:2c.


5900.  Nyttig  kunskap  bättre än  o-nyttig kunskap.


5901.  O-nyttig  kunskap  skadlig  Och  smärtsam.


5902.  Nyttig  kunskap  uppmuntrar.


5903.  Tiden  Intresset  Och viljan tillsammans med

nyttig  kunskap  värdesätter livet.


5904.  Tiden  intresset  och viljan  tillsammans med

o-nyttig  kunskap  livets  tidsjuv och  energi-tjuvar.


5905a.  Ödmjukes kärlek till  ödmjukheten

ges ingen kärlek  till högmodet. 


5905b.  Kärleken till högmodet  svälter ihjäl.


5906a.  Egoismens  penning-begär  tänker på

sig själv.


5906b.  Egoismens  penningbegär  främmande

för givmildheten.


5906c.  Egoismens  penningbegär  ser inte

sin nästas  behov.


5910.  Ut-torkad jord  uppmuntrad av fuktighetens

näringsrika   vatenflöde.


5911a.  Vredens fåfänga  skadar  människan.


5911b.  Häftighetens  fåfänga  skadar  människan.


5911c.  Ilskenhetens  fåfänga  skadar  människan.


5912.  Egoismens fattigdom  på  glädjen.


5913a.  Häftige  har inte saktmodet  inför sina ögon.


5913b.  Ilskne  har inte  saktmodet  inför sina ögon.


5913c.  Förtalaren  har  inte  sanningen  inför

sina ögon.


5914.  Girige  har inte  den  fattige  inför

sina  ögon.


5915.  Övermodige  utnyttjar  sin nästas svagheter.


5916.  Ödmjuke känner ingen  gemenskap

med  högmodet.


5917.  Människans fria  vilja  välja  vad vill hon

tala om  eller inte.


5918.  Vara  rädd  om  stillheten  ära  uppskatta

hennes  gemenskap.


5919a.  Godhjärtade vänner  kivas inte.


5919b.  Godhjärtade vänner  avundas inte.


5919c.  Godhjärtade vänner  grälar inte.


5920.  Övermodiges övermod  sig själv till

egen-skada.


5921.  Stoltes  stolthet  sig själv till  egen-skada.


5922a.  Kärleken  medkänslan  värmer  för-låter.


5922b.  Kärleken  medömkan  ser sin

nästas behov. 


5922c.  Kärleken  medlidandet  ser sin nästas

behov inför sina ögon. 


5923a.   Kärleken  äras & upphöjs vid  stadens portar  hatet  och  föraktet  förödmjukas  vid 

stadens  portar.


5923b.  Saktmodet  Och  mildheten  äras & upphöjs  vid  stadens portar  vreden  ilskenheten  förödmjukas  vid  stadens portar.


5923c.  Vänligheten  &  snällheten  äras  &  upphöjs

vid  stadens portar  elakheten  förödmjukas

    vid  stadens portar.


5924.  Låt sig  vara  kärleksfull  inte  förakt-full.


5925.  Låt sig  vara  kärleks-full  inte hatisk.


5926.  Föraktet Och hatet  sårar  kärleken

& barmhärtigheten.


5927.  Elakheten  sårar  godheten  Och  vänligheten.


5928.  Fåfänglig  ära  fåfänglig  glädje

fåfänglig  upphöjelse  .


5929.  Moders-kärleken   ömmar  för sina  barn.


5930.  Låta sig vara  vän  med  troheten.


5931.  Låta sig  vara  vän  med  ödmjukheten.


5932.  Låta sig vara  vän  med  mildheten.


5933.  Faderskärleken  moderskärleken 

ömmar för familjen.


5934.  Familje-livet  pappa  mamma  barnen.


5935a.  Visad  trohet  i  familjen  ärar  troheten.


5935b.  Visad  ödmjukhet  i  familjen  

ärar  ödmjukheten. 


5935c.  Visad  omtänksam  & omsorg  i familjen

ärar  familje-livet.


5936a.  Vara be-segrad  av  vreden  vara  vredens

slav & slavinna.


5936b.  Vara be-segrad  av  häftigheten  vara

häftighetens  träl  &  slavinna.


5936c.  Vara be-segrad  av  ilskenheten  vara

ilskenhetens  slav  & slavinna.


5937a.  Vara  be-segrad av  ödmjukheten  vara

vara  hennes  träl  &  trälinna.


5937b.  Vara  be-segrad  av  lydnaden  vara

lydnadens  slav  &  slavinna.


5937c.  Vara  besegrad  av  o-lydnaden  vara

o-lydnadens  träl  &  trälinna.


5938a.  Tack  för  vänligen.

Inbjuden  till  gemenskap.


5938b.  Tjäna  vänligheten  vara  hennes  tjänare och  tjänarinna.


5938c.  Tack  för  snällheten.

Inbjuden  till  hennes  gemenskap.


5938d.  Tjäna  snällheten  vara  hennes  tjänare

Och  tjänarinna.


5939.  Vänligheten  godheten  snällheten har

en relation  till varandra.


5940a.   Snällheten   har stängt  sitt sinnets-dörr för

elakhetens  faror  & olyckor.


5940b.  Vänligheten  har stängt  sitt sinnets-dörr

för elak-hetens  faror  &  olyckor.


5940c.  Godheten  har stängt  sitt sinnets-dörr

för elak-hetens  faror  &  olyckor.


5941a.  Ödmjuke  blir ärad  upphöjd i sin ödmjukhet. 


5941b.  Saktmodige  blir ärad  upphöjd  i sin

saktmodighet.


5941c.  Milde  blir ärad  upphöjd  i sin  mildhet.


5942.  Godheten  mildheten  barmhärtigheten

har en  relation  till  varandra.


5943a. Ödmjuke  finner  sin glädje  i  sitt  ödmjuka hjärta. 


5943b.  Vänlige  finner  sin glädje  i  sitt vänliga  hjärta.


5943c.  Snälle  finner  sin glädje  i sitt  snälla hjärta.


5945.  Egoismen  vill inte förlora sig själv.


5946.  Egoismen  älskar sig själv.


5947.  Egoismen  vill beskydda  sig själv.


5948.  Kärleken till vreden  förminskas  förintas

förstörs  växer  kärleken  till  saktmodet.


5949.  Kärleken  till  häftigheten  förminskas

förintas  förstörs  växer  kärleken  till  saktmodet.


5950.  Kärleken  till  ilskenheten  förminskas

förintas  förstörs  växer  kärleken  till  saktmodet.


5951.  Saktmodige  känner  en  intresse-löshet

inför vreden  ilskenheten  häftigheten.


5952.  Ödmjukheten  räddar  människan  från

högmodets  mörker & slaveri.


5953.  Knotande  klagande  hjärtan  lever i

avsaknad  från sinnesron  &  sinnesfriden.


5954.  Lögnen  falskheten  god vän  med

knotande och klagande hjärtan.


5955a.  Knotande  klagande  hjärtan  främmande

för ödmjukheten  saktmodet.


5955b.  Knotande  klagande  hjärtan  främmande

för  snällheten  Och  vänligheten.


5956a.  Tillåta  kärleken  äga  tankar  &  hjärtas tankar.


5956b.  Tillåta barmhärtigheten  äga  tankar

Och  hjärtan.


5956c.  Tillåta  tålamodet  uthålligheten  äga

tankar  Och  hjärtan.


5956d.  Tillåta  ståndaktigheten  Och troheten

äga  tankar  hjärtats  tankar.


5957.  Känna  glädjen harmonin  vilan  bara finnas

till  tacka för livet.


5958.  Där avsaknaden av högmodet finns

har ödmjukheten  funnit sina  djupa rötter.


5959.  Där avsaknaden av hatet & föraktet  finns

har kärleken & barmhärtigheten funnit

       sina djupa rötter. 


5960.  Där avsaknaden av förtalet  & skvalleriet

finns  har sanningen  funnit  sina  djupa rötter.


5961.  Älskvärdige  visar sig  vara älskad  av Alla.


5962.  Kärleksfulle  visar sig  vara  kärleksfull

av Alla.


5963.  Tacksamme  visar sig  vara  tacksam

av Alla.


5964.  Vänlige  visar sig  vara  vänlig  av Alla.


5965.  Vara  Ord-fast  i talet  vara  trovärdig.


5966.  Be-härskad  tunga  vänskapens vän.


5967.  O-behärskad  tunga  vänskapens 

o-vän  Och fiende.


5968.  Snällheten

                 Vänligheten

                       godheten

                              Be-lönas.


5969.  Elakheten  Be-löningslös.


5970.  Ömma Ord

                  Ömt hjärta.


5971.  Ömsinta  Ord

                 Ömt hjärta.


5972.  Tröste-rika  Ord

                   Trösterikt  hjärta.


5973.  Hjälpande  Ord 

                   Hjälpsamt  hjärta.


5974.  Kärleksfulla  Ord

                   Kärleksfullt  hjärta.


5975.  Barmhärtiga  Ord

                   Barmhärtigt  hjärta.


5976.  Regnets  fuktighet  skapade  varelsers

glädje  &  harmoni.


5977.  Regnets näringsrika  vattenflöde

tacksam för  jordens  torrhet.


5978.  Regnet  jordens  torrhets  glädje

& harmoni.


5979.  Saktmodiges  tankesätt  


5980.  Fåfängliga Ord o tankar  skadliga

ord  &  tankar.


5981.  I hjärtat lämna högmodets  skadliga  påverkan  istället  välja  ödmjukhetens  smala

      kärleksfulla  stig.


5982.  Ödmjukheten  försvararen  mot  övermodedt.


5983.  Barmhärtigheten  tröstaren  i  bitterheten

& lidandet.


5984.  Kärleksfulle  vandrar  på kärlekens stig.


5985.  Saktmodige  vandrar  på  saktmodighetens stig.


5986.  Ödmjuke  vandrar  på ödmjukenhetens  stig.


5987.  Ödmjuke  ge sig  tid  ödmjukhetens stig.


5988.  Kärleksfulle  ger sig  tid  på

ödmjukhetens  stig.


5989.  Saktmodige  ger sig tid  på 

saktmodighetens tid.  


5990.  Ödmjuke  inbjuds  till  ödmjukheten 

varje dag.


5991.  Ödmjuke  lär sig  tänka & tala

hennes språk.   


5992.  Övermodige  lär sig  tänka & tala

övermodets  språk.


5993.  Vara  för-slavad  under  ödmjukheten

bli hennes  livs-kamrat.


5994.  Vara  för-slavad  under  stoltheten

lära känna stolthetens skadlig  smärtsamma

      påverkan  i  tankar  hjärtats  tankar.


5995a.  Lyda  ödmjukheten  göra  hennes vilja

vandra  i  hennes  fotspår.


5996b.  Tala  &  tänka hennes  språk  bli enig

med henne  bli lik henne.


5997a.  Vara  för-slavad  under  ärligheten  lära

känna  hennes tankesätt  och  språk.  

                          

5997b.  Lyda  ärligheten  göra  hennes vilja

vandra  i  hennes fotspår.


5997c.  Tala  &  tänka  hennes språk  bli enig

med henne  bli lik henne.


5998a.  Bättre vara  för-slavad under  ödmjukheten

än under  stoltheten. 


5998b.  Bättre vara  för-slavad  under  ärligheten

än  under  o-ärligheten.


5998c.  Bättre vara  för-slavad  under  snällheten

än  under  elakheten.


5999.  Såriga  blödande  hjärtan  talar 

såriga  och  smärtsamma  ord.

   

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se