Alla inlägg den 12 augusti 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 augusti 2017 03:51

#Ordspråken ger vishet och fostran#.

Ord. 1:1a.


6300.  Kärleken  glädjen  livets vänner.


6301a.  Hatet föraktet  livets o-vänner.


6301b.  Hatet föraktet  smärtsam i sitt beteende.


6301c.  Hatet  föraktet  har  inte någon framtid

på jorden.


6302a.  Stolthetens kärlek  ödmjuk kärlek.


6302b.  Stolt kärlek  ödmjuk kärlek  går  skilda vägar.


6302c.  Stolt kärlek  ödmjuk kärlek 

varandras o-vänner.


6303.  Stolt kärlek  tänker på sig själv.


6304a.  Ödmjuk kärlek  tänker på sin nästa.


6304b.  Ödmjuk kärlek  barmhärtig kärlek

lider med de lidande.


6304c.  Ödmjuk kärlek  barmhärtig kärlek

vän med de små fattiga  hemlösa  de svaga

barnlösa  övergivna.


6305.  Egen-viljan  stolthetens kärlek.


6306.  Egoismen  stolthetens  kärlek  ser varandra

som vänner.


6307.  Stoltheten  egoismen  känner  igen varandra

vad de vill  göra tillsammans. 


6308.  Barnets leende  visar  sin tacksamhet.


6309.  Kärleken till penningar  ärar rikedomar.


6310.  Stolthetens  begär efter  penningar

ärar  rikedomar. 


6311a.  Girige ger sitt liv  intresse  vilja tid

till rikedomar.


6311b.  Rike  har sitt hjärta  i  rikedomens

snaror Och frestelser.


6311c.  Rikedomens  lockelser smärtsam

och skadlig.


6312.  Hä-bebärets  lockelser  smärtsam

och skadlig.


6313a.  Talträngd  tunga  smärtsam Och skadlig.


6313b.  Behärskad tunga  livets sötma

sötman len  i sin smak  som en honungskaka.


6313c.  Livets  honungskaka  har en framtid

på  jorden. 


6314a.  Livets honungskaka  sötman  för själslivet.


6314b.  Ödmjukhetens sötma  själens sötma.


6314c.  Ödmjuke har  en framtid  på jorden.


6315.  Högmodet har  inte någon  framtid 

på jorden.


6316.  Tacksamheten  goda hjärtats  uttryck.


6317.  Godhjärtligheten  och  tacksamheten

varandras vänner.


6318a.  Tacksamma leendet

                  Tillgängligt för Alla.

                      så fint det är.  

                           så talande.


6318b.   Tacksamma leendet

                   så personlig

                       så älskvärd

                            så värdefull

                                  så nyttig för alla.


6319a.   Godhjärtligheten

                     Tillgänglig för Alla.

                         så nyttig den är.

                              så talande för Alla.


6319b.   Godhjärtligheten

                      så personlig för Alla.

                          så älskvärd

                               så värdefull.


6320.  Den som sökt tacksamheten  har

funnit livets mening.


6321.  Tacksamt  hjärta funnit  tacksamheten


6322.  Uppmuntrat hjärta  funnit  livets mening.


6323.  Vara tacksam  tacksamhetens trogne vän.


6324.  Stoltheten  förgör  sig själv.

                 Övermodet  förgör  sig själv.

                      Högmodet  förgör  sig själv.


6325.  O-moralen påverkar  människor talesätt

och  tankesätt.


6326a.   Skrytsamheten  så skrytsam  den är.


6326b.   Fladdrande  tunga  så fladdrande  den är.


6326c.   Förtalande  tunga  så förtalad  den är.


6327.  Lögnaktig  tunga  så förljugen  den är.


6328.  Skvalleraktig  tunga  så skvalleraktig

den är.


6329.  Ilsken  tunga  så ilsken  den är.


6330.  Smärtsamma livet  vara ilskenhetens

tjänare.


6331.  Laglösheten skapar  nya lagar och paragrafer.


6332.  Hatet  hatar  människolivet.


6333.  Föraktet  föraktar  människolivet.


6334.  Trätgirigaa  grälsjuka  stridslystna

tungor  inga  fridsamma tungor.


6335a.  O-tacksamheten

                  så smärtsam  den är.

                       skadlig  den är.

                            så farlig  den är.


6335b.  O-tacksamheten 

                   så avskyvärd  den är.

                       en förlorare

                            så sorgsen  den är.


6335c.   O-tacksamheten

                    så uppgiven  den är.

                         missmodig  den är. 

                             så fåfänglig  den är.


6336.  Moraliska godheten  nationens framtid

och hopp.


6337.  O-moralen värdesätter  inte 

moraliska godheten.


6338.  Fladdrande tungor talar om sin nästas

o-fullkomligheter.


6339.  O-moralen förvirrande  o-moraliska

livet förvirrat.


6340.  Moralen  inte intresserad av

o-moraliska livet.


6341.  Ödmjuke tjänaren  trogen i sin ödmjukhet.


6342.  Milde tjänaren  trogen i sin mildhet.


6343.  Ödmjuke värdig sin  ödmjukhet.


6344.  Ödmjukheten  beskyddar  den ödmjuke

från högmodets skadligheter.


6345.  Fåfängliga ord  ärar  fåfängligheten.


6346a.  Tacksamheten

                 så fin  den är.

                      så nyttig  den är.

                           fridsam  den är.


6346b.  Tacksamheten

                 öm  och  kärleksfull.

                      så personlig  de är.

                           talande  den är.


6346c.  Tacksamheten

                  skön och ljuvlig den är.

                        uppskattad  och  ljuvlig.

                             tillgänglig  För alla.  


6347a.  De små dropparna  av kärlek.   


6347b.  De små dropparna  av ödmjukhet.


6347c.  De små dropparna  av barmhärtighet.


6348a.  Sprida små droppar  av kärleken i

människohjärtan.  


6348b.  Sprida små droppar av ödmjukheten

i människohjärtan.


6348c.  Sprida små droppar av barmhärtigheten

i människohjärtan.


6349a.  Låt mig få  vidröras av barmhärtighetens närhet.


6349b.  Låt mig få  vidröras av kärlekens närhet.


6349c.  Låt mig få  vidröras av ödmjukhetens närhet.


6350.  Stolthetens själv-uppskattning

och själv-belåtenhet ärar egen-viljan.


6351.  Ärandet av egen-viljan  avskyvärd inför

ödmjukheten.


6352.  Ärandet av själv-belåtenheten  och

själv-uppskattningen  avskyvärd  inför ödmjukheten.


6353.  Ödmjukheten öppnar våra ögon  för

högmodets  verklighet. 


6354a.  Milde mildhetens älskade barn.


6354b.  De milda  mildhetens älskade.


6354c.  Milde mildhetens  dyrbara skatt.


6355.  Kloka  visa ord 

              så fina de är.

                  tillgängliga de är.

                      nyttiga de är.


6356.   Kloka  visa ord

                så personliga de är.

                      älskvärda de är.

                          värdefulla de är.


6357.   Kloka  och visa ord

                 så uppmuntrande de är

                        uppskattade de är.

                             uppmuntrande de är.


6358.  Ödmjuke vet att hans väg är ödmjukheten.


6359.  Saktmodige vet att  hans väg är

saktmodigheten.


6360.  Livet i ödmjukheten  hjärtats ödmjukhet

låter högmodet gå mot en säker död.


6361.  Älska ödmjukheten   hata högmodet.


6362.  Det fungerar  om allt får ta sin tid.


6363.  Tiden är tillgänglig för Alla.


6364.  Tiden  vara högmodig  till att vara

ödmjuk i sin livsstil och livsföring.

 

6365.  Det finaste man  kan ge  till varandra

är sin personlighet  och hjärtats tankar.


6366a.  Bemöta den ilskne med  saktmodets leende.


6366b.  Ilskenheten förloraren.


6367a.  Bemöta elakheten med  snällhetens leende.


6367b.  Elakkheten förloraren.


6368a.  Ord kan såra  egoistiska  själv-uttänkta

ord sårande i sina ord.


6368b.  Egocentriska   själv-uttänkta ord

själens sargande  blödande ord  in i självs-livet

svåra att förlåta.


6369.  Igenom-tänkta ord  uppmuntrande ord

kraftfulla ord  verkliga ord.


6370a.  Bittert hjärta  talar sårande  sargande ord.


6370b.  Bittert hjärta  svårt att förlåta  glömma

och älska.


6370c.  Orden kan vara  bittra sorgsna  ledsna

smärtsamma  plågsamma.


6371a.  O-fullkomliga gör det de gör. 


6371b.  Vi får inte glömmas vår egna 

o-fullkomlighet.


6372a.  Kärlekens ut-övande  välkomnas av

kärleksfulla människor.


6372b.  Tacksamhetens ut-övande  välkomnas

av tacksamma människor.


6372c.  Barmhärtighetens ut-övande välkomnas

av barmhärtiga människor.


6373.  Söka rättfärdigheten  ( renhjärtligheten

ostraffligheten  syndfriheten ).


6374.  Skamlöst folk  förakligt folk  förnedrande folk

förkastar  föraktar  ödmjukheten  saktmodet

        ärligheten  sanningen.


6375.  Skymfat folk  talar skymfande ord

förringar  förolämpar sanningen  godheten  

       ärligheten  vänliga ord  uppmuntrande hjärtan.


6376.  Högmodets & övermodets belöning

deras liv levs i stolthetens undergång

          högmodets fall  i fördärv olycka.


6377.  Högmodets o-hörsamhet  inför sanningen.


6378.  Olydnadens o-hörsamhet inför ödmjukheten

och lydnaden.


6379a.  Svekfulla  skadliga ord  o-lydnadens ord

har inte någon framtid på jorden.


6379b.  Svekfulla skadliga o-lydnadens ord

våldför sig på lydnaden och sanningen.


6379c.  Svek-friheten i livsföringen  livet i sveklösheten.


6380.  Svekfull eftertanke  uträkningar  värderingar

leder bort från trofastheten  och sanningen. 


6381.  Sanningen och trofastheten  avslöjar

svek-fullheten.


6382.  Visheten älskar människor 

hatar dåraktiga människor.


6383.  Talade svekfulla Och lögnaktiga ord

dödar själen.


6384.  Trofastheten och sanningen är o-dödlig.


6385.  Ömhetens  ömsinthetens tankar

skadar ingen.


6386.  Tacksamhetens  förnöjsamhetens

tankar skadar ingen.


6387a.  Förtalaren  förtalighetens egendom.


6387b.  Skvallraren  skvallerhetens egendom.


6387c.  Ärelystne  ärelystenhetens egendom.


6388.  Hjälpsamma händer  tjänstvillga händer.


6389.  Ödmjuke  anspråkslöse  själv-utplånare

på egoismen.


6390.  Förnöjsamme  återhållsamme  anspråkslöse

själv-utplånare på egenäran.


6391a.  Vara delaktig av andras  bitterhet  besvikelser ångest-känslor  vara i gemenskap

med dem.


6391b.  Vara delaktig av fladdrande tungor

tal & tankesätt  vara i gemenskap med dem.


6391c.  Vara delaktig av förtalet  skvalleriet

lögnens tal & tankesätt  vara i gemenskap

       med dem.


6392a.  Djupa vänskapen med litenheten

tacksamheten och ödmjukheten  vara i

      gemenskap med dem.   


6392b.  Leva i o-vänskap  med  litenheten

tacksamheten och ödmjukheten

      vara i o-vänskap med dem.


6393.  Falska tungor av svekets  lömskhetens

illistighetens  tal i ord och handling

       vanärar sanningens ord.


6394.  Lömskheten  vanärar  pålitligheten

ärligheten  öppenhjärtligheten.  


6395.  Talträngd o-fruktsam tunga  egoistisk

självgod och själv-upptagen.


6396.  Fyllda  tungan av dödligt gift  förtalet

skvalleriets  falska anklagelses gift.


6397.  Fyllda tungan av milda  sötmans läkande ord

uppmuntrande ord  människans räddning.


6398.  Egen-käleken  egen-viljan  egoismen

sätter sår i själen.


6399.  Dominanta tungan  sätter  sår i  själen.   


     


                          


                                 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 augusti 2017 03:50

#DE TÄNKTE  OCH TALADE  ONDSKA#.  Ps. 73:8.


6100.  Ha-begärets  inbjudan  visar sig

i  människans  seende & lyssnade.


6101.  Ha-begäret  sätter  sin tilltro  människans

vilja  vad  hon vill  se  och  lyssna på.


6102.  Regnet  faller  på jordens  torrhet

gör  den  frukt-bar-het.


6103.  Regn-dropparna  värdefulla  för  jordens

torrhet.


6104.  Jordens  torrhet  tacksam  för  de

närings-rika  regndropparna.


6105.  Med stort nöje  tacksamt hjärta  ser vi

fina  regndropparna  falla  på  jordens

växtlighetens  torrhet.


6106a.  Hörande  öra  hör allt. 


6106b.  Seende  ögon  ser allt.


6106c.  Fladdrande  tungor  talar om allt.


6107a.  Hjärtats lyssnade  tankar  tänkande  tankar 

tänker  på  det  som är  rätt  eller  fel.


6107b.  Tänkande  tankar  tänker  på  erbjudande  tankar  antingen  de är  onda  eller  goda.


6108b.  Er-bjudande tankar  vara  sorgsen.


6108b.  Er-bjudande tankar  vara  bedrövad.


6108c.  Er-bjudande tankar  vara  bitter.


6109a.  Med-människan  väljer  inte vad  hennes nästa  vill göra  det valet  gör hon själv.


6109b.  Med-människans  ut-valda Ord  som hörs av

nästan  väljer  hon själv  vad hon  vill lyssna.


6110.  Nästans vilja  avgör  själv  sina  Ord

och  Handlingar.


6111a.  Känslo-livet  livslånga  resa  vill  påverka

viljan  genom  seendet & lyssnandet.


6111b.  Känslo-livet  bjuder på  goda  eller  onda 

syn-intryck  &  hörsel-intryck.


6111c.  Viljan  får  själv avgöra  vad den vill  följa

antingen  det onda  eller  det goda.


6112.  Uppmuntraren  inger  den  modfällde 

hopp om livet.


6113a.  Uppmuntran  &  tröst  livets  tröstare.


6113b.  Uppmuntran  sätter liv  i den  mod-fällde.


6113c.  Uppmuntran  gör den mod-fällde  glad.


6113d.  Vara  tacksam  för  värdesätta  uppmuntran.


6114.  Visa  uppskattning  visa  tacksamhet

för livets  värde.


6115.  Lögnens  drivande  förmåga  bedrar 

för-blindar  människans  tankar  hjärtats  tankar.


6116.  För-mörkade  tankar  lögnens 

för-virrande  tankar.


6117a.  Lögnen  säger  nej  till  ja-et.


6117b.  Lögnen  säger  ja  till  nej-et.


6117c.  Lögnen  talar  mot-sägande  Ord

inför  vad sanningen  säger.


6118a.  Militantiskt  be-teende  egocentriskt

beteende  i ord  och  handling.


6118b.  Militantiskt  styrelse-sätt  genomför

sina  egna vilje-beslut.


6118c.  Egen-viljan  lyssnar  på  sig själv.


6119a.  Dominantiskt  be-teende  överger de

över-givna i sin  bedrövelse.


6119b.  Dominantiskt  be-teende  låter  de  fattiga

bli  fattigare.


6119c.  Dominantiskt  be-teende  låter  de  sörjande

vara  sörjande.


6119d.  Dominantiskt  be-teende  låter  de  behövande  vara  behövande.


6119e.  Dominnatiskt  be-teende  låter  de 

hjälplösa  vara  hjälplösa.


6120.  Ondskefullt  skadefyllt  beteende

vanärar  moraliska  godheten.


6121.  Ståndaktighetens  trohetens  botemedlet

mot  frestelser  eller  livets  fåfängliga  snaror.


6122a.  Den fattige  inte  alltid  den  rikes vän.


6122b.  Rike  umgås  med  sina  rikedomar.


6122c.  Fattige  &  rika  lever  sida vid sida.


6123a.  Saktmodige  umgås med  saktmodigheten.


6123b.  Saktmodige  &  den vrede  lever

sida vid sida.


6123c.  Den  vrede  umgås med  vfreden.


6124a.  Från  samma mun  kan inte  komma  både

förbannelse  & välsignelse.


6124b.  Från  olika munnar  kommer  både 

förbannelse  och  välsignelse.


6125a.  Från  samma mun  kan inte  komma  både

saktmodiga Ord  och  häftiga Ord.


6125b.  Från  olika munnar  kommer både

saktmodiga  och  häftiga  Ord. 


6126a.  Ödmjuk  personlighet  ödmjukt  hjärta.


6126b.  Ödmjukt  hjärta  talar  tänker  ödmjukt.


6126c.  Ödmjuka  tankar  tänker  ödmjuka  tankar.


6127.  Lugnet  sinnesron  sinnesfriden  finns

i   ödmjukhetens  närhet.


6128.  Bättre  vara  saktmodets  slav-tjänare

än  vara  vredens  träl  eller  trälinna.


6129.  Nyttiga  bättre än  det o-nyttiga.


6130.  Vi  väljer  själva  antingen  det  nyttiga

eller  o-nyttiga.


6131.  Bättre  vara  snällhetens  slav-tjänare

än  vara  elakhetens  träl  eller  trälinna.


6132a.  Livet  i  harmonins tid   harmonins närhet.


6132b.  Livet  i  ärlighetens tid  ärlighetens närhet.


6132c.  Livet  i  sinnes-rons tid  sinnesrons närhet.


6133.  O-moralen  för-aktar  äktenskapet.


6134a.  Laglösheten  föraktar  äktenskapet.


6134b.  Laglösheten  ärar  kaos-samhället.


6134c.  Laglösheten  säger  gör  vad den  själv

vill göra.


6135.   Äktenskapet  laglöshetens  fiende

och o-vän.


6136a.  Laglösheten  ärar  dräpa  sin  nästa.


6136b.  Laglösheten  ärar  tjuvaktigt  beteende.


6136c.  Laglösheten  ärar  stjäla  sin 

nästas  egendom.


6137a.  Varje  dag  är  olik  varandra.


6137b.  Varje  dag  inbjuder till  nya 

livs-möjligheter.  


6138.  Gårdagen  var unik  dagen lever  i nuet.


6139.  Morgondagens  inbjudan  vill  visa ny

lärdom  och  livserfarenhet.


6140a.  Ondskan  för-mörkar  tankarna  hjärtats

inre liv.


6140b.  Ondskans  vilja  kontrollerar  människors

tankar  och  viljor.


6140c.  Ondskans  syfte  använda  människors

olika lemmar  som  redskap  vara  hennes

med-tjänare.


6141.  Uppskatta  ära  ondskans ord  handlingar

i  hel-överlåtna  människors  förblindelse

        göra beslut  i  ondskans tal.  


6142b.  Ondskan  för-aktar  alla skapade  varelser 

vill tillintetgöra  all livsanda  i  de levande varelserna.


6142c.  Ondskan  har  inte någon framtid 

på jorden. 


6142d.  Ondskan  förgör sig själv.


6143a.  Tacksamma kärleken  sprider  tacksamheten

i  kärlekfulla tankar & hjärtan.


6143b.  Tacksamma kärleken  söker  kärleksfulla

hjärtan  använda deras  lemmar  ära  kärlekens

ord & handlingar.


6143c.  Tacksamma kärleken  uppskattar

tacksamma hjärtan.


6144a.  Ömsinta  moders-kärleken  barnens

älskvärdighet  känna sig  älskade värdefulla.


6144b.  Moders-kärleken  fick  kontakt med sitt barn

i moderlivet  till nytt liv.


6144c.  Moders-kärleken  under  moderlivet

moderns närmaste kontakt  med barnet.


6145a.  Föräldrarnas  hjärteglädje  har en

framtid på jorden.


6145b.  Barnens  hjärta  fyllda av  visheten

och klokheten  föräldrarnas glädje.


6145c.  Barnens  vishet  och  klokhet 

har en framtid  på jorden.


6146a.  Föräldrarnas  delade glädje  barnens

renhjärtlighet  &  syndfrihet.


6146b.  Föräldrarnas  glädje barnens  framtid

på jorden.


6146c.  Förädrarnas  tacksamhet  sprider

glädje inför barnen.


6146d.  Föräldrarnas tacksamma  ömhets-bevis

sprider  glädje  i  barnens hjärta.


6147.  Moderns tacksamma  ömma  kärlek

sprider  hjärtats glädje  inför barnen.


6148.  Faderns tacksamma  faders-kärlek

sprider  glädje  inför  barnen.


6149.  Känna  hjärtats jubelrop  över  barnens

visa  kloka  hjärtan & tankar.


6150.  Vist  hjärtats tal  besvarar  för-talaren

med visa ord.


6151a.  Förtalarens behov  lyssna på  visa

och kloka ord.


6151b.  Förtalarens ord   tomma  ord.


6151c.  Förtalarens tankar  hjärta  ärar

tomheten och fåfängligheten.


6152.  Moderns hjärtesorg  och  bedrövelse

hennes dåraktiga barn.


6153a.  Inre smärta  dumdristiga barn  ger modern.


6153b.  Bekymmer Och oro  dumdristiga barn

ger föräldrarna.


6153c.  Själslidande  dumdristiga barn  ger föräldrarna.


6154.  Kloka barn  faderns lycka  välsignelse

tacksamt hjärta.


6155.  Dåraktiga barn  avskyr förkastar  moderns

ömma kärlek.


6156.  Egoismen  hänsynlösheten  girigheten

för-giftar livet.


6157a.  Egoismen visar  hänsynslöshet

mot sin nästa.


6157b.  Egoismen visar  girigheten  mot

sin nästas fattigdom.


6157c.  Egoismen avvisar  de små  fattiga

övergivna  hemlösa  sörjande.


6158.   Tjäna ödmjukheten   acceptera  hennes

vilja  och tankar  för livet.


6159.   Göra hennes  vilja  ära  hennes  vilja.


6160.   Lyda ödmjukheten  vara  hennes tjänare

i allt. 


6161.   Vara  trogen  i  att vara  hennes tjänare.


6162.   Följa  ödmjukheten  vandra i hennes

ödmjuka fotspår.


6163.   Tillåta sig formas och tränas  in i

hennes fullkomlighet.


6164.   Känna hjärtats glädje  vara hennes

dagliga efterföljare.


6165.  Vara hennes sanna lärljunge.


6166.  Vara  fylld  av hennes närhet.


6167.  Acceptera  henne för den hon är.


6168a.  Ödmjukheten  tillgänglig  för Alla.


6168b.  Ödmjukheten  nyttig  för Alla.


6168c.  Ödmjukheten  så fin  den är.


6169a.  Ödmjukheten  så  talande  för Alla.


6169b.  Ödmjukheten  så  personlig  den är.


6169c.  Ödmjukheten  så älsk-värd  hon är.


6170a.  Ödmjukheten  så  skön o ljuvlig  hon är.


6170b.  Ödmjukheten  så upp-skattad  hon är.


6170c.  Ödmjukheten  så  värde-full   hon är.


6171.   Ödmjukheten  hjärtats och tankars

rikedom.


6172.   Ära  ödmjuka  orden  i  tungans tal.


6173.  Vandringen på  ödmjukhetens  stigar

för-lorar  högmodet  vinner  ödmjukheten.


6174.   Inbjuder  ödmjukheten  upplever

upp-skattar  värdesätter  hennes rikedomar.


6175.  Ödmjukhetens  lärdom  och  livserfarenhet

värdesätter livet.


6176.  Vara  ödmjukhetens  trogna  vän.


6177.  Den som  sökt  ödmjukheten

har  funnit livets mening. 


6178.  Ödmjukheten  följer  den  ödmjuke

i hans fotspår.


6179.  Ödmjukheten  finner  sin glädje 

i den  ödmjukes tankar  Och  hjärta.


6180.  Girige  gråter över för-lorade  penningar.


6181.  Förnöjsamme  gråter inte över

förlorade  penningar.


6182.  Vara fri ifrån avund  fåfänga  och  ärelystenhet  återspeglar  ödmjukes  livsvandring.


6183.  Barnets äkta leende  barnets  talande hjärta.


6184.  Egoismens  självgodhet  och girighet

för-giftar livet.


6185.  Lyssnandet  under  tystnadens  tid.


6186.  Lyssnandet  under  stillhetens  tid.


6187a.  Låt oss  få insikt  om  ödmjukhetens rikedomar.


6187b.  Låt oss  få insikt  om  saktmodighetens

rikedomar.


6187c.  Låt oss  få insikt  om  ärlighetens rikedomar.


6188.  Egots-obehärskade  tunga  förtalets

skvalleriets redskap.


6189a.  Låt oss få insikt  om  mildhetens rikedomar.


6189b.  Låt oss  få insikt  om  tålamodets

rikedomar.


6189c.  Låt oss  få insikt  om  uthållighetens

rikedomar.


6190.  Behärskad tunga  sprider  frihet harmoni

glädje  och återhållsamhet.


6191a.  Låt oss  få insikt  om  ståndaktighetens

och trohetens rikedomar.


6191b.  Låt oss  få insikt  om  medkänslans

medömkans  medlidandets  rikedomar.


6191c.  Låt oss  få insikt  om ömhetens  ömsinthetens rikedomar.


6192.  Manliga generna längtar efter kvinnliga  generna. 


6193.  Kvinnliga generna längtar efter manliga generrna.


6194a.  Låt oss  få insikt  om  snällhetens

vänlighetens rikedomar.


6194b.  Låt oss  få insikt  om  godhetens rikedomar.  


6194c.  Låt oss  få insikt  om  barmhärtighetens

rikedomar.


6195.  O-behärskade tungans  slav  & träl

slavinna  &  trälinna  sprider  slaveriet 

&  träldomen. 


6196a.  Låt oss  få insikt  om  kärlekens  rikedomar.


6196b.  Låt oss  få insikt  om  förlåtelsens

rikedomar.


6196c.  Låt oss  få insikt  om  vishetens rikedomar. 


6197.  O-vännens  gemenskap  o-vän med

vännens gemenskap.


6198.  Manliga generna och kvinnliga generna 

känner  samhörigheten  och  gemenskapen

med varandra.


6199a.  Manliga generna och kvinnliga generna 

känner omsorg  för  varandra.


6199b.  Manliga generna och kvinnliga generna

känner  värmen  ömheten  om  varandra.


6199c.  Kvinnligheten är en del av manligheten.

   
    


   

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 augusti 2017 03:50

#HÅLLER SIG PÅ AVSTÅND FRÅN


OFÖRNUFTIGA  TANKAR#.  Visheten.  1:5.


6200a.  Äkten-skapet  vanärar  laglösheten.


6200b.  Äktenskapet  ärar  inte o-moralen.


6200c.  Äkten-skapet  ärar  goda moralen.


6201.  Tungans  missbrukande  farligt redskap.


6202a.  Äktenskapet  ärar  troheten  och  kärleken.


6202b.  Äkten-skapet  har en  framtid  på jorden.


6203a.  Giv-milde  bemöts av  fattiges

tacksamma  leende.


6203b.  Giv-milde  fattiges  vän.


6203c.  Giv-milde  bemöter  fattiges  behov.


6204a.  Växa in  i  sinnesfridens  innerliga gemenskap med  fridens tankar  hjärtats frid  tungans ordval.


6204b.   Växa  in  i  saktmodets innerliga  gemenskap  med  saktmodets tankar  hjärtats saktmod

      saktmodiga  tungans ordval. 


6204c.   Växa  in  i  kärlekens  innerliga  gemenskap

med  kärleksfulla tankar  hjärtats kärlek

        kärleksfulla  tungans  ordval.


6205a.  Livet  i  tystnadens tid  tysthetens närhet.


6205b.  Livet  i  stillhetens tid  stillhetens närhet.


6205c.  Livet  i  lugnets tid  lugnets närhet.


6206.  Växa in  i  sanningens  liv  innerlig  gemenskap med  sanningens  tankar  

       hjärtats sanning  tungas sannings-rika  ordval.


6207.  Växa  in  i  vänlighetens  innerliga  gemenskap med  vänlighetens  tankar

        hjärtats vänlighet  vänliga tungans  ordval.


6208.  Växa  in  i  snällhetens  innerliga  gemenskap

med  snällhetens  tankar  hjärtats  snällhet

      snälla  tungans  ordval.


6209.  Övermodet  och o-lydnaden  mot  samhälls-lagarna  samhällsgrunden  för o-moralen.


6210.  Kärleken och glädjen  värdesätter livet.


6211a.  Vara ödmjukhetens tjänare

vara ödmjuk i tankar  hjärtats  tankar och tal.


6211b.  Vara saktmodets tjänare

vara ödmjuk i tankar  hjärtats  tankar  och  tal. 


6211c.  Vara mildhetens tjänare

vara mild i tankar  hjärtats  tankar  och  tal.


6212.  Egoismen  avgudar  sig själv.


6213a.  Vara trohetens tjänare  vara trogen

i tankar  hjärtats tankar  och  tal.


6213b.  Vara ärlighetens tjänare

vara ärlig i tankar  hjärtats tankar  och  tal.


6213c.  Vara sanningens tjänsare

vara sanningen i tankar  hjärtats tankar  och  tal.  


6214.  Egoismen  älskar  sig själv.


6215a.  Vara ståndaktighetens tjänare

vara ståndaktig i tankar  hjärtats tankar  och  tal.


6215b.  Vara ömhetens tjänare

vara ömheten i tankar  hjärtats tankar  och  tal.


6215c.  Vara barmhärtighetens tjänare

vara barmhärtig i tankar  hjärtats  tankar  och  tal.


6216.  Egoismen  tillber  sig själv.


6217.  Vara förlåtelsens  tjänare

vara förlåtande i tankar  hjärtats tankar  och  tal.


6218.  Ömheten  och  tålamodet  varandras vänner.

      

6219a.  Sanningen utkämpar  en kamp  mot lögnen.


6219b.  Lögnen utkämpar  en kamp  mot sanningen.


6220.  Lyssna på lydnadens  lågmälda tal

vara slav-lydandens tjänare.


6221.  Mannens betydelse  vid  kvinnans  sida

trösta  hjälpa  stödja henne.


6222.  Kvinnans betydelse  vid  mannens sida

trösta  hjälpa  stödja henne.


6223.  Saktmodighetens tjänare  skadar inte

sig själv  och  sin omgivning.


6224.   Stoltheten  söker efter  samhällsinflytande.


6225.   Livet  i stolheten  avsaknad av

medkänslan  medömkan  medlidandet.


6226a.  Stolheten lever livet  i  stolthetens tänkande.


6226b.  Stolhetens tänkande  sprider  kaos

och förvirring.


6226c.  Stoltheten  går före  undrergång.


6227.  Gårdagen är förbi  idag lever vi  verkligheten.


6228.  Jagiska  stoltheten  jaget  i  centrum.


6229.  Jag vill  ära  mig själv.


6230.  Jaget  min egen  stolthet.


6231.  Ilskne förloraren  ( går miste om )

saktmodighetens  rikedomar.


6232a.  Den som  funnit  ödmjukheten

har besegrat  sina  fiender.


6232b.  Den som  funnit  mildheten

har besegrat  hård-hjärtligheten.


6232c.  Den som  funnit  saktmodigheten

har besegrat  ilskenheten.


6233a.  Vad ögat  inte ser  begär  inte hjärtat.


6233b.  Vad örat  inte hört  begär  inte hjärtat.


6234a.  Stoltheten samarbetar  med 

laglöshetens samhälle.


6234b.  O-moralen bjuder  in  stoltheten

i  ord & handlingar. 

  

6234b.  Stoltheten lever  i  avsaknad  av  ödmjukheten.


6234c.  Stoltheten visar  inget  intresse

för ödmjukheten.


6235.  Stoltheten  ödmjukheten  går skilda  vägar.


6236.  Stoltheten  ödmjukheten  varandras

fiender & o-vänner.


6237.  Stolte  stolthetens  älskade  barn.


6238a.  Hjärtats  kärlek  till  kärleken

vara  kärlekens  älskade barn.


6238b.  Hjärtats  stolthet  till  stoltheten

vara  stolthetens  älskade barn.


6238c.  Hjärtats  ödmjukhet  till  ödmjukheten

vara  ödmjukhetens  älskade barn.


6239.  Kärleken till stoltheten  undergångens

kärlek  ingen  varaktig kärlek.


6240.  Kärleken till ödmjukheten  skadar ingen.


6241.  Kärleken till  stoltheten  skadlig smärtsam.


6242.  Vara stolhetens  älskade barn.


6243.  Stoltheten  ödmjukheten  umgås inte

med varandra.


6244.  Stoltheten  ödmjukheten  känner

fiendeskap  mot  varandra.


6245.  Stoltheten  äger  kärleken  till  jaget

tillbedjan av  jaget.   ( egenviljan ).


6246.  Tankarna  tungan  händerna  fötterna

utnyttjas  av  egen-viljan.


6247a.  Kärleken  trofast  kärleksfull öm vänskaplig.


6247b.  Ödmjukheten trofast  kärleksfull

öm vänskaplig.


6247c.  Mildheten trofast  kärleksfull 

öm vänskaplig.


6248.  Vara  snällhetens tjänare  vara ödmjuk

i tankar  hjärtats tankar  och  tal.


6249.  Vara  vänlighetens tjänare  vara vänlig

i tankar  hjärtats tankar  och  tal.


6250.  Vara  godhetens tjänare  vara god

i tankar  hjärtats tankar  och  tal.


6251a.  Saktmodigheten trofast  kärleksfull

öm vänskaplig.


6251b.  Glädjen trofast  kärleksfull  öm vänskaplig.


6251c.  Friden trofast  kärleksfull  öm vänskaplig.


6252.  Saktmodiga fotsteg  sprider  saktmodighetens  glädje & harmoni.


6253.  Ödmjuka fotsteg  sprider  ödmjukhetens

glädje & harmoni.


6254.  Kärlekens fotsteg  sprider  kärlekens

glädje & harmoni.


6255a.  Godheten trofast  kärleksfull  öm vänskaplig. 


6255b.  Trofastheten trofast  kärleksfull

öm vänskaplig.


6255c.  Självbehärskningen trofast  kärleksfull

öm vänskaplig.


6256.  Milda fotsteg  sprider  mildhetens

glädje & harmoni.


6257.  Trofasta fotsteg  sprider  trofasthetens

glädje & harmni.


6258.  Ståndaktiga fotsteg  sprider  ståndaktighetens  glädje & harmoni.


6259a.  Barmhärtigheten trofast  kärleksfull

öm vänskaplig.


6259b.  Tålamodet trofast  kärleksfull  öm vänskaplig.


6259c.  Förlåtelsen trofast  kärleksfull

öm vänskaplig.


6260.  Tåliga fotsteg  sprider  tålighetens

glädje & harmoni.


6261.  Fridfulla fotsteg  sprider  fridfullhetens

glädje & harmoni.


6262.  Insiktsfulla fotsteg  sprider  insiktsfullhetens

glädje & harmoni.


6263a.  Hatets beteende  förblöder hjärtat.


6263b.  Föraktets beteende  förblöder hjärtat. 


6263c.  O-förlåtelsens beteende  förblöder hjärtat.


6264.  Lyssna på kärlekens beteende

hjärtats sötma.


6265a.  Lyssna på snällhetens beteende

hjärtats sötma.


6265b.  Lyssna på godhetens beteende

hjärtats sötma.


6265c.  Lyssna på vänlighetens beteende

hjärtats sötma.


6266.  Elakhetens beteende  förblöder hjärtat.


6267.  O-moraliskt beteende  förhärligar ondskan.


6268.  Ondskefullt beteende  förhärligar ondskan.


6269.  Ha-begärets beteende  förhärligar ondskan.


6270.  Begäret roten till allt ont.


6271.  O-moraliska lagar  och  paragrafer

förhärligar ondskan.


6272.  Individialismens beteende  vänskapens  fiende.


6273.  Individialismens beteende  tänker på

sig själv.


6274.  Jante-lagen  otydlig  i  sitt  handlingssätt.


6275.  Jante-lagen  ärar  latheten & bekvämligheten.


6276.  Jante-lagen  tänker på  sig själv.


6277.  Skadeglädjen  ärar  stoltheten.


6278.  Avgudadyrkan  ärar  sig själv.


6279a.  Sök renhjärtligheten  sök ödmjukheten.


6279b.  Sök snällheten  sök vänligheten

sök godheten.


6279c.  Sökande hjärtan  finner  det hon söker.


6280.  Ge livet till ödmjukheten  dagar Och år.


6281.  Ge livet till saktmodet  dagar Och år.   


6282.  Ära  sin egen-vilja sätter sig själv

i centrum  i ord  Och handling.


6283.  Egen-viljan  egoistiskt  tänkande

i  ord  och handling.


6284.  Egen-viljans  tunga  talar  stortaliga Ord.


6285.  Egen-viljans  seende ögon  se det

hon själv vill ha. 


6286.  Egen-viljans  lyssnande  lyssna på

det hon själv vill ha. 


6287.  Egen-viljan  tänker inte  på  sin nästas behov.


6288.  Känns så  fint få  uppmuntra  hjälpa

trösta  varandra.


6289.  Svekfritt  hjärta  Och  sinne  skapar

harmoni  ro  Och  vila.


6290.  Besvara saktmodigheten  bli delaktig

av hennes saktmdiga liv. 


6291.  Besvara ödmjukheten  bli  delaktig

av hennes ödmjuka liv.


6292.  Hatet  och sorgen  värdesätter inte livet.


6293a.  Ödmjukhetens belöning  värdesätter

livet.


6293b.  Mildhetens belöning  värdesätter livet.


6293c.  Kärlekens belöning  värdsätter livet.


6294.  Dömmande tankar  dömmande ord

dömmande tal  föraktar sin nästa.


6295.  Förhastande ord   sårande ord.


6296.  Förhastade SMS ord  sårande ord  tomma  ord  agnars ord för vinden.


6297.  O-vänliga SMS ord  sårande ord

svåra att för-låta. 


6298.  Talande Ord  utvalda ord.


6299.  Skrivna Ord  utvalda ord. 

  

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se