Direktlänk till inlägg 24 juli 2017

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL.57.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 24 juli 2017 02:20

DEN  GODHJÄRTADE  BLIR  VÄLSIGNAD


TY HAN DELAR BRÖD  MED  DEN  FATTIGE.


Ord. 22:9.


5700.  O-själviska kärleken  vanärar

själviska kärleken.


5701.  Egoismen  ärar  själviska kärleken.


5702.  Egoismen & själviska kärleken

varandras vänner.


5703a.  O-själviska kärleken  själviska kärlekens

vän & fiende.


5703b.  O-själviska kärleken  själviska kärleken

går skilda väger.


5703c.  O-själviska kärleken  själviska kärleken

älskar inte varandra.


5704.   Själviska  kärleken  inte älsk-värd

inför o-själviska  kärleken. 


5705a.  O-själviske  känner  fullkomlig iver

tjäna o-självisk-heten.


5705b.  O-själviske  känner  fullkomlig iver

lära känna o-självisk-heten.


5705c.  O-själviske har ett mål på jorden.


5706.  Människans  livs-beslut  välja vandra

på  o-självishetens smala stigar  eller

självisk-hetens breda stigar. 


5707a.  För-virrade människor  har ingen själv-kännedom om sitt människ-värde.


5707b.  För-virrade människor har inte något mål

på  jorden.


5707c.  För-virrade människor  livet i fåfänga.


5708a.  Ömheten  så fin  den är.


5708b.  Ömheten  så nyttig  den är.


5708c.  Ömheten  så tillgänglig  den är.


5708d.  Ömheten  så talande  den är.


5708e.  Ömheten  så personlig  den är.


5709.  Kärleken  vän med sinnesron  Och sinnesfriden. 


5710.  Barmhärtigheten  vän med sinnesfriden 

& sinnesron.


5711.  Tålmodige har ett mål  på jorden.


5712.  Ut-hållige har ett mål  på jorden.


5713.  Tystnadens vän  lärt känna  tystnaden.


5714.  Stillhetens vän  lärt känna  stillheten.


5715.  Lugnets vän  lärt  känna  lugnet.


5716.  O-tystnadens vän  känner inte  tystnaden.


5717.  Tystnaden  vill lära känna  våra  tankar

hjärtats tankar.


5718.  Stillheten  vill lära känna  våra tankar

hjärtats tankar.


5719.  Lugnet  vill lära känna  våra tankar  

hjärtats tankar.


5720a.  Tystnaden  tala till  mina tankar

hjärtats tankar.


5720b.  Lugnet  tala till  mina tankar 

hjärtats tankar.


5720c.  Stillheten  tala till  mina tankar

hjärtats tankar.


5720c.  Stillheten  tala till  mina tankar 

hjärtats tankar.


5721.  Saktmodige uppskattar   värdesätter

saktmodighetens inre verk  i tankar 

     hjärtats tankar. 


5722.  Ödmjuke uppskattar  värdesätter

ödmjukhetens inre verk  i tankar

      hjärtats tankar.


5723.  Milde  uppskattar  värdesätter

mildhetens inre verk  i tankar  hjärtats tankar.


5724.  En droppe av mildhet bättre än

lära känna hårdhjärtligheten.


5725a.  En droppe av snällhet  bättre än

lära känna elakheten.


5725b.  En droppe av vänlghet  bättre än

lära känna elak-heten.


5725c.  En droppe av godheten  bätttre än

lära känna elakheten.


5726a.  Ömheten  så älsk-värd  den är.


5726b.  Ömheten  så upp-skattad  den är.


5726c.  Ömheten  så värde-full  den är. 


5727.  Värdesätta  uppskatta  ödmjukhetens

värdighet  söka hennes viljas inbjudan.


5728.   Jantelagen  den lag  som håller människan

kvar i o-självständigheten, falsk under-ordning

och servil anpasssning? 


5729.  Ödmjukheten  övervinner  högmodet.

 

5730.  Ödmjukhetens solstrålar  värmer

förändrar  hjärtan  sinnena.


5731.  Kärleken över-vinner allt.


5732.  Kärleken är mild   1 Kor.  13. 


5733a.  Förvirringens  trälar & trälinnor


5733b.  Förvirringens  slavar & slavinnor.


5733c.  Förvirrarens  tankar & hjärtats tankar.


5734a.  Förtalets  trälar & trälinnor.


5734b.  Förtalets  slavar & slavinnor.


5734c.  Förtalarens  tankar & hjärtats tankar.


5735a.  Stillheten  vännen för livet.


5735b.  Stillheten  så vänskaplig  hon är.


5735c.  Stillheten  så uppskattad  hon är.


5735d.  Stilheten  sorgsen  när ingen lyssnar

på henne.


5735e.  Stillheten  blir o-vän  för de som

vänder henne ryggen.


5736.   Egoistiskt beteendets  egen-viljans

vän för livet. 


5737a.  Tiden styr nationen.


5737b.  Tiden tillhör människans liv.


5737c.  Tiden till för tungans ord & handlingar.


5738.  O-enigheten  &  splittringen


5739.  Skrytsamheten  använder tungan.


5740a.  O-moralen  splittrar  Och  förvirrar 

famllje-livet. 


5740b.  O-moralen nationellt problem.


5740c.  O-moralen  för-virrar & splittrar  nationen.


5741.   O-moralen  vanärar  moralen  & etiken.


5742.   Moders-kärleken  fin & givande

överdriven moders-kärlek kan skada barnets  utveckling.


5743.  Överdiven moders-kärlek  kan  utnjyttas

av barnets lathet & be-kvämlighet.


5744.  Högmodige skadar sig själv  med sitt

högmod av smärta och lidande.


5745.  Kärlekens närvaro  i människans hjärta  sprider ut kärleken  i sin  nästas  hjärta.


5746.  Fattige be-möts av giriges ansikte

eller antingen av giv-mildes ansikte.


5747.  Bättre känna smärta och lidande för

sanningen än lögnen.


5748.  Bättre känna smärta och lidande för

ödmjukheten än högmodet.


5749.  Bättre känna smärta och lidande för

snällheten & vänligheten än elak-heten.


5750a.  Tiden  med  lyssnandet  lära  sin nästas

tankar Och hjärtats tankar.


5751b.  Tiden med lyssnandet  bättre än

tiden med fladdrande tunga.


5751c.  Tiden med  lyssnandet  känna stillheten

i sig själv.


5752.   Själv-upp-tagenhet  förlora tiden med

sin nästa.


5753.   Själv-säkerheten  förlorad tid med sin

nästas tankar  Och  hjärtats tankar.


5754a.  Känner inget intresse  vara  envis-hetens träl och slav.


5754b.  Känner inget intresse  vara  vredens barn.


5754c.  Känner inget intresse  vara  elak-hetens barn. 

  

5755a.  Villig vara godhetens  vän  och  barn. 


5755b.  Villig vara vänlighetens  vän  och  barn.


5755c.  Villig vara godhetens  vän  och  barn.


5756.   Ödmjukheten  dyrbar liten planta  i  tankar

hjärtats tankar  när  den  tillåts  växa till.


5757.   Saktmodige känner fri-heten vara  fri 

från vreden.


5758.  Med-lid-samma hjärtat  känner  tacksamheten få hjälpa sin nästa.


5759.  Med-känslans hjärta  villig  hjälpa sin nästa.


5760.  Med-ömkans hjärta  ömmar  för  sin

nästas behov.


5761.  Saktmodige känner fri-heten  vara  fri

från häftighetens smärta  &  lidande.


5762.  Saktmodige känner  fri-heten  vara fri

ilsken-hetens smärta  & lidande.


5763a.  Högmodet  vanärar  familje-livet.


5763b.  Högmodet  splittrar  familje-livet.


5763c.  Högmodet  föraktar  familje-livet.


5764a.  Familje-livet känner tryggheten & vilan

i ödmjukheten.


5764b.  Familje-livet beroende av manliga & kvinnliga enheten.


5764c.  Manliga Och kvinnliga  enhets-tänkandet

barnens trygghet.


5765.  Familje-ansvaret  barnens  trygghet.


5766.  Familje-ansvaret  alla i familjen tar sitt

egna ansvar.


5767a.  Barmhärtigheten & mildheten till-gäng-lig

för Alla.


5767b.  Barmhärtigheten Och mildheten

nyttig för Alla.


5767c.  Barmhärtigheten & mildheten så värde-fulla

de är.


5767d.  Barmhärtigheten Och mildheten 

så personliga  de är.


5767e.  Barmhärtigheten & mildheten

så älsk-värda de är.


5767f.   Barmhärtgheten  Och mildheten

vill vara tillgängliga för Alla.


5767g.  Barmhärtigheten & mildheten  vill fylla

mänsklighetens behov.


5768a.  Godheten Och vänligheten  varandras vänner.


5768b.  Godheten & vänligheten  bättre

än  Ha-begäret. 


5768c.  Godheten Och vänligheten  bättre

än begärets tomhet  Och  fåfänga. 

  

5769.  Älska barmhärtigheten & mildheten

lära känna dem.


5770.  Fullkomliga kärleken driver  ut all  rädsla.


5771.  Fullkomlig kärlek  vanärar  all rädsla.


5772.  Fullkomlig kärlek  ärar  fri-modig-heten.


5773.  Fullkomliga kärleken  Och  frimodigheten

varandras vänner.


5774.  Fullkomliga kärleken  & frimodigheten 

hjälper  stöder  tröstar  uppmuntrar  varandra.


5775.  Ödmjuk tunga  talar  ödmjuka ord.


5776.  Saktmodig tunga  talar  saktmodiga ord.


5777.  Mild tunga  talar  milda ord.


5778.  Högmodig tunga  talar  högmodiga ord.


5779.  Ilsken tunga  talar  ilskna ord.


5780.  Hård-hjärt-lig  tunga  talar  hårdhjärtliga ord.


5781.  Stoltheten  egen-äran.


5782a.  Stillheten  botemedlet  mot oron

& förvirringen.


5782b.  Stillheten  botemedlet  mot


5783.  Vaksam  tunga.

                 Återhållsam  tunga.

                       Saktmodig  tunga.

                            Mild  tunga.

                                Ödmjukhetens  tunga.


5784.   Skvaller-aktig  tunga.

                Trät-girig-hetens  tunga.

                     Kiv-aktighetens  tunga.

                          Gräl-sjuk-hetens  tunga.

                                För-talets  tunga.

                                    Skryt-sam-hetens  tunga.

                                         Tal-trängd  tunga.

                                              Över-modig  tunga.


5785a.  Vilan Och harmonin  så till-gäng-liga de är.


5785b.  Vilan & harmonin  trösterik den är.


5785c.  Vilan  Och harmonin  trösterik  i sin

vila Och harmoni.


5786.  24 timmar  om dygnet  bli ett  med vilan

& harmonin  leva för dem.


5787a.  Sinnes-ron  Och sinnes-friden  tösterika

de är.


5787b.  Sinnesron & sinnesfriden  trösterika

i sin sinnesro Och sinnesfrid.


5787c.  Sinnesfriden Och sinnesfriden 


5788.  Barmhärtiga kärleken  tillgänglig

för Alla.


5789.  Barmhärtiga kärleken  själens läkedom.


BARNETS UTVECKLING.


5790.  Barnet slutar  växa  när tiden  är inne.


5791.  Barnet börjar  tala  när tiden  är inne.


5792.  Barnet börjar  gå  när tiden  är inne. 


5793.  Laglösheten  fruktsamt  o-gräs.


5794.  O-moralen  fruktsamt  o-gräs.


5795.  I laglöshetens  värld  finns  inga o-skyldiga.


5796.  I O-moralens  värld  finns  inga o-skyldiga. 


5797.  Hjälpsamheten  tack-sam.


5798.  Visheten  tillgänglig för Alla.


5799.  Visheten  nyttig  för Alla. 


  
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se