Direktlänk till inlägg 14 juli 2017

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL. 55.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 juli 2017 04:43

GE INSIKTEN MÖJLIGHETEN


VARA HENNES VÄN  BLIR HON VÄN


FÖR LIVET.5500.   Sprida små varma blommor i hjärtan
glädjefyllda  tacksamma hjärtan.


5501.   Ödmjukheten  människo-vänlig

människo-värdig älska henne.


5502.  Se och smaka ödmjukhetens ljuvligheter.


5503.  Se och känn ödmjukhetens omsorg.


5504.  Som modern ömmar för sitt

barn  öm-mar ödmjukheten för de små enkla fattiga

hjälp-lösa över-givna hem-lösa & fader-lösa.


5505.  Tankarna  tungan  händerna  fötterna

egen viljan  vara  över-låtna i ödmjukheten.


5506a. Känns så tacksamt vara öd-mjuk-hetens vän.


5506b. Känns så tack-samt vara sakt-modig-hetens vän. 


5506c. Känna så tacksamt få vara mild-hetens vän.5507a. Stillheten så fin  den är.


5507b. Stillheten så nyttig  den är.


5507c. Stillheten så tillgänglig  den är.


5507d. Stillheten så talande  den är.


5507e. Stillheten så personlig  den är.5508a. Sinnesfriden så fin  den är.


5508b. Sinnesfriden så nyttig  den är.


5508c. Sinnesfriden så tillgänglig  den är.


5508d. Sinnesfriden så talande  den är.


5508e. Sinnesfriden så personlig  den är.5509a. Tystnaden så fin  den är.


5509b. Tystnaden så nyttig  den är.


5509c. Tystnaden så tillgänglig  den är.


5509d. Tystnaden så talande  den är.


5509e. Tystnaden så personlig  den är.


5510.  Dömmande blickar  dömer sin nästa.


5511.  Anklagande blickar  anklagar sin nästa.


5512.  Hjärtats döm-mande tankar  dömer

sin nästa.


5513.  Hjärtats an-klagande tankar  anklagar

sin nästa.


5514.  Acceptera mod-lös-hetens känslor

   inte bli vän med dem

          inte tillåta sig styras av dem.


5515.  Ödmjukheten öm-mar för de lidandets tårar.


5516.  Ödmjukheten ömmar för de smärt-samma tårarna.


5517.  Ödmjukheten ömmar för de såriga Och

blödande hjärtan.


5518.  Ödmjuka av hjärtat  lärt känna henne.


5519.  O-böjlig trohet  lärt känna troheten.


5520.  Ut-hållig i lidande Och prövningar

lärt känna uthålligheten.


5521.  Tålamodet styrs inte av tiden.


5522.  Tåla-modet beroende av människans intresse

vilja tid  för henne.


5523.  Förbrukad tid kommer aldrig tillbaks.


5524.  Intresset viljan tiden på-verkar det man

valt att göra.


5525.  Känns så tack-samt  vara tystnadens vän.


5526.  Känns så tacksamt vara stillhetens vän.


5527.  Känns så tack-samt vara sinnes-fridens vän.


5528.  Ödmjukhetens ömhet


5529.  Livet i o-böjlig trohet i ståndaktig-

hetens fotspår.


5530.  Livet i o-böjlig ödmjukhet i ödmjuk-

hetens fotspår.


5531.  Livet i o-böjligt tålamod i tålamodets fotspår.


5532.  Tillåta tro-heten vidröra vårt hjärta.


5533a.  Över-vinna hatet  med kärleken.


5533b.  Över-vinna föraktet  med kärleken.


5533c.  Över-vinna bitterheten med 

kärleken.


5533d.  Över-vinna fiendeskapet mot kärleken.


5534.   Hatet   fiendeskapet   o-viljan 

stark illvilja  bitterheten.


5535a.  SE och smaka saktmodighetens ljuvligheter.


5535b.  SE ock känn sakt-modig-hetens omsorg.


5535c.  Besvara saktmodighetens inbjudan.


5536.  Bitter-heten Och kärleken lever i fiendskap

mot varandra.


5537.  Hatet & kärleken lever i fiende-skap

mot varandra.


5538.  Föraktet & kärleken lever i fiendeskap

mot varandra.


5539.  Över-vinna o-viljan med viljan.


5540.  Villig-heten goda viljans tjänare. 


5541.  O-villigheten onda viljans tjänare.


5542.  Livet i o-böjlig kärlek i kärlekens fotspår.


5543.  Tänk: få vara stillhetens vän.


5544.  Tänk: få vara öd-mjuk-hetens vän.


5545a. Stillhetens in-bjudan.


5545b. Stillheten  skadar ingen.


5545c. Stillheten botemedlet mot för-virrade 

hjärtan & sinnen. 


5546.  O-ärligheten & lögnen varandras vänner.


5547.  Är-lig-heten & sanningen varandras vänner.


5548a.  Sanningens-ord  förändrar tankarna

talet & hjärtan.


5548b.  Sanningens ord  väger tyngre på livets

våg än få-fäng-liga Ord.


5548c.  Sanningens Ord fyllda av vis-het & klok-het.


5549.  Tålamodets väntan  på-verkar tacksamheten.


5550.  Tåla-modets väntan  tränar & fostrar

fram tålmodets rike-domar.


5551.  Tåla-modets väntan  ger aldrig upp.


5552.  Tålamodet styrs inte av tiden.


5553.  Tåla-modet gör sig nytta av väntan &  tiden.


5554a.  Bättre lyda snäll-heten än känna

elak-hetens smärta & lidande.


5554b.  Bättre lyda godheten än känna elak-hetens

smärta Och lidande.


5554c.  Bättre lyda vänligheten än känna

elak-hetens smärta & lidande.


5555a.  Snällheten så fin  den är.


5555b.  Snällheten så nyttig  den är.


5555c.  Snällheten så tillgänglig  den är.


5555d.  Snällheten så talande  den är.


5555e.  Snällheten så personlig  den är.    


5556a.  Känns så tack-samt vara  godhetens vän.


5556b.  Känns så tacksamt vara  vänlighetens vän.


5556c.  Känns så tack-samt vara snällhetens vän.


5557a.  Känns o-tacksamt vara elakhetens vän.


5557b.  Känns tacksamt vara elakhetens o-vän.


5558.  Ödmjuke trivs i gemenskap med ödmjukheten.


5559.  Rädslan: tanke på be-straffning.


5560.  Still-heten o-känd i samhällets o-måttliga

stress.


5561.  Ur-verkets tid påverkar samhällets

o-måttliga stress.


5562.  Kontrollerande beteendet  saknar

frihets-känslan.


5563.  Kontrollerande beteendet saknar

frihetens med-känslan.


5564.  Rädslans beteende  saknar frihets-känslan.


5565.  Rädslans beteende saknar fri-hetens

med-känsla.


5566.  Be-straffningens beteende känner ingen

medömkan & med-känsla.


5567.  Be-straffningens beteende känner ingen

frihets-känsla.


5568.  Be-straffningens beteende  främmande

för kärleken & barm-härtig-heten.


5569.  Kontrollerande ögon  känner ingen medkänsla & medömkan.


5570.  Kontrollerande ögon


5571a.  Be-straffande ögon


5572a. Ego-kärleken förminskas tillväxer kärleken. 


5573.  Rädslan visar sig inför be-straffningens

smärta & lidande.


5574.  För-minskad ego-kärlek  förändrar vänskapen.


5575.  Tack-samhetens språk  förändrar

vänskapen.


5576a.  Vara beskyddade från egen-kärleken.


5576b.  Vara beskyddade från egen-viljans feghet.


5576c.  Vara beskyddad från egen-viljans ljumhet.


5577a.  Vara be-skyddad från egen självcentrering.


5577b.  Vara beskyddad från egen-girigheten.


5577c.  Vara beskyddad från egna avund-sjukan.


5578a.  Vara be-skyddad från egna begär av

tillfreds-ställelser.


5578b.  Vara be-skyddad från egen-sinnig 

be-kväm-lighet.


5578c.  Vara beskyddad från egen-ärans

er-kännande från andra.


5579a.  Övervinna o-ärligheten.


5579b.  O-lydig mot o-ärligheten.


5579c.  Göra o-ärligheten till o-vän.


5580a.  Älska ärlighetens rike-domar.


5580b.  Upp-skatta ärligheten.


5580c.  Göra ärligheten älsk-värd.


5581.  Stillheten högt ärad bland de stilla

i landet.


5582.  De stilla har en framtid på jorden.


5583.  Tystnaden högt ärad bland de tysta

i landet.


5584.  De tysta har en framtid på jorden.


5585.  Ödmjuke bekänner sin o-fullkomligher.


5586.  Ödmjuke beroende av öd-mjuk-heten.


5587.  Destruktivt & skadligt beteende

sårar tankar & hjärtan.


5588.  Rädslan: frimodigheten fiende & o-vän.


5589a.  Ärlig-hetens tankar  ärar ärligheten.


5589b.  Ärligheten högt prisad av den ärlige


5589c.  Ärlig-hetens hjärta:  den ärliges hjärta.


5590.  Lögnaktiga ords-tankar  idel tomhet.


5591.  Lögnaktiga informerande Ord

idel få-fänga.


5592.  Ondskan  glädje-tjuven.


5593.  Stillheten  ger den stille stillhetens Ord

i tankar & hjärtan.
  

5594a.  Stillheten  så älsk-värd  hon är.


5594b.  Stillheten  så upp-skattad  hon är.


5594c.  Stillheten  så värde-full  hon är.5595.   Känns så tacksamt vara 

barmhärtighetens vän.


5596a.  Känns så tacksamt vara  snällhetens vän.


5596b.  Känns så tacksamt vara  godhetens vän.


5596c.  Känns så tacksamt vara  vänlighetens vän.


5597.  Sprida ödmjuka varma blommor  i hjärtan.


5598.  Sprida kärlekens varma blommor  i hjärtan.


5599.  Sprida omsorgsfulla varma blommor

i hjhärtan.


  


     


 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se