Direktlänk till inlägg 14 juli 2017

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL.54.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 juli 2017 04:38

#ÄLSKA VISHETEN ÄR ATT FÖLJA


HENNES LAGAR#.   Syraks. bok.  6:18b.

 

5400a.  Bättre lyda snällheten än känna

elak-hetens smärta.


5400b.  Bättre lyda god-heten  än känna

elakhetens smärta.


5400c.  Bättre lyda kärleken än känna

hatets & föraktets smärta.


5401a.  Strålande & o-förgänglig är kärleken.


5401b.  Strålande Och o-förgänglig är godheten.


5401c.  Strålande & o-förgänglig är snällheten.


5402.   Vara tröstens Och kärlekens tjänare

ärar dem.


5403.   Vara kärlekens & tröstens tjänare

känna gemenskap med dem.


5404.   Vara kärlekens Och tröstens tjänare

älska dem.


5405.   Vara tröstens & kärlekens tjänare

tungans Ord  vara av deras tankar Ord & vilja.


5406.  Strålande Och o-förgängliga är

tröste-rika Ord.


5407.  Strålande & o-förgänglig är barmhärtigheten.


5408.  Strålande Och o-förgänglig är tystnaden.


5409a.  Man finner tystnaden när man vill

söka henne.


5409b.  Man finner barmhärtigheten  när man vill

söka henne.


5409c.  Man finner tröste-rika Ord  när man vill

söka dem.


5410.  Man finner ödmjukheten när man vill

söka henne.


5411a.  Visheten vill ge sig till känna

när hennes inbjudan besvaras.


5411b.  Insikten vill ge sig till känna

när hennes inbjudan besvaras.


5411c.  Ärligheten vill ge sig till känna

när hennes inbjudan besvaras.


5412.  Saktmodet vill själv teckna sin personlighet

i själens innersta.


5413.  Sanningen vill själv teckna sin personlighet

i själens innersta.


5414.  Barmhärtigheten vill själv teckna sin personlighet i själens innersta.


5415a.  Tystnaden vill själv ge sig till känna

när hennes inbjudan besvaras.


5415b.  Kärleken vill själv ge sig till känna

när hennes inbjudan besvaras.


5415c.  Troheten vill själv ge sig till känna

när hennes inbjudan besvaras.


5416.  24 timmar om dygnet blir ett med ödmjuk-heten  leva för henne.


5417.  24 timmar om dygnet blir ett med

ut-hålligheten  leva för henne.


5418.  24 timmar om dygnet blir ett med

barm-härtigheten  leva för henne.


5419a.  Vara tystnadens vän.


5419b.  Vara ärlighetens vän.


5419c.  Vara barmhärtighetens vän.


5420.  Med tåligheten kommer man längre än

o-tåligheten.


5421.  Med mildheten kommer man längre än

hård-hjärt-ligheten.


5422.  Med barm-härtigheten kommer man

längre än o-barmhärtigheten.


5423a.  Ödmjukheten framspringer inte från  förståndet  utan från hjärtat.


5423b.  Mildheten framspringer inte från

förståndet  utan från hjärtat.


5423c.  Barmhärtigheten framspringer inte

från förståndet  utan från hjärtat.


5424.  Tillåta kärleken bli älskad  kärleken

älskar tillbaks.


5425.  Älskas av kärlekens ljuv-ligheter.


5426.  Bli upp-fylld av kärlekens sötma.


5427a.  Öd-mjuk-heten präglas inte av rädsla.


5427b.  I öd-mjuk-heten finns en vila.


5427b.  Full-kom-liga ödmjukheten leder

den ödmjukes tankar  hjärtan  tungans Ord-val.


5428.  O-fullkomliga högmodet leder den vredes

tankar  hjärta  tungans  Ord-val.


5429.  Den som funnit öd-mjuk-heten har övervunnit

högmodet  övermodet  Och stolheten.


5430a.  DEN som funnit är-lig-heten har övervunnit

o-ärlig-heten.


5430b.  Är-lig-heten följer  den ärlige i hans fotspår.


5430c.  Är-lig-heten finner sin glädje i

den ärliges tankar Och hjärta.


5431.  VARJE MÄNNISKA KÄNNER SIG BE-DRAGEN

AV SINA EGNA GENETISKA SVAGHETER.


5432a.  DEN som lever i o-ärlig-heten  har inte

funnit är-lig-heten.


5432b.  O-ärlig-heten följer  den o-ärlige

i hans smärtsamma fotspår.


5432c.  O-ärlig-heten finner sin skade-glädje

i den o-ärliges tankar & hjärta.


5433.  Ödmjukheten förintar vårt hög-mod.


5434.  Ödmjukheten förintar vårt över-mod.


5435.  Ödmjukheten förintar vår stolt-het.


5436.  För den barm-härtige öppnas barmhärtighetens djupa out-sinliga källor.


5437.  Bättre lyda fri-modigheten än rädslan.


5438.  Frimodigheten & rädslan varandras

fiender & o-vänner.


5439.  Rädslan & lögnen varandras vänner.


5440a.  Vreden saknar sakmodigheten

misslyckas med vara problem-lösare.


5440b.  Skapar problem istället.


5441a.  Kärleken & friden & glädjen.


5441b.  Sinnes-ron Och sinnes-friden

tillgänglig för Alla trötta & slitna tankar.


5441c.  Kärleken Och friden & glädjen

tillgängliga för Alla trötta Och slitna tankar.


5442a.  Leva livet i av-saknad av ödmjukheten

har istället valt livet i högmodet.


5442b.  Leva livet i av-saknad av litenheten

har i-stället valt livet i övermodet.


5442c.  Leva livet i av-saknad av enkelheten

har i-stället valt livet i stoltheten.


5443a.  Ödmjukes tankar  ödmjukhetens tankar.


5444b.  Mildes tankar  mild-hetens tankar.


5444c.  Saktmodiges tankar  saktmodig-

hetens tankar.


5445.  Den som hjälper en annan  hjälper sig själv.


5446.  Den som ger kärlek  får kärlek tillbaka.


5447a.  Snälles omsorg  får snällhetens be-löning.


5447b.  Vänliges omsorg  får vänlighetens

be-löning.


5447c.  Gode personens omsorg  får

godhetens belöning.


5448.  Bättre vara ödmjukhetens tjänare

än vara övermodets smärtsamma slav.


5449.  Bättre vara litenhetens tjänare

än vara högmodets smärtsamma träl.


5450.  Bättre vara enkelhetens tjänare

än vara stolhetens smärtsamma slav.


5451a.  Vad väljer människan sitt liv till

vara övermodets slav eller ödmjukhetens tjänare.  


5451b.  Vad väljer människan sitt liv till

vara högmodets träl eller litenhetens tjänare.


5451c.  Vad väljer människan sitt liv till

vara stolthetens slav eller enkelhetens tjänare.


5452.  Övermodet  skadande  få-fängt  förstörande.


5453.  Stoltheten  skadande  fåfängt  för-störande.


5454.  Högmodet  skadande  få-fängt  förstörande.


5455.  Ha-begäret  mänsklighetens  olycka & fördärv.


5456.  O-måttlig stresset  saknar  uppmuntrans

be-löning.


5457.  Uppmuntraren  all uppmuntrans vän.


5458.  Vara uppmuntrans vän  villig uppmuntra

sin nästa.


5459.  Godheten & barmhärtigheten

har en framtid på jorden.


5460.  Godheten & barmhärtigheten

mänsklighetens räddning.


5461.  Godheten Och barm-härtig-heten

elakhetens fiender & o-vänner.


5462a. Ödmjuka tankar  ödmjukt hjärta

ödmjuka Ord.


5462b. O-böjliga trohets-tankar  o-böjligt

trohets-hjärta  o-böjliga tohets-ord.


5463c.  Milda tankar  milt hjärta  milda Ord.


5464.  Lyssnande tankar  lyssnande hjärtan

lyssnande Ord.


5465.  Kärlekens läkemedel 

mänsklighetens räddning.


5466.  Ömhetens   öm-sint-hetens läkemedel

mänsklighetens  rädd-ning.


5467.  Egen-sinnighetens feghet & ljumhet

ärar egoismen.


5468.  Kärleks-fulla tankar  kärlekens hjärta

kärleks-fulla Ord.


5469.  Ömma tankar  ömt hjärta  ömma Ord.


5470.  Öm-sinthetens tankar  ömsinthetens

hjärta  örmsint-hetens Ord.


5471a.  Älskvärdigheten  vännen för livet


5471b.  Värde-fullheten  vännen för livet.


5471c.  Uppmuntran  vännen för livet.


5472.  Dominantiska beteendet saknar

sinnes-friden & sinnes-ron.


5473.  Ömheten & omsorgen  vänner för livet.


5474.  Tystnaden & stillheten  vänner för livet.


5475.  Ödmjukheten & mildheten

vänner för livet.


5475.  Snälla Och vänliga Ord  elakhetens Ords

fiender & o-vänner.


5476.  Kärlekens & barmhärtighetens Ord

för-aktets Och hatets Ords fiender & o-vänner.


5477.  Sanningens Ord  lögnens & falskhetens

Ords fiender Och o-vänner.


5478.  Tillåta tystnaden vara Herre över tankarna.


5479.  Tillåta tystnaden vara Herre över hjärtat.


5480.  Tillåta tystnaden vara Herre över tungan.


5481.  Tillåta tankarna  hjärtat  tungan  vara

tystnadens vänner.


5482.  Ärliga Ord   talas av  ärliga hjärtan.


5483.  Ren-hjärtliga Ord  talas av  rena hjärtan.


5484.  Kärleks Ord  talas av  kärleksfulla hjärtan.


5485.  Ärliga Ord  o-ärliga Ords  fiender &  o-vänner.


5486.  Bättre lyda tystnaden än känna o-tystnadens

smärtsamma lidande.


5487.  Bättre lyda ärligheten än känna

o-ärligens smärtsamma ångest.


5488.  Bättre lyda sanningen än känna för-talets

smärtsamma lidande.


5489.  Bättre lyda sanningen än känna skvalleriets

smättsamma lidande.


5490.  Glädjefyllt beteende  tröste-rika  vänliga

Ord  livets värde för de bedrövade & sorgsna.


5491.  Frimodiges djärvhet belönas.


5492.  Frimodiges frihet från rädslans slaveri

Och träldom.


5493.  Rädslans träldoms-ok  frimodighetens

fiende Och o-vän.


5494.  Frimodighetens frihet besegrar

rädslans lögner.


5495.  Frimodiga tankar  hjärtats frimodighet 

frimodig tunga  hjärtats glädje.


5496.  Rädslan känner en rädsla inför frimodighetens djärvhet. 


5497.  Kärleksfulle vandrar på kärlekens vägar.


5498.  Ödmjuke vandrar på ödmjukhetens vägar.


5499.  Milde vandrar på mildhetens vägar.     

 

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se