Alla inlägg den 1 juni 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 juni 2017 02:34

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 45.


4500.  Lyssna på snurrigheten bli hennes

med-tjänare.


4501.  Snurrigheten lyssnar på sig själv.

Hon är själv snurrig Och förvirrad.


4502.  Äras inte ödmjukheten  äras högmodet.


4503.  Äras inte vänligheten Och snällheten

äras elakheten.


4504.  Äras inte saktmodigheten  äras

ilskenheten Och häftgheten. 


4505.  Karaktäriska o-mogenheten visar sig i ::


1.  Ilskenheten.


2.     Häftigheten.


3.         Vreden.


4.             Ordstrider Och strids-lystenheten.


5.                   Kivet Och grälsjukheten.


6.                        Avundsjukan.


7.                            Otroheten Och trolösheten.


8.       O-lydnaden.


4506.  Saktmodige stressar inte sin nästa in i ilskenhetens Och häftighetens närhet.


4507.  Saktmodige tänker Och lyssnar först innan han talar i ord Och handling.


4508.  God-hjärtlige stressar inte sin nästa in

i elakhetens närhet.


4509.  God-hjärtlige tänker Och lyssnar först innan han talar i ord Och handling. 


4510.  Kärleksfulle stressar inte sin nästa in

i förtalets Och skvalleriets närhet.


4512.  Kärleksfulle tänker Och lyssnar först innan han talar i ord Och handling.


4513.  Milde stressar inte sin nästa in i

hård-hjärtlighetens närhet.


4514.  Milde tänker först Och lyssnar innan han talar i ord Och handling.


4515.  Uppmuntraren stressar inte sin nästa in

i uppgivenhetens Och deppighetens närhet.


4516.  Uppmuntraren tänker först Och talar innan han talar i ord Och handling.


4517.  Lyda sanningen  eller bedröva sanningen.


4518.  Tillåta sig tränas Och fostras ifrån ilskenheten ::: släppa hennes inflytande i tankar Och hjärta.

Istället bjuda in saktmodet i tankar Och hjärta.


4519.  Tillåta sig tränas Och fostras ifrån häftigheten ::: släppa hennes inflytande i

tankar och hjärtat.

Istället bjuda in saktmodet i tankar Och hjärtan.


4520.  Tillåta sig tränas Och fostras ifrån vreden

::: släppa hennes inflytande i tankar Och hjärta.


4521.  Ondskan föraktar kärleken Och sanningen.


4522.  Bemöta människor med saktmodet undviker deras ilskna Och häftiga beteende.


4523.  Bemöta människor med vänlighet Och

snällhet undviker deras elaka beteende.


4524.  Bemöta människor med mildheten undviker

deras hård-hjärtliga beteende.


4525.  Bemöta människor med kärleken undviker

deras förtaliga Och skvalleriaktiga beteende.


4526.  Bemöta människor med sanningen undviker

deras falska Och lögnaktiga beteende.


4527.  Bemöta människor med ödmjukheten undviker deras högmodiga Och stolta beteende.


4528.  Egen-äran  farlig Och skadlig.


4529.  Tungans Missbruk:


Skvalleraktiga-Ord

     Förtaliga-Ord

         Anklagelse-Ord

              Högmodiga-Ord

                   Stolta-Ord

                       Hatiska-Ord 

                            Föraktfulla-Ord.  


4530.  Lydnadens tunga  tacksamhetens tunga

ärad av lydnaden Och tacksamheten.


4531.  Lydnadens ögon  tacksamhetens ögon

ärad av lydnaden  Och  Tacksamheten.


4532.  Lydnadens lyssnande  Tacksamhetens

lyssnande  ärad av Lydnaden  Och Tacksamheten.


4533.  Betjäna sin nästa med öppnande händer.


4534.  Betjäna sin nästa med tröstande stödjande

Och hjälpande händer.


4535.  Känns fint få ge uppmuntrande ord till

nästans uppmuntran.


4536.  Känns fint få ge älskvärda ord till

nästans älskvärdhet.


4537.  Känns fint få ge uppskattade ord till

nästans uppskattning.


4538.  Vara fångad i vredens fängelse-håla :

vill jag bli fri +++ saktmodig-hetens möjlighet befriar tankar & hjärtats tankar Och tungans Ord-val.


4539.  Saktmodigheten befrielse från ilsken-hetens Och häftig-hetens fängelse. 

    Saktmodighetens frihet släpper ilsken-hetens

Och häftig-hetens fångar fria.


4540.  Vara fångad ilsken-hetens Och häftig-hetens

fängelse-håla :: vill jag bli fri + saktmodighetens

        möjlighet befriar tankar hjärtat Och tungan.


4541.  Vara fångad elakhetens fängelse-håla ::

vill jag bli fri + god-hetens Och snäll-hetens

       möjlighet befriar tankar hjärtat Och tungan.


4542.  Stolte ärad av stolt-heten.


4543.  Över-modige ärad av över-modig-heten. 


4544.  Ren-hjärtlige älskad av renheten  ärad

avv renligheten.


4545.  Barmhärtige älskad av barmhärtigheten

ärad av barmhärtigheten.


4546.  Snälle älskad av snällheten  ärad av

snällheten.


4547.  Vänlige & god-hjärtlige älskad av dem

ärad av dem.


4548.  Renhjärtliges hjärta känner friheten från

förtalets & skvalleriets slaveri & träldom.


4549.  Barmhärtiges hjärta känner friheten från

o-barmhärtighetens träldom & slaveri.


4550.  Uppmuntrad person äger uppmuntrande tankar & hjärta.


4551.  Uppmuntrande Ord  Ord på den uppmuntrandes tunga.


4552.  Barmhärtiga Ord  Ord på den barmhärtiges

tunga.


4553.  Ödmjuka Ord  Ord på den ödmjukes tunga.


4554.  Saktmodiga Ord  Ord på den saktmodiges tunga.


4555.  Vänliga & snälla Ord  Ord på snälles

& vänliges tunga.


4556.  Glädjefulla Ord  Ord på den glädje-fylldes  tunga.


4557.  Ödmjukhetens befrielse från högmodets

Och övermodets fängelse.

     Ödmjukhetens frihet släpper högmodets Och övermodets fångar fria.


4558.  Barmhärtighetens befrielse från

o-barmhärtighetens fängelse.

      Barmhärtighetens frihet släpper

o-barmhärtighetens fångar fria.


4559.  Sanningens befrielse från förtalets Och skvalleriets fängelse.

       Sanningens frihet släpper förtalets & skvalleriets fångar fria.


4560.  Snällhetens Och vänlighetens från elakhetens fängelse.

        Snällhetens Och vänlighetens släpper

elakhetens fångar fria.


4561.  Vara fångad i högmodets Och övermodets fängelse-håla : vill jag bli fri +++ ödmjukhetens

       möjlighet befriar tankar hjärtats tankar

tungans Ord-val.


4562.  Vara fångad i hatets & föraktets fängelse-håla :: vill bli fri +++ ödmjukhetens möjlighet

     befriar tankar  hjärtats  tankar  tungans Ord-val.


4563.  Vara fångad i lögnens Och falskhetens fängelse-håla : vill bli fri +++ sanningens möjlighet

     befriar tankar  hjärtas tankar  tungans Ord-val.


4564.  Egen-kärleken  +++ föraktfull.


4565.  Egen-kärleken ++ själens fängelse-håla.


4566.  Egen-kärleken +++ själens kräfts-sår.


4567.  Egen-kärleken  +++ själs-livets

smärta Och lidande.


4568.  Finheten & snällheten & vänligheten

elakheten Och o-finhetens fiender & o-vänner.


4569.  Skvalleraktiga Ord  sanningens fiender

& o-vänner.


4570.  Förtaliga Ord  sanningens fiender

Och o-vänner.


4571.  Anklagelsens ord  kärlekens fiende

Och o-vänner.


4572.  Högmodiga Ord  ödmjukhetens fiender

Och o-vänner.


4573.  Stolta Ord  ödmjukhetens fiender & o-vänner.


4574.  Hatiska Ord  kärlekens fiender Och o-vänner.


4575.  Föraktfulla Ord  kärlekens fiender

Och o-vänner.


4576.  Hata egen-viljan  älska kärleken till nästan.


4577.  Hata vredesmodet  älska saktmodet

till sin nästa.


4578.  Hata ilskenhetens & häftighetens beteende

älska saktmodet.


4579.  Hata elakheten  älska snällheten

Och vänligheten.


4580.  Älska saktmodet  förakta ilskenheten.


4581.  Förakta tal-trängda tungan  älska

den behärskade tungan.


4582.  Hata pratsam tunga  älska tystnadens tunga.


4583.  Tystnadens tunga  botemedlet mot pratsam

& pratsjuk tunga.


4584.  Lyssnande öron  lyssnar inte på övermodiga

tungors ord-val.


4585.  Sen till vrede  rik på saktmod.


4586.  Sen till ilskenhet  rik på saktmod.


4587.  Sen till hat & förakt  rik på kärlek

& barmhärtighet.


4588.  Sen till förtal & skvaller  rik på sanning.


4589.  Sen till elakhet rik på vänlighet & snällhet.


4590.  Sen till hjärtats hård-het  rik på mildhet.


4591.  Rik på barmhärtighet  sen till egoism.


4592.  Rik på sanning  sen till lögnen.


4593.  Lögnen  ingen varaktighet i sanningen.


4594.  Egoismen  ingen varaktighet i

barmhärtigheten.


4595.  Hatet & föraktet  ingen varaktighet

i kärleken.


4596.  Kärleken förlåter hatet & föraktet.


4597.  Vreden ingen varaktighet i saktmodet.


4598.  Elakheten  ingen varaktighet

i snällheten & vänligheten.


4599.  Snällheten bättre än elakheten.   

      

         


            

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 juni 2017 02:33

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 43.


#Tölpens övermod ställer till gräl, vishet finns

hos dem som tar  råd#.  Ord. 13:10.


4300.  O-trevligt  o-artigt övermod äger grälsjuk tunga.


4301.  Oartiga  o-trevliga Ord äger förtalets tunga.


4302.  O-artigt  o-trevligt beteende äger den karaktärslöse personen.


4303.  O-artiga  o-trevliga ögon föraktas av sanningen Och kärleken.


4304.  O-artigt  o-trevligt lyssnande främmande för sanningen Och kärleken.


4305.  Lättvunnen rikedom   o-ärlig rikedom.


4306.  Lättvunnen rikedom  föraktar sanningen

Och kärleken.


4307.  Lättvunnen rikedom föraktar förnöjsamheten.


4308.  Långsamt sparande ärligt sparande.


4309.  Långsamt sparande  ej  förvirrande.


4310.  Långsamt sparande främmande för

lättvunnen rikedom.


4311.  Vänliga ord   uppmuntrande ord.


4312.  Vänligt beteende vänliga ord.


4313.  Vänligt leende främmande för o-vänligt leende.


4314.  Vänlig tunga främmande för o-vänlig tunga.


4315.  Sanningens person avskyr lögnaktigt tal.


4316.  Sanningens person föraktar lögnen

Och falskheten.


4317.  Sanningens person älskar sanningen.


4318.  Sanna ord äger bestående värde.


4319.  O-sanna ord äger fåfängligt värde.


4320.  Tank-lösa ord sprider förvirrande tankar.  


4321.  Tank-lösa ord sårar själslivet.


4322.  Tank-lösa tankar   Tankar i förvirring.  


4323.  Trösterika ord  Trösterika tankar

livets glädje.


4324.  Trösterika tankar Och ord modlöshetens

Och deppighetens fiender Och o-vänner.


4325.  Trösterika tankar Och Ord ger ljus åt ögonen.


4326.  Givmild människa  förnöjsam människa.


4327.  Förnöjsam person främmande för

överflödets rikedomar.


4328.  Sanningen föraktar falskhetens Och lögnens

tankar Och ord.


4329.  Kvinnans flitiga händer  mannens glädje.

   

4330.  Lögnen ger inget fotfäste i sanningen.


4331.  Ilskenheten Och häftigheten ger inget fotfäste i saktmodigheten.


4332.  Hatet Och föraktet ger inget fotfäste

i kärleken.


4333.  Hård-hjärtligheten ger inget fotfäste

i mildheten.


4334.  O-behärskade tungan ger inget fotfäste

i behärskade tungan.


4335.  O-tystnaden ger inget fotfäste i tystnaden.


4336.  Tystnadens belöning föraktas av

o-tystnaden.


4337.  Behärskade tungans belöning föraktas

av o-behärskade tungan.


4338.  Ödmjukhetens belöning föraktas av högmodet.


4339.  Ödmjukheten bygger sitt hus i ödmjuka  hjärtan.


4340.  Behärskade tungan bygger sitt hus i

behärskade hjärtan.


4341.  Behärskat hjärta  ser sanningen Och kärleken som sina vänner.


4342.  Behärskat hjärta ser o-behärskat hjärta

som sin fiende och o-vän.


4343.  Behärskat hjärta främmande för förtalets

Och skvalleriets hjärta.  


4344.  Förtalets Och skvalleriets hjärta främmande för sanningen Och kärleken.


4345.  Barmhärtighetens hjärta främmande för

egoismens hjärta.


4346.  Elakhetens tankar Och Ord snällhetens

vänligheten fiende och o-vänner. 


4347.  Elakhetens hjärta föraktar snällhetens

vänlighetens hjärta.


4348.  Snällhetens  vänlighetens hjärta vän

med godhetens hjärta.


4349.  Barmhärtighetens tankar Och ord

värdesätter människo-värdet.


4350.  Barmhärtigheten kärleken  Sanningen

känner med-lidande  med-ömkan   med-känsla

för sin nästa.


4351.  Med-lidsamt hjärta ser sin nästas behov.


4352.  Med-lidsamt hjärta tröste-rik i ord

Och handling.


4353.  Med-lidsamt hjärta ser de smås fattigas övergivnas dagliga behov.


4354.  Törnen och fällor finns på den ilskes och häftiges väg.


4355.  Törnen och fällor finns på lögnarens

och falskesväg.


4356.  Törnen och fällor finns på den

o-barmhärtiges väg.


4357.  Törnen och fällor finns på förtalarens

och skvalleriens väg.


4358.  Ödmjukhetens vän blir den som älskar henne.


4359.  Saktmodighetens vän blir den som älskar henne.


4360.  Kärlekens vän blir den som älskar henne.


4361.  Förtalets Och skvalleriets vän blir den

som älskar dem.


4362.  Kivets  Och trätgirighetens vän blir

den som älskar dem.


4363.  Ilskenhetens och häftighetens vän blir

den som älskar dem.


4364.  Lyssna på Ödmjukhetens Moder

bemöter inbjudna med sin ödmjukhet.


4365.  Lyssna på Barmhärtighetens Moder

bemöter inbjudna med sin barmhärtighet.


4366.  Lyssna på mildhetens Moder

bemöts inbjudna med sin mildhet. 


4367.  Inom kärlekens värld existerar inte

existerar inte hatet Och föraktet.


4368.  Inom saktmodighetens värld existerar

inte ilskenheten Och häftigheten.


4369.  Inom vänligens Och godhetens värld

existerar inte elakheten.


4370.  Elakheten beteende ett kortsiktigt beteende.


4371.  Ilskenhetens Och häftighetens beteende

ett kortsiktigt beteende.


4372.  Förtalets Och skvalleriets beteende ett

kortsiktigt beteende.


4373.  Skrytsamhetens beteende ett kortsiktigt beteende.


4374.  Skrytsamma tankar  övermodets tankar.


4375.  Skrytsamt hjärta  övermodets hjärta.


4376.  Skrytsamma ord   övermodiga ord.


4377.  I nationella moraliska tillståndet existerar

inte laglöshetens människa.


4378.  I nationella o-moraliska tillståndet existerar

laglöshetens människa.


4379.  Godheten Och vänlighetens ögon ser inte som elakhetens ögon.


4380.  Dårens ögon ser inte med vises ögon.


4381.  Dårens tankar tänker inte vises tankar.


4382.  Ilsknes tankar tänker inte saktmodiges  tankar.


4383.  Vetgiriges tankar tänker inte

saktmodiges tankar.


4384.  Vänliges tankar tänker inte 

elakhetens tankar.


4385.  Mildes tankar tänker inte som hård-hjärtlige.


4386.  Mildes ögon ser inte med hård-hjärtliges ögon.  


4387.  Godhetens ögon ser med elakhetens ögon.


4388.  Bitterhetens ögon ser inte som förlåtelsens ögon.


4389.  Bitterhetens tankar tänker inte som förlåtelsens tankar.


4390.  Uppgivna tankar tänker inte uppmuntrande tankar.


4391.  Modlösa tankar tänker inte uppmuntrande tankar.


4392.  Modlösa ögon ser inte som uppmuntrande ögon.


4393.  Uppgivna ögon ser inte som uppmuntrande ögon.


4394.  Uppmuntrande tankar Och Ord hjärtats Och tankars glädje.


4395.  Älskvärda tankar tänker älskvärda ord.


4396.  Uppskattade tankar tänker uppskattade ord.


4397.  Värdefulla tankar tänker värdefulla ord.


4398.  Älsk-värda ögon  kärleksfulla ögon.


4399a.  Uppskattade ögon  kärleksfulla ögon.


4399b.  Värdefulla ögon  kärleksfulla ögon.


  


  

 
   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 juni 2017 02:33

TANKAR AV UPPMUNTRAN  OCH VEDERKVICKELSE


DEL. 44.


4400.  Förtalets Och skvalleriets tankar  värde-lösa

agnar för vinden.


4401.  Anklagande  o-förlåtna tankar  värde-lösa

angnar för vinden.


4402.  Vetgiriga  ilskna tankar  värde-lösa tankar

agnar för vinden.


4403a.  Vänliga ord muntrar upp.


4403b.  Vänliga tankar muntrar upp.


4404a.  Älskvärda ord muntrar upp.


4404b.  Älskvärda tankar muntrar upp.


4405a.  Uppskattade ord muntrar upp.


4405b.  Uppskattade tankar muntrar upp.


4406a.  Värdefulla ord muntrar upp.


4406b.  Värdefulla tankar muntrar upp.


4407a.  Saktmodiga tankar muntrar upp.


4407b.  Saktmodiga ord muntrar upp.


4408a.  Milda tankar muntrar upp.


4408b.  Milda ord muntrar upp.


4409a.  Godhetens tankar muntrar upp.


4409b.  Godhetens ord muntrar upp.


4410.  Kärlekens tankar muntrar upp.


4411.  Kärlekens ord muntrar upp.


4412.  Älskvärda personen tänker älsk-värda tankar

Och älsk-värda Ord.


4413.  Älskvärda personen blir själv älsk-värd.


4414.  Uppskattad person tänker uppskattade tankar Och uppskattade Ord.


4415.  Ilskne  vetgirige lever i avsaknad från saktmodighetens närhet.


4416.  Föraktfulle  hatiske lever i avsaknad från

kärlekens närhet.


4417.  Förtalaren   skvallraren  lever i avsaknad

från sanningens närhet.


4418.  Känner sig svag i vredens Och ilskhetens

närhet  kan finna styrka i saktmodighetens närhet.


4419.  Känner sig svag i förtalets Och skvalleriets

närhet  kan finna styrka i sanningens närhet.


4420.  Känner sig svag i elakhetens närhet

kan finna styrka i vänligheten och snällhetens närhet.


4421.  Känner sig svag i lögnens Och falskhetens närhet  kan finna styrka i sanningens närhet.


4422.  Känner sig svag i deppighetens Och modlöshetens närhet  kan finna styrka

uppmuntrans närhet.


4423.  Livet i lydnaden inför ödmjukhetens närhet 

källan till ödmjukes tankar Och hjärta.


4424.  Livet i lydnaden inför godhetens Och snällhetens närhet  källan till god-hjärtliges tankar Och hjärta.


4425.  Livet i lydnaden inför tystnadens Och behärskade tungans närhet  källan till

tystnadens och behärskade tankars närhet.


4426.  Livet i lydnaden inför mildhetens närhet

källan till mildhetens tankar.


4427.  Livet i lydnaden inför lydnadens närhet

källan till lydnadens tankar Och hjärta.


4428.  Livet i lydnadens närhet  källan till

fullkomlighetens tankar.


4429.  Livet i o-lydnadens närhet  källan till

o-fullkomlighetens tankar och hjärta.


4430.  Barmhärtighetens givmildhet  tillgänglig

för alla.


4431.  Godhetens Och snällhetens givmildhet tillgänglig för alla.


4432.  Ödmjukhetens Och litenhetens givmildhet tillgänglig för alla.


4433.  Medlidandets  medömkans  medkänslans givmildhet tillgänglig för alla.


4434.  O-kunskapen om sanningens givmildhet

skadar mänskligheten.


4425.  O-kunskapen om vredens Och ilskenhetens skadeverkan på mänskligheten tillintetgör hennes existens.


4426.  O.kunskapen om hård-hjärtlighetens skadepåverkan på mänskligheten tillintetgör

hennes existens.


4427.  Finhetens Och tröstens tankar tillgängliga

för alla.


4428.  Tomheten Och förgängligheten följer

ondskans fotspår.


4429.  Tomheten Och förgängelsen glädje-fattig.


4430.  Tomheten Och förgängelsen belönings-lös.


4431.  Tomheten bygger sitt hus i

tomma tankar Och hjärtan.


4432.  Saktmodigheten bygger sitt hus i

saktmodigt hjärta.


4433.  Snällheten bygger sitt hus i

snälla Och vänliga hjärtan.


4434.  Barmhärtigheten bygger sitt hus

i barmhärtigt hjärta.


4435.  Barmhärtighetens vän blir den som älskar henne.


4439.  Barmhärtigheten känner tryggheten

i troget hjärta av barmhärtighet.


4440.  Snällheten Och vänligheten känner tryggheten i troget hjärta av snällheten.


4441.  Snällheten Och vänligheten blir vän med den som älskar dem.


4442.  Sinnes-ron Och sinnes-friden botemedlet

mot Oroliga tankar.


4443.  Talträngds tungas syfte  uppta vår dyrbara  tid.  


4444.  Dåligt humör känner avsaknad av kärlek.


4445.  Dåligt humör  brist på uppskattning.


4446.  Säkerhets-tänkandet  har en risk

bli förslavad under överdrivenheten.


4447.  Rädslan i säkerhets-tänkandet öppnar

för överdrivenhetens slaveri.


4448.  Rädslan Och kontroll-tänkandet bidrande faktor till aktivt säkerhets-tänkande.


4449.  Tacksamheten visar  tacksamhets-känslan.


4450.  O-tacksamheten visar  o-tacksamhetens

-känsla. 


4451.  Ödmjuke bekänner sin o-fullkomlighet.


4452.  Högmodige bekänner inte o-fullkomlighet.


4453.  Ödmjuke beroende av ödmjukheten.


4454.  Saktmodige beroende av saktmodigheten.


4455.  God-hjärtlige beroende av godheten.


4456.  Deppigheten utnyttjar känslo-livet på ett

felaktigt sätt.


4457.  I deppighetens närhet :::

Steg. 1.  Känslo-livet deppighetens redskap öppnar upp för hennes inflytande.


Steg. 2.  Kontrollera människans tankar  tal  hjärta.


4458.   


Deppighetens listighet.


4459a.  Vara förslavad  under strids-lysten  använder tankar Orden hjärtat i Hennes tjänst.


4459b.  Vara förslavad  under ilskenheten använder

tankar Orden hjärtat i Hennes tjänst. 


4459c.  Vara förslavad  under häftigheten använder

tankar hjärtat Orden i Hennes tjänst.


4460.  Vara förslavad  under elakheten använder

tankar Orden hjärta i Hennes tjänst.


4461a.  Vara förslavad  under förtalet använder

tankar hjärtat tungans Ord i Hennes tjänst.


4461b.  Vara förslavad  under skvalleriet använder

tankar  hjärtat tungans Ord i Hennes tjänst.


4462a.  Vara förslavad  under deppigheten använder

tankar hjärtat Orden i  Hennes tjänst.


4462b.  Vara förslavad under uppgivenheten änvänder tankar  hjärtat  Orden i Hennes tjänst.


4463.  Stoltheten Och Högmodet lever i o-lydnad mot ödmjukheten.


4464.  O-behärskade tungan lever i o-lydnad mot

behärskade tungan.


4465.  Elakheten lever i o-lydnad mot vänligheten

och snällheten.


4466.  Med-lidsamt hjärta känner medlidande

med sin nästas lidande Och smärta.


4467.  Ödmjukheten sår ödmjuka fruktbara frön

i ödmjukes  tankar Och hjärta.


4468.  Barmhärtigheten Och kärleken sår

sina fruktbara frön i kärleksfulle Och

     barmhärtiges tankar Och hjärta. 


4469.  Varför lyssna Ondskans förhärligande

vad nytta har jag av det??


4470.  Ondskan förgör  sig själv.

Se på alla ismer   Nazismen kommunismen o.s.v


4471.  O-måttlig stress belönins-lös.


4472.  Måttlig stress belönas.


4473.  Tungans tal uttrycker vad människan säger

Och tänker i sitt känslo-liv.


4474.  Ondskan förblindad av högmodet Och

o-lydnaden.


4475.  Kvinna uppskattar när det finns intresse

för hennes moders-kärlek.


4476a.  Ilskenhetens Och häftighetens vedbrasa.

    Saktmodighetens beteende släcker denna brinnande brasa.


4476b.  Ilskenhetens Och häftighetens vedbrasa.

     Vredens beteende lägger på brännbara

vredes-trän på den brinnande brasan.


4477a.  Elakhetens Och ondskans vedbrasa.

        Vänlighetens Och snällhetens beteende

släcker denna brinnande brasa.


4477b.  Elakhetens Och Ondskans vedbrasa.

        Deras beteende lägger på brännbara

ondskefulla ved-trän på brinnande brasan.


4478.  Högmodet Och o-lydnaden  tvillingbröder.


4479.  Ödmjukheten Och lydnaden  tvillingbröder.


4480.  Ärligheten Och ödmjukheten  visar fin Och djup vänskap.


4481.  Tröstade människor  tacksamma människor.


4482.  Livet  i falskheten Och lögnen  leva i deras fångenskap.


4483.  Livet i ilskenheten Och häftigheten  leva

i deras fångenskap.


4484.  Livet i elakheten leva i hennes fångenskap.


4485.  Vara en sorgens människa  vara främmande

för glädjen.


4486.  Tröstens människa tröstas i lidandet

Och smärtan.


4487.  Aktiva laglösheten  skapar arbetstillfällen.


4488.  Passiv laglöshet skapar inga arbetstillfällen.


4489.  Sorgens tårar skapar glädje-fattigdom.


4490.  O-tystnadens ord  talar kraft-lösa ord.


4491.  Tystnadens ord  talar kraft-fulla ord.


4492.  Arbete ger hälsa och välstånd.


4493.  Arbete hatar Och faktar inte sin nästa.


4494.  Känslo-livet uttrycker sina känslor

tankar  i  hjärta Och talet.


4495.  Visheten  klokheten nationell

räddning från undergång Och fördärv.


4496.  Övermodige vill inte kännas vid litenheten

Och enkelheten.


4497.  Utpräglad vane-människa  lever i en

falsk trygghet.


4498.  Ödmjukheten betjänar sin nästas behov.


4499.  Ärelystne söker egen äran.     
Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se