Alla inlägg den 23 april 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 april 2017 06:07

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 34.


3400.  Snällhetens hjärta ::: tänker snälla tankar.


3401.  Snällhetens tunga ::: talar snälla ord.


3402.  Snällhetens läppar ::: ärar snälla ord.


3403.  Dumdristigt hjärta ::: tänker dåraktiga tankar.


3404.  Dumdristig tunga ::: talar dåraktiga ord.


3405.  Dumdristiga läppar ::: ärar dåraktiga ord.


3406.  Glädjefyllt hjärta ::: glädjefylld tunga.


3407.  Hjärtats svek ::: tungan svek.


3408.  Hjärtats kontroll-tänkande :: tungans kontroll-behov.


3409.  Hjälpande händer :: hjärtats hjälpsamhet.


3410.  Hjärtats tjänande :: händernas tjänande.


3411.  Tjänstvillig tunga :: tjänstvilligt hjärta.


3412.  Ödmjukheten : ödmjukes tröst och hjälp. 


3413.  Människans storhet ligger hennes ödmjukhet.


3414.  Tacksamheten betjänar : där han får tjäna.


3415.  Ödmjukheten betjänar : där han får tjäna.


3416.  I tacksamhetens händer :: överlämnar

jag mitt hjärta.


3417.  Saktmodigheten betjänar : där han får tjäna.


3418.  Fattig i stolheten :: rik i ödmjukheten.


3419.  Fattig i vreden och häftigheten :: rik i

saktmodigheten.


3420.  Fattig i hård-hjärtligheten :: rik i mildheten.


3421.  Fattig i hatet :: rik i kärleken.


3422.  Fattig i förvirringen och oron :: rik i ordningen och vilan.


3423.  Tjänst-villiga fotsteg :: känner sin nästas behov.


3424.  Tjänst-villigt lyssnande :: känner sin nästas behov.


3425.  Tjänst-villiga händer :: känner sin nästas behov.


3426.  Fattig i Ha-begäret :: rik i förnöjsamheten.


3427.  Fattig i penningbegäret : rik i fattigdomen.


3428.  Fattig i o-behärskade tungan :: rik i tystnaden.


3428.  Fattig i dumdristigheten ::: rik i vishet.


3429.  Vid lathetens och bekvämlighetens dörr :

väntar fattigdomen.


3430.  O-moralen skadar : den fria viljan.


3431.  O-moralen :: underhåller paragraf-ryttarnas lagar.


3432.  O-moralen skaffar : aktivt säkerhetssystem.


3433.  O-moralen övermodets vän.


3434.  Egoismens o-moralens draghjälp ++

energi-källa. 


3435.  Få vara den man som : man är.


3436.  Få vara den kvinna som : man är.


3437.  Ärliga ord :: bättre än o-ärliga ord.


3438.  Tacksamma ord : bättre än o-tacksamma ord.


3439.  Fattig i ärelystenheten : rik i ödmjukheten.


3440.  Fattig i stortaliga ord : rik i ödmjuka ord.


3441.  Fattig i egoismen :: rik i litenheten

och ödmjukheten.


3442.  Rik på ödmjuka ord : bättre än rik

på stortaliga ord.


3443.  Rik på vänliga ord : bättre än rik på

o-vänliga ord.


3444.  Rik på saktmodiga ord : bättre än rik

på vetgiriga och häftiga ord.


3445.  Fylld av saktmodets liv :: betjänas av den.


3446.  Fylld av mildhetens liv :: betjänas av den.


3447.  Fylld av renhjärtlighetens liv :

betjänas av den.


3448.  Fylld av ärlighetens liv ::: betjänas av den.


3449.  Fylld av ödmjukhetens liv : betjänas av den.


3450.  Fylld av kärlekens liv :: betjänas av den.


3451.  Fylld av godhetens liv ::: betjänas av den.


3452.  Tid med godheten ::: väl använd tid.


3453.  Tid med ärligheten : väl använd tid.


3454.  Tid med ödmjukheten :: väl använd tid.


3455.  Tid med saktmodet : väl använd tid.


3456.  Tid med mildheten :: väl använd tid.


3457.  Tid med vreden och häftigheten :

bortkastad tid.


3458.  Tid med övermodet :: bortkastad tid.


3459.  Tid med latheten och bekvämligheten ::

bortkastad tid.


3460.  Oroligt och förvirrat beteende : felaktiga

beslut +++ förhastade beslut.


3461.  Listig : bedragande tunga = sårar själs-livet.


3462.  Listigt : bedragande beteende ::

smärtar och sårar själen.


3463.  Förtalaren : har ingen framtid på jorden.


3464.  Hjärtats sökande längtan efter saktmodets

rikedomar :: livsskyddet mot vreden och  häftigheten.  


3465.  Hjärtats sökande längtan efter tysthetens rikedomar : livsskyddet mot talträngdhetens

fladdrande tunga. 


3466.  Hjärtats sökande längtan efter ödmjukhetens rikedomar ::: livsskyddet mot övermodets

och högmodets livsstil.


3467.  Hjärtats sökande längtan efter mildhetens rikedomar : livsskyddet mot hård-hjärtligheten. 


3468.  Hård-hjärtligheten har ingen framtid på jorden.


3469.  Övermodet och högmodet har ingen framtid på jorden.


3470.  Vreden och häftigheten har ingen framtid på jorden.


3471.  Talträngdheten har ingen framtid på jorden.


3472.  Kärlek belönas med kärleken.


3473.  Saktmodet belönas med saktmod.


3474.  Mildheten belönas med mildheten.


3475.  Ödmjukheten belönas med ödmjukhet.


3476.  Ödmjuka tankar belönas med ödmjuka tankar.


3477.  Milda tankar belönas med milda tankar.


3478.  Givmilda tankar belönas med givmilda tankar.


3479.  Saktmodet ärar : saktmodiga hjärtan.


3480.  Ärligheten ärar :: ärliga  hjärtan.


3481.  Troheten ärar ::: trogna hjärtan.


3482.  Lydnaden ärar : lydiga hjärtan.


3483.  Tystnaden ärar :: tysthetens hjärta.


3484.  Lydig tunga :: talar sanning.


3485.  Lydig tunga ::: behärskad tunga.


3486.  Lydigt hjärta : ärar sanningen.


3487.  Lydigt hjärta :: ärar lydnaden.


3488.  Lydiga tankar : ärar lydnaden.


3589.  Medlidsamma hjärtat :: ärar medlidandet.


3490a.  Vara noll-ställd på sitt eget ego.


3490b.  Ärar litenheten och ödmjukheten.


3491.  Hjärtlighetens tankar : ärar hjärtligheten.


3492.  Hjärtlighetens ord : ärar hjärtligheten.


3493.  Tvivlets tankar och ord : oron och

förvirringens med-tjänare.


3493.  Tvivlet : sanningens fiende.


3494.  Tvivlet :: agnar för vinden.


3495.  Tvivlet förnekar ::: sanningen.


3496.  Berömma sig av sin egen ringhet.


3497.  Berömma sig av sin egen ödmjukhet.


3498.  Berömma sig av sin egen saktmodighet.


3499.  Berömma sig av sin egen godhet.


   


  


  Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 april 2017 06:06

JESUS SYRAKS BOK.  31:12-21.


REGLER FÖR FESTLIGT UMGÄNGE. DEL. 1.


¤Syraks bok. 31:12.


12.  #Har du slagit dig ner vid ett rikt bord

skall du inte prata högt om det;

     säg inte: "Här var det minsann välförsett!"


Behärskad tunga : inte ärelysten.


¤Syraks bok. 31:13.


13.  #Kom ihåg att onda vållar olycka.

Har någon värre ondska blivit skapad?

       Så är det också alltid ögat som gråter#.


Ondsintheten vållar olycka och fördärv.

      Människo-ögat sörjer över sin ondskefullhet.


¤Syraks bok. 31:14.


14.  #Grip inte efter det en annan kastat blicken på,

trängs inte med honom vid skålen#.


Låt inte avundsjukan ::: Styra din blick.

       Ödmjuka dig : vid matskålen. 


¤Syraks bok. 31:15.


15.  #Ge akt på dig själv för att förstå din nästa,

och tänk dig för; vad saken än gäller#.


Rannsaka dig själv : vilket ger kännedom om din nästa.

      Tänk först : innan du handlar.


¤Syraks bok. 31:16.


16.  #Ät som en människa av det som dukats fram,

och glufsa inte i dig, så att du väcker motvilja#. 


Var ödmjuk : inför det du bjuds på.

     Låt ditt beteende vara vist.


¤Syraks bok. 31:17.


17.  #Var den förste som slutar, så visar du dig

väluppfostrad, och var inte omättlig, så att du väcker anstöt#.


Var tacksam :: För vad du får.


Väluppfostran : tacksamhetens vän.


¤Syraks bok. 31:18.


18.  #Och om du sitter i ett sällskap, så ta inte för dig före de andra#.


Visa respekt för din nästa.


¤Syraks bok. 31:19.


19.  #Hur nöjd är inte den väluppfostrade med litet!

Han slipper också andnöd när han har gått

till sängs#.


Väluppfostrandes förnöjsamhet : nattliga

vilans sinnesro.


¤Syraks bok. 31:20.


20.  #Sund sömn får den som ätit måttligt;

han stiger upp tidigt med tankarna samlade.

     Men en omåttlig människa plågas och

sömnlöshet, illamående och kolik#.


Måttligt ätande : nattlig sinnesro.

      Morgonens sinnesro för tankarna.

O-måttligt ätande : plågsam.


Syraks bok.  37:30.


30.  #Ty överdrivet ätande leder till sjukdom,

och omåttligheten är granne till ohälsan#.


Överdrivets ätande : frosseriet en dödssynd.

      O-måttligheten :: måttlighetens o-vän.

O-måttligheten : o-hälsan :: sjukdomens vän.

     

¤Syraks bok. 31:21.


21.  #Om maten bekommer dig illa, så gå ut

och kasta upp, då får du lindring#. 


Frosseriet :: förkväver mättnadens känsla. 

     Låt inte frosseriet : bli din herre.  
Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 april 2017 06:06

JESUS SYRAKS BOK.  30:14-25.


HÄLSA OCH GLÄDJE.


¤Syraks bok. 30:14.


14.  #Bättre fattig men frisk och stark än rik

och plågad av sjukdom#.


Frisk och arbetsstark människo-kropp bättre än

    rikedomens människo-kropp plågad

av sjukdomar.


¤Syraks bok. 30:15. 


15.  #Hälsa och välbefinnande är mer värt än all

världens guld och en sund själ förmer än

omätlig rikedom#.


Kroppens hälsa och välstånd : har större värde än

   världens guld-värde.

        Hälsosamt själs-liv bättre än rikedomens överflöd. 


¤Syraks bok. 30:16.

16.  #Ingen förmögenhet är mer värd än kroppens

hälsa, och ingen lycka överträffar hjärtas glädje#.


Kroppens hälsa : värdefullare än ett liv i ägodelar.

     Ägodelarnas lycka : hjärtats sorg. 


¤Syraks bok. 30:17.


17.  #Döden är bättre än ett liv i plågor;

hellre evig vila än lång sjukdom#.


Dödens verklighet bättre än plågosamt liv.

      Evig vila bättre än livstid sjukdom.


¤Syraks bok.  30:18.


18.  #Läckerheter som slösas på den som inte kan äta är som matgåvor som sätts fram vid en grav#.


Sinnerliga sötsaker : som förslösas på som inte kan äta ::: kan jämföras med matgåvor vid en grav.


¤Syraks bok. 30:19.


19.  #Vad har en avgud för nytta av offer?

Den kan ju inte äta eller känna lukt.

      På samma sätt med den som ansätts av Herren#. 


Livlös avgud : ingen nytta av ett levande offer. 

      Saknar behov av föda : luktsinne.


¤Syraks bok. 30:20.


20.  #Han ser på det som bjuds och suckar som

snöpingen suckar när han omfamnar en flicka#.


O-tacksamheten ser på det som bjuds :::

klagar och jämrar sig.

        Klagar när han omfamnar en flickas

emotionella rikedomar.


Syraks bok. 30:21.

 

21.  #Ge dig inte hän åt sorgsna tankar,

och plåga dig inte med dina bekymmer#.


Tillåt inte sorgna tankar : inta din tankevärld.


Tillåt inte sorgsna tankar :: bli Herrar över din tankevärld. 

     Tillåt inte vardagliga bekymren bli herrar.


¤Syraks bok. 30:22.


22.  #Fröjd i hjärtat håller människan vid liv,

den som lever glad får leva länge#.

 

Hjärtats fröjd : människans livsmod.

      Livets glädje förlänger livet.


Ordspråksboken. 17:22.


22.  #Glatt hjärta ger god hälsa, modlöshet

suger märgen ur benen#.


Glädjefyllt hjärta : hälsosamt.

    Modlösheten : känner ingen framtidstro.


¤Syrak bok. 30:23.

  

23.  #Njut av livet, var lätt till sinnes och håll

sorgen på avstånd.

      Att gå och sörja har blivit mångas fördärv,

och det gör ingen som helst nytta#.  


Tacksam för livets gåva : sinnesro : sinnesron

sinnesfriden : skyddet mot sorgens fåfäng.


Sorgetåget : mångas undergång och fördärv.

     Sorgetåget : belöningslös.


Syraks bok. 14:16.


16:  #Ge och ta, och njut av livet, ty i dödsriket

finner du ingen njutning#.


Värdesätt livets rikedomar.

     Livets fostran i de andliga dygderna ::

inbjudan in i treenighetens inre liv.


Syraks bok. 38:18.


18.  #Ty sorg kan leda till död, sorg i hjärtat

bryter din styrka#.


Hjärtats sorgetåg : förslavar och trälbinder

hjärta och sinne.

     Hjärtats sorgetåg :: gör livs-styrkan kraftlös.


Andra korinterbrevet. 7:10.


10.  #En sorg efter Gudsvilja leder till omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra,

       medan världens sätt att sörja leder till död#.


Sann omvändelse :: hjärtats botgörelse från

ondskefulla ord och handlingar.

         Världens sorgetåg leder till evig död.     


¤Syraks bok. 30:24.


24.  #Avund och vrede förkortar livet,

och bekymmer gör att man åldras i förtid#.


Vara avundets och vredens trälar och slavar ::

förkortar livet.

      Dagliga bekymmer :: påskyndar människans

åldrande.


¤Syraks bok.  30:25.


25.  #Den som har ett ljust sinne och är glad i mat

förmår uppskatta det han får äta#.


Ljust sinne : sinnesrons : sinnes fridens : livsmod.

     Känner tacksamheten i att äta sin föda.


    

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 april 2017 06:06

JESUS SYRAKS BOK. 31:1-11.


RIKEDOMENS FAROR OCH FRESTELSER.


¤Syraks bok. 31:1.


1.  #Oro för rikedom tär på hälsan, sådana bekymmer håller sömnen borta#.


Oro : förvirring för livet i rikedomens träldom :

o-hälsosamt.

    Vardagliga bekymmer :: sömnens fiende. 


Predikaren. 5:11.


11.  #God är arbetarens sömn, han må äta lite

eller mycket, men den rikes överflöd ger

honom ingen ro att sova#. 


Arbetarens flitiga händer : ger god sömn.

     Känner tacksamhet över brödets föda.

Rikes livs överflöd : ger ingen sinnesro.   


¤Syraks bok. 31:2.


2.  #Men vid oro och bekymmer behöver man sova;

svår sjukdom kan botas av sömn#.


Sömnens välsignelse skyddet mot oro

och bekymmer.

      Sömnen botemedlet mot svår sjukdom.


¤Syraks bok. 30:3.


3.  #Den rike sliter för samla pengar, men när han vilar kan han njuta av sin lyx#.


Rikedomen den rikes energi och tidstjuv.

       Nattens vila : hans lyxliv.


¤Syraks bok. 30:4.


4.  #Den fattige sliter för ett knappt uppehälle,

och när han vilar kommer nöden#. 


Fattige i sin fattigdom : arbetar för sitt liv.

        Hans vila : inbjuder nöden.


¤Syraks bok. 31:5.


5.  #Den som älskar guld kan inte bli rättfärdig,

den som jagar pengar förs på villovägar#.


Kärlek till guldets värde : gör ingen o-strafflig :

renhjärtlig och syndfri.

       Jagandet efter penningar :: jagandet

på villo-vägar.


Ordspråksboken. 28:20.


20.  #En pålitlig man blir rikt välsignad,

den som snabbt vill bli rik får sitt straff#.


Trovärdig man belönas.

     Snabb vinnngslystnad bestraffas.


Syraks bok.  27:1.


1.  #För pengars skull har många syndat,

den som strävar efter rikedom blundar ofta#.


Penningars rikedom :: hjärtats förblindhet :

hennes tilltro till mammon.


¤Syraks bok.  31:6.


6.  #För guldets skull har många hamnat i olycka

och gått sin undergång till mötes#.

       Guldets lockande värdet : mångas olycka

och undergång.


Första Timoteus brevet. 6:9.


9.  #De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga

och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång#. 


Sökandet efter rikedomar : rikes hjärta snärjs av

hennes frestelser : känner en omättnad av rikedomens lockelser.

      Offrar livet för dumdristiga : skadliga begär.

Begäret :: människans olycka : olycka :: fördärv. 


¤Syraks bok. 31:7.


7.  #En fälla är guldet för dem det har förhäxat,

och alla som saknar förstånd blir fångade i den#.


Guldets värde : själslivets snara.

     Dumdristige :: lättfångat byte.


¤Syraks bok. 31:8.


8.  #Lycklig den rike som visat sig fläckfri

och inte gjort guldet till sin gud#.


Rikes vaksamhet mot guld värdets lockelser :

skyddet mot tillbedjan av mammon. 


Psalm. 62:11.


11.  #Lita inte till våld, sätt inte ert hopp till

rövat gods.

     Om än er rikedom växer, förtrösta inte på den#.


Davids psalm : Låt inte våldsamheten : bli din herre.

     Förtrösta inte på stulet gods.

Förtrösta inte rikedomens tillväxt :: lockas in till hjärtats förtröstan.


¤Syraks bok. 31:9.


9.  #Säg vem det är, så skall vi prisa honom,

ty han har utfört storverk bland sitt folk#.


En mans framgång äras av folket.


¤Syraks bok.  31:10.


10.  #Vem är den fullkomlige som bestått detta prov?


Fullkomliges beprövade hjärta :: skyddet mot ärelystenheten. 


Må han bära huvudet högt.

      Vem har avstått från synd när han kunde synda, från att göra ont när han kunde göra det?#


Fullkomliges stolta ödmjukhet.


Hans inre styrka : tillåter sig inte synda.


11.  #Den mannens lycka blir bestående, och folkförsamlingen skall prisa hans frikostighet#.


Fullkomliges lycka : visar sig bestående.

      Folkförsamlingen prisar hans frikostighet.
 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< April 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se