Alla inlägg den 28 februari 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 februari 2017 14:10

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 33.


3300.  Pratsjukan ::: tystnadens o-vän.


3301.  Moraliska värdet :: föraktas av o-moralen.


3302.  Visad moral : värdefull i människors ögon.


3304.  Moraliska värdet föraktas av lag-lösheten.


3305.  Tomhetens tal : utspridda agnar för vinden.


3306.  Utspridda agnar :: väger lätt på vågen.


3307.  Bedrövelse och ångest ::: själens kräft-sår.


3308.  Ödmjukhetens vilja +++ vår vilja.

      Vår viljas enhet med ödmjukheten : lära känna

hennes inre liv.


3309.  Saktmodighetens vilja +++ vår vilja. 

      Vår viljas enhet med saktmodigheten :

lära känna hennes inre liv.


3310.  Mildhetens vilja +++ vår vilja.

       Vår viljas enhet med mildheten : lära känna

hennes inre liv.


3311.  Låt inte latheten och bekvämlighetens vilja

vara vår vilja.


3312.  All vilja ger uttryck för vad du vill göra.


3313.  Vreden vill uttrycka sin vrede och häftighet

genom människans vilja.


3314.  Tomheten våldför sig på tystnadens skönhet

och ljuvlighet.


3315.  Tystnadens skönhet bättre än pratsamheten.


3316.  Tystnadens tunga värdefullare än

talträngda tungans tal. 


3317.  Tomhetens tunga ::: talar det den inte vet.


3318.  Tomhetens tunga ::: talar fåfängliga ord.


3319.  Tomma ord : ärar tomheten.


3320.  Ego-sinniga ord ärar ego-viljan.


3321.  Ego-sinniga ord ärar avguden ego-viljan.


3322.  Ego-orden ::: ärar ego-viljan.


3323.  Ego-viljan ärar ego-Guden.


3324.  Ego-viljan ärar sig själv.


3325.  Ego-viljan ::: talar stortaliga ord.


3326.  Ego-viljan ::: ärar sina egna utvalda ord.


3327.  Ego-viljan föraktar ödmjukheten.


3328.  Stortalige ärar sina egna utvalda ord.


3329.  Den vise känner en hjärtats smärta :

över uttalade tomma ord.


3330.  Tomma ord ::: ger fåfängligt lyssnande.


3331.  Tomma ord ::: tomma hjärtan.


3332.  Vara lögnare : lögnens talare : slav

och träl :: ett liv under lögnens träldoms-ok.


3333.  Vara vetgirig : vetgirighetens talare ::

slav och träl : ett liv under vetgirighetens

träldoms-ok.


3334.  Vara förtalare : förtalets talare : slav

och  träl ::: ett liv under förtalets träldoms-ok.


3335.  Vara pratsjuk : pratsamhetens talare :

träl och slav :: ett liv under pratsjukhetens

träldoms-ok.


3336.  God moral :: känner till orden :::

ja är ja och nej är nej.


3337.  O-moralen ::: känner inte till orden :::

ja är ja och nej är nej.


3338.  Umgås med saktmodet i sitt inre liv :

formas in i hennes inre liv. 


3339.  Saktmodets ögon :: önskar bemöta hjärtats inre ögon.


3340.  Ödmjukhetens ögon :: önskar bemöta

hjärtats inre ögon.


3341.  Ju mer uttömda vi blir på vreden

och häftigheten ::: dess större utrymme får

saktmodet : fyllas i oss.


3342.  Ju svagare vreden och häftigheten är

:: dess mer kan saktmodet :: få sitt liv.


3343.  Tillåta saktmodet varje dag : tillväxa i inre livet.


3344.  Tillåta vreden och häftigheten varje dag :

förminskas i våra inre liv.


3345.  Tillåta övermodet och stoltheten varje dag:

förminskas i våra liv. 


3346.  Förminska vreden : häftigheten : övermodet

:: stoltheten : förminskas skadan i tankarna och själs-livet.


3347.  Tillåta ödmjukheten : varje dag tillväxa

i inre livet.


3348.  Ödmjukhetens längtan : efter hjärtan

och sinnen.


3349.  Förvalta livs-tiden på ett klokt sätt : belönas.


3350.  Hälsa sin nästa : med ömhet och värme.


3351.  Hälsa sin nästa med ett milt och ödmjukt hjärta.


3352.  Hälsa sin nästa med saktmodigt hjärta.


3353.  Regnar det manna-frön : näring till alla

fruktbärande frön.


3354.  Snällheten och omtänksamheten :

värmer hjärta och sinne. 


3355.  Saktmodiges närvaros fotsteg sprider

saktmodigheten.


3356.  Längtande hjärtan efter saktmodet :

finner saktmodigheten.


3357.  Längtande hjärtan efter ödmjukhet :

finner ödmjukheten.


3358.  Ödmjukes närvaros fotsteg sprider

ödmjukheten.


3359.  Saktmodige talar sitt språk : saktmodiga ord: tänker saktmodiga tankar.


3360.  Ödmjuke talar sitt ödmjuka språk :

ödmjuka ord :: tänker ödmjuka tankar.


3361.  Ömheten : ömsintheten :: talar sitt ömma :

ömsinta språk : tänker ömma : ömsinta tankar.


3362.  Mildheten : talar sitt milda språk ::

: tänker milda tankar.


3363.  Ärligheten kraftfullt vapen mot o-ärligheten.


3364.  Tåligheten kraftfullt vapen mot

o-tåligheten. 


3365.  Tillåta insikten : tillväxa i inre livet.


3366.  Klokheten kraftfullt vapen mot o-klokheten. 


3367.  Visheten kraftfullt vapen mot dumdristigheten.


3368.  Insikten talar sitt språk : insiktiga ord ::

tänker insiktiga tankar.


3369.  Längtande hjärtan efter insikten :

finner insikten.


3370.  Högmodet : stoltheten :: smärtsam :::

sårande i hjärta och tankar.


3371.  Vreden : häftigheten :: smärtsam :::

sårande i hjärta och sinnet.


3372.  Högmodiga och stolta ord ::: egensinniga ord.


3373.  Vetgiriga och häftiga ord utgår från

vetgirigt och häftigt hjärta.


3374.  Ödmjuka ord utgår från ödmjukt hjärta.


3375.  Saktmodiga ord utgår från saktmodigt hjärta.


3376.  Milda ord utgår från mildhetens hjärta.


3377.  Vetgiriga ord utgår från vetgirigt hjärta.


3378.  Häftiga ord utgår från häftighetens hjärta.


3379.  Kärlek lönas bara med kärlek.


3380.  Saktmod lönas bara med saktmod.


3381.  Ståndaktighet lönas bara med ståndaktighet.


3382.  Ödmjukhet lönas bara med ödmjukhet.


3383.  Trohet lönas bara med trohet. 


3384a.  Bitterheten : smärtsam :: sårande sås

i smärtsamhetens och sårandets jordmån.

 

3384b.  Efter en tid växer bitterhetens rötter.


3385.  Vara älskad : uppskattad :: värdefull :::

uppmuntrar människo-värdet.


3386.  Vara tomhetens efterföljare : se tomheten

som sin läro-mästare.


3387.  Vara medlidandets efterföljare : se medlidandet som sin läromästare.


3388.  Vara girighetens efterföljare : se girigheten

som sin läromästare.


3389.  Vara kärlekens efterföljare : se kärleken som sin läromästare.


3390.  Vara ömhetens efterföljare : se ömheten

som sin läromästare.


3391.  Medlidsamt hjärta : tänker med-lidsamma tankar.


3392.  Medömkans hjärta : tänker  med-ömskansvärda tankar.


3393.  Med-känsligt hjärta : tänker med-känsliga  tankar. 


3394.  Utvilande tankar ::: vilsamma tankar :

skyddet mot falska och lögnaktiga tankar..


3395.  Hård : diamant panna :: försvars-muren

runt tanke-världen.


3396.  Nationell o-moral :: dålig förvaltare av

nationella ekonomin.


3397.  O-moralen förökar skatte-trycket :

dålig förvaltare.


3398.  Sinnes-ron och sinnes-friden skyddet mot Galopperande tankar.


3399a.  Ärelystet hjärta ::: ärelysten tunga.


3399b.  Ärelystna tankar ::: ärelystna läppar.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 februari 2017 14:10

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.


DEL. 32.


3200.  Mjukt svar : stillar vreden.


3201.  Vara god : visad godhet i ord och handling.


3202.  Vara ödmjuk : visad ödmjukhet

i ord och handling.


3203.  Vara saktmodig : visad saktmod

i ord och handling.


3204.  Vara mild : visad mildhet i ord

och handling.


3205.  Lögnens slav och träl bestulen

på sitt dyrbara liv.


3206.  Förtalets och skvalleriets slav ::

träl bestulen på sitt liv.


3207.  Vredens och häftighetens träl och slav

bestulen på sitt dyrbara liv.


3208.  Ondskans vilja : kontrollera alla levande varelser.


3209.  Ondskans vapen : lögnen : falskheten :

fördärvet : olyckor : ödeläggelsen : förstörelse :

      tillintetgörelse : undergång.


3210.  Tystnaden försvarar inte sig själv.


3211.  Tystheten : tänker inte på sig själv.


3212.  Tystnaden : utgivande av sig själv.


3213.  Tystheten : söker ingen ära.


3214.  Tystnaden : finns inte på den talträngdes tunga.


3215.  Talträndigheten : pratsam : pratsjuk.


3216.  Lögnens tunga : lögnaktiga ord ligger på sin

tunga :: inväntar viljans uttalande.


3217.  Uthålligheten : tålig : o-uttröttlig i

ord och handling.


3218.  Trovärdigheten visar sig i ord och handling.


3219.  Saktmodigheten visar sig i ord

och handling.


3220.  Mildheten visar sig i ord och handling.


3221.  Ärligheten visar sig i ord och handling. 


3222.  Vreden och häftigheten visar sig i

ord och handling.


3223.  Lögnaren lyssnar på lögnen och falskheten.


3224.  Lögnaren förblindad av sina lögner.


3225.  Vetgirige förblindad av sin egen vrede

och häftighet.


3226.  O-ärlige förblindad av sin egen o-ärlighet.


3227.  Ondsinte förblindad av sin egen ondsinthet.


3228.  Vilande tankar : behöver den trötte.


3229.  Livets lärdom nyttig.


3230.  Livets livs-erfarenhet : livets framtidshopp.


3231.  Stillheten fostrar galopperande tankar.


3232.  Manlig ömhet : värme : uppmuntrande

för kvinnan.


3233.  Kvinnans ömhet : värme : uppmuntrande

för mannen.


3234.  Tystnadens fostran : nyttig och lärorik.


3235.  Tålamodets prövningar : o-tålighetens

fiende.


3236.  Valet vårt : antingen tjäna o-tåligheten

eller tåligheten.


3237.  Antingen tjänar ödmjukheten eller övermodet.


3238.  Tjäna övermodet : livet i övermodets träldom.


3239.  Tjäna o-tåligheten : livet i o-tålighetens

träldom.


3240.  Saktmodighetens tjänardräkt : skadar ingen.


3241.  Saktmodighetens tjänar-dräkt skyddet

mot vreden och häftighetens träldom. 


3242.  Ödmjukhetens tjänar-dräkt skyddet mot

stoltheten och övermodet.


3243.  Tystnadens tjänar-dräkt skyddet mot

o-tystnaden.


3244.  Vandringen i lydnadens fotspår : skyddet

mot vandringen i o-lydnadens fotspår.


3245.  Vandringen i o-lydnadens fotspår belöningslös. 


3246.  Vandringen i lydnaden fotspår belönas.


3247.  Saktmodighetens saktmod :

vittnar om hans saktmodiga hjärta.


3248.  Lydiges lydnad : vittnar om hans

lydiga hjärta.


3249.  Saktmodige låter sig fostras av saktmodigheten. 


3250.  Tystne låter sig fostras av tystheten.


3251.  Lydige låter sig fostras av lydigheten.


3252.  Milde låter sig fostras av mildheten.


3253.  Vandringen i mildheten : skyddet mot

hårdhjärtligheten.


3254.  Vandringen i tystnaden : skyddet mot

o-tystnaden.


3255.  Flitiga händer :: öppna händer.


3256.  Uppmuntrande händer :: öppna händer.

     

3257.  Behovets händer : tacksamma att få.


3258.  Såriga : blödande händer : längtar efter

ömhet och värme.


3259.  Fint och gulligt barn : ger tacksamhet

och glädje. 


3260.  Fint och gulligt barn : föräldrarnas hjärtliga uppmuntran och tacksamhet.


3261.  Fint och gulligt barns ögon :

ärliga och öppen-hjärtliga.


3262.  Seendets och lyssnandets intryck informerar

tanke-världen.


3263.  Vara ärlig : visad ärlighet : lyda ärligheten.


3264.  Vara lögnaktig : visad lögnaktighet :

lyda lögnen.


3265.  Vara få-ordig : tänka först : sedan tala.


3266.  Vilande tankar : tröttas tankars behov.


3267.  Mildhetens fostran : nyttig och lärorik.


3268.  Lydnadens fostran : nyttig och lärorik.


3269.  Ömheten : ömsintheten : nyttig och lärorik. 


3270.  Moraliskt ansvar : gör det man ska göra.


3271.  Ömhetens tjänar-dräkt skadar ingen.


3272.  Ömhetens leende läppar : utstrålar

ömhetens hjärta. 


3273.  Uppmuntran : som alla behöver.


3274.  Uppmuntran som värdesätter

människo-värdet.


3275.  Vara uppmuntrad : känner en tacksamhet.


3276.  Tacksamheten och förnöjsamheten

skadar ingen.


3277.  O-tacksamheten : gnällandet :

knotandet : klagandet : själens kräft-sår.


3278.  Förnöjsamheten : ha-begäret :

varandras fiender.


3279.  Förnöjsamheten skyddet mot ha-begäret.


3280.  Förnöjsamheten : ha-begärets fiende.


3281.  Vara förnöjsam : känner en tacksamhet.


3282.  Ha-begäret känner ingen tacksamhet.


3283.  Penning-begäret känner ingen tacksamhet.


3284.  H-begäret : omättat begär.


3285.  Penning-begäret : omättat begär.


3286.  Ha-begärets redskap : seendets och lyssnadets intryck. 


3287.  Penning-begärets redskap :

seendets och lyssnandets intryck.


3288.  Vandringen i ha-begärets fotspår : belöningslöst.


3289.  Vandringen i förnöjsamhetens fotspår :

belönas.


3290.  Övermodet och stoltheten : förkväver själslivet.


3291.  Vreden och häftigheten : förkväver själs-livet.


3292.  O-lydnaden förkväver själslivet.


3293.  Ödmjuke får ett erbjudande.


3294.  Högmodige : tar sig ett erbjudande.


3295.  O-förnuftet - O-klokheten :: själens kräft-sår.


3297.  Vishet och kunskap :: tillgänglig för alla.


3298.  Glädjen och sorgsenheten :: varandras fiender.


3299.  Pratsamheten ::: tystnadens o-vän.


Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 februari 2017 14:09

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE.

DEL. 31.


3100.  Tystnadens och tysthetens andetag :

hjärtats sötma.


3101.  Tystheten : tystnaden :: ljuset i mörkret.


3102.  Tystheten : tystnaden sältan i föruttnelsen.


3103.  Tystnaden och tystheten ::: hjärtats glädje.


3104.  O-tystnaden Hjärtats sorgetåg.


3105.  O-tystnaden mörkret i ljuset.


3106.  O-tystnaden själens förvirring.


3107.  O-tystnaden tankars förvirring.


3108.  Mildheten själens dyrbara pärla.


3109.  Ödmjukheten själens dyrbara pärla.


3110.  Tystnaden själens dyrbara pärla.


3110.  Saktmodigheten livets dyrbara pärla.


3111.  Troheten : trovärdigheten livets

dyrbara pärlor.


3112.  Glädjen : tankarnas dyrbara pärla.


3113.  Förhärligandet av ondskan : hjärtats sorgetåg.


3114.  Förhärligandet av ondskan : livets

olycka och fördärv.


3115.  Förhärligandet av ondskan : förkväver

godhetens livs-glädje.


3116.  Förhärligandet av ondskan : förkväver

saktmodets rikedomar.


3117.  Förhärligandet av ondskan : livets förgängelse.


3118.  Kärleken till godheten : förkväver ondskan.


3119.  Kärleken till saktmodet : förkväver ondskan.


3120.  Kärleken till mildheten : förkväver ondskan.


3121.  Kärleken till ödmjukheten : förkväver ondskan.


3122.  Kärleken till tystnaden förkväver ondskan.


3123.  Förhärligandet av ondskan : förkväver hjärtats glädje.


3124.  Förhärligandet av ondskan : förkväver

tankarnas vila och harmoni.


3125.  Kärleken till tankarnas vila och harmoni :

hjärtats fröjderop.


3126.  Förhärligandet av ondskan : samhällets

olycka och fördärv.


3127.  Kärleken till hjärtats vila och harmoni :

tankarnas fröjderop.


3128.  Förhärligandet av ondskan : dödar alla

levande varelser.


3129.  Kärleken ger livet till alla levande varelser.


3130.  Hatet förhärligar ondskan : dödar alla

levande varelser.


3131.  Hatet : ondskan : visar sin hatiskhet

mot alla levande varelser.


3132.  Hatet : föraktet : ondskans vapen : mörda alla levande varelser.


3133.  Förhärligandet av ondskan : föraktar

barmhärtigheten : kärleken :: sanningen.


3134.  Hjärtats förhärligande av ondskan :

förtalet : skvalleriet och lögnens tal.


3135.  Hjärtats förhärligande av ondskan :

vredens och häftighetens inflytande på människans livsstil  och livsföring.


3136.  Hjärtats förhärligande av ondskan :

bitterhetens och besvikelsens växande törntagg.


3137.  Hjärtats förhärligande av ondskan :

avundsjukans växande törntagg.


3138.  Laglösheten förhärligar ondskan.


3139.  Laglösheten dödar alla levande varelser.


3140.  Laglösheten : o-barmhärtig : hatisk ::

godhetens o-vän.


3141.  Laglösheten : hatar barmhärtigheten :  kärleken :: sanningen.


3142.  Vad vill man lyssna på !!

Ondskans förtal : skvallerier : vårt eget val.


Lyssna på barmhärtigheten : kärleken : sanningen.


3143.  Vaksam tunga ondskans o-vän.


3144.  Vaksamma tankar ondskans o-vänner.


3145.  Laglösheten : hatiskheten :: ondskans

med-hjälpare.


3146.  Ondskan : ingen problem-lösare.


3147.  Ondskan : ingen god vän.


3148.  Förtalets och skvalleriets ord sprider

agnar för vinden.


3149.  O-moralisk livs-föring : nationens olycka och fördärv.


3150.  O-moralen vilseleder nationen.


3151.  Enhetens tanke - talesätt själens frihet.


3152.  Kvinnlig o-behärskad tunga saknar

kvinnlig mogenhet.


3153.  Manlig o-behärskad tunga saknar manlig mognad. 


3154.  Kvinnlig behärskad tunga : äger kvinnlig mognad.


3155.  Manlig behärskad tunga : äger manlig mognad.


3156.  Ödmjuk tunga : äger ödmjukheten.


3157.  Känna med-ömkan : med-känsla :

med-lidande i sin nästas känslo-liv : läkedom

för hennes känslo-liv.


3158.  Ödmjukt beteende vinner god vänskap.


3159.  Ödmjukt beteende vinner människo-hjärtan.


3160.  Ståndaktigt beteende vinner människors

förtroende.


3161.  Ödmjukt beteende vinner människors förtroende.


3162.  Glatt hjärta vinner människos förtroende.


3163.  Glatt hjärta ser människors behov.


3164.  Ha-begäret föraktar människo-värdet.


3165.  Penning-begäret föraktar människovärdet.


3166.  Stoltheten och övermodet föraktar människovärdet.


3167.  Ödmjukheten och litenheten ärar

människo-värdet.


3168.  Ödmjukt leende ärar människovärdet.


3169.  Ödmjukt tale och tänke-sätt uppmuntrar

människovärdet.


3170.  Renhjärtlige : syndfrie :

o-strafflige uppmuntrar människo-värdet.


3171.  Renhjärtlige : syndfrie : o-strafflige ärar

människo-värdet.


3172.  Behärskad tunga uppmuntrar människovärdet.


3173.  Förtalet : skvalleriet undervärderar

människovärdet.


3174.  Vreden : häftigheten undervärderar

människovärdet.


3175.  Ordstider : stridslystenheten undervärderar

männkiskovärdet.   


3176.  Ha-begäret undervärderar människovärdet.


3177.  Penningbegäret undervärderar

människovärdet.


3178.  O-behärskad tunga undervärderar

människovärdet.


3179.  Insiktsfullt tänke : talesätt vägleder

människohjärtan in i insiktens rikedomar.


3180.  Ödmjukt tänke : talesätt vägleder

människohjärtan in i ödmjukhetens rikedomar.


3181.  Saktmodets tänke : talesätt vägleder

in i saktmodighetens rikedomar.


3182.  Tålamodets tänke : talesätt vägleder

människohjärtan in i tålamodets rikedomar.


3183.  Uthållighetens tänke : talesätt vägleder

människohjärtan in i uthållighetens rikedomar.


3184.  Ståndaktighetens tänke : talesätt vägleder människohjärtan in i ståndaktighetens rikedomar.


3185.  Hjärtats längtan efter tålamodet.


3186.  Hjärtats längtan efter ödmjukheten.


3187.  Hjärtats längtan efter tystnaden.


3188.  Hjärtats längtan efter vilande tankar.


3189.  Hjärtats längtan efter insikten.


3190.  Hjärtats längtan efter saktmodet

och mildheten.


3191.  Leva i saktmodet : lära känna

saktmodighetens rikedomar.


3192.  Leva i ödmjukheten : lära känna

hennes rikedomar.


3193.  Frihetens vilja : välja det jag vill göra.


3194.  Friheten : träldomens och slaveriets o-vän.


3195.  Träldomens : slaveriets ok : förkväver friheten.


3196.   Vetgirige : träl : slav under vreden. 


3197.   Stolte : träl och slav under stoltheten.


3198.   Förtalaren : träl och slav under förtalet.


3199.   Lögnaren ; slav och träl under lögnen.

  Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 24 25
26
27
28
<<< Februari 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se