Alla inlägg den 23 februari 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 februari 2017 07:58





OM VÄNSKAP.




Vackra ord ger många vänner, den som

       talar väl blir väl bemött.


Stå på god fot med många, men var förtrolig med

      en bland tusen.


Vill du ha en vän, på pröva honom först, och ge

       honom inte ditt förtroende genast.


Ty somliga är vänner bara när det passar dem

       och stannar inte hos dig i nödens stund.


Somliga vänner förvandlas till fiender och 

       skämmer ut dig genom att röja er osämja.


Somliga vänner är gärna gäster vid ditt bord men

       stannar inte hos dig i nödens stund.


När du har framgång vill de vara som du och tar sig

        ton mot ditt husfolk.


Men går det utför med dig blir de motståndare

        och gör sig osynliga för dig.


Håll dig undan för dina fiender och se upp för dina

        fiender och se upp med dina vänner! 


En trogen vän är ett starkt värn


Att finna en sådan är att finna en skatt.


En trogen vän är ett omätligt värde, en tillgång

      som inte kan vägas på våg.


En trogen vän är en livgivande dryck,

      och den gudfruktige finner en sådan.


Den gudfruktige väljer sina vänner rätt, ty de

       som står honom nära liknar honom själv.

 


Syraks bok. 6:5-17.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 februari 2017 07:58

TANKAR AV UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE


DEL. 27.


#LYCKLIG DEN SOM FÖRDJUPAR SIG I VISHETEN#.


Syraks bok. 14:20.



2700.  Tystnadens tunga : sparar sina ord ::

tills tiden är inne att  tala.


2701.  Tysthetens tungas tal : äras när den talar.


2702.  Ödmjukheten ärar  inte sig själv.


2703.  Ödmjuka hjärtan : gläds över hennes trohet.


2704.  Ödmjukhetens trohet : trogen tjänare i den ödmjukes hjärta.


2705.  Saktmodighetens trohet : trogen tjänare i den saktmodiges hjärta.


2706.  Tålamodet livets lärdom : livs-erfarenhet.


2707.  Uthålligheten : livets lärdom : livs-erfarenhet.


2708.  Sanningen : livets läro-rika lärdom ::

livs-erfarenhet.


2709.  Ondskan : skadar :: förgör levande varelser.


2710.  Äre-lystenheten : förblindar :: trälbinder

::: människo-hjärtat.


2711.  Ödmjukheten : enkelheten :: litenheten

::: prövar människo-hjärtat.


2712.  Hjärtats längtan efter ödmjukheten :

erbjuds henne.


2713.  Innerlig ödmjukhet : vänlighet :: med-känsla

::: värdesätter : uppskattar :: uppmuntrar livets värde.


2714.  Ord av o-vänlighet : taggig hänsynslöshet

:: känns en skamfullhet och smärta.


2715.  Akta sig för övermodet : den berövar

människan på ödmjukheten.


2716.  Akta sig för vreden : häftigheten ::

den berövar människan på saktmodigheten.


2717.  Saktmodighetens skönhet och ljuvlighet :

ärar människans eviga värde.


2718.  Vreden och häftigheten : fattig på skönheten

och ljuvligheten.


2719.  Djupaste vreden och häftigheten :

hjärtats vrede  och häftighet.


2720.  Vredens och häftighetens gift : förbittrar

hjärta och sinne.


2721.  Vredens och häftighetens giftiga törntaggar

: sårar och smärtar hjärta och sinne.


2722.  Bitterhetens och besvikelsens törntaggar :

sårar och smärtar hjärta och sinner.


2723.  Bitterhetens och besvikelsens törntaggar

i tankar : hjärtan och tal :: förbittrar sårar :::

själens inre liv.


2724.  Förlåtelsens : förståelsens :: förtroendets

::: läkande sötma : läker bitterhetens :: besvikelsens

såriga törntaggars smärt-samma sår. 

    

2725.  Hjärtats o-renhet : hjärtats bitterhet :: förbittring ::: avund :::: svartsjuka : vrede 

och häftighet.

    Se dem som våra o-vänner.


2726.  Manligt övermod förstör : äktenskapets finhet : skönhet :: ljuvlighet.


#LYCKLIG DEN SOM FÖRDJUPAR SIG I VISHETEN#.


Syraks bok. 14:20.


2727.  Kvinnligt övermod förstör : äktenskapets

finhet : skönhet :: ljuvlighet.


2728.  Övermodige förtryckt under sin övermodiga

livsstil och livsföring.


2729.  Vetgirige : häftige förtryckt under sin

vrede och häftighet.


2730.  Het-levrade : förtryckt under sin hetlevran. 


2731.  O-tålige : förtryckt under sin o-tålighet.


2732.  Argsinte : förtyckt under sin argsinthet.


2733.  Dumdristige : förtryckt under sin dumdristighet.


2734.  Lycklig den som fördjupar sig i insikten.


2735.  Lycklig den som fördjupar sig i ödmjukheten.


2736.  Lycklig den som fördjupar sig i saktmodighetens rikedomar.


2737.  Lycklig den som fördjupar sig i vishetens

och klokhetens rikedomar.   


2738.  Snålheten : girigheten : förstör själs-livet.


2739.  Omsorgen : tryggheten : ömheten : ömsintheten :: goda vänner.


2740.  Ödmjukheten : mjukheten : mildheten :

gda vänner.


2741.  Galopperande : irrande tankar :

förvirrar sinnes-ron.


2742.  Jag är inte ledsen för att ha överlämnat mig till kärleken.


2743.  Jag är inte ledsen för att ha överlämnat

mig till ödmjukheten.


2744.  Jag är inte ledsen för att ha överlämnat mig till saktmodigheten och mildheten.


2745.  O-moraliska penning-begäret : förstör

nationella moralen.


2746.  Lag-lösheten : o-moralen mina o-vänner.


2747.  Bittra : besvikna tankar :: mina o-vänner.


2748.  Vara vid gott mod : en av mina vänner.


2749.  Mod-lösheten : rädslan :: trälbinder :

förslavar människors hjärtan.


2750.  O-moralen : saknar barmhärtigheten

i ord och handling.


2751.  O-frukbart prat : ligger på den talträngdes

tung.


2752.  O-fruktbart tal : bedrövar sanningen.


2753.  O-fruktbart tal : fladdrande tunga.


2754.  Visheten : klokheten lyssnar inte på

o-fruktbart tal.


2755.  Elakheten : vreden :: häftigheten med

skymf-ord ::: främmande inför saktmodet.


2756.  Vara god-hjärtade mot varandra ::

god vänskap.


2757.  Visad med-känsla : förlåta varandras

fel och brister :: förändrar människors livsstil

och livsföring.


2758.  Bli betjänad av ödmjukheten : ödmjuka

hjärtats belöning.


2759.  Bli betjänad av saktmodigheten :

saktmodiga hjärtats belöning.


2760.  Bli betjänad av mildheten : milda

hjärtats belönking.


2761.  Bli betjänad av ärligheten : ärlighetens

hjärtats belöning.


2762.  Fria viljans överlåtelse till vreden : häftigheten :: skadar hennes själs-liv.


2763.  Fria viljans överlåtelse till saktmodet : mildheten :: själs-livets harmoni och glädje.


2764.  Fria viljans överlåtelse till falskheten :

lögnen :: sårar hennes själs-liv.


2765.  Fria viljans överlåtelse till sanningen :

kärlekens och sanningens liv i själs-livet.


2766.  Kärlekfulla ljuvligheten : skönheten ::

tillgängliga för alla.


2767.  Vishetens ljuvlighet : skönhet :: tillgängliga för alla.


2768.  Leva i Insikten : utforska dess djupheter.


2769.  Med-lidandets : med-känslans beteende ::

hälsosam för både själ och krpp.


2770.  Saktmodets : mildhetens beteende ::

hälsosam  för både kropp och själ.


2771.  Ha-begärets : penning-begärets beteende ::

skadlig för både själ och kropp.


2772.  Vredens : häftighetens beteende :: skadlig

för både kropp och själ.


2773.  Vreden : häftigheten :: kan inte förlåta.


2774.  Tanke-världen kan liknas vid ett sorterings-verk : skilja agnarna från vetet.


2775.  Öppna händer : erbjuder tröst :: hjälp :: stöd.


2776.  Smutsig : oren tunga skadlig för både

kropp och själ.


2777.  Egoismen skapar egna problem.


2778.  Egoismen går sin egen väg : i sin egen vilja.


2779.  Egoismen ::: vilje-stark.


2780.  Dominantiska viljan : villig styra sin

nästas vilja.


2781.  Kärleken : ödmjukheten : fri från ordstrider.


2782.  Sysslolösheten : arbetslösheten :

belönings-lös.


2783.  O-vänlighetens : o-trevlighetens beteende 

: föder o-vänskap.


2784.  O-vänskapen : gemenskapens fiende.


2785.  Lögner förnekar alltid sanningen :

kommer alltid att göra.


2786.  Övermodet : dyrkar sig själv.


2787.  Vreden : häftigheten dyrkar sig själv.


2788.  Dårskapen dyrkar sig själv.


2789.  Dumdistrigheten : dyrkar sig själv.


2790.  Egoismen : dyrkar sig själv.


2791.  Egoismens vilja : tankar : dyrkar sig själv.


2792.  Stolthetens : högmodets vilja och tankar

:: dyrkar sig själva.


2793.  Vänligheten : god-hjärtligheten : fri från

ordstrider : grälsjukheten.


2794.  Förhärligandet av ondskan : förkväver

godheten.


2795.  Ondskans grund-tanke : mörda alla levande varelser.


2796.  Ondskan vill förlöjliga sanningen.


2797.  Ondskans övermod : tar ingen hänsyn till

människo-värdet.


2798.  Ondskans fria vilja : förgör sig själv.


2799.  Ondskan dyrkar sig själv. 

 





Av Jan-Owe Ahlstrand - 23 februari 2017 07:57

HANDLAR OM HUR VIKTIGT DET ÄR ATT MAN


INTE LÅTER NÅGON, VARS ANDE ÄR VÄND TILL


MOTSATSEN TILL DE TING VI OVAN TALAT


OM, AVLÄGGA LÖFTENA.


1.   Jag är övertygad om att Herren mycket gynnar den som är fast besluten att tjäna honom, och därför

         är det så viktigt, att vi granskar avsikterna hos den som vill inträda hos  oss, så att det inte endast är som hos många, för att få sina behov och

       intressen tillfredsställda.


Herren kan visserligen fullkomna även dessa avsikter, om det rör sig om en person med gott

      omdöme.


Brister det emellertid häri, så får hon inte tagas emot på några villkor.

En sådan postulant kommer inte att förstå det felaktiga i motivet för sitt inträde i klostret,


       inte heller kommer hon att förstå de andra,

som vill få henne på bättre tankar.


Ty de flesta som saknar gott omdöme tror alltid,

       att de vet bättre än till och med de allra visaste, vad som är lämpligt för dem; och detta

      håller jag för att vara ett obotligt fel, då det nästan alltid åtföljs av illistighet.


Där många lever tillsammans kan man kanske fördra det, bland få vore det outhärdligt.


2.  Om någon med gott omdöme börjar att finna behag i det goda, håller hon fast vid det utan att släppa det, ty hon förstår att hon funnit det bästa.


Även om hon aldrig kommer att uppnå enhög andlig insikt, så kommer hon dock att kunna ge goda råd och att på många andra sätt vara till nytta, utan att ligga någon till last.


Saknar hon däremot gott omdöme, så vet jag inte i vilket avseende hon skulle kunna tjäna gemenskapen.


Hon skulle istället kunna vara den till stort förfång.


Denna brist märker man inte genast.


Ty många talar väl men förstår dåligt, medan andra endast talar föga och dessutom är föga vältaliga men ändå har förstånd till mycket gott.


Man kan också finna enkla och heliga själar,

som inte fattar mycket av världens göranden

och låtanden, men väl av konsten att umgås med Gud.


Därför måste man skaffa många upplysningar innan noviserna blir mottagna, och prövotiden måste vara

        lång innan de får avlägga sina löften.


Världen måste en gång för alla fatta att ni har frihet att skicka bort dem.


I kloster med stränga sedvänjor finns det många orsaker till att man handlar så, och när man ser att vi använder oss av denna rättighet, skall man inte ta illa upp.

 

3.  Jag säger detta därför att tiderna är så eländiga och vår svaghet så stor, att våra föregångares föreskrifter om detta inte längre förslår för att få

         oss att bortse från det som man i dag kallar

anseende; så stor är vår fruktan att förolämpa

       novisens släktingar.


Gud give, att vi inte i det andra livet får sota för att

       vi gett efter för sådana kallelser.


Vi saknar ju aldrig någon förevändning som övertygar oss om det rätta i att uppnå sådana postulanter.


4.  Detta är något som var och en måste begrunda för sig själv och anbefalla åt Gud.


Hon måste också uppmuntra priorinnan att inte

vara det minsta eftergiven i detta, eftersom det är så viktigt.


Jag bönfaller därför Gud att upplysa er angående detta.


Det är mycket bra att ni inte tar emot någon hemgift, ty då kan det inte hända att ni, för att slippa lämna igen pengar som ni redan förbrukat,

       behåller tjuven i huset, vilken rövar bort er skatt. 


Det vore verkligen bedrövligt!


I detta skall ni inte låta er bevekas av någon,

ty ni skulle skada just den som ni ville hjälpa.      

 


 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 24 25
26
27
28
<<< Februari 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se