Alla inlägg den 16 februari 2017

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 februari 2017 06:03

ORD FÖR DAGEN.   


APRIL MÅNAD 2017.


Första dagen.


a.  Tålamodets ::: uthållighetens jordmån : tiden ::

väntan ::: tystnaden. 


b.  Påverkas under en kortare eller längre tid av den in-väntande tiden : vilket beskyddar mot

förhastade beslut.


Andra dagen.


Mogen ::: ödmjuk manlighet : värdesätter :: uppskattar kvinnlighetens emotionella rikedomar.


Tredje dagen.


Tillåter sig lockas av penning-begäret ::: på sikt

kommer begäret helt äga hennes hjärta.


Fjärde dagen.


Livets dagar innehåller tid ::: tiden kan lockas av tids : energitvuvar :: viljan väljer ::: vad vi vill göra av tiden.


Femte dagen.


Planering ::: ordning : ger ett välbehagligt :

innehållsrikt liv.


Sjätte dagen.


Där det finns ett ödmjukt hjärta ::: finns det

en ödmjukhetens utstrålning.


Sjunde dagen.


Där det finns ett sakmodigt hjärta ::: finns det

en saktmodighetens utstrålning. 


Åttonde dagen.


Där det finns ett högmodigt hjärta ::: finns det

en högmodig utstrålning.


Nionde dagen.


Högmodet skadar människo-hjärtat :::

hela människo-släktet.


Tionde dagen.


Högmodige saknar tacksamma hjärtat.


Elfte dagen.


Ödmjuke välkomnar tacksamheten ::: i hjärta

och sinne.


Tolfte dagen.


Manlig mogenhet : trösta : stöder :: hjälper

kvinnliga mogenheten.


Trettionde dagen.


De båda könens mogenhet ::: växer fram till ett bestående liv i harmoni och trygghet.


Fjortonde dagen.


Båda könen längtar efter en sann trygghets-känsla ::: känslan av vara värdefulla : inför varandra :: vilket gör livet meningsfullt :::

       under livets intressanta-resa tillsammans :

upptäcka och göra nya saker.


Femtonde dagen.


Vi människor har en sökande längtan : efter en fin

:: god gemenskap :: utvecklas som naturliga människor ::: i vår personlighet och indentitet.


Sextonde dagen.


Dominant människa : har ofta en svårighet i att bygga upp en god vänskaps-krets :: eftersom de flesta i hans omgivning undviker hennes beteende.


Sjuttonde dagen.


God vänskap ger hälsa och välstånd.


Artonde dagen.


Flitiga händer ger hälsa och välstånd.


Nittionde dagen.


Kvinnans sexualitet är en fin gåva till manlighetens mogenhet.


Tjugonde dagen.


Mannens sexualitet är en fin gåva till kvinnlighetens mogenhet.


Tjugoförsta dagen.


Mannens äkta manlighet.


a.  Att ge : Trygghet och stabiltet till kvinnans mogenhet.


b.  Hans manlighet är beskyddande för hennes kvinnlighet.


c.  Den har en utvecklande förmåga ta sitt fulla ansvar : för henne och familjen.


d.  Han placerar alltid sin kvinna i centrum av sitt liv : inte sig själv :: sina egna intressen.


e.  Manligheten visar en öppen omsorg mot henne

och familjen.


f.   Mannens mogenhet ingen dörrmatta : lever ut livet som en mogen manlighet.


g.  Som ett fint gensvar till mannens manlighet :

vill hon ge allt av sin fina dyrbara kvinnliga mogenhet :: till sin man av uppmuntran : omsorg ::

        värme ::: tacksamhet på olika områden

av deras gemensamma liv.


Tjugandra dagen.


O-mogna manligheten ::: förtjänar inte att öppet bemöta kvinnliga sexualiteten.


Tjugotredje dagen.


O-mogna kvinnligheten ::: förtjänar inte att öppet bemöta manliga sexualiteten.


Tjugofjärde dagen.


a.  Man kan se den öppna sexualiten mellan de båda könen som vackra fina gåvor : till manliga och kvinnliga mogenheten.


b.  Allt det som är vackert och fint skapat är något man ska vårda om och ha en full respekt för.


Tjugofemte dagen.


Förstöra och missbruka andras intressen :

låta sina egna intresse behov :: gå före andras.


Tjugosjätte dagen.


I sitt hjärta : sin tanke-värld :: vara självstyrd utifrån sina egensinniga behov ::: odlar upp :

självtänkandet utifrån sig själv :: ständigt uppfylla sina egoistiska behov.


Tjugosjunde dagen.


Nyfikna människor har ett intresse : för andras

o-fullkomligheter.


Tjugoåttonde dagen.


Ödmjuke bevakar sin tungas dörr.


Tjugonionde dagen.


Ödmjuke bevakar sin tungas ingång och utgång.


Trettionde dagen.


Ödmjuke : helt medveten om bevakandet av tungans dörr. 
 


  


Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 februari 2017 06:02

ORD FÖR DAGEN. 


MARS MÅNAD 2017.


Första dagen.


Penning-begäret har ett dominantiskt inflytande

::: påverkan på dagens samhälle och närings-liv.


Andra dagen.


Manlighetens mogenhet ::: har det som en mogen

kvinnlighet söker.


Tredje dagen.


När den mogna manligheten ::: kvinnligheten funnit varandra : ger det en grund för djupare vänskap.


Fjärde dagen.


Vår tanke-värld ::: förvaringsrum : för alla våra tankar.

Våra aktiva sinnen : förmedlar olika budskap till

våra tankar.


Femte dagen.


Vårt tal aktiverar våra tankar som finns bevarade

i vår tanke-värld.

 

Vårt tal ger ut ::: vad vi tänker i vår tanke-värld :

till våra med-människor.


Sjätte dagen.


Fostra fladdrande tunga ::: liknas vid : fostra ett barn :: ja är ja ::: nej är nej.


Sjunde dagen.


När tungan ::: barnet : blir väluppfostrat :: känner mina med-människor ett välbehag ::: över tungans och barnets mogenhet.


Åttonde dagen.


Betjäna andra människor ::: offra tid utifrån sin egoistiska : ego-kärlek.


Nionde dagen.


Hur kan man uppmuntra sina med-människor :::

ge dem ord av vänlighet : omsorg :: omtanke.


Tionde dagen.


Ålder-fixerad människa tänker ut ::: när hon blir äldre under sitt liv : föds det fram o-sunda tankar

       i hennes tanke-värld :: själva människo-värdet förminskas ::: ju äldre hon blir.


Elfte dagen.


Ett ordspråk säger ::: #När man blir äldre : blir man både visare och klokare :: livs-lärdomen :::

livs-erfarenheten :::: de bästa läro-mästarna.


Tolfte dagen.


Högmodige sträcker fram en sluten hand inför

den behövande.


Trettionde dagen.


Ödmjuke sträcker fram en öppen hand inför

inför den behövande.


Fjortonde dagen.


Högmodige har få vänner.


Femtionde dagen.


Ödmjuke har många vänner.


Sextonde dagen.


Högmodige talar många stor-taliga Ord :::

utifrån sitt högmodiga : stolta hjärta.


Sjuttionde dagen.


Ödmjuke talar få-ordiga Ord ::: utifrån sitt ödmjuka hjärta.


Artonde dagen.


Högmodige har svårt att lyssna ::: på sin med-människor.


Nittionde dagen.


Ödmjuke ::: tålmodig : i sitt lyssnande.


Tjugonde dagen.


Högmodige ::: öppnar upp för sin strids-lystenhet :

bevisar för sig själv :: har rätt i vad han säger.


Tjugoförsta dagen.


Ödmjuke ::: undviker strids-lystenheten : bevisar inte för sig själv :: i vad han säger. 


Tjugoandra dagen.


Beskyddet runt tanke-världen ::: liknas vid en försvars-mur runt tanke-världen.


Tjugtredje dagen.


Tankarna befinner sig inom försvars-muren :::

hård panna.


Tjugofjärde dagen.


Styrd av själv-upptagenheten ::: har tid för sig själv.


Tjugofemte dagen.


Själv-upptagenheten ::: tänker bara på sig själv.


Tjugosjätte dagen.


Högmodige ::: vill inte se sina o-fullkomligheter.


Tjugosjunde dagen.


Ödmjuke ::: ödmjukar sig inför sin o-fullkomlighet.


Tjugoåttonde dagen.


Trovärdige ::: gör vad han säger : både i ord :: handling.


Tjugonionde dagen.


Tacksamme ::: värdesätter det han får : både i ord

:: handling.


Trettionde dagen.


Vaksam tunga ::: tänker först : innan den talar ::

vad den vill säga.


Trettioförsta dagen.


a.  Vaksam tunga får sin inspiration ::: utifrån ett

ödmjukt hjärta : där alla ödmjuka tankar ::

        förvaras i hennes förvarings-rum.


b.  Utifrån ödmjukhetens förvarings-rum :::

där de lagras : frigörs genom människans vilja ::

        placeras på hennes tunga.


c.   När orden ligger på tungan ::: med talets hjälp

: ges budskapet ut till med-människorna.


d.   Ord av uppmuntran : omsorg :: tröst ::: stöd

:::: hjälp till de behövande.  

 


 
            


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 24 25
26
27
28
<<< Februari 2017 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se