Direktlänk till inlägg 18 september 2016

TANKAR TILL UPPMUNTRAN OCH VEDERKVICKELSE. DEL. 3.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 september 2016 02:32

TANKAR AV KLOKHET OCH VISHET.


#LYSSNA TILL VAD JAG SÄGER;


        HÖR NOGA PÅ MINA ORD :: SLÄPP DEM ALDRIG UR SIKTE ::: BEVARA DEM DJUPT I DITT HJÄRTA#.


Ord.   4:20-21.


200.  Ärad dem som undviker ord-strider.


201.  I dårars hjärtan föds grälets tankar.


202.  Onske-fulla händer :: ondske-fulla handlingar.


203.  Flitiga händer : nyttiga för andras behov.


204.  Flitiga händer :: alltid till-gängliga.


205.  Flitiga händer ::: öppna hjälp-samma händer.


206.  Slutna händer : själv-upptagna händer.


207.  Slutna ögon : o-vaksamma ögon.


208.  Slutna öron : o-hörsamma öron.


209.  Be-härskad tunga : o-talträngd tunga.


210.  Nattens vila : kroppens och själs-livets

trygghets-känsla.


211.  Fladdrande tungor : ordens tomhet.


212.  Uppmuntrande ord : de smås  fattigas

över-givnas trygghets-känsla.


213.  Med-mänsklig enhet : mänsklighetens ryggrad.


214.  Öppna händer : de smås och fattigas

över-givnas trygghets-känsla.


215.  Ro-fyllda tankar : visar :: hjärtats inre liv.


216.  God vän-skap : visar :: människors enhets-tänkande i ord och handlingar.


217.  Tal-trängd tunga :: fladdrande tunga.


218.  Stressande tunga :: ärar sig själv.


219.  Galopperande, fladdrande och stressande tankar : skapar oro och för-virring.


220.  Vilande tankar : hjärtats frid, glädje

Och trygg-het.


221.  Sinnes-ro : visar hjärtats inre liv.


222.  Ord av trygghet : tåla-modets Och

ut-hållig-hetens ord i handlingar.


223.  Läro-rika ord : kunskapens och upplysningens

råd-givare.


224.  Er-farenheten och lär-domen : livets ärekrona.


225.  Efter nattens sköna vila : känner vi kroppens

och själs-livets :: ut-vilande inre styrka.


226.  Ålder-domens lärdom och erfarenhet :

ungdoms-tidens lärdom och livserfarenhet.


227.  Ålder-domens in-sikts-fulla och visa hjärta :

ungdoms-tidens kunskap och in-spirationskälla.


228.  Fina, snälla och uppmuntrande ord :

själens veder-kvickelse.  


229.  Försvars-vapnet mot fladdrande tungor ::

tystnaden och stillheten.


230.  Ödmjukes tankar och vilja : över-modets fiender Och o-vänner.


231.  Stoltes tankar och vilja :  ödmjuk-hetens

och liten-hetens fiender Och ovänner.#LYSSNA TILL VAD JAG SÄGER;

     HÖR NOGA PÅ MINA ORD :: SLÄPP DEM ALDRIG

UR SIKTE ::: BEVARA DEM DJUPT I DITT HJÄRTA#.


Ords. 4:20.


232.  För-ståelsen : sam-arbets-viljan och enheten  ::

nationens framtids-hopp.


233.  Sinnes-ron och vilan finns i tåla-modet

och ut-hålligheten.


234.  Sinnes-ron och sinnes-friden finns inte i oron

och för-virringen.


235.  Två öppna händer: villiga trösta, hjälpa

och stödja be-hövande människor.


236.  Kunskapen och upplysningen; ej tunga

att bära.


237.  Tack-samheten och  o-tacksamheten ::

äger inte samma en-hetstänkande.


238.  Tyst-nadens och still-hetens ödmjuka

inbjudan :: in i deras närhet :: värde-sätter livet.


239.  Täcka varandras luckor :: bära varandras bördor.


240.   Tankars oro :: behov av sinnes-ron.


241.   Oro-liga och för-virrande tankar :: lånar sitt

seende och lyssnande till o-nyttigheter.


242.   Varför har människor be-kymmer & problem :: lånar sina tankar till o-nyttigheter.


243.   Penning-begäret :: aktiverar produktions-

tänkandet  för-slavar hjärta och tankar.


244.   Tillåta sin tunga vara lögnens Och

falsk-hetens Ord-val i deras vän-skap.


245.   Låna sin tunga till ärlig-heten Och

öppen-hjärtlig-heten ärar dem.


246.   Lat och be-kväm tunga :: o-fruktsam.


247.   Rädslans tunga :: o-frimodig i sitt tal.


248.   Stolt tunga :: mildes och ödmjukes o-vän.


249.   Prat-sam och prat-sjuk tunga :: ofruktsam

i be-häskade tungans jordmån.


250.   Prat-sam och prat-sjuk tunga :: frukt-sam

i o-behärskade tungans jordmån.


251.   Åter-håll-sam tunga :: insiktens tunga.


252.   Ödmjuk människa :: accepterar sina

ålderdoms-svagheter.


253.   Nattens vila == livets energi-källa.


254.   Filosofiska tankar :: livets verklighet.


255.   Ut-vilade tankar :: livets energikälla.


256.   Kärleken till skön-heten och ljuvlig-heten ::

livets energikälla.


257.   Moraliska livet :: nationens fram-tid.


258.   O-moraliska livet :: nationens under-gång.


259.   Åter-hållsamt liv :: be-skyddar från olyckor

och faror.


260.   Åter-hållsamma tungor :: nationens framgång.


261.   Tro : Hopp och Kärlek :: nationens fram-tid.#LYSSNA TILL VAD  JAG SÄGER:

       HÖR NOGA PÅ MINA ORD :: SLÄPP DEM ALDRIG

UR SIKTE ::: BEVARA DEM DJUPT I DITT HJÄRTA#:


Ord. 4:20.


262.   Glad och älskande till livet :: värde-sätter  livet.


263.   God filosofisk lära :: lever Och handlar varje ting i enlighet med det vara som det har eller det liv

      som det lever.


264.   Alla skapade varelser och verk :: till nytta

för alla levande varelser.


265.   Penning-begärets faror och olyckor ::

själs-livets fiende och o-vän.


266.   Ögats o-nyttiga seende :: själens förgörare.


267.   Öronens o-nyttiga lyssnande ::

själens förgörare.


268.  Tungans o-nyttiga talande :: själens för-görare.


269.   Läppars glädje :: själens hälsa

och läke-dom. 


270.   Talets o-nyttigheter :: själens för-görare.


271.   God filosofisk lära :: funnit sin trygghet

i in-siktens full-het.


272.   Enkel-heten och liten-heten :: goda vänner.


273.   O-ändlighetens öm-het : öm-sinthet :: värme :::

in i själens inre liv :: ger själen dess fulla värde.


274.   Kärleks-full-heten : värmen :: godheten :::

värde-sätter själens inre liv.


275.   Full-komlig kärlek : full-komlig ömhet ::

full-komlig ömsinthet ::: värde-sätter själens inre liv.


276.   Öm-hetens och öm-sinthetens trohet :

visar sin full-komliga trohet i själens inre liv.


277.   Öm-heten och öm-sintheten visar sin trohet ::

i vad den gör.


278.   Be-möts kvinnligheten av manliga trygghets-känslan :: visar hon tack-samhet mot mannen.


279.   Manliga trygghets-känslan ::: kvinnans tacksamhet :::: grund-stenen för deras djupa samhörighet och gemenskap.


280.   Mild och ödmjuk blick :: visar omsorg :::

värme och ömhets-känsla.


281.   Omsorgen :: värmen och öm-sintheten ::: visas

utifrån tacksamhetens tanke.


282.   Gå ett steg extra :: steg av hjälp-samhet

och tröst och hjälp.


283.   Sökande hjärtan :: villig i sin längtan finna :::

trygghets-känslan :::: samhörighet och gemenskap :::: man och kvinna ::::: kvinna och man. 284.   Man och kvinnan : söker älsk-värdigheten ::: vara uppskattad och älskad.


285.   Kvinnliga själv-för-troendet fördjupas i mannens närhet:: när hon blir re-spekterad

i mannens närhet ::: som attraktiv ( vacker, söt,    gullig i sin kvinnlighet ).


Hon längtar efter att förgylla sin kvinnlighet ::

i hur klär sig ::: sitt ut-seende och kvinnliga klädsel. 

           Vara mannen till väl-behag.#ATT LYSSNA TILL VAD JAG SÄGER:

        HÖR NOGA PÅ MINA ORD :: SLÄPP DEM ALDRIG UR SIKTE ::: BEVARA DEM DJUPT I DITT HJÄRTA#.


Ord. 4:20.


286.  Livets en resa :: lär-dom och er-farenhet.


287.  Känslolivet :: livets njutning och skönhet :::

miss-brukas den :::: känner själs-livet smärta

och lidande. 


288.  Ödmjuk-heten, enkelheten och liten-heten ::

övermodets och högmodets o-vänner.


289.  Oron och förvirringen ::: tröst-lös,

och hjälp-lös.


290.  Still-heten och tyst-naden ::: tröstande,

uppmuntrande och hjälpande.


291.  Vinst-tänkandet :: drivande av penning-begäret.


292.   Självisk och fladdrande tunga ::

o-behärskad tunga.  


293.   Frimodig och be-härskad tunga ::

klar och mål-medveten i sitt tal.


294.   Be-härskad tunga :: på-litlig i ord. 


295.   Det jag säger :: gör jag.


296.   Behärskad tunga :: villig att fostra :::

träna o-behärskad tunga.


297.   Tanklöshetens tunga ::: o-behärskad tunga.


298.   Be-härskad tunga förtjänar sitt rykte.


299a.   Be-härskad tungas ok är milt.


299b.   O-behärskad tungas ok är tungt. 

 

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14
15
16
17 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se