Alla inlägg under november 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 november 2015 08:41

SVEK OCH FALSKHET.

Jesus Syraks bok. 27:16-21-24.

16.  #Den som avslöjar hemligheter förlorar allt förtroende, han får aldrig en nära vän#.

Ej, trovärdigt hjärta och sinne avslöjar hemligheter.

Förstör en god vänskap; med en fladdrande och

flaxande tunga.


17.  #Håll av din vän och var trofast mot honom,

men om du har avslöjat hans hemligheter,

så försök inte nå honom igen#.

Var rädd om din vän; lev i trohet mot honom.

Avslöjar du din väns hemlighet; har du brutit

din trogna vänskap.


18.  #Ty så som en människa dödar sin fiende,

så har du dödat din nästas vänskap#.

Hatar du din fiende dödar du honom.

Liknas vid att döda din nästas vänskap. 


19.  #Och liksom du släpper en fågel ur handen,

så har du förlorat din vän och kan inte

fånga honom#.

Förlorad vänskap liknas vid en frisläppt

fågels frihet.

Svårt att fånga en flygande fågels frihet.


20.  #Följ inte efter honom; han är redan långt

borta, han har flytt som en gasell ur snaran#.

Förlorad vän; liknas vid flyende gasells

frihets-känsla.  


21.  #Ty ett sår kan förbindas, en skymf kan förlåtas, men för den som röjt hemligheter

finns inget hopp#.

Röjd hemlighet saknar hoppets framtidstro.


Jesus Syraks bok. 27:22-.

22.  #En man som blinkar med ögonen, har ont

i sinnet, och den som känner honom

håller sig undan#. 

Blinkande ögon+ondskefulla tankar.

Känna hans livsstil och livsföring; undviker

hans levnadssätt.


23.  #När du är med är han len i mun och visar

beundran för allt du säger, men efteråt

anslår han en annan ton och får dina ord

att låta anstötliga#.

I din närvaro; hans ord är lena och skuldfria.

Han upphöjer och ärar din muns ord.

När du lämnat honom; blir dina uttalade ord förkastliga.


24.  #Mycket avskyr jag, men ingenting så som honom, och Herren skall också visa sin avsky#.

Jag avskyr och föraktar alla svekfulla och

falska ord. 

Hans Majestäts hjärta och sinne; föraktar all

ondska i svekets och falskhetens ord. 


Jesus Syraks bok. 27:25-2.

25.  #Den som kastar en sten rakt upp får den

i huvudet, och ett försåtligt hugg sårar angriparen#.

Ondskans stenkast; mot en med-människan;

bemötas själv av ondskan.

Svekfullt och listigt hugg sårar angriparen.


26.  #Den som gräver en grop faller själv däri,

och den som gillrar en fälla blir fångad#.


27.  #Den som gör något ont får det själv

över sig utan att förstå varifrån det kommer#.

Svekets och falskhetens människan; blir själv

ett offer för den.


28.  #Hån och ovett drabbar den övermodige,

och straffet lurar på honom som ett lejon#.

Hån och utskällning; drabbar den övermodige.

Hans straff; liknas vid lejonets rytande och offrets

smärtsamma lidande i lejonets gap.


29.  #Snaran skall fånga dem som gläds åt de frommas fall, och innan de dör skall de

förtäras av vånda#. 

De gudfruktigas fall; finner sin glädje i svekfulla

och falska hjärtan.

Vid dödens stund; förtärs de av sina egna själskval. 
 Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 november 2015 07:40

HUR RÄTTFÄRDIGHETEN PRÖVAS. DEL. 1.

Jesus Syraks bok. 26:28-29.

28.  #Två ting gör mig bedrövad, och ett tredje

väcker min vrede:

att en soldat i armod och nöd,

att kloka män behandlas som avskräde

och att någon överger rättfärdighet för synd ------

för honom håller Herren svärdet berett#.

Soldatens fattigdom och nöd på föda.

Kloka män; ej uppskattas för sitt kloka uppträdande.

All rättfärdighet överges för syndens fria vilja.


Hesekiels bok: 18:24.

24.  #Men om den rättfärdige upphör att vara rättfärdig, om han börjar handla orätt och

begår samma slags vidrigheter som den gudlöse,

skall han då leva?

Nej, alla hans rättfärdiga handlingar skall vara glömda.  För den trolöshet han visat och

och de synder han har begått skall han dö#.


29.  #En köpman lär knappast undgå att fela,

en affärsman kan inte hålla sig ren från synd#.

All rättfärdighet sätt på prov i affärslivets alla

lockelser efter penningbegäret.

De som känner en kärlek till penningar; blir

aldrig mättad av dess begär.


Jesus Syraks bok. 11:10.

10.  #Mitt barn, ge dig inte in på för många företag,

med vidlyftiga affärer undgår du inte felsteg#.

Mitt barn, låt vaksamheten styra ditt tankesätt.

Alltför många företag kan snärja och trälbinda ditt hjärta och sinne.

Själv-upptagenheten och självgodheten;

blir din Herre.  

Betjänar man penningbegäret; snart blir den,

min Herre.Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 november 2015 15:10

ONDA KVINNOR OCH GODA  DEL 3.

JESUS SYRAKS BOK.  26:5-9.

5.   #Tre ting fyller mig med fruktan, och ett

fjärde målar skräck i mitt ansikte:

skvaller i staden, en folkhop som samlas

och en falsk anklagelse  ------ allt detta är värre

än döden#.

Rädslans närvaro värre än döden;

1.  Skvalleraktig tunga.

2.  Folkmassans falska anklagelser.


6.  #Men en svartsjuk kvinna betyder pina och elände och sårande ord som alla drabbas av#.

Kvinnans svartsjuka tungas dödande gift;

pinosam, fördärvlig och eländig i sitt tal.

Vars svartsjuke tal är sårande i sina ord.

Sårande ord; ger blödande och smärtsamma

själ-sår.    


7.  #En elak hustru är som ett vrenskande oxspann,

att ha en sådan är som att hålla i en skorpion#.

Gemenskap med en elak hustru; liknar en

skorpions dödande gift. 


8.  #En kvinna som dricker vållar stor förargelse,

hon visar öppet skamlöhet#.

Berusad kvinnas uppträdande; vållar ordstrider,

kiv, osämja och ovänskap.


9.  #En kvinnas lösaktighet visar sig i utmanande

blickar och ögonkast#.

Var vaksam; hennes utmanande blickar;

snärjer ditt hjärta och sinne.

Ordspråksboken. 6:25.

25.  #Ha inte begär till hennes skönhet,

låt henne inte fånga dig med sina ögonkast#.

Känn ingen dragning till hennes yttre skönhet.

Låt inte hennes lockande blicka fånga din  uppmärksamhet.   


Jesus Syraks bok. 26:10-12.

10.  #Vaka strängt över en självvåldig dotter,
annars utnyttjar hon din släpphänthet#.

Var på din vakt; fostra din självvåldiga dotter.

O-uppfostrad dotter; utnyttjar annars din lathet

och bekvämlighet.


Jesus Syraks bok. 7:24.

24.  #Har du döttrar, så vakar över deras oskuld,

och ge dem inga vänliga blickar#.

Vaka över deras jungfrulighet; tills de mottar

äktenskapets heliga sakrament.


11.  #Ser du fräcka blickar, så var på din vakt,

och bli inte förvånad om hon trotsar dig#.

Var aktsam för hennes stolta och övermodiga blickar.

O-fostrad dotters beteende; visar sig i hennes stolthet och övermod.


12.  #Som en törstig vandrare dricker med vidöppen mun av det vatten han först får tag på,

så sätter hon sig på första bästa stake

och öppnar sitt koger för pilen#.

Beskrivning på en o-uppfostrad dotters

livsstil och beteende.


Jesus Syraks bok. 26:13-18.

13.  #En älsklig hustru är sin mans glädje,

hon förstår att hålla honom frisk och stark#.

Mannens hjärte glädje; är hans uppskattning,

kärlek och ömhet i hennes gemenskap.

Hennes givande mjukhet, finhet och omsorg;

gör honom frisk och stark.


14.  #En tystlåten kvinna är en gåva från Herren,

ingenting är värdefullare än ett tuktat sinne#.

Tystlåten kvinna bättre än en grälsjuk och

svartsjuk kvinna.

Tystnadens kvinna; rädd om tystnaden.

Tystnaden en Herrens gåva.

Tystnadens tunga i en kvinna; en gåva från Herren.

Tuktat+fostrat sinne; värdefullare än ett

o-tuktat+o-uppfostrat sinne.

  

15.  #Ljuvligheters ljuvlighet är en sedesam kvinna,  ingenting kan väga upp ett kyskt sinne#.

Kyskt sinne väger tungt på vågen.

O-kyskt sinne väger lätt på vägen.

Kvinnans ljuvlighet utstrålar emotionella rikedomar.

Kyskt sinne; beskyddar människans inre själsliv.

Hjärtat, sinnet och tungan; finner sin vila i

ett kyskt sinne.


16.  #Som den uppgående solen på Herrens höga himmel är en god kvinnas skönhet i

välordnat hem#.

Kvinnans skönhet och ljuvlighet i ett ordningssamt

hem; liknar solens uppgående värme strålar på Hans Majestäts höga himmel.


17.  #Som den lysande lampan på helgedomens

lampställ är ett skönt ansikte på en kraftig gestalt#.


18.  #Som pelare av guld på fundament av silver

är vackra ben på välformade fötter#.

Värdesätta och uppskatta en kvinnas sköna

och vackra ben på välformade fötter; liknar

en guldpelares fundament i silver.Av Jan-Owe Ahlstrand - 8 november 2015 08:06

ONDA KVINNOR OCH GODA.  DEL. 2.

Jesus Syraks bok. 26:1-3.

1.  # Lycklig den som har en god hustru,

hans livstid blir dubbelt så lång#.

God, driftig och flitig hustru en fröjd för

manlighetens hjärta och sinne.

Förökar hans livstid; livet blir innehållsrikt

och värdefullt.


Ordspråksboken. 31:10-12.

10.  #Att finna en driftig hustru, vem förunnas 

det ----- långt mer än pärlor är hon värd#.

All manlighet; får ej leva tillsammans med

en driftig hustrus närvaro. 

Hennes driftighets värde uppskattas långt högre

än pärlors värde. 


11.  #Blint litar hennes man på henne, och

vinsten uteblir inte#.

Mannens tilltro till hennes trovärdighet;

vars vinst; påverkar mannens karaktär. 


12.  #Dagligen är hon honom till nytta,

aldrig till skada#.

Hennes livsstil, livskvalite och livsföring;

ej hans manlighet till skada.


2.  #En duglig hustru ger sin man glädje,

oc han njuter frid i alla sina dagar#.

Duglig och flitig hustrus händer; sin mans

inre glädje.


3.  #En god hustru är en dyrbar gåva;

den gåvan ges åt den gudfruktige#.

Gudfruktig manlighet; belönas med en god hustru.


Ordspråksboken. 18:22.

22.  #Den som finner en hustru finner lycka,

han har vunnit Herrens behag#.

Manligheten finner sin inre lycka i en hustru. 


Ordspråksboken. 19:14.

14.  #Gods och guld ärvs från fäderna,

men en duglig hustru är en skänk från Herren#.

Duglig hustru ärvs inte från fäderna.

Herren har sitt behag i att skänka en duglig hustru till manligheten.


Jesus Syraks bok.  26:4.

4.  #Rik och fattig blir glad till sinnes och har

alltid en ljus uppsyn#.

Rik och fattig gläds över en god hustrus flitighet och idoghet.

Visar ett ljust beteende i hennes närvaro. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 7 november 2015 16:44

ONDA KVINNOR OCH GODA.  DEL. 1.

Jesus Syraks bok.  25:13-18.

13.  #Vilket sår som helst ------ bara inte sår i hjärtat;

vilken elakhet som helst ----- bara inte från en kvinna#.

Onda kvinnors sår i manligt hjärta; värre än sår

från elakhetens tal.

Blödande och smärtsamma sår; bättre än sårigt

och smärtsamt hjärta.


14.  #Vilken olycka som helst ------ bara inte genom dem som hatar mig; vilket straff som helst ------

bara inte genom mina fiender#.

Vara hatad är värre än bli drabbad av olyckor.

Bli bestraffad av mina fiender; bättre bli bestraffad och tillrättavisad av en vän.  


15.  #Inget huvud är farligare än ormens,

och ingen vrede är värre än kvinnans#.

Beskrivning av ormens farliga huvud;

när ormens gift; verkar i hennes offer.

Var aktsam för en kvinnas vrede.  


16.  Hellre har jag ett lejon eller en drake i

huset än jag bor tillsammans med en elak kvinna#.

Hellre bo tillsammans med ett rytande lejon

och en flygande drake i mitt hus; än en trätgirig

och elak kvinna.

Ordspråksboken. 21:9.

9.  #Bättre bo i en vrå på taket än dela hus

med en grälsjuk hustru#.

Lyssna på ett grälsjukt kvinnohjärtats tal;

är sämre att bo ensam på husets tak.


17.  #En kvinnas elakhet förändrar hennes 

yttre och gör hennes uppsyn ilsken

som en björns#.

Elakheten förändrar en kvinnas yttre beteende.

Hennes uppträdande likt en björninnas

beskyddande försvar för sina ungar.


18.  #När hennes man slår sig ner hos sina grannar kan han inte låta bli att sucka bittert#.

Kvinnans elakhet ger mannen ett bittert hjärta

och sinne.


Jesus Syraks bok. 25:19-2.

19.  #All ondska är obetydlig emot en kvinnas

ondska ------ må syndarens lott bli hennes!#.

Kvinnas ondskefullhet värre än all ondska.


20.  #Som en sandig backe för en åldrings fötter

är en grälsjuk kvinna för en stillsam man#.

O-behärskad grälsjuk tunga; ej rädd om tystnaden.
Grälsjuk tunga tänker på sig själv.

Egoistik, självgod och självisk.


21.  #Fall inte för en kvinnas skönhet; åtrå henne

inte för hennes skönhets skull#.

Känn ingen dragning till hennes yttre skönhet.

Uppskatta, älska och värdesätt hennes

inre skönhet.

Hennes fina, mjuka och uppmuntrande personlighet.


22. #Vredesutbrott, oförskämdhet och stor

smälek blir följden om en kvinna försörjer sin man#.

En kvinnas ensamna försörjning; gör försörnings-

bördan alltför tung på hennes axlar.

Vilket sår o-tacksamhetens sår i hennes inre själsliv.

Vars smärta och lidande ger henne vredesutbrott,

o-förskämd tunga och stor smälek mot sin man.


23a.  #Modlöst sinne, dyster uppsyn och sår

i hjärtat vållar en elak kvinna#.

Elakhetens kvinnas beteende; sår smärtsamma

och blödande själssår i mannens hjärta.

Manligheten erfar ett modlöst och uppgivet sinne. 


Ordspråksboken. 12:4.

4.  #En driftig hustru är sin man krona,

en dålig är som röta i hans ben#.

Flitig och driftig hustru; manlighetens äre-krona.

Lat och o-duglig hustru; manlighetens undergång.


23b.  #Kraftlösa händer och matta knän vållar

den som inte gör sin man lycklig#.

Bedrövad och o-lycklig manlighet; är följden av kvinnans lathet, bekvämlighet, grälsjukhet

och elakhet.  


24.  #Från en kvinna leder synden sitt ursprung,

och för hennes skull måste vi alla dö#.

Syndfull kvinna har sitt ursprung i synden.


1 Moseboken. 3:6.

6.  #Kvinna såg att trädet var gott att äta av;

det var en fröjd för ögat och ett härligt träd,

eftersom det skänkte vishet#.

Kvinnas seende var henne till en lockelse.

Ögat såg ett härligt träd.

Trädet utstrålade en fröjd för det seende ögat.

Trädet skänkte en vishet.

Hennes o-lydnad i att äta av det gav henne

en sinnerlig vishet.

Olydnadens handling; gjorde att hon förlorade

treenighetens vishet.


1 Moseboken. 3:22.

22.  #Herren Gud sade:  "Människan har blivit som en av oss, med kunskap om gott och ont.

Nu får hon inte plocka och äta av livets träd,

så att hon lever för alltid#.

I sin olydshandling; är hon fortfarande

en Guds avbild. 

Livets träd en bild på treenighetens närvaros

eviga liv och treenighetens vishet.


25.  #Låt inte vattnet läcka igenom, och låt inte

en elak hustru få trät#.

Elakhetens hustru; liknar en läckande vattenledning.

Trätgirig kvinna+o-behärskad tunga.

Ej rädd om tystnadens välsignelser.


Ordspråksboken. 27:15-16.

15.  #Som ett evigt takdropp en regnig dag,

så är en gnatig hustru#.

Pratsam hustrus tunga; dagens regniga takdropp.

Ej, rädd om tystnadens välsignelser.


26.  #Om hon inte vill rätta sig efter dig,

så skär henne loss från din kropp#.

Vill hon inte ödmjuka sig; under manligheten;

mannen och kvinna är ett kött; skär loss henne

från din kropp.

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 7 november 2015 08:44

LIVETS BÄSTA GLÄDJEÄMNEN.

Jesus Syraks bok. 25:1.

1.  #Tre ting fyller mig med välbehag, att se dem

gläder både Herren och människorna:

sämja mellan bröder, vänskap mellan grannar

och att man och kvinna lever väl tillsammans#.


Psalm. 133:1.

1.  #Vad det är gott och ljuvligt att bröder

är tillsammans!#.

Broder-gemenskap; liv utan kivet, knotigheten,

gnällheten och ordstrider är Herrens hjärta

till välbehag.

Bröders enhet; ger en vällukt av godhet

och ljuvlighet. 

Grannars vänskap; gott vittnesbörd inför omgivningen.

Mannens och kvinnas ett heligt sakrament;

Hans Majestäts fullkomliga glädje.

Man och kvinna ett kött; skapad till Guds avbild.


Jesus Syraks bok.  25:2-6.

2.  #Tre slags människor fyller mig med avsky,

och jag vämjes vid deras levnadssätt:

en fattig som är högmodig,

en rik som ljuger och en svagsint gubbe

som begår äktenskapsbrott#. 

1.  Herrens avskyr den fattiges högmod.

2.  Ljugande rik människa.

3.  Svagsinte gubbes äktenskapsbrott.

Högmodet säger i sitt hjärta; jag klara mig själv.

Förljuger om sin rikedom; min rikedom är min trygghet och förtröstan.

Äktenskapsbrytaren i sin sinnerliga svaghet;

säger ingen ser mig.  

  

3.  #Om du inte har sparat i ungdomen,

hur skall du få något när du blir gammal?#.

Ung människan har framtiden för sig.

Äldre människan; på ålderns höst

har förbrukat sitt jordeliv.

Sparsamhet kan vara vis och klok.

Girigheten känner ingen mättnad.


Jesus Syraks bok. 6:18.

18.  #Mitt barn, låt dig fostras alltifrån ungdomen,

då finner du visheten ännu på ålderns höst#.

Låt dig fostras av visheten i unga år på ålderns höst kan den vara till nytta.


4.  #Omdöme passar till gråa hår, förstånd

och klokhet anstår gamla män#.

Omdömes rikt liv; vittnar om gråa hårstrån.

Visa omdöme och respekt mot sina med-människor;

ger tacksamma hjärtan.

Gamla mäns lärdom och livs-erfarenheter;

tillhör en förståndig och människas

livsstil och livsföring.


Ordspråksboken. 16:31.

31.  #Vitt hår är en ärekrans, men vinner

den med rättfärdigt liv#.

Vita hårstrån en prydsam ärekrona.

Rättfärdigt liv ==== lydnadens liv i budorden.

Budorden en fostran i de ndliga dygdernas inre liv. 


Salomos vishet.  4:8-9.

8.  #Vörnadsvärd ålder beror inte av livets längd,

det är inte årens antal som räknas.


9.  #Det är klokheten som är en människas vita

hår och ett förvitligt liv som är hög ålder#.

Klokhetens värde större än vörnadsvärd ålder.

Människans gråa hår; vittnar om hennes klokhet.


5.  #Vishet är en prydnad för åldringar,

eftertanke och klokhet för ansedda personer#.


6.  #Erfarenhet är åldringars ärekrans,

gudsfruktan är deras stolthet#.

Åldringars livs-erfarenhet huvudets ärekrans.

Lydnadens liv i budorden; deras stolthet.


Jesus Syraks bok. 25:7-.

7.  #Det finns nio som jag prisar lyckliga i min tanke, men om de tionde skall jag låta min tunga

tala:  en man som får glädje av sina barn,

en som får uppleva sina fienders fall#.

Det finns nio glädjeämnen; uppskattas och

blir prisade i min tankevärld.

Tionde glädjeämnet; talar min tunga.

Manlighetens stora glädje av sina barn.

Erfara sina fienders förfall.


8.  #Lycklig den som lever samman med en klok hustru, den som aldrig slinter med sin tunga,

den som slipper tjäna underlägsen herre#.

Manlighetens inre lycka; dela livet med en klok

hustrus närvaro.

Behärskad tunga; ger ett rikt och innehållsrikt liv. 

 

9.  #Lycklig den som funnit insikt och den som talar för uppmärksamma lyssnare#.

Den som sökt och funnit insikten och med behärskad tunga; lyssnas av uppmärksamma lyssnare; känner en inre lycka. 


Jesus Syraks bok. 14:1.

1.  #Lycklig den som håller sin tunga i styr

och inte behöver känna syndernas sting#.

O-behärskad tunga ger kännbara sting av

syndens smärta i själslivet.

Behärskad tunga; beskyddet för själslivet.   


10.  #Stor är den som funnit visheten ------- men han

är inte förmer än den som fruktar Herren#.

Den som sökt och funnit vishetens outsinliga källa;

är inte förmer än den som lydigt håller

Hans Majestäts budord.


11.  #Gudsfruktan överträffar allt annat.

Den som äger den kan inte jämföras med någon#.


Jesus Syraks bok.  23:27.

27.  #Och de som lever kvar på jorden skall inse

att ingenting är bättre än att frukta Herren

och ingenting ljuvligare än att följa hans bud#.


Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 november 2015 08:49

LAGEN OCH DESS UTLÄGGARE.

Jesus Syraks bok.  24:23.

23.  #Allt detta finns i Gud den Högstes förbundbok,

den lag som Mose befallde oss att lyda och gav

i arv åt Jakobs församlingar#.


5 Moseboken. 33:4.


4.  #Mose gav oss en lag.

Jakobs församling är Herrens egendom#.


Mose gav oss lagen; De tio budorden; lev i lydnad

till dem; mitt folk; min egendom; Jakobs församling;

Israels tolv stammar.


Baruks bok.  4:1.

1.  #Hon är boken med Guds bud, lagen som

består för evigt.

Alla som håller fast vid henne får leva, men de
som lämnar henne skall dö#.

Visheten, Guds gåva till Israel.

Hon är Hans Majestäts förbundsbok; lagen

av ett evighets värde.

Himmel och skall förgås; men mitt ord står

för alltid fast i himlen.

Mänsklighetens vilja väljer; att leva eller dö.


Jesus Syraks bok. 24:25-26. 


25.  #Den flödar över som Pishon av vishet,

som Tigris i den första grödans tid#.


1 Moseboken. 2:11.


11.  #Den första heter Pishon, den flyter kring Havila, ett land där det finns guld#.

Beskrivning av människans närvaro i 

Edens lustgård.

En flod rinner upp i Eden och bevattnar trädgården. 

Sedan delar den sig i fyra armar.  1 Mos. 2:11.

Fyra armar === fyra floder;

Den första Pishon; har ett flöde av Treenighetens vishet.  Vars flöde finns i landet Havila.

I landet Havila finns guldets rikedomar.  


1 Moseboken. 2:14a.

14a.  #Den tredje floden Tigris, den rinner öster

om Assyrien#.

Floden Tigris vatten fyllda näring; gav Edens lustgård den första grödan. 


26.  #Den sväller som Eufrat av klokhet,

som Jordan vid skördetiden#.

Tigris första gröda; liknar Eufrats klokhet.


Josua bok. 3:15.

15.  #Och när prästerna som bar arken kom fram

till Jordan och satte fötterna i vattenbrynet ------

Jordan svämmar över sina bräddar under

hela skördetiden#.

Tigris flodvatten; liknar floden Jordans rika

vattenflöde under hela skördetiden. 


Jesus Syraks bok. 24:27-29.

27.  #Den låter sin lära flöda som ljuset,

som Gichon när vinskörden bärgas#.

Vishetens närvarande lära i Hans Majestäts förbundsbok; flöda som ljusets klara ljusstrålar

in mottagliga människosjälar. 


28.  #Den förste som fann visheten är inte fullärd,

och lika litet har den siste utforskat henne#.

Beskrivning på vishetens outgrundliga källa.

Uttömma dess källa; liknas vid att uttömma

havens djupheter.


29.  #Ty hennes tanke får sitt tillflöde från havet,

hennes klokhet från det stora djupet#.

Visheten tanke; vars tanke; ej har någon ände.

Vishetens klokhet; likt vattens stora djuphet.


Jesus Syraks bok 24:30-31.

30.  #Själv gick jag ut som en kanal från en flod,

som en vattenledning till en park#.

Visheten en kanal från en flods vattenflöde.

Vattenledning för att visheten ska ge parkens växter full näring.

Parkens växter kan liknas vid mänskligheten.


31.  Jag sade: "Jag skall vattna min trädgärd

och ge mina land rikligt med vatten".

Men kanalen blev till en flod för mig,

och min flod blev till ett hav#.


Jesus Syraks bok. 24:32-.

32.  #Min lära skall ständigt lysa som gryningsljuset, jag skall sprida dess budskap

till avlägsna länder#.

Vishetens lära; ska ständigt belysa mänsklighetens hjärtan och sinnen likt gryningslyset.

Vishetens budskap bli förkunnat till avlägsna länder.


33.  #Min undervisning skall ständigt flöda

som profetiskt tal, jag skall lämna den

efter mig åt tallösa släkten#.

Vishetens profetiska tal; mänskligheten till tillrättavisningar, förmaningar och andlig mognad

in i de gudomliga dygderna.


34.  #Betänk att jag inte har arbetat blott för

mig själv utan för alla som söker visheten#.


Jesus Syraks bok.  33:18.

18.  #Betänk att jag inte har arbetat blott för

mig själv utan för alla som söker fostran#.

Vishetens omsorg, omtanke och uppmuntran;

till de som söker vishetens närvaro och fostran.

Visheten styrs inte av egoismens, egen-kärlekens

och självgodhetens vilja och tankar


 


  

  


 Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4
5
6
7 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2015 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se