Alla inlägg under juli 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 juli 2015 10:01

RIKA OCH FATTIGA.

Jesus Syraks bok.  13:15-19.

15.   #Alla djur älskar sina likar och alla människor sina bröder#.

16.   #Alla varelser håller sig till sin art, och en man söker sig till sin like#.

Alla skapade djurarter fortplantar sig med samma arter; vilket vittnar om skapelsens ordning.  All fortplanting i skapelsen sker genom ett manskön

och ett honkön.

17.   #Inte samsas vargen med lammet och en syndare med en gudfruktige#.

2 Kornterrevet. 6:14.

14.   #Gå inte i par med de o-troende.  Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa, och vad ljuset gemensamt med mörkret#?

Vargen och lammet har ingen god vänskap med varanda.

Deras genetiska läggningar skiljer sig frånn varandra.

I jämförelse med syndaren och den gudfruktige.

Syndaren lever i olydnad mot Herrens heliga budord; den gudfruktige

lever i lydnad mot Guds Majestäts heliga budord.

Apostlafursten Paulus skriver till församlingen i Korint; där det finns problem med att människor lever i par med icke troende.

Vad har det andliga ljuset för gemenskap och samhörighet med

ett andligt mörket; man kan inte tjäna två herrar.  ( Matt. 6:24 ).

Laglöshetens människa och den rättfärdige; vad för gemensamt har de

med varanda; Högmodet och ödmjukheten; går ju skilda vägar.

18.   #Inte kan en hund och hyena hålla fred, och aldrig blir det fred mellan

en fattig och rik#.

En hund och en hyena har ingen god vänskap med varandra.

Deras genetiska läggningar skiljer sig ifrån varandra.

Vad  för samhörighet har fattigdomen och rikedomen?

Rikedomens övermod vill den ödmjuka inför fattigdomens litenhet

och ödmjuk?

19.   #Vildåsnorna i öknen blir lejonens byte;  så blir de fattiga foder

för de rika#.

Lejonets genetiska läggning; ser vildåsnan som sitt byte.

Vilket kan jämföras med de fattiges ringa ägodelar för den rike.

Den rike har ingen känsla för medlidande inför den fattiges livsföring.

Ordspråksboken.  30:14.

14.    #Det finns de som har svärd till tänder och knivar till käftar,

de vill äta de svaga ur landet, de fattiga från deras jord#.

De rika kan liknas vid tänder som vassa svärd och käftar som vassa knivar.

Med dem vill äta upp de svaga i deras egna land.

Och helt utplåna dem från deras jord.

Jesus Syraks bok.  13:20.

20.   #Ringhet är avskyvärd för den högmodige; så blir den fattige

avskydd av den rike#.

Den högmodiges övermod; ödmjukar sig inte inför ringheten.

Den fattiges ringhet; kan inte tillfredsställa den hörmodiges behov.

21.   #Snavar den rike får han stöd av sina vänner.

Faller den ringe stöter hans vänner bort honom#.

Den rikes vänner stöder honom; eftersom hans rikedom fyller deras behov.

Faller den ringe; förlorar han sina vänners stöd.

Ordspråksboken.  19:4.

4.    #Välstånd ger allt fler vänner, den fattige mister den vän han har#.

Ordspråksboken.  19:7.

7.    #Den fattige undviks av sina vänner, till och med hans bröder

avskyr honom#. 

22.   #När den rike tar miste får han många försvarare; är hans ord

oförsvarliga ger man honom ändå rätt.

Om den ringe tar miste får han ovett dessutom, och när han talar

förnuftigt vill ingen lyssna#.

När den rike felar; får han många försvarare;  är inte hans ord

försvarsbara; har han ändå rätt.

När den ringe felar; har han inga försvarare;  när han talar kloka och visa ord

vill inga lyssna.

23.   #När den rike talar är alla tysta,  och man höjer hans ord till skyarna.

När den fattige talar säger man:  "Vad är det för en?"

Och om han snubblar knuffar man omkull honom#.

När den rike talar lyssnar man på honom; hans ord finner ära i

människors öron. 

När den fattige talar; säger man, den kan vi inte lyssna på.

Hans ord äras inte inför människors öron.

Snublar han och skadar sig; knuffar man omkull honom.

Visar inget medlidande och barmhärtighet mot den fattige.

Predikaren.  9:16.

16.   #Då sade jag:  Vishet är bättre än styrka, men den fattiges vishet föraktas, och ingen lyssnar på hans ord#.

 


 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 juli 2015 11:18

VARNING FÖR RIKA OCH MÄKTIGA.

Jesus Syraks bok.  13:1-2.

1.   #Den som rör vid tjära fläckar ner sig,  och den som umgås med en högmodig blir som han#.

Högmodighetens personlighet påverkar den som umgås med den.

Likt tjäran; förmörkar den människosjälen.

1 Kor. 15:33.

33.   #Låt inte bedra er.  #Av dåligt sällskap blir den bäste snart förstörd#.

I dåligt sällskap kan din själ bli bedragen.

2.   #Lyft inte en börda som är för tung för dig och umgås inte med en

rikare och mäktigare#.

Umgås inte med en rik och mäktig; du kan bli utnyttjad.

Låt  inte din kroppsbörda blir dig för tung; ta vård om Herrens tempel.

Jesus Syraks bok.  8:2.

2.   #Tvista inte med en rik man; du väger lätt mot hans pengar.

Guldet har ju fördärvat många, kungars sinnen har det förvillat#.

Vak aktsam för tvistemål och ordstrider; hans penningar är honom till ett

beskydd och försvar.

Guldets värde har fördärvat många människosjälar; som skriften säger har avfallit från sin tro.

Jesus Syraks bok.  13:3-10.

3.   #Den rike gör orätt och är dessutom oförskämd,  den fattige lider orätt

och får dessutom be om ursäkt#.

De rike har ett hänsynlöst beteende.

Den fattige lider i sin egna fattigdom; känner sig modlös och uppgiven;

eftersom han inte kan betala; för sina behov.

4.   #Om du är användbar för den rike, så utnyttjar han dig,

men är du i nöd bryr han sig inte om dig#.

Den rike utnyttjar din underlägsenhet. Behöver den fattige hjälp;

den rike känner inte ett medlidande.

5.   #Om du äger något söker han ditt sällskap och gör utan skrupler

slut på vad du har#.

Den rike och mäktige blir aldrig tacksam och förnöjsam.

6.   #När han behöver din hjälp för han dig bakom ljuset genom att le

och väcka förhoppningar hos dig.

Han är len i munnen och säger:  "Vad kan jag hjälpa med?"

Den rikes falska beteende;  säger med falsk tunga.  "Vad kan jag hjälpa med".

7.   #Med sina levnadsvanor får han dig att skämmas och gör slut på

dina pengar två och tre gånger om, och till sist gör han narr av dig.

När han sedan ser dig bryr han sig inte om dig utan skakar föraktfullt

på huvudet åt dig#.

Han lever i överflöd, vars liv får dig att skämmas.

I sin oärlighet och falskhet; gör slut på dina penningar;

hånler och föraktar dig.   Han vänder sin rygg mot dig; bryter sin vänskap av att han utnyttjat dig.

8.   #Akta dig så att du inte blir förd bakom ljuset och förödmjukas

genom ditt oförstånd#.

Hans dominanta attityd utnyttjat din vänlighet, givmildhet och snällhet.

9.   #Blir du bjuden till en mäktig man, så var nödbedd;  desto ivrigare

blir hans inbjudan#.

Ordspråksboken.  23:1-3.

1.   #Sitter du till bords med en härskare, tänk på vem du har framför dig#.

2.   #Och sätt kniven mot din strupe och om du är alltför hungrig#.

3.   #Var inte lysten på hans läckerheter, den maten är förrädisk#.

Var aktsam när du sitter till bords med en rik och mäktig man.

Låt dig inte bli frestad till att frossa din buk med hans överflöd; ty

deras buk är deras Gud.   Frosseriet är en dödssynd.

10.   #Träng dig inte på, då kan du bli bortstött.

Håll dig inte undan, då kan du bli bortglömd#.

Ordspråksboken.  30:14.

14.   #Det finns de som har svärd till tänder och knivar till käftar,

de vill äta de svag ur landet, de fattiga från deras jord#.

Dominanta människor;  gör sina egna beslut rådfrågar inte svaga och fattiga.

Vill de äta de svaga ur landet; gör de det.

Stjäler de; de fattigas jord;  gör de det.

Självgoda och dominanta människor känner inget medlidande och barmhärtighet för de svaga och fattiga i samhället.

Ordspråket säger; den har vill ha mer; aldrig tacksam och förnöjsam med

det han har.

Jesus Syraks bok  13:11-1.

11.   #Försök inte att tala jämlike med honom och inte lita på

hans många ord, ty medan han pratar sätter han dig på prov,

och medan han ler studerar han dig#.

Sätt inte din tilltro; till vad han säger; försök inte göra dig jämnställd

med hans rikedomar.  I sitt samtal studerar han dig; för att lära käna din personlighet.

12.   #Obarmhärtig är han  ------  han tiger inte med det han fått höra

och skonar dig inte från misshandel och bojor#.

Han är obarmhärtig; känner inget medlidande, förtalar och skvallrar

om det som han har hört.

Beskyddar dig inte från misshandel och lidande.

13.   #Ta dig i akt och se dig noga för, ty vid varje steg riskerar du att fall#.

Jesus Syraks bok.  9:13a.

13a.  #Håll dig på avstånd från den som har makt att döda,

då slipper du frukta för ditt liv#.

 

 

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 18 juli 2015 07:18

VÄNNER OCH FIENDER.

Jesus Syraks bok. 12:8.

8.    #I medgången prövas inte vännen,  i nöden förblir inte ovännen dold#.

I nöden och i svårigheter prövas den goda vännen.

Jesus Syraks bok. 6:7-10.

7.   #Vill du ha en vän, så pröva honom först, och ge honom inte ditt 

förtroende genast#.

Ge din vän en prövotid; se om han är den; det han säger att han är.

8.   #Ty somliga är vänner bara när det passar dem och stannar inte hos

dig i nödens stund#.

Somliga är vänner i sitt tal; men inte i sitt hjärta.

9.   #Somliga vänner förvandlas till fiender och skämmer ut dig genom

att röja er osämja#.

I prövningens stund; blir de dina fiender.

Skämmer ut dig genom sitt ovisa och okloka beteende.

10.   #Somliga vänner är gärna gäster vid ditt bord men stannar inte

hos dig i nödens stund#.

Somliga vänner vill utnyttja din gästfrihet; men i prövningen stund,

blir du övergiven.

Jesus Syraks bok.  12:9-15.

9.   #När en man har medgång har hans fiender sorg, råkar han i nöd

drar sig också vännen undan#.

Ordspråksboken.  19:4.

4.   #Välstånd ger allt fler vänner, den fattige mister en vän han har#.

Välståndet utnyttjas av allt fler vänner.

Den fattiges ekonomiska problem;  gör att han mister en vän.

10.   #Lita aldrig någonsin på din ovän, ty hans ondska är lik brons som ärjar#.

Sätt inte din tilltro till din ovän. 

Hans ondskefulla livsföring; kan liknas vid bronset som ärjats.

11.   #Även om han spelar ödmjuk och kröker rygg, så var på din vakt

och se upp för honom.  Då blir det med honom som när du putsat en bronsspegel:  du märker att den inte var genomärgad#.

Var vaksam för din oväns falska ödmjukhet; betjäna honom inte.

12.   #Låt honom inte stå vid din sida, då kan han stöta omkull dig och 

ta din plats.  Låt honom inte sitta till höger om dig, då vill han ha din egen stol.

Till sist inser du vad jag menade och minns med ett sting i hjärtat

vad jag har sagt#.

Står han vid din sida; då vill han äga dig; för sig själv. 

Sitter han till höger om dig; vill han i sitt övermod; äga dina ägodelar.

Efter en tid; förstår jag dessa kloka och visa råd; känner ett självrannsakningens styng i hjärtat; utifrån förmaningens ord.

13.   #Vem ömmar för en ormtjusare som blir biten eller för den som

kommer vilda djur för nära#?

Vem känner ett medlidande för en ormbiten ormtjusare: och blir skadad

av vilda djurs beteende.

Vars ovän i sitt övermod säger; skyll dig själv.

Jesus Syraks bok. 21:2.

2.   #Fly för synden som för en orm: kommer du nära den biter den dig#.

Ordspråket säger; det är farligt att leka med syndens förtärande eld.

Syndens vilja och tankar; kan liknas vid ormens dödliga gift.

14.  #Så går det om du närmar dig en syndare och låter dig dras in

i hans synder#.

Ha ingen samhörighet och gemenskap med en syndare; gör du det

blir du själv delaktig av hans syndfulla liv.

15.   #Han stannar hos dig en kort stund, men om du vacklar

överger han dig#.

Jesus Syraks bok.  12:16-.

16.   #Från fiendens läppar strömmar lena ord, men i sitt hjärta

vill han få dig i fångstgropen.  Ur fiendens ögon strömmar tårar, men får

han tillfälle är hans blodtörst omättlig#.

En dikt av David.

Psalm. 55:22.

22.   #Hans ord är halare än smör, men hans hjärta vill strid.

Hans tal är lenare än olja och ändå ett blottat svärd#.

Syndarens tungas ord och tal är inte trovärdiga.

Han säger en sak med sin tunga; men tänker inte samma tanke i sitt hjärta.

Ordspråkboken. 26:24-25.

24.   #Ovännen har hycklande ord på läpparna, i sitt inre gömmer han svek#.

25.   #Han talar så vackert, men tro honom inte!

Sjufaldig vidrighet finns i hans hjärta#.

Jesus Syraks bok.  27:23.

23.   #När du är med är han len i mun och visar beundran för allt du säger,

men efteråt anslår han en annan ton och får dina ord att låta anstötliga#.

I din gemenskap är han len och ödmjuk i sina ord; och uppskattar i allt

vad du säger.  När ni skiljts; förtalar och kritiserar dig; i vad du sagt.

17.   #Drabbas du av en olycka är han på platsen före dig; han låtsas hjälpa men lägger krokben för dig#.

Han bemöter dig med falskhetens ögon; istället för vilja hjälpa dig;

skadar han dig.

18.   #Han ruskar på huvudet och klappar i händerna, han sprider

rykten överallt och ser försmädlig ut#.

Psalm.  22:8.

8.   #Alla som ser mig gör narr av mig, de hånler och skakar på huvudet#.

En psalm av David;

Hans erfarenhet av livet; är att människor kan hånle och förakta honom. 

 

 

 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 juli 2015 21:12

REGLER FÖR GÄSTFRIHET OCH VÄLGÖRENHET.   DEL.  2.

Jesus Syraks bok.  12:1.

1.    #Hjälper du någon, se då till vem det är; då får du tack för din välgärning#.

Välj rätt personer som du vill hjälpa; tacksamma och förnöjsamma.

Matteus. 5:43-48.

43.   #Ni har hört att det blev sagt: DU SKALL ÄLSKA DIN NÄSTA och hata din fiende#.

44.   #Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er#;

Beskrivning för det fullkomliga livet i treenigheten.

Ödmjukt hjärta hörsammar Jesu ord från sin Faders hjärta;

1.   Älska era fiender; trots omde föraktar och förkastar er.

2.   Be för de som hånar, bespottar och förringar er.

45.   #Då skall ni bli er himmelske faders söner.  Ty han låter sin sol gå upp

över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga#.

Löftet ges till dem som lydigt hörsammar Jesu förmaning; då skall ni

bli er himmelske faders söner.

I sin nåd och barmhärtighet; solens välsignelse vila över både det onda

och goda.   Regnets näringsrika regndroppar falla över de rättfärdiga

och orättfärdiga.

46.   # Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det?

Gör inte tullindrivarna likadant?

47.   #Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni

då något märkvärdigt?  Gör inte hedningarna likadant?

48.   #Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig#.

Hörsamt hjärta i lydnad; inför hans heliga budord; gör våra hjärtan,

sinnelag och tunga fullkomliga.

Fullkomligheten gör oss delaktiga av treenighetens inre liv.

Jesus Syraks bok.  12:2-6.

2.   #Hjälp den fromme, och du blir belönad, om inte av honom 

av den Högste#.

Jesus Syraks bok.  7:32.

32.   #Var också frikostig mot den fattige, så skall din välsignelse

bli fullkomlig#.

Var givmild mot den fattige och hjälp den fromme; blir du belönad 

och din välsignelse fullkomlig av den Högste.

3.   #Den får inget gott som framhärdar i ondska och aldrig själv ger

en gåva#.

Ondskefullt liv ger ingen gästfrihet och välgörenhet.

Den ondskefulle är inte givmild; ty han älskar sig själv.

4.   #Ge åt den fromme och ta dig inte an syndaren#.

5.   #Hjälp den ödmjuke och ge ingenting åt den gudlöse.

Behåll bröden och ge honom ingenting, så att han inte får övertag över dig.

Ty för allt gott du gör mot honom får du dubbelt så mycket ont i gengäld#.

Den ödmjuke visar sin tacksamhet; mot sin givare.

Den gudlöse föraktar och förkastar; ditt bröd.

Ger du honom din hjälpande hand; tar han hela ditt liv.

6.   #Också den högste hatar ju syndare, och han ger de gudlösa

deras rättmätiga straff#.

5 Moseboken. 32:34-35.

Moses sång inför de församlade israeliterna framförde från början till slut.

34.  #Allt har jag sparat hos mig, det är förseglat i mina föråd#.

35.  #Tills vedergällningens dag är inne, hämndens dag, då de vacklar.

Deras olyckas dag är nära, det som väntar dem kommer snart#.

Beskrivning på israeliternas rättmätiga straff för deras olydnad mot

Guds Majestäts budord.

Hans hatiskhet och vrede mot syndaren och den gudlöses olydnad.

Psalm.  5:5-7.

För körledaren, till flöjtspel; en psalm av David.

5.   #Du är inte en Gud som kan tåla brott, ingen ond får bo hos dig#.

Guds avsky för brott och våldshandlingar.

Den ondskefulle får inte bo hos den Högste Guden.

6.   #De övermodiga skall skygga för din blick, du hatar alla ogärningsmän#.

7.   #Du förgör lögnarna, Herre, mördare och bedragare avskyr du#.

1.  De självgoda; blygs inför den Helige allvetandes blick.

2.  Ogärningsmännen; du i ditt Faders hjärta hatar.

Det hebreiska ordet #awan# betyder fåfänglighet, tomhet, möda, besvär,

brott, synd, ondska, lögn, och bedrägeri.

Ogärningsmännens livsstil och livsföring är;

1.   Ett liv i fåfänglighet och tomhet.

2.   Ger ett liv i vedermödor, besvärligheter och brott.

3.   Lyssnar på ondskefullheten, lögner och att bedraga sina medmänniskor.

Jesus Syraks bok.  12:7.

7.   Ge åt den som är god och ta dig inte an en syndaren#.

Var givmild åt den gode; hans tacksamhet, ödmjukhet och förnöjsamhet,

värdesätter ditt givande.

Syndarens övermod och o-tacksamhet värdesätter inteditt givande.

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 juli 2015 10:33

REGLER FÖR GÄSTFRIHET OCH VÄLGÖRENHET.   Del.  1.

Jesus Syraks bok. 11:29.

29.   #Bjud inte in vem som helst i ditt hus; den baksluges knep är många#.

Var försiktig och vaksam; för vilken du bjuder in i ditt hem.

Den opålitlige har många listigheter för sig.

30.   #Som fällans lockfågel är den fräcke, liksom spionen är han ute

efter ditt fall#.

Den fräckes, stoltes och övermodiges falska planer; kan liknas vid

en lockfågels fälla.

Jämförs med spionens hemliga uppdrag; till andras fall.

31.   #Det goda vänder han försåtligt till ont, allt utsökt fläckar han ned#.

Den fräckes stolthet; på godhetens bekostnad; i sin falskhet utnyttar han det till att göra ondskans vilja. 

Det som är heligt; vanhelgar han.

Jakobs brev 3:5-6.

Aposteln Jakobs hälsning till de tolv stammarna i förskingringen.

5.   #På samma sätt med tungan; den är en liten lem men kan skryta över hur mycket den förmår.  En liten eld kan sätta en hel skog i brand#.

6.   #Och tungan är en eld, själva den onda världen bland våra lemmar.

Den fläckar hela vår kropp, den sätter livshjulet i brand och har själv sin eld från helvetet#.

Den fräckes stolhet kan jämföras med tungans missbrukande tal.

Han kan skryta utifrån sin egen övermodiga vilja.

Hans tal; kan liknas vid en tändande eldslåga; tänder eld på en hel skog.

När skogen brunnit ned blir det bara aska.

Sårar människors hjärtan, tankar och tal.

32.   #En gnista tänder en stor kolbrasa, och en syndig människa

lurar på rov#.

Den fräckes övermodiga tal tänder en gnista en torr kolbrasa.

Syndig människa väntar på människo-rov.

33.   #Akta dig för den ondskefulle, han har inget gott i sinnet.

Låt honom inte sätta en outplånlig fläck på dig#.

Den ondskefulles livsföring har ondska i sikte; akta dig för honom.

Hans sinnelag är fyllt av ondskefulla planer.

34.   #Ger du en främling husrum ställer han till oreda för dig och

gör dig främmande för dina egna#.

Ordspråksboken. 1:10-16.

Ordspråk av Salomo; Davids son, Israels konung.

Varning för ondskefulla människors gemenskap.

10.   #Min son, följ inte syndare som lockar dig#.

Min son;  bli inte syndarens följeslagare; lyssna inte på honom.

11.   #Och säger:  #Kom vi lägger oss i bakhåll och dödar, vi skall roa oss med att lura på oskyldiga#.

Kom gör oss sällskap vi lägger oss i bakhåll; där ingen ser oss; döda; likt

Kain dödade sin egen broder Abel. 

Låt oss själv njuta av att lura och döda de oskyldiga.

12.   #Som dödsriket slukar vi dem levande, som graven tar vi dem

med hull och hår#.

Deras tal jämför deras handlade; med dödsrikets uppslukande av de levande. 

Likt graven tar vi de oskyldiga med hull och hår; när vi i bakhåll överraskar dem och dräper dem.

13.   #Alla slags dyrbarheter kommer vi över, skall fylla våra hus med byte#.

Vi skall fylla våra hus med stöldgods av de oskyldigas dyrbarheter.
14.   #Du får får vara med och dela, vi har en gemensam penningpung#.

De som lockas med till att vara deras följeslagare; ni får dela vårt stöldgods;

eftersom vi har en gemensam penningpung.

15.   #Min son, slå inte följe med dem, sätt aldrig din fot på deras väg#

Återigen blir sonen förvarnad att inte följa dem; bevara dina fotsteg,

ifrån deras väg.

16.   #De skyndar till allt som är ont och är snara att utgjuta blod#.

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 juli 2015 07:35

2.  Många stora helgon, däribland Teresa, har varit sjuka och

märkta av sjukdom.   Hur tror du det påverkat deras liv?

III  VÄGEN TILL DEN INRE BORGEN.

EN DUBBEL KRIS:  FYSISK KOLLAPS OCH ANDLIGT NEDERLAG.

Inkarnationsklostret är  #Teresas andliga hem#.

Där föds hon på nytt. 

Så började hennes provår:  #då överflödiga och praktfulla kläder lagts av, skall en enkel och ärbar klädnad användas#.

Då detta första året är förbi bli Teresa iklädd Karmels dräkt.

Hon var tugotvå år.   I ytterligare fyra år måste hon uppmärksamt följa

#novismästarinnans tillrättavisningar och förmaningar;  ( #känner igen mig själv ibland mina med bröder och syskon i tron )#.

En sjukdom med blixtsnabb förlopp stötte dolken i Teresa, knäckte hennes ungdom och lämnade henne märkt för resten av livet.

( #År 2000 fick jag en arbetsskada på mitt jobb; vilket förändrade mitt framtida liv;  en daglig smärta i min kropp; trots olika kroppsliga träningspass,

regelbunden kiraktor besök; finns ändå de kroppliga smärtorna kvar.)

Kan indentifiera mig med Teresas lidande.

1.   Som människa; ser jag mig själv; att det funnits människor som före mig har samma erfarenhet och lärdom; utifrån kroppligt lidande och människors obehärskade tungors tal; av skvaller,  förtal och övermodigt tal.

3.      Citat som jag fastnat för:

a)     människans själ är av stor skönhet och värdighet, med rymd
för det gudomliga, skapad till Guds avbild.
b).   Gud har sin boning i människans inre.
c).   det inte endast är möjligt att ömsesidig kommunikation med honom,
utan att Gud också finner behag i människans liv,  ty
#den rättfärdiges själ#  är   "ingenting annat än ett paradis vari han sade
sig finna behag# ( IB I,1, 1 ).   Sid. 93.

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 juli 2015 07:05

VERKLIG OCH SKENBAR FRAMGÅNG.

Jesus Syraks bok.   11:7-9.

7.    #Klandra inte innan du  har prövat ------ tänk först och döm sedan#.

8.    #Svara inte förrän du har lyssnat -------- avbryt inte när någon talar#.

God bedömnings och urskiljningsförmåga; hjälpen för att skilja mellan

det goda och onda; likt ogräset från vetet.

Tänk först och sedan handla.   Klander och anklagelser kan ge blödande själs-sår. 

Ordspråket säger; Det är bättre med två lyssnande öron än en talande tunga.

Hörsamheten avbryter inte; en annans tal.

9.   #Tvista inte om en sak som inte angår dig, och befatta dig inte med syndarens processer#.

Låt inte din tunga styras tvister och ordstrider.

Gör dig inte delaktig i syndarens övermodiga ord, kiv, tvister och ordstrider.

Jesus Syraks bok. 11:10-14.

10.   #Mitt barn, ge dig inte in på för många företag, med vidlyftiga affärer undgår du inte felsteg.  Hur mycket du än jagar når du aldrig målet,

och du kommer inte undan när du måste fly#.

Mitt barn, var vaksam för framgångens listiga lockelser.

Låt den inte styra ditt hjärta och ditt sinnelag.

Jesus Syraks bok.  3:23.

23.   #Ödsla inte kraft på det som går utöver din uppgift;  det du fått se

är redan mer än människor kan fatta#.

Var trogen i din uppgift du redan har.  Slösa inte din tid på tidstjuvar och energitjuvar; som ingenting ger tillbaks.

Verklig framgång i din uppgift är tillräcklig.

Jesus Syraks bok.  38:24.

24.   #Den lärdes vishet förutsätter riklig fritid; har man litet att sköta,

då kan man bli vis#.

Tillräckligt kroppsarbete; har sitt ursprung i den lärdes vishet.

Har man litet att sköta; blir det tid för att söka vishetens outgrundliga källor.

11.   #Den ene arbetar, sliter och jäktar men får det bara sämre#.

Jäkt, stress och slitsamt arbete; kan liknas vid ett jagande efter vind.

Psalm. 127:1a.

1a.   #Om inte Herren bygger huset är byggarnas möda förgäves#.

En vallfartssång av Salomo; vars insikt visste att Guds Majestäts

vishet i att bygga huset; överträffar byggarnas yrkes-skicklighet.

12.   #Den andre är trög och måste be om hjälp, han är fattig på kraft

och rik på armod.  Men Herren ser honom och ställer till rätta:

han upprättar honom ur hans förnedring#.

Saknar en idoghet och flitighet. Söker Herren i bön; om hjälp och inre styrka.  Han är kraftlös; men Herren ger den trötte ny kraft.

13.   #Och ger honom en aktad ställning, och han vinner mångas beundran#.

Herrens nåd och barmhärtighet; ger honom ett nytt hopp; en aktad ställning

och gott anseende inför människors ögon.

14.   #Lycka och olycka, liv och död, fattigdom och rikedom kommer

från Herren#.

1.  Sam. 2:7.

7.  #Herren gör fattig och han gör rik, han förnedrar och han upphöjer#.

Citat ur Hannas lovsång; profetens Samuels moder.

Treenighetens allsmäktiga vilja; att göra människor fattiga eller rika;

fattigdomen gör människan tacksam och ödmjuk.

Guds Majestät välsignar med välstånd de som i lydnad följer hans budord.

Förnedrar dem; efter deras olydnad.  Upphöjer dem efter deras lydnad.

Jobs bok. 2:9-10.

9.   #Hans hustru sade till honom: #Håller du fortfarande fast vid din

oförvitlighet?  Förbanna Gud och dö#!

10.   #Han svarade henne:  #Du talar som en dåre.

Vi tar emot det goda från Gud, skall vi då inte också ta emot det onda#?

Under allt detta kom inte ett syndigt ord över Jobs läppar#.

Jobs hustrus talar i andlig okunnighet; om Guds trofasthet.

Hon vill att Herrens tjänare Job ska förbanna sin Herre; och själv dö.

Job kallar sin egen hustru för dåre; utifrån hennes eget tal.

Predikan. 7:15.

15.   #På lyckans dag skall du vara lycklig, och på olyckans dag skall

du tänka så: Gud har gjort även denna dag, och människan har

inget att klandra honom för#.

Jesaja. 45:7.

7.   #Jag ger ljus och skapar mörker, jag bringar lycka och skapar ofärd.

Jag, Herren, gör allt detta#.

Jesus Syraks bok.  11:17-19.

17.   #Det Herren ger få de fromma behålla, hans beslut kan aldrig upphävas#.

18.   #En man kan bli rik genom att spara och gnida, men vad är det

för lön han får#?

Girighetens vilja är att spara och gnida ihop rikedomar; åt sig själv.

De fromma som i lydnad efterföljer hans budord; får leva av

hans outsinliga välsignelser.

Ordspråksboken. 23:4.

4.    #Ansträng dig inte för att bli rik, var förståndig nog att avstå#.

Klokt hjärta avstår från att bli rik.

Sökandet efter att bli rik; kan liknas vid en tidstjuv och energitjuv.

19.   #När han säger:  #Jag kan slå mig till ro, nu skall jag njuta av min rikedom# ------ då vet han inte hur lång tid som är kvar innan han måste

lämna allt åt andra och dö#.  

Den rike säger i sin okunnighet; jag vill slå mig till ro och själv-njuta av mitt penningbegär.  Du dåre; du vet inte hur länge du får leva.

Självnjutningen har sitt ursprung i övermodet.

Stoltheten går före undergång.  All jordisk rikedom går till sin undergång;

eftersom den styrs av penningbegäret och stolthetens vilja.

Pennigbegäret är roten till allt ont.  ( 1. Tim. 6:10 ).

Jobs bok.  27:16-19.

Jobs försvarstal på Bildads tredje tal:

16.   #Om han också hopar silver som sand och samlar dyrbara kläder på hög#.

Silvrets värdefulla lockelser; kan samlas; likt havets sandkorn.

Dyrbara kläder och smycken kan bedraga ett hjärta och sinnelag.

17.    #Blir det den rättfärdige som bär dem, den ostrafflige som tar

hand om silvret#.

Han låter syndaren samla ihop det; för det skall tillfalla den rättfärdige.

Guds Majestät belönar den rättfärdige; med syndarens rikedomar.

18.    #Huset han bygger är som ett fågelbo, som den koja en väktare gör#.

19.    #Rik går han till sängs ------ en sista gång: 

när han slår upp sina ögon är allt borta#.

Job beskriver i sin visdom; den rikes liv och framtid.

Psalm.  49:17-20.

En psalm för körledaren;  Av Korachs ättlingar:

17.   #Oroa dig inte när någon blir rik och välståndet växer i hans hus#.

Låt dig inte vilseledas av den rikes rikedom och välstånd.

Låt inte avunden påverka ditt hjärta och sinnelag.

18.   #Ty ingenting får han med sig i döden, hans rikedom följer honom

inte dit ner#.

Hans rikedom som han förtröstade på under sitt jordeliv; bli ingen vän för honom i döden.

19.   #Fast han räknar sig som lycklig i livet och prisas för att det 

gått honom väl#.

Han åtnjuter jordisk lycka i sin rikedom och sitt välstånd.

Han prisas i människors ögon.

20.   #Går han ändå till sina fäder, till dem som aldrig ser ljuset mer#.

Predikaren.  5:12-17.

12.   #Jag har sett något ont och plågsamt under solen:

hopsparad rikedom blir sin ägares olycka#.

13.   #Trots hans tunga arbete går rikedomen förlorad, och får han då

en son har han ingenting att ge honom#.

14.   #Lika naken som han kom till världen går han åter bort:  så som 

han kom,  så skall han gå.  Ingenting får han ta med sig på färden av allt

vad han med möda har förvärvat#.

15.   #Ja, detta är något ont och plågsamt: sådan han kom får han gå

härifrån.   Vad har han för glädje av sin strävan efter vind?#

16.   #Alla hans dagar är mörker och sorg, djupaste missmod,

sjukdom och förbittring#.

Hopsparad rikedom av gods och guld; blir sin ägares olycka.

Ger ingen inre vila och harmoni.  Jagandet efter ett omättat begär efter

penningar i överflöd. Kan liknar vid energi och tidsjuvar; blir bestulen på sitt; dyrbara liv.  Ett jagande efter fåfänglig ära i penningars lockande begär.

Hans livsdagar ger andligt mörker och sorg i hjärta och sinnelag.

Missmodets tankar drabbar den som älskar penningar.

Gods och guld kan inte vara ett tryggt beskydd mot sjukdom och förbittring.

Lukas 12:19-21.

19.   #Sedan kan jag säga till mig själv:  Min vän är du väl försörjd för

många år framåt.  Du kan vila ut.  Ät, drick och roa dig#.

20.   #Men Gud sade till honom:  #Du dåre, i natt skall ditt liv tas ifrån dig,

och allt du lagt på hög, vem skall få det?#

21.   #Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik

inför Gud#.

1.   Jag äger en god självförsörjning.

2.   Det räcker till för många år framåt.

3.   Jag kan åtnjuta min egen själv tillfredsställelse.

4.   Jag kan äta i frosseri, dricka mig drucken och roa mig i överflöd.

Hans Majestät ser honom som en dåraktig människa;  Du dåre; jag ska ta ditt liv ifrån dig; och allt det som du förtröstade på.

Beskrivning på rikedomens dårskap; vars begär vilseleder ett

människo-hjärta och sinnelag.

Jesus Syraks bok.  11:20-22.

20.   #Håll fast vid den uppgift du fått, gå upp i den och åldras i din gärning#.

Var trovärdig i din uppgift;  ärlig, ödmjuk och uppriktig i människors ögon.

Låt den bli en livsgärning; in i ditt livs föråldring.

21.   #Beundra inte vad syndaren gör,  utan lita på Herren och håll ut i ditt arbete.  Ty för Herren är det en lätt sak att plötsligt låta den

fattige bli rik#.

Jesus Syraks bok.  9:11.

11.   #Avundas inte en syndare hans framgång --- du vet inte vilket slut

han får#.

Låt inte avundens vilja påverka ditt hjärta och dina tankar mot syndarens

skenbara framgång.

22.   #Genom Herrens välsignelser får den fromme sin lön, och hans

framgång med ens slår ut i blom#.

Herren välsignar den som lydigt efterföljer hans budord.

Hans belöning ger han en verklig framgång i full utblomning; likt en

vacker och väldoftande blomsteräng.

Jesus Syraks bok.   11:23-2.

23.    #Säg inte: #Vad är detför mening med mitt liv ----- vad kan det finnas

för lycka i framtiden#?

24.    #Säg inte:  #Jag har allt ----- vilken olycka kan drabba mig i framtiden#?

25.    #I lyckans stund glöms olyckan bort, och i olyckans stund minns

man inte lyckan#.

Jesus Syraks bok. 18:25.

25.    #Tänk på hungerns tid när du har överflöd, på fattigdom

och brist när du är rik#.

I en tid av överflöd var förnöjsam och tacksam.

26.    #För Herren är det lätt att på livets sista dag ge människan

hennes gärningars lön#.

Ordspråksboken.  24:12.

12.    #Vi visste ingenting#,  säger du, men han som prövar hjärtan ser,

han som vakar över ditt liv vet, och han ger alla deras gärningars lön#.

Guds Majestät prövar i sitt allvetande hjärtan och ser hennes inre tankar.

Hans allmakt vakar över ditt liv; alla blir delaktiga av sina gärningars lön.

27.    #En timmes plågor, och ett liv i lyx är glömt.

Människans slut avslöjar hur hon levat#.

Människans slut avslöjar hennes livsstil, livskvalite och livsföring.

28.    #Kalla ingen lycklig innan han är död; först på barnen

ser du hur en människa varit#.

Barnens fäder och förfäder livsstil, livskvalite och livsföring avslöjas

genom barnen; hur de har levt.

5 Moseboken.  5:9b-10a.

9b.    #Ty jag är Herren, din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet

för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led när

man försmår mig#.

10a.  #Men visar godhet mot tusenden när man älskar mig och

håller mina bud#.

Herren Gud Sebaots löfte till sitt egendomsfolk;

Era fäders och förfäders olydnad kommer drabba era barn i tredje

och fjärde släktled.  Hans rådslut har inte förändrats; ty de gäller även nutidens alla släktled.

Men visar sin godhets rikedomar mot de som lyder hans eviga budord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 16 juli 2015 06:25

SANN OCH FALSK ÄRA.  DEL.  2.

Jesus Syraks bok.   11:1-6.

1.   #Vishet ger den ringe en aktad ställning och skaffar honom

en plats bland stormän#.

Vishetens belöning ger den ringe i människors ögon;

aktad ställning och en plats bland stormän.

2.   #Prisa inte en man för hans skönhet, och avsky ingen för hans

utseendes skull#.

Se inte till det yttre; utan till människans inre och fördolda liv.

3.   #Bland vingade varelser tillhör biet de minsta, men vad det ger

är det bästa av allt sött#.

4.   #Stoltsera inte med dina kläder, och förhäv dig inte när du blir

hedrad, ty Herren kan göra mäktiga ting, och vad han gör är fördolt

för människor#.

Ge dig inte alltför mycket tid åt din yttre klädnad.

Var vaksam när du blir hedrad; lyssna inte stolthetens vilja.

Vad Herren gör är fördolt för människors sinnerlighet.

Jesus Syraks bok. 3:18.

18.   #Var ödmjukare ju högre du stiger, så finner du nåd hos Herren#.

Var rädd om ödmjukheten.  Ödmjukheten vägen in i Guds Majestäts nåd.

5.   #Många tyranner har fått stiga ner i stoftet, medan kronan sattes på den siste man väntat sig#.

Ordspråket säger; Högmodet går före fall.  Stoltheten ger undergång.

Tyranners högmod faller till stoft.  Hans krona tillfaller den ringe.

6.   #Mänga härskare har råkat i djupaste vanära, och lysande män har

hamnat i främlingars våld".

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19
20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se