Alla inlägg den 17 juli 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 juli 2015 21:12

REGLER FÖR GÄSTFRIHET OCH VÄLGÖRENHET.   DEL.  2.

Jesus Syraks bok.  12:1.

1.    #Hjälper du någon, se då till vem det är; då får du tack för din välgärning#.

Välj rätt personer som du vill hjälpa; tacksamma och förnöjsamma.

Matteus. 5:43-48.

43.   #Ni har hört att det blev sagt: DU SKALL ÄLSKA DIN NÄSTA och hata din fiende#.

44.   #Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er#;

Beskrivning för det fullkomliga livet i treenigheten.

Ödmjukt hjärta hörsammar Jesu ord från sin Faders hjärta;

1.   Älska era fiender; trots omde föraktar och förkastar er.

2.   Be för de som hånar, bespottar och förringar er.

45.   #Då skall ni bli er himmelske faders söner.  Ty han låter sin sol gå upp

över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga#.

Löftet ges till dem som lydigt hörsammar Jesu förmaning; då skall ni

bli er himmelske faders söner.

I sin nåd och barmhärtighet; solens välsignelse vila över både det onda

och goda.   Regnets näringsrika regndroppar falla över de rättfärdiga

och orättfärdiga.

46.   # Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det?

Gör inte tullindrivarna likadant?

47.   #Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni

då något märkvärdigt?  Gör inte hedningarna likadant?

48.   #Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig#.

Hörsamt hjärta i lydnad; inför hans heliga budord; gör våra hjärtan,

sinnelag och tunga fullkomliga.

Fullkomligheten gör oss delaktiga av treenighetens inre liv.

Jesus Syraks bok.  12:2-6.

2.   #Hjälp den fromme, och du blir belönad, om inte av honom 

av den Högste#.

Jesus Syraks bok.  7:32.

32.   #Var också frikostig mot den fattige, så skall din välsignelse

bli fullkomlig#.

Var givmild mot den fattige och hjälp den fromme; blir du belönad 

och din välsignelse fullkomlig av den Högste.

3.   #Den får inget gott som framhärdar i ondska och aldrig själv ger

en gåva#.

Ondskefullt liv ger ingen gästfrihet och välgörenhet.

Den ondskefulle är inte givmild; ty han älskar sig själv.

4.   #Ge åt den fromme och ta dig inte an syndaren#.

5.   #Hjälp den ödmjuke och ge ingenting åt den gudlöse.

Behåll bröden och ge honom ingenting, så att han inte får övertag över dig.

Ty för allt gott du gör mot honom får du dubbelt så mycket ont i gengäld#.

Den ödmjuke visar sin tacksamhet; mot sin givare.

Den gudlöse föraktar och förkastar; ditt bröd.

Ger du honom din hjälpande hand; tar han hela ditt liv.

6.   #Också den högste hatar ju syndare, och han ger de gudlösa

deras rättmätiga straff#.

5 Moseboken. 32:34-35.

Moses sång inför de församlade israeliterna framförde från början till slut.

34.  #Allt har jag sparat hos mig, det är förseglat i mina föråd#.

35.  #Tills vedergällningens dag är inne, hämndens dag, då de vacklar.

Deras olyckas dag är nära, det som väntar dem kommer snart#.

Beskrivning på israeliternas rättmätiga straff för deras olydnad mot

Guds Majestäts budord.

Hans hatiskhet och vrede mot syndaren och den gudlöses olydnad.

Psalm.  5:5-7.

För körledaren, till flöjtspel; en psalm av David.

5.   #Du är inte en Gud som kan tåla brott, ingen ond får bo hos dig#.

Guds avsky för brott och våldshandlingar.

Den ondskefulle får inte bo hos den Högste Guden.

6.   #De övermodiga skall skygga för din blick, du hatar alla ogärningsmän#.

7.   #Du förgör lögnarna, Herre, mördare och bedragare avskyr du#.

1.  De självgoda; blygs inför den Helige allvetandes blick.

2.  Ogärningsmännen; du i ditt Faders hjärta hatar.

Det hebreiska ordet #awan# betyder fåfänglighet, tomhet, möda, besvär,

brott, synd, ondska, lögn, och bedrägeri.

Ogärningsmännens livsstil och livsföring är;

1.   Ett liv i fåfänglighet och tomhet.

2.   Ger ett liv i vedermödor, besvärligheter och brott.

3.   Lyssnar på ondskefullheten, lögner och att bedraga sina medmänniskor.

Jesus Syraks bok.  12:7.

7.   Ge åt den som är god och ta dig inte an en syndaren#.

Var givmild åt den gode; hans tacksamhet, ödmjukhet och förnöjsamhet,

värdesätter ditt givande.

Syndarens övermod och o-tacksamhet värdesätter inteditt givande.

 

 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 juli 2015 10:33

REGLER FÖR GÄSTFRIHET OCH VÄLGÖRENHET.   Del.  1.

Jesus Syraks bok. 11:29.

29.   #Bjud inte in vem som helst i ditt hus; den baksluges knep är många#.

Var försiktig och vaksam; för vilken du bjuder in i ditt hem.

Den opålitlige har många listigheter för sig.

30.   #Som fällans lockfågel är den fräcke, liksom spionen är han ute

efter ditt fall#.

Den fräckes, stoltes och övermodiges falska planer; kan liknas vid

en lockfågels fälla.

Jämförs med spionens hemliga uppdrag; till andras fall.

31.   #Det goda vänder han försåtligt till ont, allt utsökt fläckar han ned#.

Den fräckes stolthet; på godhetens bekostnad; i sin falskhet utnyttar han det till att göra ondskans vilja. 

Det som är heligt; vanhelgar han.

Jakobs brev 3:5-6.

Aposteln Jakobs hälsning till de tolv stammarna i förskingringen.

5.   #På samma sätt med tungan; den är en liten lem men kan skryta över hur mycket den förmår.  En liten eld kan sätta en hel skog i brand#.

6.   #Och tungan är en eld, själva den onda världen bland våra lemmar.

Den fläckar hela vår kropp, den sätter livshjulet i brand och har själv sin eld från helvetet#.

Den fräckes stolhet kan jämföras med tungans missbrukande tal.

Han kan skryta utifrån sin egen övermodiga vilja.

Hans tal; kan liknas vid en tändande eldslåga; tänder eld på en hel skog.

När skogen brunnit ned blir det bara aska.

Sårar människors hjärtan, tankar och tal.

32.   #En gnista tänder en stor kolbrasa, och en syndig människa

lurar på rov#.

Den fräckes övermodiga tal tänder en gnista en torr kolbrasa.

Syndig människa väntar på människo-rov.

33.   #Akta dig för den ondskefulle, han har inget gott i sinnet.

Låt honom inte sätta en outplånlig fläck på dig#.

Den ondskefulles livsföring har ondska i sikte; akta dig för honom.

Hans sinnelag är fyllt av ondskefulla planer.

34.   #Ger du en främling husrum ställer han till oreda för dig och

gör dig främmande för dina egna#.

Ordspråksboken. 1:10-16.

Ordspråk av Salomo; Davids son, Israels konung.

Varning för ondskefulla människors gemenskap.

10.   #Min son, följ inte syndare som lockar dig#.

Min son;  bli inte syndarens följeslagare; lyssna inte på honom.

11.   #Och säger:  #Kom vi lägger oss i bakhåll och dödar, vi skall roa oss med att lura på oskyldiga#.

Kom gör oss sällskap vi lägger oss i bakhåll; där ingen ser oss; döda; likt

Kain dödade sin egen broder Abel. 

Låt oss själv njuta av att lura och döda de oskyldiga.

12.   #Som dödsriket slukar vi dem levande, som graven tar vi dem

med hull och hår#.

Deras tal jämför deras handlade; med dödsrikets uppslukande av de levande. 

Likt graven tar vi de oskyldiga med hull och hår; när vi i bakhåll överraskar dem och dräper dem.

13.   #Alla slags dyrbarheter kommer vi över, skall fylla våra hus med byte#.

Vi skall fylla våra hus med stöldgods av de oskyldigas dyrbarheter.
14.   #Du får får vara med och dela, vi har en gemensam penningpung#.

De som lockas med till att vara deras följeslagare; ni får dela vårt stöldgods;

eftersom vi har en gemensam penningpung.

15.   #Min son, slå inte följe med dem, sätt aldrig din fot på deras väg#

Återigen blir sonen förvarnad att inte följa dem; bevara dina fotsteg,

ifrån deras väg.

16.   #De skyndar till allt som är ont och är snara att utgjuta blod#.

 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19
20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se