Alla inlägg den 13 juli 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 juli 2015 07:25

ÖVERMODIGES ONDSKA OCH STRAFF.

 

¤Jesus Syraks bok. 10:6-8.

 

6.   #Förargas aldrig på din nästa för en oförätt, och gör inte

någonting i vredesmod#.

 

Vrede, häftighet och argsinthet; har sitt ursprung ifrån övermodets ondskefullhet.

Handla inte i vredesmod mot din medmänniska.

Vredesmodet ger blödande själs-sår, bitterhet och besvikelser.

3 Moseboken, 19:17-18.

17.   #Du skall inte bära agg mot din landsman utan tillrättavisa honom,

så att du för hans skull drar skuld över dig#.

18.   #Du skall inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk,

utan du skall älska din nästa som dig själv.  Jag är Herren#.

Herrens budord om kärleken till sin medmänniskan; låt inte aggheten

styra ditt beteende mot din landsman.

Tillrättavisa honom;  annars drar du en syndskuld över ditt egna liv.

Var inte hämndlysten och vred mot ditt folk; älska din nästa som dig själv.

Jag som talar till dig; är Herren din Gud.

Jesus Syraks bok.  27:30.

30.   #Vrede och hätskhet är också avskyvärda, men syndaren håller

fast vid dem#.

Vrede och hätskhet splittrar en god vänskap.

Ger blödande själs-sår, oro, förvirring, bekymmer och modlöshet.

Syndaren lever sitt liv i vrede, hätskhet och upproriskhet.

7.   #Övermod är avskyvärt för både Gud och människor, att kränka

andras rätt är brott mot bådas lag#.

Övermodets ursprung finns i o-lydnaden; när inte mänsklighetens fader och moder lyssnade på Guds tilltal i Edens lustgård;

#Du får äta av alla träd i trädgården. Utan av trädet som ger kunskap om gott och ont.  Den dag du äter av det skall du dö#.

Utifrån olydnaden kom döden in i människosläktet;  i 1 Moseboken 5; ges en beskrivning på det.

8.    #Rättskränkningar, våld och vinstbegär gör att makten övergår

från folk till folk#.

Kränka människors rättigheter;  våldsamheter och våldsbrott mot sin nästa;

vinstbegäret efter penningar;  är verksam mellan folkens egna viljebeslut.

 

¤Jesus Syraks bok. 10:9.

 

9.   #Vad har stoft och aska att yvas över?   Redan i livet börjar ju kroppens

upplösning#.

 

Redan i livet börjar kroppens föråldringsprocess.

Varför vara övermodig för livet; till sist blir livets jordiska kroppshydda; stoft och aska.

1 Moseboken. 18:27.

27.  #Abraham  fortsatte: #Jag dristar mig att tala till dig, Herre jag som är stoft och jord#.

Det hebreiska ordet #epar# betyder damm, stoft och aska.

Abrahams förbön för Sodom gudlöshet; hans sista förböns försök att rädda Sodom för undergång;  Abraham fortsatte: #Bli inte vred,, Herre, om j ag talar en sista gång, men kanske finns där tio?#   Herren svarade:  #Då skall jag inte förgöra staden, för de tios skull#.   ( 1 Mos. 18:32 ).

Abraham visar sin ödmjukhet inför en evig Gud av all evighet;

jag är endast stoft och jord.  Trots min ringhet;  i din nåd, barmhärtighet och långmodighet besvarar du min inre nöds åkallan; min bön.

Jesus Syraks bok. 17:32.

32.  #Den höga himlens här har Herren uppsikt över, men alla

människor är stoft och aska#.

Herrens allmakt och allvetande över den höga himlens härskara.

10.   #Långvarig sjukdom gäckar läkaren.  I dag kung, i morgon död#.

Långvarig sjukdom vilseleder läkarens tankar och hjärta.

11.   #Och när människan dör blir detta hennes lott: 

maskar och krälande kryp#.

Den jordiska kroppshyddan vänder åter till stoft och jord; förmultnas av

maskar och krälande kryp.

 

Jesus Syraks bok. 10:12-18.

 

12.   #Övermodet börjar när en människa avfaller från Herren och hennes

hjärta vänder sig bort från hennes skapare#.

Övermodet går i olydnadens fotspår.  I sitt hjärtats övermod börjar avfallet; från Herrens närvaro.  Hennes hjärtats bortvändhet från sin skapare.

Jag vill förtrösta på mig själv.  Egoviljan börjar styra hennes hjärta, tankar och tungans tal. 

5 Moseboken. 8:14.

14.   #Akta dig då för att i högmod glömma Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egyptien, utur slavlägret#.

Låt inte högmodets vilja och tankar styra ditt hjärta och sinnelag;

När jag förde dig ut ur Egyptens slavläger in i det förlovadet landet.

13.   #Ty övermodet börjar med synd, och från den som framhärdar

väller vidrighet.  Därför sänder Herren märkliga straff och förintar de övermodiga i grund#.

ordspråksboken. 16:18.

18.   #Övermod följs av nederlag, högmod går före fall#.

Övermodet inbjuder syndens vilja att inta hennes livsföring.

Syndens vilja är att i olydnad förakta och förkasta sanningens vilja och tankar.  Herren bemöter syndens upproriskhet; med märkliga straff och 

förintar de övermodiga.

14.   #Herren störtar härskares troner över ända och sätter ringa män

i deras ställe#.

Herrens störtar de övermodiga härskarnas troner.

De visa och ödmjuka , tillsätter han.

1 Samuelsboken. 2:8a-b.

8a-b.  #Den hjälplöse reser han ur gruset, den fattige lyfter han ur dyn.

Han ger dem rum bland furstar och låter dem trona på hedersplats#. 

Citat ur Hannas lovsång;  Samuels moder som var ofruktsam.

Herrens förbarmande över den hjälplöse.

Den fattige ger han sin omsorg. 

Jesus Syraks bok. 11:5.

5.  #Många tyranner har fått stiga ner i stoftet, medan kronan sattes på den siste man väntat sig#

Övermodiga tyranner och världshäskare; har fått lägga ned sig krona och stiga ned i jordens stoft.

Deras krona har tillfallit den som var ringaktad i människors ögon.

Lukas . 1:52.

52.  #Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa#.

Jungfru Marias lovsång; när hon besökte sin kusin Elisabet under sitt havandskap med Johannes Döparen#.  

15.   #Herren rycker upp folkslag med rötterna och planterar ödmjuka män i deras ställe#.

Övermodigt människosläkte; förgör han med rötterna. 

I deras ställe planterar ödmjuka männänniskor.

Ödmjuka människors närvaro är treenighetens inre liv till behag.

Psalm. 44:3.

3.  #Du fördev andra folk men lät våra fäder slå rot, folken kuvade du, 

men dem lät du växa till#.

En dikt av Korachs ättlingar; hans erfarenhet och lärdom om Hans Majestäts

handlingssätt mot det fördrivna övermodiga släktet.

I deras ställe lät du ditt egendomsfolk; slå rot och föröka sig.

16.   #Herren skövlar deras länder och ödelägger dem ända till

jordens grundvalar#.

17.   #Han utplånar dem ur mänskligheten, utrotar dem och låter minnet av dem försvinna från jorden#.

Beskrivning på Herrens handlingssätt mot de övermodiga.

1.   Skövlar deras länder.

2.   Ödelägger dem ända till jordens grundvalar.

3.   Utplånar dem ur mänskligheten.

4.   Utrotar dem.

5.   Låter minnet av dem försvinna från jorden.

18.   #Inte är övermodet skapat för människorna eller raseriet för dem

som föds av kvinnor#.

Männskan är inte skapad för att styras av övermodets vilja.

Raseriet är skapat för dem som föds av kvinnor.

 

 

 

 


 

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19
20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se