Alla inlägg den 4 juli 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 juli 2015 07:55

KLOKHET OCH FÖRSIKTIGHET.
Jesus Syraks bok.  8:1-2.

1. #Sök inte strid med en härskare; du dukar snart under för hans övermakt#.

2.  #Tvista inte med en rik man; du väger lätt mot hans pengar.  Guldet har ju fördärvat många, kungars sinnen har det förvillat#.

Guldets bedrägliga lockelser; har blivit till avfall från tron.  Sinnerligheten och hjärtan har blivit förmörkade och förvillade.  

Bemöt inte en rik man med ordstrider och fåfängligt tal. 

Han utövar sitt maktinflytande genom penningar.

Jesus Syraks bok. 13.2

2.  #Lyft inte en börda som är för tung för dig och umgås

inte med en rikare och mäktigare.

Vad har lerkrukan med kitteln att göra?

Stöter du ihop går krukan sönder i bitar#.

Umgås inte med dominanta kärlekslösa och obarmhärtiga människor; vars hjärtan och tankar styrs av rikedomar och att sitta vid maktens boningar.

Deras dominanta vilja; kan skada ditt själs-liv.

Jesus Syraks bok.  8:3-5.

3.  #Sök inte strid med den grälsjuke, lägg inte ved på hans brasa#.

Grälsjuk tunga; besvaras den; läggs torr ved på en brinnande brasa.  Tystnaden, tålamodet och tiden lägger inte torr ved på brasan. 

Ordspråksboken. 26:20.

20.  #När vreden är slut slocknar elden, när baktalaren

gått dör grälet ut#.

Grälsjukheten har sitt ursprung i övermodet och stolheten.

Baktalarens tunga styrs av egoismens ursprungssynd högmodet.

Vreden kan liknas vid en brinnande eld.

Finns det ingen torr ved på elden; upphör vreden.

Jesus Syraks bok. 9:18.

18.  #Den grälsjuke är en skräck för sin stad, den som inte

styr sin tunga gör sig avskydd#.

Grälsjukes obehärskade tunga; undergång och förstörelse

för sin fädernestad. 

4.   #Gör inte narr av en obildad man; föraktet kan drabba

dina fäder#.

Håna och förakta inte en obildad man; undervärdera inte hans människovärde.

5.   #Håna inte en som ångrar sin synd, kom ihåg att vi

alla förtjänar straff#.

Alla lever ett liv i avsaknad från Hans Majestäts härlighet:

utan hans nådefullhet och barmhärtighet skulle vi varit

bestraffade under hans eviga dom.

Visa respekt; för visad ångest ifrån syndens träldom.

Prediken. 7:21.

21.  #Men det finns ingen rättfärdig på jorden som alltid

gör det goda och aldrig syndar#.

Människans egoism, självgodhet och självupptagenhet;

gör att hon syndar både i ord, tankar och handlingar.

Jesus Syraks bok. 8:6-8.

6.   #Förakta inte en människa då hon åldras; en del av

oss skall också bli gamla#.

Respektera en människans föråldring.

Alla levande varelser föråldras; på grund av arvssynden.

Mänsklighetens fader och moders olydnad; inbjöd arvssyndens föråldrande in i hela skapelsen.

7.  #Jubla inte över någons död, kom ihåg att slutet

väntar oss alla#.

Föraktar inte någons död; utan respektera den.

Allas jordiska kroppshydda är förgänglig.

Skriften säger; av jord är du kommen; till jordens mull skall du återvända.

Job.  31:29-30.

29.  #Gladdes jag någonsin åt min fiendes fall, triumferade  jag när olyckan kom över honom?

30.  #Nej, aldrig lät jag min tunga synda genom att nedkalla död över honom#.

Jobs svar på Bildads tredje tal;

Jag uttalade ingen skadeglädje över min fiendes fall.

Kände ingen triumferande glädje över hans olyckor.

Hans behärskande tunga uttalade inte någon dödsdom över honom. 

8.   #Försumma inte att lyssna på de visa, fördjupa dig

i deras tänkespråk. 

Genom dem kan du få bildning och lära dig att tjäna stormän#.

En hörsamhet på de vises ord och fördjupning i deras tänkespråk; gör människan till en klok rådgivare inför de styrande stormännen.

Daniels bok talar om hans vishet och klokhet i att uttyda drömmar inför landets konung. 

Jesus Syraks bok.  6:34-35.

34.  #Ställ dig mitt bland de gamla och ta till dig deras

kloka ord#.

35.  #Lyssna villigt till allt tal om upphöjda ting,

låt inga visdomsord undgå dig#.

Lyssna på kloka ord; kan liknas vid att umgås med klokheten som en god vän.

I sitt hjärta säga #God morgon; klokheten och visdomens ord; led mina steg, tankar, tunga och hjärta#.

Jesus Syraks bok. 8:9-11.

9.  #Underlåt inte att lyssna på de gamla; de har ju

själva lärt av sina fäder. 

Genom dem kan du få insikt och lära dig att ge svar när det behövs#.

Lyssna på klokhetens ord från de gamla; vars klokhet kommer från deras fäder ord.

Klokhetens outgrundliga källor; ger insikt; lär dig ge svar;

på människors behov.     

10.  #Blås inte liv i syndarens glöd; du kan bli förtärd av hans flammande eld#.

Behärska din tunga i umgängelse med syndaren.

Hans vassa tunga kan vilseleda ditt hjärta.

11.  #Släpp inte den samvetslöse ur sikte, ty då vänder

han bakslugt dina ord emot dig#.

Den samvetslöses förhärdade hjärta; var vaksam inför honom.  Hans hjärtats ord är kalla och hårda.

Hans ord av obärmhärtighet; kan ge dig djupa själssår.

Jesus Syraks ord 8:12-13.

12.   #Ge inte lån åt en som är mäktigare än du.

Gör du det, så betrakta det som förlorat#.

Sätt inte din tilltro till pengars utlåning; till den som är

dominant och styrande i sitt levnadssätt.

13.  #Gå inte i borgen för mer än du har, och går du i

borgen, så räkna med att få betala#.

Ordspråksboken. 22:26-27.

26.  #Var inte en sådan som ger handslag och går i borgen

för lån#.

27.  #Om du inte har så att du kan betala tar de ju sängen du ligger på#.

Låt inte dumdristigheten och o-klokheten påverka dina  tankar och hjärta att gå i borgen för lån; om du inte kan betala för dig.

Jesus Syraks bok. 8:14-16.

14.  #Processa inte med en domare; man följer hans 

åsikt och dömer till hans fördel#.

Ha inga ordstrider med en domare; ty all överhet är i

Guds tjänst.   ( Rom. 13:1-10 ).

15.  #Med den dumdristige skall du inte göra en resa,

han kan vålla dig svåra olycka.  Han reser efter sitt eget huvud, och genom hans dårskap dras också

du i fördärvet#.

Den dumdristige lyssnar inte på klokheten och försiktigheten. Visheten varnar för att göra en resa med honom. Hans livsstil och livsföring kan vara dig till skada.

Hans egna ego och själv-utvalda tankar; i sin o-kunnighet

kan vilseleda dig till fördärvet.  

16.   #Med den hetlevrade skall du inte tvista, färdas

aldrig med honom genom öde trakter.

Han drar sig inte för att spilla blod, och då ingen hjälp finns slår han ner dig#.

Undvik en hetsig och argsint person; låt inte din tunga

styras av ordstrider; i hans närvaro.

I sin ilskenhet kan han likt Kain; som dräpte sin broder

Abel; utspilla ditt eget blod.

Ordspråksboken. 22:24.

24.   #Ge dig inte i lag med en hetlevrad man,

med den argsinte skall du inte umgås#.

Klokheten och försiktigheten varnar oss att inte vårt umgänge med en hetlevrad och argsint människa.

Jesus Syraks bok. 28:8-12.

8.  #Undvik strid, så syndar du mindre, ty en hetlevrad

människa får striden att flamma upp#.

Strid föder strid.  Liksom synd föder synd.

Hetlevrad människas vredesutbrott tar aldrig slut.

Kan liknas vid; att aldrig upphöra att lägga torr ved på en brinnande vedbrasa.  

9.  #En syndare vållar splittring bland vänner och sår

ut förtal bland dem som lever i fred#.

Splittring och förtal; en vän för god vänskap.

Utsådd förtal ger en skörd av såriga och blödande själssår.

10.  #Ju mer bränsle, dess högre flammor, ju styvare

sinnen, dess hetare strid.

Ju starkare man, dess häftigare raseri, ju större rikedom,

dess våldsammare vrede#.

Beskrivning på en hetlevrad människas livsstil och livsföring.

Bränslet kan liknas vid torr ved på elden; elden är en

o-behärskad tunga; den flammande elden; bilden på en fladdrande och stressande tunga. 

Styvt sinnelag+egocentriskt sinne; vilket medför hårdare

ordstrider av förtal och splittring.

Människans egocentriska styrka; ger ett häftigare raseri av vrede.

Maktens rikedomar gör den känslosamma vreden ännu större.  

11.   #Ett hetsigt gräl vållar eld, och en hetsig strid slutar i blod#.

Tungans hetsiga gräl verkar som en förtärande eld.

Förtärande eld är hänsynslös och våldsam.

Hetsig strid slutar i o-skyldig blodutgjutelse.

12.  #Blåser på glöden flammar den upp, och spottar du

på den slocknar den; båda delarna är ett verk av din mun#.

Din vilja avgör om din tunga är behärskad eller o-behärskad.

Jesus Syraks bok. 8:17-.

17.   #Men den enfaldige skall du inte rådgöra; ty han

kan inte hålla tyst med något#.

Den okloke och oförsiktige är inte rädd om tystnadens godhet.

Okunnigheten är ingen god rådgivare.

18.  #Syssla inte med hemligheter i en främlings närvaro,

ty du vet inte vad han kan ställa till med#.

Främlingen kan förråda dig med sitt tal; likt Judas Iskariot

en av de tolv Jesu lärljungar gjorde.  

19.  #Blotta inte ditt innersta för vem som helst; för det

får du bara otack#.

Var klok och försiktig med dina ord; säg inte vad som helst inför en främling; låt honom inte få kännedom om dina innersta tankar. 

Gör du det; visar han ingen tacksamhet.


 


    

          


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 16 17 18 19
20 21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se