Alla inlägg den 20 juni 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 juni 2015 10:48

VÄGEN TILL VISHETEN.

Jesus Syraks bok.  6:18-20.

18.  #Mitt barn, låt dig fostras alltifrån ungdomen, då finner

du visheten ännu på ålderns höst#.

Ordspråksboken.  22:6.

6.  #Led den unge på den väg han bör gå,

så följer han den även som gammal#.

Låt ditt ödmjuka hjärta; fostras av vishetens vilja och tankar;

alltifrån din ungdomstid.

Löftet ges åt dem som sök den i unga år; följa dig till ålderns höst.

Den unges hjärta är mjukt och formbart; inför vishetens närvaro; smaken av vishetens fullhet; följer honom när han blir gammal.

19.  #Närma dig visheten likt en som plöjer och sår:

vänta på hennes goda skörd.  Ty med det arbetet strävar

du en kort tid och strax smaka den frukt hon ger#.

Närma sig visheten; kan liknas vid åkerjorden som plöjs upp; och i dess jord det kan sås.

All väntan är tålamodets ryggrad; tid av väntan ger hon riklig skörd.  Hennes frukt är njutningsbar för både ande, kropp och själ.

20.  #Hur svår är inte visheten för den som saknar fostran!

Den tanklöse orkar inte med henne#.

Övermodigt hjärta som inte söker visheten; saknar hennes fostran.

Den tanklöse och förvirrade är inte mottaglig för hennes närvaro.

Ordspråksboken.  24:7.

7.  #Visheten är för hög för dåren, i rådslag kan han

inte öppna munnen#.

Dårens övermodiga o-kunnighet; hindrar hans hjärta att vara mottaglig för visheten.

Hans bristfälliga vishet; öppnar inte hans mun för att ge visa rådslag. 

Jesus Syraks bok.  6:21-22.

21.  #Hon blir en alltför tung lyftesten för honom,

och han släpper henne snart#.

Vishetens fullhet; kan liknas för honom som en tung lyftesten.

22.  #Ty visheten förtjänar sitt rykte: hon är inte

tillgänglig för alla#.

Hennes fullhet, omsorg och ömhet förtjänar ett gott rykte.

Hon är inte tillgänglig för dem som inte söker henne.

Jesus Syraks bok.  6:23-24. 

23.   #Lyssna, mitt barn, hör på min maning och förkasta inte mitt råd#.

Lydnadens lyssnade öra lyssna på hennes maningsrop.

Hjärtats lydnad förkastar inte vishetens råd.

24.  #Stick dina fötter i vishetens fjättrar och huvudet i hennes halsträ#.

Jesus Syraks bok. 51:26.

26.  #Böj nacken under oket, så skall era själar få lärdom:

den kan ni finna på nära håll#.

Matteus. 11:29.

29.  #Ta på er mitt ok, och lär av mig, som har ett milt

och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ#.

Ödmjuka din stolta fötter; under vishetens fjättrande ok.
Böj din övermodiga nacke under hennes milda ok; löftes ges till de som lyder hennes maningsrop; era själars ska bli delaktiga av vishetens lärdom och fullhet.
Jesu egna ord; från sin Fadern vilja; låt mitt milda ok; vila på er kroppars axlar; lär av mig; jag har ett milt och ödmjukt hjärta; löftet ges åt er; era själar skall finna vila.

Jesus Syraks bok.  6:25-28.

25.  #Lyft upp henne på ryggen och bär henne, förarga dig inte över hennes bojor#.

26.  #Sök dig till henne av hela ditt hjärta, och följ hennes vägar av all din kraft#

27.  #Spana och leta, så skall hon visa sig för dig, och

har du väl fått tag i henne, så släpp henne inte#.

Du ska finna henne om du frågar efter henne av hela ditt hjärta och med hela din själ; och följ troget hennes vägar.

Lev i hennes närvaro; bli inte vred på hennes fostran.

Sök henne med ett ärligt, törstande och längtande hjärta.

När du funnit henne; överge henne inte.

28.  #Till slut skall du finna den vila hon ger, och hon förvandlas och ger dig glädje#.

Salomos vishet.  8:16.

16.  #När jag kommer hem skall jag vila ut hos henne, ty i umgänget med henne finns ingen bitterhet.

Att leva med henne vållar ingen smärta utan ger bara lust och glädje#.

När jag funnit hennes närvaro kan jag vila ut hos henne.

Hennes gemenskap ger en trygghetskänsla och samhörighet

med hennes fullhet.

Finns ingen bitterhet hos henne.

Livet med henne ger ingen inre och yttre smärta.

Vandringen i hennes djupa gemenskap ger glädje, harmoni och vila.  

Jesus Syraks bok.  6:29-31.
29.  #Då blir hennes fjättrar din starka rustning och hennes halsträ din lysande festdräkt#.

30.  #Ty hennes ok är ett smycke av guld, och hennes bojor är purpurband#.

31.  #Du får klä dig i henne som i en lysande dräkt och sätta festkransen på ditt huvud#.

Vishetens fjättrande milda ok; blir din starka rustning i den andliga mognad. 

Du får klä dig i vishetens lysande festdräkt.

Hennes fostran i de andliga dygderna; kan liknas vid guldets värde och hennes finhet, mjukhet och skönhet. 

Jesus Syraks bok.  1:11.

11.  #Gudsfruktan är en ära och en berömmelse, en lycka och en festglädjens krans#.

Hjärtats lydnad att hörsamma hans budord ger ära och brömmelse. 

Jesus Syraks bok.  6:32-33.

32.  #Om du vill, mitt barn, skall du få fostran, och strävar

du ivrigt blir skarpsinnig#.

33.  #Om du lyssnar med glädje lär du dig, och håller du öronen öppna blir du vis#.

Visheten söker vår vilja; mitt älskade barn; ödmjukt hjärta; tiilåter sig fostras av vishetens fullhet.

Löftes ges åt de som har ett lyhört öra; örat som gör dig vis.

Jesus Syraks bok.  6:34.

34.  #Ställ dig mitt bland de gamla och ta till dig deras

kloka råd#.

Jesus Syraks bok.  8:9.

9.  #Underlåt inte att lyssna på de gamla; de har ju själva lärt av sina fäder.  Genom dem kan du få insikt och lära

dig att ge svar när det behövs#

Ordspråksboken. 13:20.

20.  #Den som vistas bland kloka blir klok, den som

umgås med dårar går det illa#.

I de klokas gemenskap blir man klok.

I dårars gemenskap blir man okunnig, o-vis och o-klok.

Jesus Syraks Bok.  6:35-37.
35.  #Lyssna villigt till allt tal om upphöjda ting,

låt inga visdomsord undgå dig".

36.  #Finner du en förståndig man, så stig tidigt upp

och låt dina fötter nöta hans tröskel".

37.  #Tänk på Herrens befallningar, och begrunda alltid hans bud; han skall skänka ditt sinne stadga och ge dig den vishet du begär#.

Ta vara på visdomsorden; lyssna med ett lyhört öra på

upphöjda tals djupa innehåll.

Vänskapen med en förståndig man är dyrbarare än guldets och silvrets värde.

Fördjupa din vänskap med honom; låt dina villiga fötter nöta hans tröskel; där du finner en smak och njutning av vishetens fullhet. 

Begrunda Hans Majestäts befallningar, tänk på dem både dag och natt; löftet ges ditt sinnets andliga mognad; ger dig

den fördjupade vishet du begärt. 
    
  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 juni 2015 09:32

OM VÄNSKAP

Jesus Syraks Bok.   6:5-7.

5.  #Vackra ord ger många vänner, den som talar väl blir väl bemött#.

6.  #Stå på god fot med många, men var förtrolig med en bland tusen#.

Milda, mjuka och vackra ord; själens och kroppens läkedom.

Bygger upp en god vänskap; av trogna vänner.

Mild, mjuk och fin tunga blir väl mottagen.

Blir till ett gott vittnesbörd inför din omgivning.

7.  #Vill du ha en vän, så pröva honom först, och ge honom inte ditt förtroende genast#.

Person med god karaktär; blir en god vän för livet.

Förhasta dig inte med ditt förtroende; utan pröva hans livsstil, livskvalite och livsföring.

Jesus Syraks bok.  12:8.

8.  #I medgången prövas inte vännen, i nöden förblir inte ovännen dold#.

Ordspråket säger; i nödens stund prövas den äkta vänskapen.

I prövningens stund; bedöms vilken som är vän eller o-vän.

Jesus Syraks bok.  37:1.

1.  #Alla vänner säger:  #Även jag är din vän#, men somligas vänskap är bara ord#.

Tomhetens ord säger; #Även jag är din#.

Tomhetens tal har sitt ursprung från övermodet och stoltheten.

Talets vänskap av tomma ord; kan liknas vid agnar för vinden. 

Jesus Syraks bok.  6:8-10.

8.  #Ty somliga är vänner bara när det passar dem och stannar inte hos dig i nödens stund#.

Varaktig vänskap är en beprövad vänskap.

Tillfällig vänskap; saknar en tålmodighet och trovärdighet i nödens stund.

9.  #Somliga vänner förvandlas till fiender och skämmer ut dig genom att röja er osämja#.

Vänskapen kan förändras till fiendskap; när svårigheter, motgångar och lidanden kommer. 

10.  #Somliga vänner är gärna gäster vid ditt bord men stannar inte hos dig i nödens stund#.

Ordspråksboken. 19:4.

4.  #Välstånd ger allt fler vänner, den fattige mister den vän han har#.

Jesus Syraks bok.  6:11-15.

11.  #När du har framgång vill de vara som du och tar sig ton mot ditt husfolk#.

12.  #Men det går utför med dig blir de motståndare och gör sig osynliga för dig#.

O-äkta vänskap styrs utifrån välstånd och matriella framgångar.  Saknas den blir dina vänner; dina o-vänner.

13.  #Håll dig undan för dina fiender och se upp med dina vänner#!

Ha ingen gemenskap med dina fiender.

14.  #En trogen vän är ett starkt värn.

Att finna en sådan är att finna en skatt#.

Ordspråksboken. 18:24.

24.  #Vissa vänner skadar varandra, men en verklig vän är mer tillgiven än en bror#.

Vänner kan skada varandra; av o-ärlighet, skvaller och förtal.

Trogen vän kan ha ett öppnare hjärta än en genetisk broder.

15.  #En trogen vän är ett omätligt värde, en tillgång som inte kan vägas på våg#.

En trogen vän i nödens stund; kan inte värderas i guldets och silvrets värde.

Jesus Syraks bok.  6:16-17.

16.  #En trogen vän är en livgivande dryck, och den gudfruktige finner en sådan#.

Livgivande dryck; kan liknas vid en frisk vattenkälla.

Källan ger livsglädje, harmoni och vila.

17.  #Den gudfruktige väljer sina vänner rätt, ty de som står honom nära liknar honom själv#.


 


 


Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 juni 2015 08:23

PÅLITLIGHET I ORD OH GÄRNING.  DEL 2.

Jseus Syraks bok.  6:1-4.

1.   #Och bli inte fiende i stället för vän.

Dåligt rykte ger skam och nesa; så går det syndaren

med hans lösa prat#.

Pratsamhetens tunga en o-behärskad tunga; ger dåligt rykte av skam, hån och förakt.

2.   #Låt dig inte hetsas upp av ditt egensinne, det sliter sönder din styrka som en tjur#.

Bevara dig från ordstrider, häftigheten och argsinheten; vars ursprung finns i övermodets vilja och egoismens sinnelag.

Dess sinnelag kan liknas vid tjurens hänsynslösa styrka;

ge dig ett sårigt själsliv och sinnelag.

3.   #Du förtär dina blad och fördärvar dina frukter,

och själv står du kvar som ett förtorkat träd#.

Övermodets sinnelag gör människan till ett fruktlöst förtorkat träd; utan fruktbärande frukter. 

Vars grenar och löv är förtorkade; ty trädets livskraft saknas.

4.   #En människas ondska förstör henne själv och gör henne till åtlöje bland fienderna#.

Människans ondskefulla och egoistiska sinnelag förstör hennes tankevärld, tal och hjärta.

Hon blir till skam, hån och förakt bland fienderna.


 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se