Alla inlägg under maj 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 15 maj 2015 07:20

DÅRSKAPENS INBJUDAN.

Ordspråksboken.  9:13.

13.  "Dårskapen är en rastlös kvinna, lättsinnig, utan allt vett".

Dårskapen i jämnförelse med visheten; kan liknas vid ett stormigt hav med oroliga och förvirrande havsvågor.  

i Joh. 2:15-17.

15.  "Älska inte världen och det som finns i världen.

Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom".

16.  "Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen".

17.  "Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt".

Dårskapen älskar världen; dess existens finns i världen.

Treenighetens kärlek finns inte dårskapen ( okunnigheten ). 

Dårskapen styrs av kroppsliga begären.

Ögonens åtrå;  högfärdens skrytaktighet; kommer från världens dåraktighet.

Världens dåraktighet förgås; Guds vilja; har ett bestående+evigt värde. 

Ordspråksboken.  9:14-15.

14.  "Hon sitter vid dörren till sitt hus, hon tronar högt uppe i staden".

15.  "Och ropar till dem som kommer förbi, som går sin väg rakt fram:"

Dårskapen bevakar sitt hus dörr; hon sitter högt på sin tron; i den stad där dårskapen  ( o-kunnigheten ) fullt härskar och styr.

I den stad där inte vishetens röst ropar; där ropar Dårskapens röst ur sin o-kunnighet; ty där saknas treenighetens närvaro+vishetens vilja och tankar. 

Ordspråksboken.  9:16-17.

16.  "Du som är okunnig  --- kom"!

Till den oförståndige säger hon:"

17.  "Stulet vatten smakar gott, bröd i lönndom är läckert".

Hennes budskap till den o-kunnige är att bli mer o-kunnig i sitt lyssnade till lögnets tal.

Stulet vattnet; smaklig i gommen.

Lögnens brödföda är en läckerbit.

Ordspråksboken.  9:18.

18.  "Han vet inte att där är skuggornas boning,

att hennes gäster hamnar i dödsrikets djup".

Hennes inbjudna gäster i sin o-kunniga förblindelse lockar hon ( dårskapen ) dem till evig fördömelse.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 maj 2015 05:56

OM GLOBALISERINGEN.

För att kunna bekämpa de   globaliseringseffekter

som lett till att fabriker har fått läggas ner, med umbäranden och arbetslöshet till följd, måste vi stimulera tillväxten nerifrån och upp och skapa små

och medelstora företag.  Hjälp utifrån bör inte bara bestå av bidrag utan bör även stärka arbetsmiljön och

den politiska kulturen.

La Stampa, december 2001.

Vi kan tänka oss globaliseringen som ett biljardklot

som utplånar de goda egenskaperna i varje kultur.

Sobre el cielo y la tierra,  2010

Globaliseringen som ekonomisk och social ideologi

har fått negativa konsekvenser för våra fattigaste samhällen.

Anförande vid det latinamerikanska

biskopsrådets konferens, maj  2007.

När globaliseringen får till följd att värderingar,seder och varor tvingas på människor på ett likriktat

och ensidigt sätt går den hand i hand med förlorad äkthet och med kulturell, intelektuell och andlig underkastelse.

I det årliga talet till verksamma inom

utbildningssektorn, påsken  2002.

Den sortens globalisering som likriktar saker och ting är i grunden imperialistisk.  Till slut blir den ett sätt att förslava människor.

Sobre el cielo y la tierra,  2010.

I och med andstormningen av andra kulturella trender  ( vare sig det handlar om musik, snabb-matsrestauranger, gallerior, transportmedel eller något annat ) har globaliseringen fått till följd att kulturella rötter har lösts upp i allt större utsträckning.

Anförande vid det latinamerikanska

biskopsrådets konferens, maj 2007.

Många unga lyssnar på samma musik, vare sig de bor i Bangkok eller Sao Paulo, i Buenos Aires eller LosAngeles eller Sidney.  Barnen ser på samma tecknade filmer. Hela familjen  köper kläder  och mat och roar sig i samma sorts butiker.  Ändå är denna globalisering

en tvetidig sak.

I det årliga talet till verksamma inom

utbildningssektorn, påsken  2002.

Citat ur boken:

Påven

franciskus

med egna ord

JAG TAR

BUSSEN MED

DE ANDRA.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 9 maj 2015 07:47

VISHETENS INBJUDAN.

Ordspråksboken. 9:1-3.

1.  "Visheten har byggt sig ett hus, hon har huggit ur sina sju pelare".

Ordspråksboken.  14:1.

1.  "Visheten bygger sitt hus, dårskapen river det med

egna händer"

O-kunnigheten river ned sitt eget hus med sina egna onda handlingar.

2.  "Hon har ställt till med slakt, blandat vinet och dukat bordet".

3.  "Hon har sänt ut sina tjänsteflickor att ropa från

höjderna i staden":

Visheten bygger sitt hus efter sina insiktsfulla ritningar;

i ordning och andlig klarsynthet.

Hon slaktar den gödda kalven; blandar det himmelska vinet; dukar sina bord.

Vishetens tjänsteflickor för ut det glada budskapet; från höjderna i staden.

Ordspråksboken.  9:4-6.

4.  "Du som är okunnig  --- kom"!

Till de oförståndiga säger hon":

5.  "Kom! Ät mitt bröd och drick vinet jag har blandat".

6.  "Överge enfalden så får ni leva, följ förståndets väg".

Tjänsteflickornas budskap ljuder än idag; till mänskligheten.

Ni, o-kunniga var hörsamma; lyd och lyssna.

I alla tider; ropar Vishetens tjänsteflickor;  Kom; Ni, som är

Hans Majestäts Sons avbild; till min inbjudan. 
Ät vishetens näringsrika bröd och vinet jag har blandat; släck er andliga; inre törst; så att ni får leva.

Följ förståndets väg; vishetens+insiktens väg. 

Herrens förbund består i:

JESAJA BOK:  55.1-2

1.  "Kom, alla ni som törstar, kom hit och få vatten, kom, även om ni inte har pengar!  Förse er med säd, så att ni får äta!

Kom och få säd utan pengar, vin och mjölk utan att betala"!

Beskrivning på vad Herren erbjuder till dem som hel-överlåter sina hjärtan till treenighetens närvaro.

2a.  "Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd, er lön på sådant som inte mättar"?

Ge inte er tid till tids och energitjuvar; som inget ger tillbaks. Ni, erhåller er både på o-nyttig föda och era penningar förskingras. 

2b.  "Lyssna på mig, så får äta gott och njuta av feta rätter.

I Johannesevangliet 6:35; beskrivs Guds Son som Livets bröd.

35.  "Jesus svarade : "Jag är livets bröd.  Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall

aldrig någonsin törsta". 

I Johannesevangeliet 7:37; utsläcker Guds Son den andliga törsten.
37.  "På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: "Är någon törstig, så kom till mig och drick".

Ordspråksboken.  9:7-8.

7.  "Den som tillrättavisar en hädare blir skymfad,

den som klandrar en syndare möter hån".

8.  "Klandra inte hädaren, då hatar han dig  ---

klandra den vise, då älskar han dig".

Den gudlöse föraktar och förkastar all tillrättavisning.

Lever ett liv i övermodets vilja och tankar. 

Matteus evangeliets författare talar om hädarens skymfande

beteende; och syndarens hånfullhet.

Matteus. 7:6.

6.  "Ge inte det som är heligt åt hundarna, och kasta inte era pärlor åt svinen; de trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er".

Hädaren och syndaren; kan liknas vid hundar och svin; ty svinet utifrån Mose lag räknades som orena varelser.

Himmelriket är som en dyrbar skatt av pärlor. 

( Matt. 13:44-45 ).

Skattens dyrbara pärlor kan liknas vid Guds eviga fullkomliga ord.  Psalm. 119:1-176.

Ordspråksboken.  17:10.

10.  "Klander biter bättre på den kloke än hundra

piskrapp på dåren".

Ordspråksboken.  21:11.

11.   "Straffas hädaren blir den oerfarne klok,

undervisas den kloke tar han lärdom".

Den oerfarne finner klokhetens fullhet; när hädaren bestraffas av ödmjukheten, tacksamhetens och litenheten.

Undervisas den kloke blir han delaktig av lärdomens fullhet och erfarenhet.

Ordspråksboken.  28:23.

23.  "Den som tillrättavisar uppskattas mer än den som

bara kommer med smicker".

Ordspråksboken.  9:9-10.

9.  "Ge åt den vise, så blir han ännu visare, undervisa den

rättfärdige, så blir han klokare".

10. "Att frukta Herren är början till vishet, att känna

den Helige är insikt". 

Ordspråksboken.  1:7.

7.   "Gudsfruktan är kunskapens begynnelse,

dåren föraktar vishet och fostran".

Lydnaden inför Guds budord är kunskapens A och O.

Den o-kunnige lever sitt liv i o-lydnadens vilja och tankar.

O-lydnaden föraktar treenighetens vishet och fostran i de andliga dygderna.

Övermodet och o-lydnaden kan liknas vid två tvillingbröder.

Insiktfullheten har sitt ursprung in den Helige.

Ordspråksboken.  9:11-12.

11.  "Genom mig når du hög ålder och får ett långt liv".

12.  "Är du vis blir din vishet dig till nytta, hädare du går det ut över dig själv".

Vishetens klokhet och fullhet; ges till dem som sökt henne;

Du, männskobarn; får erfara en hög ålder.

Hädarens hädelse vilar över honom själv.
 


   

Av Jan-Owe Ahlstrand - 7 maj 2015 14:14

NEJ, TILL EKONOMIER SOM MARGINALISERAR MÄNNISKOR.

53.  Precis som budet "Du skall inte dräpa" markerar en tydlig gräns för att skydda värdet av mänskligt liv, måste vi idag

också säga "du skall inte" till en uteslutnings- och ojämnlikhetsekonomi.

En sådan ekonomi dödar. Hur kommer det sig att det inte är en dagsnyhet när en äldre hemlös dör utan kläder och värme men väl när aktiemarknaden tappar två punkter?

Det är ett fall av utanförskap.

Kan vi fortsätta att stå och titta på när mat kastas bort medan människor svälter?

Det är ett fall ojämnlikhet.  I dag lyder allt under konkurrenslagarna och de starkastes överlevnad.

De märktiga lever på de maktlösa.  Som en följd av detta kan människor bara se med egna ögon att de hamnar utanför och i samhällsmarginalen. 

De får inte jobb, inga chanser, ingenstans att fly.

Människor ses själva som konsumtionsvaror som köps och slängs.  Vi har skapat en "släng" - kultur som är i spridning

just nu.  Det handlar inte längre bara om exploatering och förtryck utan om något annat och nytt.

Utanförskap ställer frågan om vad det till syvende och sist betyder att höra hemma i samhället och bo och leva med andra.

De som är uteslutna står  inte bara längst ner på samhällsstegen eller lever i marginalen eller förlorar

rösträtten --- de är inte längre med i alls i samhället.

De uteslutna är inte de "exploaterade" utan de utkastade, 

"resterna".

Ett citat utifrån  Påve Franciskus bok;  "EVANGELIETS GLÄDJE".    Sid. 41   Utmaningar i tiden.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 maj 2015 18:12

VISHETEN TALAR OM SIG SJÄLV.  DEL.  2.

ORDSPRÅKSBOKEN.  8:22-23.

22.  "Herren skapade mig som det första, som begynnelsen

av sitt verk, för länge sedan".

23.  "I urtiden formades jag, i begynnelsen, innan jorden

fanns".

1 Moseboken. 1:1.

1.  "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord".

Joh. 1:1-2.

Kärlekens apostel skriver i sitt evangelium; i begynnelsen

fanns ordet.

1.  "I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet hos Gud, och Ordet var Gud".

2.  "Det fanns i begynnelsen hos Gud".

Jobs bok.  28:20-23.

20.  "Visheten varifrån kommer den?

Var är den plats där insikten finns?

21.  "Den är dold för alla levande varelser, inte ens himlens fåglar kan se den".

22.  "Avgrunden och Döden säger:  "Vi har bara hört talas om den".

23.  "Men Gud känner vägen till den, han vet var visheten bor". 

Vishetens ursprungliga existens är fördold för sinnerligheten i alla levande skapelser.

Hans Majestäts allvetande känner vägen in i den; har en fullkomlig kännedom; i vad den bor.

Visheten säger; jag fanns alltid vid Hans Majestäts sida. 
Avgrunden och Döden säger; Vi har ingen gemenskap med visheten; vi har bara hört talas om den.

Ingen Död eller förgängelse existerar i Vishetens närvaro.

Ordspråksboken. 8:24-25.

24.  "Innan djupen blev till föddes jag, när det ännu inte fanns källor med vatten.

25.  "Innan bergen fått sin grund, innan höjderna fanns föddes jag".

Jag, visheten var född innan vattnets djupa källor.

Jag, visheten var född innan bergens grundvalar skapats.  

Psalm.  90:2.

2.  "Du fanns innan bergen föddes, innan jorden och världen blev till.  Du är Gud från evighet till evighet".

En bön av gudsmannen Mose.

Treenighetens närvaro; existerade innan bergen formades.

Innan jordens och världens existerande närvaro.

Ordspråksboken.  8:26-27.

26.  "När han ännu inte gjort land och fält eller mullen som täcker jorden".

27.  "När han spände upp himlen var jag där, när han välvde dess kupa över djupet".

Salomos vishet. 9:9.

9.  "Hos dig finns visheten som känner dina verk, som var med när du skapade världen och som vet vad dina ögon finner glädje i och vad som är rätt enligt dina bud".

Vishetens kännedom om treenigheten.

Ordspråksboken.  8:28-29.

28.  "När han fyllde molnen däruppe med kraft och lät djupets källor bryta fram".

29.  "När han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt, när han lade jordens grundvalar".

Vishetens närvaro i Hans Majestäts skapelse-ordning.

Molnen fylldes av hans allmakts kraft.

Hans tillåtelse gavs till djupets vatten källor att bryta fram.

Den allsmäktiges vilja gav havet de gränser; där de skulle existera. Jordens fasta grundvalar; placerades intill vattnets djupa källor.

Ordspråksboken.  8:30-31.

30.  "Då var jag som ett barn hos honom".

Jag var hans glädje dag efter dag och lekte ständigt inför honom".

31.  "Jag lekte i hans värld och gladde mig med människorna".

Jag var i hans närvaro; vi hade ett hade kärleksförhållande; liksom Bruden och Brudgummen i Höga Visan.

Ordspråksboken.  8:32.

32.  "Hör nu på mig, mina barn.

Lyckliga de som följer min väg".

Jesus Syraks bok.  14:20-21.

20.  "Lycklig den som fördjupar sig i visheten, som övar sitt förstånd när han talar".

21.  "Som i sitt hjärta begrundar vishetens vägar och tänker på hennes hemligheter".

Lyckosamma ska alla dina vägar vara; löftet ges åt dem som söker henne. Förena sig med henne av hela sin själ, sitt förstånd och sin kraft.  Bli ett med hennes närvaro.

Männskans livsstil, livskvalite och livsföring; förändras i hjärtan som följer hennes vägar och dagligen begrundar hennes djupa hemligheter.

Ordspråksbken.  8:33-36.

33.  "Lyssna till mina förmaningar och bli visa, förkasta dem inte".

34.  "Lycklig den människa som hör på mig, som vakar vid min dörr dag efter dag och väntar vid min tröskel".

Vishetens omsorgsfullhet och barmhärtighet; säger till mänskligheten; ha lyssnades öron och bli visa i ert liv.

Låt inte förmaningens röst förkastas.

Var andligt vaksam vid vishetens dörr; i uthållighet och väntan vid min tröskeln in i vishetens djupa förrådshus.

35.  "Ty den som finner mig finner livet och vinner Herrens välbehag".

36.  "Men den som försmår mig skadar sig själv, de som hatar mig älskar döden". 

 

 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 maj 2015 09:00

VISHETEN TALAR OM SIG SJÄLV.  DEL.  1.

Ordspråksboken.  8:1-3.

Hör visheten ropar, insikten låter höra sin röst".

2.  "Hon står uppe på höjderna, vid alla vägar och vägskäl".

3.  "I portarna ljuder hennes rop, ingången till staden:"

Visheten är till tillgänglig för mänsklighetens hörsamhet.

Lydnaden och hörsamheten; lyssnar på hennes inbjudande röst.

Uppe på bergens höjder; ropar hon; Vid alla vägar och vägskäl; ingen kan undgå hennes röst.

Vid staden portars ingång och utgång; där folket finns; är hon.

Ordspråksboken. 8:4-9.

4.  "Människor, jag ropar till er, jag vänder mig till

alla och envar".

5.  "Ni oerfarna, förvärva klokhet! 

Ni dåraktiga, förvärva förstånd! 

Ni o-erfarna människobarn; hur länge skall ni fortsätta leva i er andliga o-kunnighet.

Förblindade och förmörkade av denna tidsålderns Gud.

( 2 Kor. 4:4 ). 

Ni dårar, sök och längta i ert hjärta efter gudomens klokhet

och förstånd; i visheten och insikten bor Hans Majestäts fullkomlighet.

6.  "Lyssna, ty det jag säger är rätt, sanna ord kommer över mina läppar".

Sanna ord finns på Vishetens läppar.

Lyssna, säger visheten; mina ord är sanna.

Mina ord kan öppna era förblindade och förmörkade hjärtan och sinnen.

7.  "Min mun säger sanningen, mina läppar skyr det onda".

8.  "Alla mina ord är rättfärdiga, i dem finns inget falskt

eller förvänt".

Min mun och mina läppar avskyr ondskefullheten.

De talar utifrån sanningens fullhet.

Skriften säger vad har ljuset med mörkret att göra.

I mina ord finns ingen falskhet.

9.  "De övertygar den insiktsfulle, den som nått kunskap

vet att de är riktiga".

I den insiktsfulles hjärta och sinne finns Vishetens ord.

Vishetens kunskap har övertygat hans hjärta och sinne;

i att urskilja mellan det goda och onda.   

Ordspråksboken.  8:10-11.

10.  "Ta emot min fostran hellre än silver, kunskap hellre

än rent guld".

Andlig fostran och kunskap har ett evigt värde; i jämförelse med skapade tingen.

11.  "Ty visheten är mer värd än pärlor, inga skatter går upp emot henne".

Hon är dyrbarare än pärlor och skatter.  ( Ord. 3:15 ).

Ordspråksboken. 8:12-13.

12.  "Jag, visheten, är granne med klokheten, hos mig finns kunskap och omdöme".

13.  "Att frukta Herren är att hata det onda.

Jag hatar högfärd och övermod, onda handlingar och

falska ord".

Visheten och klokheten är två samarbets-partner.

Till uppmuntran och uppbyggelse för varandra.

Frukta Herren är lydnaden inför hans budord.

Budordens kunskap belyser den inre människans andliga ögon; att förstå och lära känna hans fullkomliga vilja. 

Hans Majestät hatar högfärden och övermodet.

Dess frukt; ger onda handlingar och talar falskhetens ord.

Ordspråksboken.  11:2.

2.  "Övermod har skam i släptåg, vishet finns hos de saktmodiga".

Ordspråksboken.  16:6.

6.  "Trofast kärlek sonar skuld, genom gudsfruktan

undviks det onda".

Kristi kärleksfulla försoningsverk;

Hans kropps offrande på korsets hårda trädslag; igenomträngande stålspikarna i hans händer och fötter; bevittnar hans trofasta kärlek mot mänskligheten.

Hans felfria utgjutande blod över de vassa stålspikarna.

Mänsklighetens gudsfruktan bevarar och beskyddar den från all ondska.

Ordspråksboken.  8.14

14.  "Jag ger råd och skänker framgång, hos mig finns insikt, hos mig finns kraft".

Jesaja Bok.  11:2.

DEN RÄTTRÅDIGE HÄSKAREN.

2.  "Han fylld av Herrens ande, vishetens och insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och gudsfruktans ande".  

Beskrivning av treenighetens inre liv.

Vishetens bok.  8:5-6.

5.  "Om rikedom är något att sträva efter i livet, vad är du värdefullareän visheten som frambringar allt"?

6.  "Om klokheten kan uträtta något, vem i världen är då en större konstnär än hon?"

Ordspråksboken.  8:15-16.

15.  "Genom mig regerar kungar och skipar härskare rätt".

16.  "Genom mig härskar furstar och stormän, alla som styr rättfärdigt".

Ordspråksboken.  8:17-18.

17.   "Jag älskar dem som älskar mig, och de som söker mig skall finna mig".

18.  "Hos mig finns rikedom och ära, varaktigt välstånd och framgång".

Löften ges till dem som söker vishetens närvaro.

Vishetens bok. 6:12.

12.  "Strålande och oförgänglig är visheten.

Hon är lätt att se för dem som älskar henne, man finner henne om man bara vill söka".

Ordspråksboken. 8:19-.

19.  "Mina gåvor är bättre än finaste guld, mina frukter förmer än rent silver".

Vishetens gåvor och frukter bättre än de skapade tingen.

20.  "Jag går de rättas väg, rättfärdighetens stigar".

21.  "Jag lönar rikt med dem som älskar mig och fyller

deras förråd".

Visheten vandrar på de fullkomligas vägar och stigar.

Belönas med att deras förrådshus skall fylla de vardagliga behoven.  


  


   Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 maj 2015 08:11

ORDSPRÅKSBOKEN. 7.

Ordspråksboken. 7:1-2.

1.  "Min son, håll fast vid mina ord och bevara mina bud

inom dig".

Min son, mitt folk, var rotade i mitt eviga ord. 

Himmel och jord skall förgås; men inte mitt ord.

( Luk. 21:33 ).

2.  "Håll mina bud så får du leva, bevara min lära

som din ögonsten". 

Hjärtats trohet till Guds budord; ges i löftet; livet blir då innehållsrikt.

Bevara Kristi lära; i tankar, hjärtan och tal; som en dyrbar

ögonsten.   

Ordspråksboken.  7:3-4.

3.  "Bind dem om dina fingrar, skriv dem på

ditt hjärtas tavla".

Låt mina budord återspelas i ditt vardagliga liv.

Skriv dem på din inre människas tavla;

ty därifrån utgår livet. 

4.  "Kalla visheten din syster och insikten din vän".

Ha din dagliga gemenskap med visheten; din syster.

Säg i ditt hjärta; God morgon; Visheten.

Min syster; visheten; visa för mig; din vilja.

Insikten; vännen min; under mina livsdagar;

är du vid min sida. 

Ordspråksboken. 6:5-9.

5.  "De bevarar dig för den främmande kvinnan, för henne

som talar så förföriskt".

Visheten, din syster och insikten din vän;

bevarar ditt hjärta och tankar; ifrån den främmande kvinnans förföriska tal.

6.  "När jag stod vid fönstret i mitt hus och såg ut genom gallret".

7.  "Såg jag bland de oerfarna en oförståndig yngling".

8.  "Han kom gående vid hennes gathörn i riktning mot hennes hus".

9.  "På kvällen då skymningen föll, då nattens

mörker bröt in".

En o-förståndig yngling bland de o-erfarna; deras livsstil och livsföring; ej återspeglar livet i vishetens och insiktens närvaro.

Ynglingen kom gående i riktning mot den främmande förföriska kvinnans hus; i skydd av nattens mörker.

Den förföriska kvinnan är verksam i det andliga mörkret.

Ordspråksboken.  7:10-12.

10.  "Då kom hon honom till mötes, klädd som en hora och med sluga planer".

11.  "Rastlös och ostyrig är hon, kan aldrig hålla sig hemma".

12.  "Än på gatan, än på torget, på pass i varje gathörn".

Beskrivning på den förföriska kvinnans livsstil och livsföring.

Ordspråksboken. 9:13.

13.  "Dårskapen är en rastlös kvinna, lättsinning,

utan allt vett".

Dårskapen+o-kunnigheten; orolig och rastlös i sin livsföring.

Lyssnar inte på trovärdigheten och troheten.

Lever i andlig lättja och falska förhoppningar.

Har lögnen som livets draghjälp.

Sprider ut ett falskt och lögnaktigt tal. 

Ordspråsboken.  7:13-18.

13.  "Hon grep tag i honom och kysste honom och sade med skamlös uppsyn".

14.  "Jag var skyldig ett gemenskapsoffer och har nu infriat mitt löfte".

Den o-förståndige ynglingen tror på hennes lögnaktiga

infriande löfte; ty jag var skyldig detta gemenskaps-offer.

Gemenskaps-offer; offret att bemöta ynglingens gemenskap.

15.  "Därför gick jag ut för att möta dig, jag sökte dig och fann dig".

16.  "Min säng står bäddad med täcken avfärgat egyptiskt linne".

17.  "Jag har bestänkt min bädd med myrra, aloe och kanel".

18.  Kom, låt oss berusa oss med kärlek och njuta dess vällust ända till morgonen".

Höga Visan;  "De i kristen utläggning handlar om kärleken mellan Gud eller Kristus som brudgum och kyrkan, den fromma själen eller jungfru Maria som brud".

Höga Visan. 3:2.

2.  "Jag vill stiga upp och gå runt i staden, på gatorna och över torgen, ock söka den den jag har kär.

Jag söker men finner honom inte".

Höga Visan.  4:13-14.

13.  "I din lustgård växer granatträd med härliga frukter, henna och nardus".

14.  "Nardus och saffra, kalmus och kanel, alla slags doftrika träd, myrra och aloe och finaste kryddor".

Höga visan.  5:1.

1.  Han; Brudgummen "Jag kommer till trädgård, min syster och brud.  Jag plockar min myrra och mina kryddor, jag smakar mina bikakor och min honung, jag dricker mitt vin och min mjölk.

Kören sjunger "Ät, ni älskande, och drick!

Berusa er av kärlek!!

Ordspråksboken. 6:19-23.

19. "Min man är inte hemma, han är på resa och långt härifrån".

20. "Han tog med sig penningpungen, först vid fullmånen kommer han hem".

21. "Hon övertalar honom med sitt prat och förleder honom med sina lena tunga".

Ynglingen förleds av hennes förföriska tal; han lyssnar inte på vishetens och insiktens tal.  ( Ord. 2:16 ).

22.  "Han går genast med henne, lik en oxe som leds till slakt, lik hjort som hoppar i snaran".

Ynglingens beslutsamhet; gör honom lik oxens och hjortens

livsöden.

23.  "Och får levern genomborrad av en pil, lik fågel som flyger mot fällan ---- han anar inte att hans liv står på spel".

Ynglingen förblindad av hennes förföriska tal; kan liknas vid fågelns flyktväg i dödsfällans snara.

Predikaren.  7:26-27.

26.  "Jag föresatte mig nu att undersöka och utforska, att söka visheten och meningen.

Jag insåg att ondska är oförnuft och dåraktiga handlingar vanvett".

27.  "Detta har jag funnit: bittrare än döden är kvinnan, hon är en snara , hennes hjärta är ett nät, hennes armar är bojor.

Den som behagar Gud kommer undan, men syndaren blir henens fånge".

Ordspråksboken.  6:24-27.

24.  "Hör därför på mig, mina barn, och lyssna till mina ord".

25.  "Låt dig inte lockas med på hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar".

26.  "Ty många har fallit för hennes hand, otaliga är

hennes offer".

27.  "Från hennes hus går vägen till dödsriket, till dödens boning för den ner".

Vishetens klokhet; mitt folk; lyssna och lyd mina budord.

Beskydda er från hennes förföriska vägar; låt er inte vilseledas in på hennes stigar.

Hennes listiga och lockande erbjudanden; blivit till otaliga offer i hennes händer.  
 

 


   


Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 maj 2015 05:29

MAJ MÅNAD.

1 MAJ.  2025.

Faderns offer av sin Son och Sonens fulkomliga bejakande av Faderns vilja står över tiden.

Gud gjorde offret i går, han gör det i dag, han kommer att göra det i hela evigheten.

Det mest lysande tecknet på Guds ständiga utgivande av sig är eukarstin som Kyrkan firar varje dag.  Det är Guds offer närvarande, där ställer Gud sin Son så fullständigt till ditt förfogande att få äta och dricka honom.

Det måste göra ont i Guds hjärta när människor efter att de mottagit honom i eukaristin, strax kan böja tvivla ch ifråga sätta om de verkligen är älskade.

Vad skulle han mer kunna göra för att bevisa sin kärlek? 

När Jesus visar sig för den tvivlande Tomas 

( Joh. 20:24-29 ).  rättar han sig helt efter Tomas önskningar.

Jesus underordnar sig honom, ställer sig till hans förfogande,

gör sig själv till objekt och åskådningsmaterial.

Tmas får röra vid honom, fingra på honom, verifiera at det är Jesus som är hos honom.

Jesus överlämnar sig i Tomas händer, liksom han i eukaristin överlämnar sig i dina händer.

Så ofta du vill får du ta emot Jesus, som fullständigt värnlös utlämnar sig till dig.  Kan du tvivla på hans  kärlek?

3  MAJ.  2015.

GENOM MÖRKER TILL LJUS.

Människan är en åker.  I denna åker finns en gömd skatt

( Matt. 13:44 ).  Djupare i ditt inre bär du på en ofattbar

rikedom, du bär på guomligt liv.

Innan du når fram till skatten måste du arbeta dig igenom många skikt där du konfontrera med en mängd olika ting som kan tyckas vara något helt annat än den skatt du söker.

Kanske blir då förvånad att så mycket oreda och orenhet finns inom dig.

Det är viktigt att du förstår vad det är du söker, så att du inte stannar upp eller förorar modet inför allt du stöter på.

Du söker efter ditt ljus, men du kan inte undgå att även möta ditt mörker.

Det är just genom att du låter något av ljuset komma in i dig som du blir medveten om ditt mörker.

När du på allvar strävar efter att vara god och kärleksfull, då kommer det att avslöjas hur mycket ondska och kärlekslöshet som finns i dig.

Ju mer du vinlägger dig om att vara sann, desto mer visar sig din "osanning".

Du behöver inte inrikta dig på att söka dina fel.

Om du söker Gud av hela ditt hjärta, visar sig felen av sig själva.  Då gäller det att inte blunda för dem, utan tvärtom se dem i allt deras elände.

Det är inte särskilt uppmuntrade att bli ställd inför all den orenhet vi bär ionom oss.

Det kan vara förkrosande. Det är denna förkrosselse som är vägen fram till skatten. Men fastna inte i ditt elände, fäst istället blicken på Gud.

Det är han själv som är din skatt.

6  MAJ. 2015.

Gud ÄR kärlek.  Där kärleken finns, där är Gud.

Det är han som uppväcker människans hunger, och det är han ensam som helt kan stilla den.

Även där Gud inte är känd kan kärleken människor emellan var djup, sann, trofast.

Den är då verkligen gudomlig och har sitt ursprung i Gud.

Men människans hjärta kan ändå aldrig finna fullständig ro förrän hon lärt känna kärlekens källa.

Källan är outtömlig.  I Gud finns alltid mer kärlek att få.

Och det är just hans oändlighet som kan stilla din kärlekshunger.  Hur stor och vacker den mänskliga kärleken än är, får den bara sitt rätta värde om du funnit kärlekens upphov.  

Gud vill inte stänga ditt hjärtat för mänsklig kärlek, för

vänskap, omhet, närhet.  Men han vill öppna ditt hjärta för den kärlek som aldrig slockna eller dö, och den kärleken

finns i honom. 

8  MAJ.  2015.
ATT KÄNNA GUD:

"Kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud"  ( 1 Jh. 4:7 ). 

Kärleken kommer ovanifrån.  Kärleken är inte något du kan arbeta dig fram till, inte något du själv kan fabricera.

Den "kommer från Gud".

Du FÅR den som gåva när du öppnar dig för den.

Och eftersom det är Gud som ger dig den, finns det ingen gräns för hur mycket du kan få.

Kärlekens källa, som du får ösa ur, är outsinlig.

Om det finns för litet kärlek i världen, är det inte därför att källan har sinat, utan därför att mänskligheten har vänt sig bort från den.

9 MAJ. 2015.

FRID MITT I VÄRLDENS ÅNGEST.

Ångesten plågar en stor del av mänskligheten.

För den enskilde visar den sig ofta i nervositet, kroppsliga spänningar, sömnlöshet.

Vare sig vi vill eller ej är vi alla barn av vår tid, och ingen av oss kan nog helt undkomma denna världsepidemi som ångesten är.

Ingen av oss kan heller blunda för att det finns allvarliga skäl till ångest.  i ver verkligen inte vart världen är på väg.

Några få människor har makt att förvandla vår jord till brinnande helvete ---- och vissa platser har det ju redan skett.  Det är inte förvånansvärt att en våg av ångest sköljer över mänskligheten.

Ändå lär oss Bibeln att den plågade, ängsliga människan kan finna ro hos Gud, att han är en tillflykt och en borg i nödens stund, att Gud är fridens Gud.

Vid Jesu födelse förkunnar änglarna frid på jorden 

( Luk. 2:14 ).
Innan Jesus lämnar sina lärljungar för att återvända till Fadern, utlovar han dem sin frid  ( Joh. 14:27 ).   
13  MAJ.  2015.
GUDS ANDE BLIR DIN ANDE.
"Vad intet öga sett och inget ära hört och vad ingen människa har anat, det har Gud berett åt dem som älskat honom"  (  1 Kor. 2:9-10).
Dessa ord brukar tolkas som om de uteslutande handlade om livet i himlen, efter döden, men de handlar i första hand om det eviga liv vi bär inom oss här på jorden.
Detta eviga livet tar sin början när den helige Ande utgjuts över de kristna.
Varje kristen får erfara en pingst, och det är då han träder in i det allra heligaste, in i Guds eget liv, och får för alltid känna sig hemma där.
När Anden får komma över dig lär du dig tänka Guds egna tanakar och älska med hans egen kärlek.
Allt Jesus gjort och lärt blir belyst inifrån, för samma Ande ppfyllde och  ledde Jesus i allt han gjorde och lärde uppfyller nu även dig och har blivit också din Ande.
"I er förblir den smörjelse som ni har fått av honom", skriver Johannes," och ni behöver ingen lärare.
Ty hans smörjelse undervisar er om allt"  ( 1 Joh. 2:27 ).
15. MAJ.  2015.
HEMMASTADD I GUD.
När Jesus i dödsögonlicket böjde sitt huvud och överlämnade si Ande  ( Joh. 19:30 ), blåste han Anden in i världen, in i människan ( så som Gud vid skapelsen inblåste livsande i Adams näsa ).
När soldaten därefter stack upp Jesu sida med sin lans om det ut blod och vatten  ( v 34 ).
De strömmar av levande vatten som han rymde i sitt
inre började flöda ut. 
Efterr uppståndelsen, när han gått in  till lärljungarna genom stängda dörrar, andades han helige Ande över dem .
Men allt detta var bara en begynnelse av den fullhet som skulle komma.  Bodet och vattnet som sipprar fram ur Jesu sida skall bli en mäktig flod, och hans utandning en stormvind. 
Det är pingstdagen som Gud fullbordar sin nyskapelse av människan.  Då är människan inte längre bara människa.
Faderns och Sonens innersta liv, deras Ande, strömmar in  i  och uppfyller henne, så att hon blir både mänsklig och gudomlig.
Efter Andens utgjutande kan du bli helt hemmastadd i Guds eget liv.  Ditt eget lilla trånga hem där du hölls instängd blir utbytt mot Guds oändliga vidder.
Det som från evighet oupphörligt sker i Gud, då Anden går ut från Faden och Sonen, det får du nu vara med om,
inte enbart som åskådare, utan som deltagare.
Du är fylld av samma Ande som Fadern och Sonen.
Glöm inte bort din värdighet, andas din rkedom i full adrag och låt den strömma ut över allt och alla du möter.  
17  MAJ. 2015.
TRÖSTAREN ÄR ALLTID HOS DIG.
Jag vet av egen erfarenhet att människan inte kan leva på denna jord  utan en tröstare.
Själv har hann varit ledsgad av Tröstaren  -----  den helige Ande  ------  under hela sitt liv.  Men i den stund då han lovar lärljungarna at de skal få en tröstare  ( Joh. 14:16 ),
vet han vad som  kommer att ske om endast några få timmar.  Han skall bära världens synd helt ensam, utan någon tröst eller hjälp.
Att hänga på ett kors helt övergiven av Gud och människor är fasansfullt och omänskligt.
Jesus vet att VI inte kan klara av att gå vår korsväg utan tröst.
Den helige Ande tröstar oss också genom att han gör Jesu liv och död, allt vad Jesus sagt och gjort, till en aktuell, levande verklighet.
Jesu död på korset är inte ett avslutat faktum, en händelse ur det förgångna som är definitivt förbi.
Tack vare den helige Ande blir du samtida med Jesus.
Han är livgivaren, han håller alla Jesu ord och gester levande.  Tack vare honom står du i omedelbar kontakt med allt vad Jesu sagt och gjort.
Vilken tröst är inte detta om du tycker dig vara född i fel tid, i en mörk period av historien!
Varje period är ljus därför att Anden ser till att Herren är närvarande hos dig alltid.
Jag har själv gått in i den djupaste tröstlösheten för att du aldrig skall sakna tröst.
19 MARS  2015.
KYRKANS MODER.
Maria är uppfylld av Anden, hela hennes väsen är är genomlyst av honom.  Men hon vet att man aldrig kan
få nog av Anden.
Bland de många som är samlade i det rum i övervåningen där lärljungarna håller till  ( Apg.  1:13-14 ),
är troligen Maria den som allra mest längtar efter Anden.
Hon längtar mest därför att hon älskar mest.
Maria ät Kyrkans, den kristna gemenskapens, moder,
men hennes moderskap har sitt ursprung i den helige Ande.För att kunna bli Kyrkans moder, behöver hon den helige Ande i översvallande mått.
Under hela sitt liv har Maria förberetts av Gud för sitt unika uppdrag.  För att  knna ge mänsklig natur till Guds son, så att han blir lik oss i allt utom i synd  ( Hebr. 4:15 ), danas hon redan i moderlivet till ett ljusets barn,  fylld av Anden.
När hon som ung flicka får föda Frälsaren till världen, sker detta genom ett säskilt ingripande av Anden som kommer över henne. 
Pingstdagen faller den helige Ande på nytt över Maria och ger henne ett nytt uppdrag. Hon som genom sin mottaglighetför Anden och sitt fullkomliga ja till Gud gav Kristus till människorna, blir nu förbilden för dem som skall gå ut och göra honom känd i världen.
De kristnas förkunnelse kommer bara att bli fruktbar om de spom hon är öppna för Anden.
Pingstdagen är Kyrkans födelsedag.
Det är självklart att modern är med när barnet föds.
20  maj. 2015.
När Guds Ande får  uppfylla dig kan du finna honom inom dig själv.  Du år insikt och inspiration at tala och handla enligt Guds avsikter.  Det finns inte färdiga föreskrifter för hur en kristen skall bete sig i varje situation.
Anden är en levande lag i den kristnes hjärta.
Ditt eget omdöme, ditt förstånd och din vilja är resurser som Gud givit dig för att du skall kunna utföra hans verk här i världen.  Genom mötet med Jesus i hans ord och sakramentet, genom uthållig bön och en ständig beredvillighet att avstå från dina egoistiska begär, blir dessa resurser allt mer renade och upplysta, allt mer
mottagliga för Andens impulser.
Ju mer du har avstått från dig själv, desto enklare blir det att vara Andens myndiga redskap.
Ditt förstånd och din vilja blir på ett allt mer omdelbart sätt kanaler som förmedlar Guds budskap och avsikter i varje enskld situation.
21  MAJ.  2015.
JESUS LÄR OSS ATT ÄLSKA MARIA.
Den stora vörnad och tillgivenhet som Kyrkan genom århundradena visat Maria är inte något mänskligt påfund.  Det är Jesus själv som ger startsignalen till det då han på korset säger till Johannes:
"Där är din mor"  ( Joh. 19:27 ).
En mor kan man inte annat än älska och lita så har Gud i alla fall menat det.  Av en mor låter man sig uppfostras, vid hennes sida lär man sig att möta livet.
Johannes, den lärljunge som Jesus älskade, tog Maria hem till sig.  Han älskade och vördade henne som sin mor, och det förvandlade denne åskans son  ( Mark. 3:17 ) till
kärlekens store apostel.
Varför är somliga kristna så rädda för att ge Maria den plats som tillkommer henne?
Jesus vill inte att vi enbart skall ha en Far, utan också en mor.  Han vill at familjen skall vara komplett.
Vad är en familj utan en mor?
Det blir kallt i hemmet när mor saknas. 
När maria avvisas fattas en konkret gestaltning av den moderliga kärleken.
Vilken son eller dotter som har det rätta förhållandet till sinn mor blir inte glad att höra sin mor uppskattas och älskas?   Det finns ingen risk att vi ställer Jesus i skuggan när vi vördar Maria.
Hon vill inget annat än lära oss att lyssna till och följa honom.  och ju mer vi älskar henne, desto större glädje bereder vi honom.   
 22  maj.  2015.
Kärleken är inte våldsam och bullrig, den tränger sig aldrig på.
Kärleken är ett stilla viskande, en diskret inbjudan, ett
försiktigt klappande på dörren.
Kärleken återställer inte ordningen genom dekret och påbud, den hämnas inte på de skyldiga genom att trycka ned dem.
Kärleken ställer sig alltid på den skyldiges sida, utan minsta bitterhet eller förakt.
Gud ställer sig mitt ibland människorna och lägger deras skuld och lidande på sina egna skuldror, deras tunga bördor bär han som sina egna.
I fullkomlig självförglömmelse urskuldar och överskyler han alla människans brott.
I deta totala utlämnande, där han glömmer bort sina egna rättigheter och människans skyldigheter, besegrar han för evigt synd, lidande och död.  Han segrar inte genom att bevisa sin allmakt.  Han segrar genom kärlekens vanmakt.
Ur Guds eget handlingssätt har den paradoxala kristna glädjen blivit född.
Där finns allmakten mitt i vanmakten, livet mitt i döden,
glädjen mitt i lidandet.
Om du vill stäla dig mitt i lidandet kan du, på dess botten, få erfara att en källa porlar fram, en källa av fridfull glädje som ver att tillvaron vilat i Guds hand.
Vägen till glädjen är inte att fly från alla svårigheter.
Glädjen finns i ditt innersta, och ditt innersta har du alltid helt nära dig, även i dina svåraste stunder.
  
 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14
15 16 17
18
19
20
21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se