Alla inlägg den 17 maj 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 17 maj 2015 09:25

UTHÅLLIGHET I PRÖVNINGAR.

Jesus Syraks bok.  2:1.

1.  #Mitt barn, om du närmar dig Herren för att tjäna honom,

bered dig då för prövningar#.

Judits Bok. 8:25-27.

25.  #Och för allt detta skall vi tacka Herren, vår Gud, som prövar oss likväl som våra fäder#.

26.  #Kom ihåg vad han gjorde med Abraham, hur han prövade Isak och vad som hände Jakob i det syriska Mesopotanien när han vaktade sin morbror Labans får#.

27.  #Liksom den eld de fick fick gå igenom tjänade till att pröva deras hjärtan, så har Herren inte heller lagt detta på oss som ett straff.

När han tuktar dem som som söker sig till honom vill han visa dem till rätta#.

Tjänstvilligt hjärta; har genomgått en luttringeld; ifrån den gamla människans livsstil och livsföring.

Våra andliga förfäder; Abraham, Isak och Jakob; är goda förebilder på de hjärtan som prövats.

Jak. 1:2-4.

TRO OCH PRÖVNING.

2.  #Skatta er lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag#.

3.  #Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet#.

4.  #Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar, så att ni blir fullkomliga och hela, utan någon brist#.

Bli inte modlösa och uppgivna i er tro; när ni möter olika

livs-prövningar. 

Formnings-badet ges utifrån; människors o-mogna livsstil och livsföring. Lidanden och utmaningar leder till andlig mogenhet.

När tron består uthållighetens-prov; återspeglas det i fullkomliga gärningar.  Livet som för oss in i en djupare förening med Treenighetens inre liv.

Fullkomligheten inandar gudomens närvaro i vår andliga livsstil, livskvalite och livsföring.

Fullkomlighetens närvaro i våra liv; påverkar oss till levande Kristusbrev inför vår omgivning.

DE KRISTNAS ELDPROV:

1. Petr. 4:12.

12.  #Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som hände er#. 

Apostlafursten Petrus i sin hälsning till de utvalda som lever förskingrade, som främlingar i Pontos, Galatien, Kappadokien, Asien och Bythynien.

Ni, kommer att bemötas av Treenighetens eldprov; låt er inte bli modlösa och uppgivna.

Eldprovet gör er till mogna Kristus avbilder; ni blir lika Kristus men inte förmer. 

Ty lärjungen är inte förmer än sin Herre.

Jesus Syraks Bok.  2:2-5.

2.  #Var ståndaktig och håll ut, gör inget förhastat när olyckan kommer#.

3.  #Håll fast vid Herren och lämna honom inte,

så skall det gå dig väl till slut#.

Ståndaktigheten beskyddet mot att göra dåraktiga beslut; när olyckan kommer.

Ståndaktig tro vacklar inte trots inre och yttre prövningar.

4:  #Ta emot vad som än läggs på dig och ha tålamod i

alla slags lidanden#.

5.  #Ty liksom guld prövas i eld, så prövas Guds utvalda i

lidandets ugn#.

Guds utvalda prövas i lidandets formningsugn.

Bildligt talat kan det liknas vid guldets luttring från dess slagg; som renats till guldets äktbara värde.

Låt er vara ödmjuka i tålamodets lidande.

Ordspråksboken.  17:3.

3.  #Silver prövas i degeln och guld i ugnen,

men hjärtat prövas av Herren#.

Hans Majestät känner allas hjärtan; eftersom han själv har skapat männskans hjärta.

Egoistiska hjärtan prövas som silvret i degeln och guldet i luttringens ugn.

1 Petr. 1:7.
7.  #Det som är äkta i er tro --- och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld -- skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras#.

De kristnas framtidshopp är att er äkta tro; vars dyrbarhet ej kan jämföras med guldets oförgängliga värde.

Trons äkthet i era hjärtan; har beprövats i luttringseld.

Dess beprövade värde ger er pris, härlighet och ära vid hans uppenbarade närvaro.

Jesus Syraks Bok.  2:6.

6.  #Lita på honom, så skall han ta sig an dig.

Håll dig på rätta vägar och hoppas på honom#.

Hjärtats förtröstan på honom; ges löftet att bemötas av hans omsorg, ömsinhet, nådefullhet och barmhärtighet.

Låt inte dina fotsteg vackla varken åt vänster eller höger.

En psalm av David.

Psalm. 37:5.

5.  #Lägg ditt liv i Herrens hand.  Lita på honom, han

kommer att handla#.

Livets vilande i Hans Majestäts hand.

Hjärtats tilltro på hans trofasta handlingssätt.

Jesus Syraks Bok. 2:7-8.

7.  #Ni som fruktar Herren, vänta på hans barmhärtighet, och vik inte av från vägen så att ni faller#.

8.  #Ni som fruktar Herren, lita på honom, så skall er

lön inte utebli#.

Gudsfruktans belöning skall inte utebli.

Lydnaden i att hålla hans budord; ger en fast tilltro till hans trohet och trovärdighet.

Jesus Syraks Bok.  2:9-11.

9.  #Ni som fruktar Herren, hoppas på allt gott,

på evig glädje och barmhärtighet#.

Gudsfruktan ger en försmak av den eviga glädjens och barmhärtighetens närvaro.

10.  #Se på dem som levt i gångna tider:

Har någon som litat på Herren blivit sviken?

Har någon som stått fast i gudsfruktan blivit övergiven?

Har någon åkallat Herren utan att bli hörd#?

11. #Nej, barmhärtig och nådig är Herren, han förlåter synder och hjälper i nödens stunder#.

En beskrivning på Herrens nåd och barmhärtighet mot sina utvalda.

Jesu Kristi försoningsverk förlåter all vår synd; i nöden välbeprövad.

En psalm av David.

Psalm. 22:5.

5.  #På dig förtröstade våra fäder, de litade på dig, och du kom dem till hjälp#.

Alla släktleds hjälpare och tröstare.

En psalm av David.  37:25.

25. #Ung har jag varit, gammal är jag, men aldrig såg jag den rättfärdiga övergiven eller hans barn tigga om bröd#.

Människans erfarenhet och lärdom; ger vittnesbörd om Herrens hjälpsamhet, godhet och omsorg.

Första Mackabeerboken.  2:61.

61.  #Så kan ni se i släktled efter släktled att den som bygger sitt hopp på Honom aldrig skall sakna kraft#.

2. Moseboken. 34:6.

6.  #Och Herren gick förbi honom och ropade: "Herren, Herren, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofashet#.

Beskrivning på Herrens omsorgsfullhet, nåd och barmhärtighet; mot sitt egendomsfolk och sin tjänare Mose.

Jesus Syraks Bok. 2:12-13.

12.  #Ve alla fega hjärtan och kraftlösa händer,

ve den syndare som vandrar två vägar#.

13.  #Ve det hjärta som är kraftlöst, ty det har ingen tro,

och därför skall det inte få något beskydd#.

Hälsningen från apostel Jakob till de tolv förskingrade stammarna.

TRO OCH PRÖVNING:

Jak. 1:6-8.

6.  #Men han skall be i tro, utan att tvivla.

Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden#.

7-8.  #En sådan människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör, skall inte vänta sig något av Herren#.

Fegt och kraftlöst hjärta kan liknas vid ett vacklande och tvivlande hjärta. Vars belöning blir utesluten.

Syndaren i sin syndfullhet; vandrar i sin förvirring på två vägar. 

Trolöst och kraftlöst hjärta finner inget beskydd i Hans Majestäts nådfullhet och barmhärtighet.

Sådant hjärta kan liknas vid en våg på havet som drivs och jagas av vinden. 

Ordspråket säger; man vet inte varifrån vinden kommer och vart den går.

Jesus Syraks Bok. 2:14-15.
14.  #Ve er som inte längre håller ut ----- vad skall ni göra när Herren kommer#?
15. #De som fruktar Herren bryter inte mot hans bud,

den som älskar honom håller sig till hans vägar#.

Ståndaktiga hjärtan håller ut tills Herren kommer.

Fega och vacklande hjärtan håller inte ut tills Herren kommer. 

Lydnaden i att hålla hans budord; bryter inte mot hans bud. 

Kärleken till hans budord; gör dina steg fasta på Herrens stigar.

Femte Moseboken. 4:1-2.

FÖRMANING TILL LYDNAD OCH TROHET.

1.   #Och nu, Israel, hör de stadgar och föreskrifter som jag lär er för att ni skall lyda dem. 

Då får ni leva och komma till det land som Herren, era fäders Gud, vill ge er, och ni får ta det i besittning#.

2.   #Ni skall inte lägga något till de befallningar jag ger er och inte heller dra ifrån något.     

Ni skall hålla Herrens, er Guds, bud som jag ger er#.

Livet i lydnad och trohet i att villigt följa hans stadgar och föreskrifter; ges löften om att få leva ett innehållrikt liv.

Jesus Syraks bok.   2:16-17.

16.  #De som fruktar Herren strävar att göra hans vilja, de som älskar honom mättar sig med lagen#.

Gudsfruktan åtlyder att göra hans fullkomliga vilja.

Hjärtats kärlek till livet i hans budord; ger den inre människan en mättnad av treenighetens inre liv.

17.  #De som fruktar Herren gör sig beredda och böjer sig ödmjukt inför honom#.

Gudsfruktan är vishetens begynnelse.

Visheten är vägen in i Guds trofasthet och ödmjukhet

Jesus Syraks bok. 1:28.

Ödmjukhetens hjärta+hjärtats ödmjukhet; fruktar Herren.

18.  "LÅT OSS FALLA I  HERRENS HÄNDER OCH INTE I MÄNNISKORS,  ty lika gränslös som hans storhet är hans barmhärtighet".

Falla i människors händer kan skada vår själ, ande och kropp.

Människors händer kan vara o-barmhärtiga och kärlekslösa.

Herrens händer+händer av storhet och barmhärtighet.

  
 

 


        

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14
15 16 17
18
19
20
21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se