Alla inlägg den 1 maj 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 maj 2015 08:11

ORDSPRÅKSBOKEN. 7.

Ordspråksboken. 7:1-2.

1.  "Min son, håll fast vid mina ord och bevara mina bud

inom dig".

Min son, mitt folk, var rotade i mitt eviga ord. 

Himmel och jord skall förgås; men inte mitt ord.

( Luk. 21:33 ).

2.  "Håll mina bud så får du leva, bevara min lära

som din ögonsten". 

Hjärtats trohet till Guds budord; ges i löftet; livet blir då innehållsrikt.

Bevara Kristi lära; i tankar, hjärtan och tal; som en dyrbar

ögonsten.   

Ordspråksboken.  7:3-4.

3.  "Bind dem om dina fingrar, skriv dem på

ditt hjärtas tavla".

Låt mina budord återspelas i ditt vardagliga liv.

Skriv dem på din inre människas tavla;

ty därifrån utgår livet. 

4.  "Kalla visheten din syster och insikten din vän".

Ha din dagliga gemenskap med visheten; din syster.

Säg i ditt hjärta; God morgon; Visheten.

Min syster; visheten; visa för mig; din vilja.

Insikten; vännen min; under mina livsdagar;

är du vid min sida. 

Ordspråksboken. 6:5-9.

5.  "De bevarar dig för den främmande kvinnan, för henne

som talar så förföriskt".

Visheten, din syster och insikten din vän;

bevarar ditt hjärta och tankar; ifrån den främmande kvinnans förföriska tal.

6.  "När jag stod vid fönstret i mitt hus och såg ut genom gallret".

7.  "Såg jag bland de oerfarna en oförståndig yngling".

8.  "Han kom gående vid hennes gathörn i riktning mot hennes hus".

9.  "På kvällen då skymningen föll, då nattens

mörker bröt in".

En o-förståndig yngling bland de o-erfarna; deras livsstil och livsföring; ej återspeglar livet i vishetens och insiktens närvaro.

Ynglingen kom gående i riktning mot den främmande förföriska kvinnans hus; i skydd av nattens mörker.

Den förföriska kvinnan är verksam i det andliga mörkret.

Ordspråksboken.  7:10-12.

10.  "Då kom hon honom till mötes, klädd som en hora och med sluga planer".

11.  "Rastlös och ostyrig är hon, kan aldrig hålla sig hemma".

12.  "Än på gatan, än på torget, på pass i varje gathörn".

Beskrivning på den förföriska kvinnans livsstil och livsföring.

Ordspråksboken. 9:13.

13.  "Dårskapen är en rastlös kvinna, lättsinning,

utan allt vett".

Dårskapen+o-kunnigheten; orolig och rastlös i sin livsföring.

Lyssnar inte på trovärdigheten och troheten.

Lever i andlig lättja och falska förhoppningar.

Har lögnen som livets draghjälp.

Sprider ut ett falskt och lögnaktigt tal. 

Ordspråsboken.  7:13-18.

13.  "Hon grep tag i honom och kysste honom och sade med skamlös uppsyn".

14.  "Jag var skyldig ett gemenskapsoffer och har nu infriat mitt löfte".

Den o-förståndige ynglingen tror på hennes lögnaktiga

infriande löfte; ty jag var skyldig detta gemenskaps-offer.

Gemenskaps-offer; offret att bemöta ynglingens gemenskap.

15.  "Därför gick jag ut för att möta dig, jag sökte dig och fann dig".

16.  "Min säng står bäddad med täcken avfärgat egyptiskt linne".

17.  "Jag har bestänkt min bädd med myrra, aloe och kanel".

18.  Kom, låt oss berusa oss med kärlek och njuta dess vällust ända till morgonen".

Höga Visan;  "De i kristen utläggning handlar om kärleken mellan Gud eller Kristus som brudgum och kyrkan, den fromma själen eller jungfru Maria som brud".

Höga Visan. 3:2.

2.  "Jag vill stiga upp och gå runt i staden, på gatorna och över torgen, ock söka den den jag har kär.

Jag söker men finner honom inte".

Höga Visan.  4:13-14.

13.  "I din lustgård växer granatträd med härliga frukter, henna och nardus".

14.  "Nardus och saffra, kalmus och kanel, alla slags doftrika träd, myrra och aloe och finaste kryddor".

Höga visan.  5:1.

1.  Han; Brudgummen "Jag kommer till trädgård, min syster och brud.  Jag plockar min myrra och mina kryddor, jag smakar mina bikakor och min honung, jag dricker mitt vin och min mjölk.

Kören sjunger "Ät, ni älskande, och drick!

Berusa er av kärlek!!

Ordspråksboken. 6:19-23.

19. "Min man är inte hemma, han är på resa och långt härifrån".

20. "Han tog med sig penningpungen, först vid fullmånen kommer han hem".

21. "Hon övertalar honom med sitt prat och förleder honom med sina lena tunga".

Ynglingen förleds av hennes förföriska tal; han lyssnar inte på vishetens och insiktens tal.  ( Ord. 2:16 ).

22.  "Han går genast med henne, lik en oxe som leds till slakt, lik hjort som hoppar i snaran".

Ynglingens beslutsamhet; gör honom lik oxens och hjortens

livsöden.

23.  "Och får levern genomborrad av en pil, lik fågel som flyger mot fällan ---- han anar inte att hans liv står på spel".

Ynglingen förblindad av hennes förföriska tal; kan liknas vid fågelns flyktväg i dödsfällans snara.

Predikaren.  7:26-27.

26.  "Jag föresatte mig nu att undersöka och utforska, att söka visheten och meningen.

Jag insåg att ondska är oförnuft och dåraktiga handlingar vanvett".

27.  "Detta har jag funnit: bittrare än döden är kvinnan, hon är en snara , hennes hjärta är ett nät, hennes armar är bojor.

Den som behagar Gud kommer undan, men syndaren blir henens fånge".

Ordspråksboken.  6:24-27.

24.  "Hör därför på mig, mina barn, och lyssna till mina ord".

25.  "Låt dig inte lockas med på hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar".

26.  "Ty många har fallit för hennes hand, otaliga är

hennes offer".

27.  "Från hennes hus går vägen till dödsriket, till dödens boning för den ner".

Vishetens klokhet; mitt folk; lyssna och lyd mina budord.

Beskydda er från hennes förföriska vägar; låt er inte vilseledas in på hennes stigar.

Hennes listiga och lockande erbjudanden; blivit till otaliga offer i hennes händer.  
 

 


   


Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 maj 2015 05:29

MAJ MÅNAD.

1 MAJ.  2025.

Faderns offer av sin Son och Sonens fulkomliga bejakande av Faderns vilja står över tiden.

Gud gjorde offret i går, han gör det i dag, han kommer att göra det i hela evigheten.

Det mest lysande tecknet på Guds ständiga utgivande av sig är eukarstin som Kyrkan firar varje dag.  Det är Guds offer närvarande, där ställer Gud sin Son så fullständigt till ditt förfogande att få äta och dricka honom.

Det måste göra ont i Guds hjärta när människor efter att de mottagit honom i eukaristin, strax kan böja tvivla ch ifråga sätta om de verkligen är älskade.

Vad skulle han mer kunna göra för att bevisa sin kärlek? 

När Jesus visar sig för den tvivlande Tomas 

( Joh. 20:24-29 ).  rättar han sig helt efter Tomas önskningar.

Jesus underordnar sig honom, ställer sig till hans förfogande,

gör sig själv till objekt och åskådningsmaterial.

Tmas får röra vid honom, fingra på honom, verifiera at det är Jesus som är hos honom.

Jesus överlämnar sig i Tomas händer, liksom han i eukaristin överlämnar sig i dina händer.

Så ofta du vill får du ta emot Jesus, som fullständigt värnlös utlämnar sig till dig.  Kan du tvivla på hans  kärlek?

3  MAJ.  2015.

GENOM MÖRKER TILL LJUS.

Människan är en åker.  I denna åker finns en gömd skatt

( Matt. 13:44 ).  Djupare i ditt inre bär du på en ofattbar

rikedom, du bär på guomligt liv.

Innan du når fram till skatten måste du arbeta dig igenom många skikt där du konfontrera med en mängd olika ting som kan tyckas vara något helt annat än den skatt du söker.

Kanske blir då förvånad att så mycket oreda och orenhet finns inom dig.

Det är viktigt att du förstår vad det är du söker, så att du inte stannar upp eller förorar modet inför allt du stöter på.

Du söker efter ditt ljus, men du kan inte undgå att även möta ditt mörker.

Det är just genom att du låter något av ljuset komma in i dig som du blir medveten om ditt mörker.

När du på allvar strävar efter att vara god och kärleksfull, då kommer det att avslöjas hur mycket ondska och kärlekslöshet som finns i dig.

Ju mer du vinlägger dig om att vara sann, desto mer visar sig din "osanning".

Du behöver inte inrikta dig på att söka dina fel.

Om du söker Gud av hela ditt hjärta, visar sig felen av sig själva.  Då gäller det att inte blunda för dem, utan tvärtom se dem i allt deras elände.

Det är inte särskilt uppmuntrade att bli ställd inför all den orenhet vi bär ionom oss.

Det kan vara förkrosande. Det är denna förkrosselse som är vägen fram till skatten. Men fastna inte i ditt elände, fäst istället blicken på Gud.

Det är han själv som är din skatt.

6  MAJ. 2015.

Gud ÄR kärlek.  Där kärleken finns, där är Gud.

Det är han som uppväcker människans hunger, och det är han ensam som helt kan stilla den.

Även där Gud inte är känd kan kärleken människor emellan var djup, sann, trofast.

Den är då verkligen gudomlig och har sitt ursprung i Gud.

Men människans hjärta kan ändå aldrig finna fullständig ro förrän hon lärt känna kärlekens källa.

Källan är outtömlig.  I Gud finns alltid mer kärlek att få.

Och det är just hans oändlighet som kan stilla din kärlekshunger.  Hur stor och vacker den mänskliga kärleken än är, får den bara sitt rätta värde om du funnit kärlekens upphov.  

Gud vill inte stänga ditt hjärtat för mänsklig kärlek, för

vänskap, omhet, närhet.  Men han vill öppna ditt hjärta för den kärlek som aldrig slockna eller dö, och den kärleken

finns i honom. 

8  MAJ.  2015.
ATT KÄNNA GUD:

"Kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud"  ( 1 Jh. 4:7 ). 

Kärleken kommer ovanifrån.  Kärleken är inte något du kan arbeta dig fram till, inte något du själv kan fabricera.

Den "kommer från Gud".

Du FÅR den som gåva när du öppnar dig för den.

Och eftersom det är Gud som ger dig den, finns det ingen gräns för hur mycket du kan få.

Kärlekens källa, som du får ösa ur, är outsinlig.

Om det finns för litet kärlek i världen, är det inte därför att källan har sinat, utan därför att mänskligheten har vänt sig bort från den.

9 MAJ. 2015.

FRID MITT I VÄRLDENS ÅNGEST.

Ångesten plågar en stor del av mänskligheten.

För den enskilde visar den sig ofta i nervositet, kroppsliga spänningar, sömnlöshet.

Vare sig vi vill eller ej är vi alla barn av vår tid, och ingen av oss kan nog helt undkomma denna världsepidemi som ångesten är.

Ingen av oss kan heller blunda för att det finns allvarliga skäl till ångest.  i ver verkligen inte vart världen är på väg.

Några få människor har makt att förvandla vår jord till brinnande helvete ---- och vissa platser har det ju redan skett.  Det är inte förvånansvärt att en våg av ångest sköljer över mänskligheten.

Ändå lär oss Bibeln att den plågade, ängsliga människan kan finna ro hos Gud, att han är en tillflykt och en borg i nödens stund, att Gud är fridens Gud.

Vid Jesu födelse förkunnar änglarna frid på jorden 

( Luk. 2:14 ).
Innan Jesus lämnar sina lärljungar för att återvända till Fadern, utlovar han dem sin frid  ( Joh. 14:27 ).   
13  MAJ.  2015.
GUDS ANDE BLIR DIN ANDE.
"Vad intet öga sett och inget ära hört och vad ingen människa har anat, det har Gud berett åt dem som älskat honom"  (  1 Kor. 2:9-10).
Dessa ord brukar tolkas som om de uteslutande handlade om livet i himlen, efter döden, men de handlar i första hand om det eviga liv vi bär inom oss här på jorden.
Detta eviga livet tar sin början när den helige Ande utgjuts över de kristna.
Varje kristen får erfara en pingst, och det är då han träder in i det allra heligaste, in i Guds eget liv, och får för alltid känna sig hemma där.
När Anden får komma över dig lär du dig tänka Guds egna tanakar och älska med hans egen kärlek.
Allt Jesus gjort och lärt blir belyst inifrån, för samma Ande ppfyllde och  ledde Jesus i allt han gjorde och lärde uppfyller nu även dig och har blivit också din Ande.
"I er förblir den smörjelse som ni har fått av honom", skriver Johannes," och ni behöver ingen lärare.
Ty hans smörjelse undervisar er om allt"  ( 1 Joh. 2:27 ).
15. MAJ.  2015.
HEMMASTADD I GUD.
När Jesus i dödsögonlicket böjde sitt huvud och överlämnade si Ande  ( Joh. 19:30 ), blåste han Anden in i världen, in i människan ( så som Gud vid skapelsen inblåste livsande i Adams näsa ).
När soldaten därefter stack upp Jesu sida med sin lans om det ut blod och vatten  ( v 34 ).
De strömmar av levande vatten som han rymde i sitt
inre började flöda ut. 
Efterr uppståndelsen, när han gått in  till lärljungarna genom stängda dörrar, andades han helige Ande över dem .
Men allt detta var bara en begynnelse av den fullhet som skulle komma.  Bodet och vattnet som sipprar fram ur Jesu sida skall bli en mäktig flod, och hans utandning en stormvind. 
Det är pingstdagen som Gud fullbordar sin nyskapelse av människan.  Då är människan inte längre bara människa.
Faderns och Sonens innersta liv, deras Ande, strömmar in  i  och uppfyller henne, så att hon blir både mänsklig och gudomlig.
Efter Andens utgjutande kan du bli helt hemmastadd i Guds eget liv.  Ditt eget lilla trånga hem där du hölls instängd blir utbytt mot Guds oändliga vidder.
Det som från evighet oupphörligt sker i Gud, då Anden går ut från Faden och Sonen, det får du nu vara med om,
inte enbart som åskådare, utan som deltagare.
Du är fylld av samma Ande som Fadern och Sonen.
Glöm inte bort din värdighet, andas din rkedom i full adrag och låt den strömma ut över allt och alla du möter.  
17  MAJ. 2015.
TRÖSTAREN ÄR ALLTID HOS DIG.
Jag vet av egen erfarenhet att människan inte kan leva på denna jord  utan en tröstare.
Själv har hann varit ledsgad av Tröstaren  -----  den helige Ande  ------  under hela sitt liv.  Men i den stund då han lovar lärljungarna at de skal få en tröstare  ( Joh. 14:16 ),
vet han vad som  kommer att ske om endast några få timmar.  Han skall bära världens synd helt ensam, utan någon tröst eller hjälp.
Att hänga på ett kors helt övergiven av Gud och människor är fasansfullt och omänskligt.
Jesus vet att VI inte kan klara av att gå vår korsväg utan tröst.
Den helige Ande tröstar oss också genom att han gör Jesu liv och död, allt vad Jesus sagt och gjort, till en aktuell, levande verklighet.
Jesu död på korset är inte ett avslutat faktum, en händelse ur det förgångna som är definitivt förbi.
Tack vare den helige Ande blir du samtida med Jesus.
Han är livgivaren, han håller alla Jesu ord och gester levande.  Tack vare honom står du i omedelbar kontakt med allt vad Jesu sagt och gjort.
Vilken tröst är inte detta om du tycker dig vara född i fel tid, i en mörk period av historien!
Varje period är ljus därför att Anden ser till att Herren är närvarande hos dig alltid.
Jag har själv gått in i den djupaste tröstlösheten för att du aldrig skall sakna tröst.
19 MARS  2015.
KYRKANS MODER.
Maria är uppfylld av Anden, hela hennes väsen är är genomlyst av honom.  Men hon vet att man aldrig kan
få nog av Anden.
Bland de många som är samlade i det rum i övervåningen där lärljungarna håller till  ( Apg.  1:13-14 ),
är troligen Maria den som allra mest längtar efter Anden.
Hon längtar mest därför att hon älskar mest.
Maria ät Kyrkans, den kristna gemenskapens, moder,
men hennes moderskap har sitt ursprung i den helige Ande.För att kunna bli Kyrkans moder, behöver hon den helige Ande i översvallande mått.
Under hela sitt liv har Maria förberetts av Gud för sitt unika uppdrag.  För att  knna ge mänsklig natur till Guds son, så att han blir lik oss i allt utom i synd  ( Hebr. 4:15 ), danas hon redan i moderlivet till ett ljusets barn,  fylld av Anden.
När hon som ung flicka får föda Frälsaren till världen, sker detta genom ett säskilt ingripande av Anden som kommer över henne. 
Pingstdagen faller den helige Ande på nytt över Maria och ger henne ett nytt uppdrag. Hon som genom sin mottaglighetför Anden och sitt fullkomliga ja till Gud gav Kristus till människorna, blir nu förbilden för dem som skall gå ut och göra honom känd i världen.
De kristnas förkunnelse kommer bara att bli fruktbar om de spom hon är öppna för Anden.
Pingstdagen är Kyrkans födelsedag.
Det är självklart att modern är med när barnet föds.
20  maj. 2015.
När Guds Ande får  uppfylla dig kan du finna honom inom dig själv.  Du år insikt och inspiration at tala och handla enligt Guds avsikter.  Det finns inte färdiga föreskrifter för hur en kristen skall bete sig i varje situation.
Anden är en levande lag i den kristnes hjärta.
Ditt eget omdöme, ditt förstånd och din vilja är resurser som Gud givit dig för att du skall kunna utföra hans verk här i världen.  Genom mötet med Jesus i hans ord och sakramentet, genom uthållig bön och en ständig beredvillighet att avstå från dina egoistiska begär, blir dessa resurser allt mer renade och upplysta, allt mer
mottagliga för Andens impulser.
Ju mer du har avstått från dig själv, desto enklare blir det att vara Andens myndiga redskap.
Ditt förstånd och din vilja blir på ett allt mer omdelbart sätt kanaler som förmedlar Guds budskap och avsikter i varje enskld situation.
21  MAJ.  2015.
JESUS LÄR OSS ATT ÄLSKA MARIA.
Den stora vörnad och tillgivenhet som Kyrkan genom århundradena visat Maria är inte något mänskligt påfund.  Det är Jesus själv som ger startsignalen till det då han på korset säger till Johannes:
"Där är din mor"  ( Joh. 19:27 ).
En mor kan man inte annat än älska och lita så har Gud i alla fall menat det.  Av en mor låter man sig uppfostras, vid hennes sida lär man sig att möta livet.
Johannes, den lärljunge som Jesus älskade, tog Maria hem till sig.  Han älskade och vördade henne som sin mor, och det förvandlade denne åskans son  ( Mark. 3:17 ) till
kärlekens store apostel.
Varför är somliga kristna så rädda för att ge Maria den plats som tillkommer henne?
Jesus vill inte att vi enbart skall ha en Far, utan också en mor.  Han vill at familjen skall vara komplett.
Vad är en familj utan en mor?
Det blir kallt i hemmet när mor saknas. 
När maria avvisas fattas en konkret gestaltning av den moderliga kärleken.
Vilken son eller dotter som har det rätta förhållandet till sinn mor blir inte glad att höra sin mor uppskattas och älskas?   Det finns ingen risk att vi ställer Jesus i skuggan när vi vördar Maria.
Hon vill inget annat än lära oss att lyssna till och följa honom.  och ju mer vi älskar henne, desto större glädje bereder vi honom.   
 22  maj.  2015.
Kärleken är inte våldsam och bullrig, den tränger sig aldrig på.
Kärleken är ett stilla viskande, en diskret inbjudan, ett
försiktigt klappande på dörren.
Kärleken återställer inte ordningen genom dekret och påbud, den hämnas inte på de skyldiga genom att trycka ned dem.
Kärleken ställer sig alltid på den skyldiges sida, utan minsta bitterhet eller förakt.
Gud ställer sig mitt ibland människorna och lägger deras skuld och lidande på sina egna skuldror, deras tunga bördor bär han som sina egna.
I fullkomlig självförglömmelse urskuldar och överskyler han alla människans brott.
I deta totala utlämnande, där han glömmer bort sina egna rättigheter och människans skyldigheter, besegrar han för evigt synd, lidande och död.  Han segrar inte genom att bevisa sin allmakt.  Han segrar genom kärlekens vanmakt.
Ur Guds eget handlingssätt har den paradoxala kristna glädjen blivit född.
Där finns allmakten mitt i vanmakten, livet mitt i döden,
glädjen mitt i lidandet.
Om du vill stäla dig mitt i lidandet kan du, på dess botten, få erfara att en källa porlar fram, en källa av fridfull glädje som ver att tillvaron vilat i Guds hand.
Vägen till glädjen är inte att fly från alla svårigheter.
Glädjen finns i ditt innersta, och ditt innersta har du alltid helt nära dig, även i dina svåraste stunder.
  
 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14
15 16 17
18
19
20
21 22 23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se