Alla inlägg den 13 april 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 april 2015 08:17

MANING TILL VISHET. B.

Ordspråksboken. 4:10-11.

10.  "Lyssna, min son, ta emot mina ord, så får du leva".

Vishetens maningsrop till mänskligheten.

Min älskade son; hörsamma min inbjudan; låt mitt ord; ge dig liv till ande, själ och kropp.

11.  "Vishetens väg lär jag dig, jag leder dig på rätta stigar".

Jag vill leda dig in på vishetens trygga väg.

Den ger dig en inre fasthet och trygghet.

Psalm. 23:3.

3.  "Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar"

Kung Davids livserfarenhet av en vandring tillsammans med den gode Herden; har givit honom en ny inre kraft och tilltro på hans trofasthet.

Psalm. 32:8.

8.  "Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå,

jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig".

En dikt av David:

Hans Majestäts vilja; att ge dig av min vishet och att lära känna den trygga och fasta vägen under mitt beskydd.

Jag vill vara din rådgivare; ty jag är allvetande.

Min blick ser över hela skapelsens verk; skapad av mig själv; ty den skall då följa alla dina fotsteg.   

Ordspråksboken. 4:12-13.

12.  "Där kan du gå utan att möta hinder, springa utan att snava".

På vishetens väg möter du inga hinder; du kan springa med ett glatt hjärta; utan att skada dig.

13.  "Håll alltid fast vid den fostran du fått, ta vara på den,

ty den är ditt liv".

Mitt ord; är din andliga fostran och formbarhet in i gudomens dygder.  Den gör dig fullkomligare in i gudomens närvaro. 

 

¤Ordspråksboken.  4:14-15.

 

FÖLJ INTE ONDAS LAG.

 

14.  "Följ inte de ondas väg, slå inte in på de gudlösa stig".

15.  "Undvik den, gå den inte, vik åt sidan och gå förbi".

Psalm. 1:1.

1.  "Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndarens väg".

Gå inte, i de gudlösas fotspår; då blir du inte delaktig av hans ondskefulla gärningar; behåll ditt hjärta rent.

Ha inte din blick fäst på de ondas stigar.

 

¤Ordspråksboken. 3:16-17.

 

FÖLJ INTE ONDAS LAG.

 

16.  "De  kan inte sova om de inte gjort något ont, sömnen flyr dem om de inte fått någon på fall".

17.  "De äter brottets bröd och dricker våldets vin".

Deras livsföda är brottets laglöshet.

Laglösheten lyssnar inte på lagar, stadgar och paragrafer.

Ursprunget till brottets bröd är stoltheten och övermodet.

Dricka våldets vin; gör människan berusad av laglöshetens närvaro.

De gudlösa finner ingen ro och vila; förrän de utövat laglöshetens vilja och tankar. 

  

¤Ordspråksboken. 3:18-19.

 

FÖLJ INTE ONDAS LAG.

 

18.  "De rättfärdiga stig är som gryningens ljus, som växer tills dagen är full".

19.  "Men de ondas väg är som mörkret, de vet inte var de kan snava".

Den rättfärdiges mognad in i fullkomligheten kan liknas vid ljusets fulla, klarhet ifrån gudomens närvaro.

Den ondes livsföring; kan liknas vid ett andligt mörker.

Ett mörker av bekymmer, oro, ångest, uppgivenhet, modlöshet, meningslöshet och hopplöshet.

Job. 24:13-17.

13.  "Några gör uppror mot ljuset, de känner inte dess vägar, håller sig inte till dess stigar".

Jobs bok+vishetens bok:

De gudlösa avskyr ljuset eftersom deras gärningar är onda.

14.  "När ljuset är borta går mördaren till verket och dödar fattiga och värnlösa".

Mördaren använder mörkret som sitt beskydd.

15.  "Horkarlen inväntar skymningen, han tänker:

Ingen får se mig"" och döljer sitt ansikte.

På natten stryker tjuvarna omkring".

I mörkrets skymningen; Horkarlens tanke; Jag döljer mitt synliga ansikte; tänk om någon ser mig. 

Tjuvarna söker sitt beskydd i nattens mörker.

16.  "I mörkret bryter de sig in i husen, om dagen stänger de sig inne.

De vill inte veta av ljuset".

I mörkrets beskydd; gör de sina brott inne i husen.

Under dagens ljus; känner de en rädsla; för ljusets närvaro.

17.  "För alla dessa är mörkret som morgon, med mörkrets fasor är de förtrogna".

De väljer att umgås med mörkret; ty det kan liknas vid ett klart morgonljus för laglöshetens närvaro.

Ordspråksboken. 3:20-24.

20.  "Min son, lyssna till vad jag säger, hör noga på mina ord".

21.  "Släpp dem aldrig ur sikte, bevara dem djupt i ditt hjärta".

Låt din blick vara fäst vid mina budord.

Hörsamheten+lydnaden gör att du följer mina ord.

Bevara det fullkomliga ordet djupt i din inre människa.

22.  "Ty de ger liv åt den som finner den och läkedom åt hela hans kropp".

Ordets fullkomlighet ger de som finner den; läkedom och hälsa till kroppen, själs-livet och den inre människan.

23.  "Mer än allt annat --- vakta ditt hjärta, ty hjärtat

styr ditt liv". 

24.  "Låt aldrig din mun tala falska ord, avhåll din tunga

från svek".

Livet utgår från hjärtat ( den inre människan ).

Hjärtat styr dina tankar och tal.

"Det hjärtat är fullt utav det talar munnen."  Matt. 12:34b.

Behärskad tunga talar aldrig falska ord.

Låt inte svekfulla ord läggas på din tunga.

Ordspråksboken. 12:19.

19.  "Sanna ord består för alltid, falskt tal bara ett ögonblick".

Sannas ordens bestående värde; påverkar vår omgivning utifrån sanningens lärdom och erfarenhet.

Falskhetens ord; är som agnarna för vinden.

Ordspråksboken. 4:25-27.

25.  "Rikta blicken framåt, se på det som ligger framför dig".

Låt inte din blick riktas mot höger eller vänster.

Stadig blick; en blick av fasthet och beslutsamhet.

26.  "Ge akt på vad du sätter foten, så vandrar du alltid på fast mark".

27.  "Vik inte av åt höger eller vänster, håll dig borta

från det onda".

Vaksamheten gör dina steg fasta och beslutsamma.

Låt dina fotsteg styras av hörsamhetens och lydnadens vilja och tankar.

Hans majestäts tilltal till sin tjänare Josua; vid övergången av Jordan förbereds.

Josua Bok. 1:7-9.

7.  "Så var tapper och stark!

Följ troget den lag som min tjänare Mose gav dig.

Vik inte av från de åt vare sig höger eller vänster, så får du framgång i allt vad du gör".

8.  "Ha alltid denna lag på dina läppar, läs lagens bok dag och natt, så att du troget följer allt som står skrivet där.

Då kommer allt du gör att lyckas, då får du framgång".

9.  "Jag har ju sagt:  Var tapper och stark! 

Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt!

Herren, din Gud, är med dig i allt vad du gör".

En beskrivning på Guds villighet att samarbeta med sin tjänare Josua och folkets hörsamhet och lydnad.

Löften som ges i belöning till deras lydnad och lyhördhet; bevittnar hans trohet och trovärdighet inför sitt folk.


   

   

  

  

 

 
Av Jan-Owe Ahlstrand - 13 april 2015 06:40

MANING TILL VISHET. A.

Ordspråksboken. 4:1-3.

1.  "Hör er fars förmaningar, barn, lyssna och kom till

insikt".

2.  "God är den lärdom jag ger er, glöm inte min undervisning".

3.  "När jag själv var ett barn hos min far, en liten pojke, min mors ende son".

Ni barn, lyssnar på vishetens förmaningar.

Lyssnande bjuder in insiktens rikedomar: i ert tankeliv, hjärtan och tal.  

Jag vill ge er god lärdom och erfarenhet; låt inte glömskan göra er o-hörsamma för min undervisning.

Ordspråksboken. 4:4-5.

4.  "Lärde han mig: Håll fast vid mina ord, följ mina bud så får du leva".

Lydnadens välsignade löften ges till dem som ståndaktigt följer hans budord; då får du leva. 

5.  "Förvärva vishet, förvärva insikt, glöm aldrig vad jag har sagt och vik inte av från det".

Sök vishetens och insiktens outgrundliga källor.

Låt inte o-hörsamheten styra ditt hjärta; vik inte ifrån dess rikedomar av gudomens välsignelser.

Ordspråksboken. 4:6.

6.  "Överge inte visheten, hon skall bevara dig, älska henne, hon skall skydda dig".

Hörsamma visheten; hon vill bevara din ingång och utgång från allt ont.  "Älska henne av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv". Luk. 10:27.

Salomos Vishet. 6:12-13.

12.  "Strålande och oförgänglig är visheten.

Hon är lätt att se för dem som älskar henne, man finner henne om man bara vill söka".

13.  "Längtar man efter henne ger hon sig till känna".

Salomos Vishet.  7:8-9.

8.  "Jag valde visheten framför spiror och  troner och höll rikedom för intet i jämförelse med henne".

9.  "Inte ens den dyrbaraste ädelsten satte jag lika högt, bredvid henne blir allt guld till värdelös sand och silvret räknas som smuts på marken".

En beskrivning i jämförelse med visheten till de skapade tingens värde.  

Ordspråksboken. 4:7-9.

7.  "Vishet är viktigast, förvärva vishet, ge allt du äger för att förvärva insikt".

Vishetens fullhet; sök den!!! 

Att äga den är mera värt än all jordisk ära och rikedom.

8.  "Håll henne högt, så upphöjer hon dig, omfamna henne, så ger hon dig ära".

9.  "Hon skall kröna dig med sin sköna krans, skänka dig en ståtlig krona". 

Värdesätt hennes fullhet och omfamna hennes närvaro.

Löften ges till dem;

1.  Hon skall upphöja ditt liv.  

2.  Hon skall göra ditt liv ärefyllt.

3.  Hon skall kröna dig med sin sköna krans runt din ödmjuka hals.

4.  Hon skall skänka dig en ståtlig krona på ditt saktmodiga huvud.


       


 


Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1
2
3
4 5
6
7
8
9
10
11 12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 26
27
28
29
30
<<< April 2015 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se