Alla inlägg den 4 april 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 april 2015 10:03

VISHETEN SOM VÄRN MOT DET ONDA.

Ordspråksboken.  2:1-2.

1.  "Min son, om du tar emot mina ord och bevarar mina

bud inom dig".

Mitt älskade barn; låt mitt fullkomliga ord; ha sin ingång in i ditt hjärta.

Låt mitt ord vara dyrbar; för din inre människas mognad.

2.  "Så att du lyssnar till visheten och öppnar ditt hjärta för insikten".

Mitt ord kan liknas vid en skatt och en dyrbar pärla; en försmak av Guds rike. 

Matteus evangelium talar om himmelrikets hemligheter.

Matteus. 13:44-46.

44.  "Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker.

En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern".

45.  "Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor".

46.  "Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den".    

Lyhördheten har sitt ursprung i lydnaden.

Låt hörsamheten till visheten vara livets glädje.

Hjärtats öppenhet till insiktens rikedomar; få uppfylla den inre människas behov.

Ordspråksboken. 2:3-4.

3.  "Om du ropar på klokheten och kallar på insikten".

Hjärtats inre rop av längtan efter klokhetens outsinliga källor och ett kallande rop på insiktens outgrundliga rikedomar.

Löftet ges då att förstå gudsfruktans hemligheter och erhålla kunskapen av Guds fullhet.

4.  "Om du söker henne som man söker silver, letar som efter en skatt.

Aposteln Jakob skriver i sitt brev till de tolv stammarna i förskingringen.

Jakob. 1:5.

5.  "Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förbråelser, och han skall få vad han ber om".

Ordspråksboken. 2:5.

5.  "Då skall du förstå vad gudsfruktan är och vinna kunskap om Gud".

Guds tjänare Jobs tal;

Jobs Bok. 28:18b-19.

18b.  "Att äga visheten är mer än att äga pärlor".

19.  "Nubisk topas kan inte mäta sig med den, den kan inte köpas med renaste guld".

En beskrivning om Vishetens värdefullhet.

Jobs. bok. 28:20-

20.  "Visheten, varifrån kommer den?  Var är den plats där insikten bor?

21.  "Den är dold för alla levande varelser, inte ens himlens fåglar kan se den".

22.  "Avgrunden och Döden säger: "Vi har bara hört talas om den".

23.  "Men Gud känner vägen till den, han vet var visheten bor".

Vishetens Bok. 8:21.

21.  "Men jag visste att bara Gud kunde ge mig det jag ville ha; och redan det är klokhet, att veta vems gåva detta är".

Gud i sin visdom känner till vad jag i mitt innersta längtar efter. Ha kännedom om vems gåvan är; har sitt ursprung i klokhetens djupheter.

Vishetens ursprung.

Jesus Syraks bok.  1:1.

1.  "All vishet kommer från Herren och finns hos honom för evigt".

Ordspråksboken. 2:6.
6.  "Ty det är Herren som skänker vishet, från hans mun kommer kunskap och insikt".

I hans Majestäts anda finns den gudomliga kunskapens och insiktens fullhet.

I skapelse berättelsen på den sjätte skapelsedagen; då människan skapades till hans egen avbild; blåste han sin livsande i in människans andnings-organ.

Därigenom fick Adam; mänsklighetens fader bli delaktig av hans fulla kunskap och insikt.

1. Moseboken. 2:7, 19-20a..

7.  "Då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse".

19.  "Så formade Herren Gud av jord alla markens djur och alla himlens fåglar och förde dem fram till mannen för att se vad han skulle kalla dem.

Varje levande varelse fick det namn som mannen gav den.

20a.  "Mannen gav namn åt all boskap, alla himlens fåglar och alla vilda djur".

Mänsklighetens fader fick Hans Majestäts förtroende att kalla olika skapande varelse vid namn; efter den visdom; som gavs honom.

Ordspråksboken. 2:7-9.

7.  "Han har framgång i beredskap åt den redlige, han är den oförvitlige sköld".

Löften ges åt de som lyder hans budord; ty de ska ha framgång i allt vad de gör. Hans Majestät är de heligas eviga beskydd.

8.  "Han vakar över det rättas vägar och skyddar sina trognas stigar".

Herrens nådefullhets och barmhärtighets vaksamhet; kan liknas vid ett trovärdigt beskydd under de heligas jordeliv. 

9.  "Då skall du inse vad rättfärdighet, rätt och redbarhet är,

det godas alla vägar".

Tacksamheten i vad rättfärdigheten ger; till dem som lyder hans eviga budord.

Ordspråksboken. 2:10-15.

10.  "Visheten skall fylla ditt hjärta och kunskapen ge dig glädje".

Vishetens fullhet fyller ett tacksamt hjärta; dess kunskap ger dig en livs-glädje.

11.  "Klokheten skall värna dig och insikten beskydda dig".

Klokhetens rikedomar och insiktsfullheten beskydda dig.

12.  "Hon skall rädda dig från det ondas väg, från dem som förvränger sanningen".

13.  "Som lämnar den rätta vägen och vandrar på mörkrets stigar".

14.  "Som gör det onda med glädje och finner nöje i allt ont och förvänt".

15.  "Som följer slingriga stigar och går på villovägar".

Vishetens fullhet skall rädda dig från det ondskefulla på livets väg.  Ifrån de gudlösa som förvränger sanningens tankar och vilja.  

I sin gudlöshet lämnar de "den heliga vägen"; och fortsätter sin vandring på mörkrets; onda gärningars stigar.

Ondskefulla handlingar ger dem glädje och finner ett nöje i att utföra dem.

De går på slingriga, oroliga och förvirrade stigar; som förnekar sanningen in i villfarelsens lögnaktighet. 

Ordspråksboken. 2:16-18.

16.  "Hon skall rädda dig från den främmande kvinnan, från henne som talar så förföriskt".

17.  "Som har övergett sin ungdoms vän och glömt förbundet med sin Gud".

18.  "Hennes hus sjunker ner i dödsriket, hennes väg för till skuggornas boning".

Visheten skall rädda dig från den främmande kvinnans språkliga och förföriska lockelser .

Hon varit o-trogen mot sin ungdoms vän; övergivit sitt eviga förbund med Gud.

Hans Majestäts närvaro och härlighet har vikit ifrån henne.

Ordspråksboken.  5:3.

3.  "Den främmandes läppar är söta som honung, lenare än olja hennes tunga".

Hennes språkliga läppar och tunga; kan liknas vid hononungens sötma. 

Hennes tunga likt lenare än oljans glidighet.

Hennes ord är fladdrande; likt höstlövens värde för vinden.

Ordspråksboken. 2:19-20.

19.  "Den som går till henne kommer aldrig åter, han finner aldrig livets vägar".

20.  "Håll dig därför till de godas väg och följ de rättfärdigas stigar".

21.  "Ty de  rättrådiga skall få bo i landet, de oförvitliga får stanna där".

22.  "Men de onda skall utrotas ur landet, de trolösa ryckas bort därifrån".

 

   


 
  


Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 april 2015 07:15

VISHETEN TALAR.


Ordspråksboken. 1:20-23.

20.  "Visheten ropar högt på gatan, på torget

ljuder hennes röst".


Vishetens sökande längtan efter människohjärtan; söker efter mänsklighetens gemenskap och samhörighet.

I skapande av sin avbild; "Låt oss skapa människan till vår avbild".      Vishetens innerliga maningsrop;

är att återupprätta denna samhörighet med skapelsens krona; människan.


21.  "Mitt i larmet ropar hon, i stadens portar tar hon till orda".


I all o-måttligt arbetsstress, och människors olika tal och tankesätt; befinner hon sig i det dagliga livets larmande o-ljud.  Vid stadens olika portar talar hon. 


22.  "Hur länge, ni o-kunniga skall ni älska o-kunnigheten,

hur länge skall smädarna njuta av att smäda och dårarna hata kunskap"?


Er o-okunnighet förblindar er; ty min kunskap; har inte fått ingång i era hjärtan.


Apostlafursten Paulus säger i ett av sina brev:

Högmodet har förblindat era sinnen och hjärtan ifrån sanningen ljus.

2 Kor. 4:4.

4.  "Ty denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild".


23.  "Vänd om och lyd mina tillrättavisningar!

Jag vill visa er min vilja och låta er höra mina ord".

Hjärtats omvändelse; bot och bättring; gör sinnet och  hjärtat formbart för lydnad av hans tillrättavisningar.

Johannes Döparens aktuella budskap ger oss en beskrivning av att göra hjärtats omvändelse.


Markus. 1:1-4.


JOHANNES DÖPAREN.


1.  "Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son".

2.  "Som det står skrivet hos profeten Jesaja:

SE, JAG SÄNDER MIN BUDBÄRARE FÖRE DIG;  HAN SKALL BEREDA VÄGEN FÖR DIG.


3.  "EN RÖST ROPAR I ÖKNEN:  BANA VÄG FÖR HERREN,

GÖR HANS STIGAR RAKA.


4.  Så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop".

Ordspråksboken. 1:24-27.


24.  "Jag ropade och ni vägrade lyssna, jag varnade och ni

brydde er inte om det".

Hans Majestät säger om sitt folk; Israeliterna att de är ett hådnackat folk, ett o-hörsamt släkte inför sanningen. 


25.  "Ni trotsade alla mina råd och ville inte veta av mina tillrättavisningar".

O-hörsamheten+O-lydnaden; ödmjukar sig inte inför gudomens råd och tillrättavisningar.

Trotsigheten och upproriskheten vill gå på sina egoistiska vägar.  


26.  "Därför skall jag skratta när olyckan drabbar er, jag skall hånle när det fasansfulla kommer".

Efter sådden kommer skörden.
Liksom skördemannen sår ett sädesslag; när tiden gått; kommer dess skörd av sådden.

           Sås ondskefullhet blir skörden fylld av ondskefullhetens frukter. 
        O-hörsamheten inför Hans Majestäts råd och tillrättavisningar; av dess sådd ger det en skörd av  olyckornas fasansfullhet.


27.  "När det fasansfulla kommer över er som ett oväder och olyckan som en storm, när nöd och ångest drabbar er".


Apostlafursten Paulus skriver sitt brev till Rom om Guds dom över judar och greker.

Romarbrevet. 2:6.


6.  "Han skall löna var och en efter hans gärningar".


Romarbrevet. 2:8-9.


8.  "Vrede och straff över dem som i självhävdelse vänder ryggen åt sanningen och följer orätten".


9.  "Nöd och ångest över varje människa som gör det onda, juden främst men också greken".

Självhävdelsens o-hörsamhet drar Guds vredesdom över människo-släktet.

Den vänder sin rygg ifrån sanningens klara budskap.

Ondskans frukter ger människo-själen nöd och ångest.

Profeten Jesajas budskap: "De trolösas straff".


Jesaja. 65:12.


12.  "Er skall jag lämna åt svärdet, ni måste alla böja knä för att slaktas. 

Ty jag kallade men ni svarade inte, jag talade men ni lyssnade inte, ni gjorde det som misshagade mig".


Ordspråksboken. 1:28-29.


28.  "Då skall de ropa till mig utan att få svar, de skall söka mig utan att finna mig".

Hans helighet ska inte besvara deras rop och sökande.

Deras o-hörsamhet och o-lydnad; misshagar honom. 


Ordspråksboken. 1:29.


29.  "De försmådde kunskap och avvisade gudsfruktan".

De föraktade min kunskap.  De levde i o-lydnad mot mina budord.


Ordspråksboken. 1:30-31.


30.  "De ville inte veta av mina råd utan föraktade mina tillrättavisningar".


31.  "Därför får de äta sina gärningars frukt, de mättas av sina onda planer".


Deras föraktfulla beteende mot mina tillrättavisningar; blir deras eget fördärv av inre en mättnad från sina onda planer.


Profeten Hesekiel blev i en syn förd till Jerusalem för att beskåda folkets avgudadyrkan vid templet.

Hesekiel. 8:18.


18.  "Jag skall gå till verket med vrede, utan förskoning, utan barmhärtighet.  Hur högt de än ropar till mig skall jag inte lyssna".


Ordspråksboken. 1:32.


32.  "Ty avfallet kostar de okunniga livet, och dårens sorglöshet blir hans död".


Profeten Hoseas budskap:

"Anklagelser mot folket och prästerna".   


Hosea bok. 4:1-7.


1.  "Hör Herrens ord, Israels folk!

Herren väcker talan mot landets invånare, ty ingen trofasthet och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet".


Ett lands avfällighet ifrån ett kärleks-förhållande med Skapelsens , Herre.


2.  "Förbannelser och lögner och dråp och stölder och äktenskapsbrott breder ut sig, blodsdåd följer på blodsdåd".


En beskrivning om avfällighetens biverkningar.


Apostlafursten Paulus skriver församlingen i Rom; att syndens lön är döden.

Dessa onda gärningar för landets invånare till syndens belöning; en evig död.


3.  "Därför sörjer landet, alla som bor där tynar bort, också markens djur och himlens fåglar, och fiskarna i havet dör".


Folkets uppgivenhet och modlöshet finns i landet; ty de tar sitt liv. Fiskarna i havet blir förgiftade av giftiga utsläpp.


Mark-djurens olika arter och himlens fåglars arter blir utrotnings-hotade.


4.  "Men ingen må anklaga, ingen må förebrå den andre, det är dig jag anklagar, präst".


5.  "I dag skall du komma på fall --- om natten skall profeten falla med mig --- och din moder skall jag förgöra".

Ni, prästerskap; jag Herren din Gud anklagar dig; i dag är fallets dag för dig.


6.  "Mitt folk skall förgöras för att det saknar kunskap.

Du har förkastat kunskapen, därför skall jag förkasta dig som min präst.

Du har glömt din Guds lag, och därför skall jag glömma dina barn".


Landets invånares bristfälliga kunskap av de tio budorden;

finns ibland folket.

Ni, har förkastat min kunskap; ni, präster kommer jag att förkasta. 


Min kärlek och omsorg kommer inte att finnas ibland er; eftersom ni har förkastat mina heliga budord.


7.  "Ju fler prästerna har blivit, desto mer har de syndat mot mig. Jag skall vända deras ära i skam".

Ordspråksboken.  1:33.


33.  "Men den som lyssnar till mig bor trygg och behöver inte frukta något ont".


Hörsamheten och lydnaden till hans vilja att följa hans heliga budord; ger människan en inre trygghet.  

  

   
Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1
2
3
4 5
6
7
8
9
10
11 12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 26
27
28
29
30
<<< April 2015 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se