Alla inlägg den 1 april 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 1 april 2015 11:26

APRIL MÅNAD

APRIL  1.  2015.

TRÄNA UPP DINA INRE SINNEN.

nNär Jesus träder in i lärljungarnas mitt genom stängda

dörrar, tror de att han kommer till dem utifrån och sedan lämnar dem igen. Men Jesus är hela tiden hos dem.

Det är bara så att han då och då tänder ljuset för att de skall kunna se honom ungefär på samma sätt som då han levde

mitt ibland dem. Efter en stund av o-beskrivligt lycksalig saläcks ljuset igen.

Samvaron fortsätter, men nu i mörkret, eller rättare,

i trons ljus.

Jesus visar sig flera gånger för lärljungarna efter sin upståndelse, just därför att han vill vänja dem vid en ny form av närvaro.  Genom att göra sig synlig och åter o-synlig får han dem att träna upp trons ögon.

När hansedan efter fyrtio dagar försvinner ur deras åsyn,  har lärljungarna blivit så starka i tron att de inte mer behöver sina yttre sinnen för att igenkänna Herren.

En kristen har inte bara yttre sinnen, utan även inre  ----

trons sinnen.  Med dessa kan han förnimma Kristi närvaro alttid och överallt.

Tack vare trons sinnen vet du att Kristi kärlek omsluter dig på alla sidor, du vet att du simmar i ett hav av ljus och kärlek.

Människans största lidande, hennes ensamhet, har genom Kristi uppståndelse definitivt besegrats.

"Jag är uppståndelsen och är ännu hos dig", säger den gamla ingångsantifonen till påskdagens mässa.

Visst kan du KÄNNA dig ensam eller övergiven ibland.

Men trons sinnen upplyser dig om att denna känsla är en illusion som inte hnågot med verkligheten att göra.

Verkligheten är at Kristus är med dig alla dagar till tidens slut.

APRIL.  2.  2015.

"Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet", säger Kristus triumferande ( Upp. 1:18 ).

Detta revolutionerar vårt liv.

När Jesus uppstår, gör det inte ensam.

Alla dem som tror på honom drar han med sig.

Att tro på Herrens uppståndelse betyder att tro på sin egen uppståndelse.

Inte endast uppståndelsen en gång i framtiden, på den yttersta dagen, utan en uppståndelse som redan ägt rum.

Människan vänder ofta upp och ned på saker och ting,

och detta gör livet så komplicerat.

Det sanna livet eftersträvas som ett upphöjt ideal, vilket vi eventuellt kan nå om vi bemödar oss tillräckligt.

Vi gör upp ett visst moraliskt program och försöker sedan med egna kraftansträngningar att erövra dygder, bli goda och oförvitliga.

Nya testamentet, och framförallt allt Paulus,  har en annan syn på saken.

Heligheten är något vi redan fått, vi bär den djupt inom oss.

Det gäller bara at låta denna helighet stråla ut.

DÄRFÖR att vi är Guds utvalda och helga skall vi vara gda, vänliga, ödmjuka  ( Kol. 3:12 ).

Blir du övertygad om att du innerst inne är helig, kommer du inte mer att synda. Det kommer att råda harmoni mellan det du innerst inne är och det du gör.

Om du etablerar dig i ditt sanna väsen, Kristus, komer allt vad du gör att vara präglad av honom.

Då lever du ett uppståndelseliv redan nu.

APRIL  7. 2015.

STRAFF OCH NÅD PÅ SAMMA GÅNG.

När Tomas vill verifiera Jesu så, ställe rhan verkligen orimliga krav.  Men Jesus ger ändå efter för dem, och just därigenom tillrättavisar han Tomas.

Så snart Jesus för andra gången kommer in genom de stängda dörrarna och Tomas får se honom, är det helt uppenbart att det verkligen är Jesus och att han lever

( Joh. 20:24-29 ).

Tomas krav på bevis är nu löjliga och absurda.

Jesus uppmanar honom med oemotsäglig auktoritet att utföra sina meningslösa undersökningar: "Räck hit ditt finger."

Tomas kände sig säkert förkrossad. Bävande närmande han sig Jesus och med darrande händer sökte han efter såren.

Jesu har sitt eget sätt att tillrättavisa.

Det är straff och nåd på samma gång.

När Jesus ger efter för Tomas begäran tänker han också på alla dem som i framtiden kommer att vara skeptiska och ha svårt att tro.

Hur många har inte genom århundrandena funnit tröst och styrka att gå vidare just genom Tomas otro som blev till tro!

Slutligen måste allting tjäna Guds frälsningsplan. 

APRIL.  9.   2015.

"Tvivla inte, utan tro", säger Jesus till Tomas.

Att tvivla är att uppfatta Jseus som död, fastän han är mitt i sin lärljungaskara.   Tro är däremot att veta att Jesus lever.

Inte långt borta, inte i avlägsna himlarymder, utan inom dig,

i ditt hjärtats djup.

Att tro är att lita på att Kristus är ditt liv, och att leva enligt dénna visshet.  Att tro är att vandra i ljuset.

Det är inte svårt, steget ut ur mörkret är inte långt.

Mörkret är bara en liten smal skugga, men på båda sidor om den lyser det fulla solskenet.

Det enda du behöver göra för att lämna mörkret är att ta ett litet steg ut ur sig själv.

I ditt inre finns möjligheten att göra en enkel rörelse av tro och tillit.  Denna rörelse försätter dig i ljuset.

Att någon smärtsam känsla kanske finns kvar betyder inte att ljuset inte är sant.

APRIL.  10.   2015.

Gud vill väcka alla döda till liv, inte bara på den yttersta dagen, utan nu.

Varje människa som sitter fast i sit egensinne, som gör vad hon kan för att driva igenom sinn egen vilja, som intye lyssnar till Guds ---- kärleks  --- Ande, hon är egentligen mer död än levande.

Menn Gud vill väcka oss alla till liv, många gånger varje dag.

Det gäller att LÅTA sig uppväckas.

När Jeus i evangeliet uppväcker döda gör han det på tre olika sätt:  Jairos dotter som "sover" uppmanas att VAKNA.

Pojken i Nain måste STIGA UPP, och Lasarus som redan låg i graven får höra att han skall KOMMA UT.

Dessa tre sätt svarar mot tre olika sätt att vara död.

Om du lever omedvetet, om du inte vet varför du lever och vart du är på väg, om du sysslar med bagateller i stället för det väsentliga, då säger Jesus till dig: "VAKNA!

Bli medveten, närvarande, kom till dig själv, tänk på vad som står på spel!"

Du kan också vara livlös i tröghet och lättja.

Du förspiller kanske dinn byrbara tid och tar aldrig riktigt itu me ditt liv.

"STIG UPP!" säger Jesus.

"Skaka av dig din lättja, kom äntyligen igång!"

Ett tredje sätt att vara död är instängdheten i jagte, att vara fylld av självupptagenhet och självömkan, intrasslad i sin egen egoism.

"KOM UT!  Sluta att kretsa kring dig själv, gör något för andra, lev för kärleken!"

Om du är uppmärksam och lyssnar till vad Jesus vill säga dig, kommer du att bli en verkligt levande människa.   

APRIL.  11.  2015.

TRYGG I ALL ORO.

När Jesus dör på korset går "världen" under.

Den onda världen blir tillintetgjord.   All världens skuld, i det förgångna, i nutid och i framtid, har Jesus tagit på sig.

Han har tagit den in i sig själv och sonat den.

Till synes finns den gamla världen visserligen kvar, men den har förlorat sin kraft och är en gång för alla övervunnen.

Tecknet på att det är slut med den gamla världen är Jesu uppståndelse.  Vid hans uppståndelse börjar den nya, eviga världen.

Alla som tror på och så får del av uppståndelsen, har redan börjat leva i denna nya värld.

Guds makt och herravälde HAR redan visat sig vid Jesu död på korset.  Där, vid korset, har Gud definitivt gjort upp den gamla världen.

För dig som lever efter Jesu och tror på honom har den gamla världen gått under.

Du har genomskådat den gala världens bedräglighet och fåfänglighet.

Den har ingen stadga, ingen substans.

Därför skall du varkenn lita på den eller vara rädd för den.  

Vad som än händer med världen, kan den aldrig skilja dig från Kristi kärlek.
Du kan vara trygg i all oro, för den oro du möter är endast krampryckningar av en gammal värld som egentligen redan är död.  All världens lidande har genomlidits av Jesus och framburits av honom till Fadern.

Därför kan du inte längre tala om livets tragik.

Tragiken har förvandlats till ett frälsande kors. 

20  APRIL  2015.

GE BORT DET DU HAR.

Detta som är en regel i klostren gäller egentligen

alla kristna. Vi är ju skapade så att vi först börjar åga något då vi är beredda att ge bort det.  Ingenting är mitt om jag inte vill att det också skall vara ditt.  Så länge jag inte är villig att ge vidare vad jag har, kan jag i nte riktigt glädja mig åt det.   Först när det jag fått strömmar vidare kan der göra mig lycklig.
Vi förlorar aldrig på att ge.  I eukaristin blir detta på det mest tydliga sätt uppenbart.  Vi avstår från lite bröd, vi ger det åt Gud.  Men vi får det omedelbart tillbaka, och nu som verkligt bröd, substantiellt, gudomligt bröd, bröd som mättar oss att vi aldrig mer hungrar.

Det som händer i stort vi firar eukaristi händer i smått varje gång vi ger vad vi har.  Det kommer tillbaka till oss, men förvandlat, förklarat.

Det som varit något som bundit och förslavat oss blir, när vi frambär det och ger det vidare, till något som i stället öppnar och befriar oss.  

APRIL.  23.  2015.

KYRKAN TOLKAR GUDS ORD.

Att lyssna till och tolka Guds ord på egen hand, utan förbindelse me dkyrkan, leder antingen till falsk mystik eller till sektbildning.

Historien ger otaliga exempel på detta.

Endast den helige Ande, som är Kyrkans själ, kan återförena

oss i den rätta tolkningen av Guds ord.

Det är viktigt att outtröttligt be om att han lär oss att lyssna till sanningen.

APRIL.  26.  2015.

Johannes är en mästare i att hantera orden så att de kan uppfattas på olika sätt.  Han rör sig i sitt evangelium på olika sanningsnivåer som i nte motsäger varandra utan inbjuder i att ständigt nå djupare skikt.

Den inspiration som finns i hela Skriften får hos Johannes en sådan täthet att den blir nästan påtaglig.

Hos honom är orden laddade med gudomlig kraft.

Vanliga mänskliga ord får en makt som går långt utöver deras ursprungliga förmåga.

Johannes får orden at sprängas, han lyckas säga det outsägiga, och han gör det på ett så enkelt, nturligt och självklart sätt att vi ofta går förbi och orden utan att ana de dolda skatter som finns i dem.

Ju mer vi fördupar oss i evangeliet, desto mer upptäcker vi den helhet som finns innesluten i varje liten episod.

Så kan vi också se hur det stora finns inneslutet i det lilla.

Evangelieläsning är en aldrig sinande klla till förundran, glädje och tacksamhet.   

 

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1
2
3
4 5
6
7
8
9
10
11 12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 26
27
28
29
30
<<< April 2015 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se