Alla inlägg den 28 mars 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 28 mars 2015 07:36

NOVEMBER.


MEN DE RÄTTFÄRDIGAS SJÄLAR ÄR I GUDS HAND, OCH INGEN PLÅGA SKALL NÅ DEM ....... ÄVEN OM DE SRAFFAS, SÅ SOM MÄNNISKOR SER DET , HAR DE RKT HOPP OM ODÖDLIGHET.

( SALOMOS VISHET  3:1, 4 ).

ALLA HELGONS DAG.


Den första dagen.


Det står i katekesen att döden inte är något annat än skiljandet mellan själen och kroppen.

Jag fruktar i alla fall inte ett skiljande som förenar mig med Gud för alltid.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 21:1.


1.  "Herren leder kungens tankar som vattenflöden,

han styr dem vart han vill".

Herrens visdom leder och öppnar hans tankevärld;

som ett vattenflöde.

Hans allmakt styr dem dit han vill.


Den andra dagen.


ALLA SJÄLARS DAG.

Om jag kommer till skärselden kommer jag att gå mitt genom eldslågorna, som de tre hebreiska barnen i ugnen, och sjunga kärlekens höga visa.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 21:2.


2.  "Människan tycker sig handla rätt, men hjärtat,

prövas av Herren".

Herrens allvetande utrannsakar ett människo-hjärta.

Människans själv-belåtenhet; saknar ett bestående värde inför Herrens närvaro.


Den tredje dagen.


Nej, det är inte döden som tar mig, Gud är det.

Döden är ett inbillningsfoster, ett fasansväckande spöke, som vi kan se det framställt i målningar.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 21:3.


3.  "Att handla rätt och rättfärdigt är mer värt för

Herren än offer".

Herren har inte behag till Kains offer av egna gärningar.

Hans Majestät har behag till ett ödmjukt och ett förkrossat hjärta.


Den fjärde dagen.


"Det vi aldrig förr hade hört om. Det inget öra har hört, inget öga har sett någon annan Gud än dig gripa in för dem som hoppas på honom  ( Jes. 64:3-4 )".

Och om vi älskar Jesus med all vår kraft.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 21:4.


4.  "Stolta ögon, högmodigt hjärta ---- de ondas löftesoffer

är synd".

Hjärtats högmod bevittnas av stolta ögon.

Ondskefulla offer är syndens skörde -frukt.


Den femte dagen.


Nej, jag är inte rädd för skärselden. Jag att vet jag inte ens är värdig at gå in i det fullständiga sonandet med de där heliga själarna, men jag vet också att kärlekens kraft är mer helande än skärselden.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 21:5.


5.  "Flit och förutseende ger vinst, hastverk bara förlust".

Vinst ges utifrån flitigheten och ordningsamhet.

O-ordning och lathet ger ingen vinst.


Den sjätte dagen.


Efter denna landsflykt lider vi inte mer, utan åtnjuter bara den himmelska friden.  Ingen tror mer, inget hopp, bara frid och kärlekens hänryckning.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 21:6.


6.  "Skatter som vunnits med lögn är flyktig dunst och

dödlig snara".


Lögnaktighetens skatter som vunnits av falskheten; kan liknas vid en dödlig snara runt människo-hjärtat.


Den sjunde dagen.


Detta livs i morgon är evigheten. Jesus lönar er då hundrafalt för de glädjeämnen ni offrat honom.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 21:7.


7.  "De onda snärjs av sina egna dåd när de vägrar göra det rätta".


De gudlösa blir insnärja av sina egna ondskefulla

våldsdåd.

Deras vägran har sitt ursprung i deras stolta hjärtan. 


Den åttonde dagen.


Hur lycklig skulle jag inte vara i dödsögonblicket om jag hade en enda vunnen själ att offra Jesus.

Det skulle betyda en själ färre i helvetet och ännu en själ för att välsigna Gud i all evighet.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 21:8.


8.  "Slingrig är brottslighetens bana, den rene går ärligt till väga".


Oro och förvirring gör brottlighetens bana slingrig.

Brottslighetens bana en själens snara.

Rent hjärta går på ärlighetens vägar.


Den nionde dagen.


Jesus håller ut sin hand för att  ta emot lite kärlek, så att denne Frälsare på Domens ljusstrålande dag kan hälsa oss med de eviga orden -----  "Kom ni som har fått min faders välsignelse ..... ty jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka".  ( Matt. 25:34 ).

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 21:9.


9.  "Bättre bo i en vrå på taket än dela hus med en

grälsjuk hustru".


Hustruns lydnad och lyhördhet för grälsjukheten; besmittar hennes äktenskap.

Gräligheten skapar splittring, o-vänskap, äktenskap-brott, o-enighet, o-sämja och ordstrider.


Den tionde dagen.


Min enda önskan är att få andra att älska Gud, och om jag inte kan göra det i himlen är jag säker på att jag kommer att älska denna landsflykt mer an själva himlen.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 21:10.


10.  "Syndaren hungrar efter ont, ingen misskund visar han

sin broder".


Syndarens hjärta i ord och tal finner sitt behag i ondskefullheten. Han visar ingen med-känsla, omsorg och barmhärtighet mot sin broder.


Den elfte dagen.


Jag är inte döende, jag är på väg till livet, och det jag säger till er att förstå när jag är i himlen.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 21:11.


11.  "Straffas hädaren blir den oerfarne klok, undervisas den kloke tar han lärdom".

Den kloke lever i klokhetens och vishetens outsinliga källor.

Därigenom är han mottaglig för lärdomens undervisning.

Bestraffningen av hädaren gör den o-erfarne klok. 


Den tolfte dagen.


Det som drar mig till det himmelska konungsriket är att vår Herre kallar.  Det är denna förhoppning att få älska honom som jag alltid önskat mig, och  tanken att kunna göra så att ett mycket stort antal själar älskar honom.

De ska evigt välsigna honom.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 21:12.


12.  "Den rättfärdige ger akt på den ondes hus, han störtar de onda i fördärv".

Den som lyder Guds budord; iakttar den ondskefulles hus.

Lydnaden till Guds ordet; ger en möjlighet till att fördärva den ondes livsstil och livsföring. 


Den trettionde dagen.


Jag är glad att få dö, för då kan jag hjälpa själar som är mig  kära mycket mer än i denna världen.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 21:13.


13.  "Den som gör sig döv för den fattiges rop skall själv få ropa utan att bli hörd".

Stolthetens o-hörsamhet på den fattiges rop; i det att han gör sig själv en björn-tjänst.  


Den fjortonde dagen.


Jag tänker inte vara inaktiv i himlen. Jag vill arbeta för Kyrkan och för själarna. Jag har bett Gud om detta och jag är säker på att hann vill gå med på min begäran.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 21:14.


Gåva i lönndom stillar vrede, en desör i mantelvecket bittraste harm".

Lönndomens hemliga gåva stillar vreden.

Bitterheten ger blödande själs-sår.


Den femtonde dagen.


I himlen ska jag önska samma sak som på jorden -- att få älska Jesus och bidra till at han blir älskad.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 21:15.


15.  "Att rätt skipas är den rättfärdiges glädje

men ogärningsmannens fasa".


Den rättfärdiges glädje är att lyda Guds budord; ty i hans närvaro råder rättvisheten.

O-gärningsmännens olycka och fasa är där åtlydnad till Guds budord finns.


Den sextonde dagen.


Om man ändå kunde se änglarna som från himlen tittar på oss när vi kämpar på tävlingsbanan!

De väntar bara på att tävlingen är över för att ge oss blommor och kransar.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 21:16.


16.  "Den som irrar bort från insiktens väg hamnar i

skuggornas skara".

Livet i skuggornas skara; kan liknas vid människor som inte längtar efter insiktens outgrundliga källor.

Irrarandet bort ifrån insiktens väg; ger fövirring, inre oro, uppgivenhet, modlöshet, rädsla, stolhet och övermod.


Den sjuttonde dagen.


Om jag inte hade upplevt det hade jag inte kunnat tro det, men jag tror att jag nästan kunde dö av glädje vid tanken på att snart lämna denna världen.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 21:17.


17.  "Utblottad blir den som älskar fest, den som älskar vin och oljor blir aldrig rik".


Festmåltider, frosseri och lösaktig livsstil och livsföring ger utblottelse; inre tomhet och ett jagande efter vind.

Kärlek till vinets smak och oljets lenhet; dess belöning är idel tomhet.


Den artonde dagen.


Mitt intryck är att undergivenhet behövs för att leva.

Jag känner bara glädje vid tanken på att få dö.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 21:18.


18.  "Den onde blir lösen för den rättfärdige,

den svekfulle träder i den ärliges ställe".

Den ondes livsstil och livsföring blir till lösen för den rättfärdige.

Den svekfulles livsföring får ödmjuka sig inför den ärlige. 


Den nittonde dagen.

Livet är inte sorgligt utan mycket glädjerikt.

Om ni säger "Den här landsflykten är bedrövlig",

förstår jag er. Det är fel av oss att kalla något "liv" som har ett slut.  Det är bara när vi talar om de himmelska tingen som vi borde använda ett så vackert namn.


Ordspråksboken. 21:19.


19.  "Bättre bo ute i öknen än med en ilsken och grälsjuk hustru".


Ilsken och grälsjuk hustru; kan liknas vid en omogen kvinnlighet.

Ilskenheten och grälsjukheten har sitt ursprung i stoltheten och egoismen.

Ute i öknen råder tystnadens vila och harmoni.


Den tjugonde dagen.


För att betrakta din härlighet måste vi gå genom eld.

Som min skärseld väljer jag, o, min Guds hjärta,

din brinnande kärlekTherese av Lisieux.


Ordspråksboken. 21:20.


20.  "I den vises hus finns en åtråvärd skatt, men

dåren förslösar allt".

Den vises hus är fylld av insiktens och vishetens outgrundliga källor.

Dårens o-kunnighet förslösar allt av bestående värde.


Den tjugoförsta dagen.


Jag tror att alla missionärer är martyrer därför att de både önskar det och vill det.

Följaktligen tror jag inte att de behöver gå genom skärselden.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 21:21.


21.  "Den som strävar efter rättfärdighet och trohet

skall finna liv och ära.

Åtlydnaden mot Guds budord ger ett liv i rättfärdighet och trohet.  Dess belöning ger liv och ära.


Den tjugoandra dagen.


DEN HELIGA CECILIAS FESTDAG.

Får jag låna dina vackra melodier av dig, Cecilia?

Jag vill omvända själar till Jesus.  Jag vill offra mitt liv som du. Jag vill ge Jesus mitt blod och mina tårar.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 21:22.


22.  "En vis man kan storma en stad av hjältar och bryta ner

deras säkra fäste".

Vishetens man av inre styrka och fasthet; stormar stadens hjältar och bryter ned deras säkra fästen.


Den tjugotredje dagen.


En syster talade med den heliga Therese om lyckan i himlen.

Therese avbröt henne och sade:  "Det är inte det som lockar mig".  "Vad är det då?", har systern frågat.

"Åh, det är kärleken.  Att älska och bli älskad och komma tillbaka till jorden och få kärleken älskad".

Therese av Lisieux.


Ordspråsboken. 21:23.


23.  "Den som håller tand för tunga håller sig undan bekymmer".

Kung David säger "Sätt, o Herre, en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr"  1917 års översättning.

Behärskad tunga ger beskydd mot bekymmer och oro.


Den tjugofjärde dagen.


DEN HELIGE JOHANNES AV KORSETS FESTDAG.

Jag är faktiskt inte alltid trogen men jag tappar inte modet.

Jag söker Herrens armar omkring mig och han lär mig att "dra nytta av allt, gott som dåligt, så att han kan finna mig"

( Johannes av Korset ).

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 21:24.


24.  "Hädare kallas den övermodigt fräcke som handlar i

måttlöst övermod".


Hädarens övermodiga fräckhet; har sin livsstil och livsföring i

övermodets måttlöshet.


Den tjugofemte dagen.


Jesus, att jag må få dö som martyr för dig.

Ge mig själens eller kroppens martyrium. 

Nej, hellre båda.

Therese av Lisieux.


Den tjugofemte dagen.


Jesus, att jag må få dö som martyr för dig.

Ge mig själens eller kroppens martyrium.

Nej, hellre båda.

Therese av Lisiuex.


Ordspråksboken. 21:25.


25.  "Den lates lust blir hans död, ty hans händer

vägrar att arbeta".

Ordspråket säger: Du late, se på myran hur flitig hon är; om sommaren samlar hon in föda till vinterns behov.

Latheten blir hans egen undergång.

Latheten korsar sina händer; i vägran att arbeta.


Den tjugosjätte dagen.


Gud behöver inte många år för sitt kärleksarbete i en själ.

En stråle från hans hjärta kan, som i ett ögonblicks verk,

få en själ att blomma upp för all evighet.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 21:26.


26.  "Dåren är ständigt full av lystnad, den rättfärdige ger

utan att snåla".

Dåren är styrd av snålheten och girigheten.

Den rättfärdige styrs inte av girighetens och snålhetens lockelser.


Den tjugosjunde dagen.


"I himlen kommer du att vara bland seraferna", har någon

sagt till den heliga Therese.  "Om det skulle hända",

svarade hon, "kommer jag inte at efterlikna dem,

när de täcker sig med vingarna inför Guds seende

( jfr. Jesaja 6:2 ).  

Jag kommer att vara noga med at inte göra det".


Ordspråksboken. 21:27.


27.  "Den ondes offer väcker avsky, särskilt när det frambärs med slug beräkning".  

Den ondes offer-gåva blir avskyvärd; när den frambärs av o-ärlighet och egen-vinning.


Den tjugoåttonde dagen.


Eftersom jag försökt att vara ett litet barn behöver jag inte förbereda mig på döden.  Jesus själv står för utgifterna och inträdesavgiften till himlen.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 21:28.


28.  "Den som vittnar falskt kommer till korta,

den vederhäftige vinner gehör".

Falskheten har ingen varaktighet.

Lyssnande öron får gehör för sitt tal.


Den tjugonionde dagen.


Hur kan Gud i skärselden rena själar som förtärs av den gudomliga kärlekens lågor? 

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 21:29.


29.  "Den onde sätter upp en fräck min,

den rättfärdige går sin väg rakt fram".

Den ondes livsstil och livsföring styrs av ett övermodigt leende.

Den rättfärdiges går sin livs-väg i ståndaktighet.


Den trettionde dagen.


Om det finns en boning i himlen  ( jfr. Joh. 14:2 ) för de stora själarna, som ökenfäderna och de martyrer som var botgörare, måste det säkert finnas en för de små barnen.

Vår plats väntar på oss där om vi älskar Herren, honom och vår himmelske Fader och kärlekens Ande.

Therese av Lisieux.


Ordspråksboken. 21:30.


30.  "Vishet, insikt, kloka råd  ----  de är ingenting inför Herren".

Vishetens, insiktens och klokhetens råd; kan inte jämföras med gudomens allvetande.  

  

   
   


 

 
 


  


 Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se