Direktlänk till inlägg 19 januari 2015

DEN ÖDMJUKA VÄGEN DAG FÖR DAG. Juli månad.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 januari 2015 17:40

JULI MÅNAD.

OCH NI SKALL TACKA FADERN, SOM RÄDDAT OSS UR MÖRKRETS VÄLDE OCH FÖRT OSS IN I SIN ÄLSKADE SONS RIKE,

I VILKEN VI FÅTT FÖRLÅTELSE FÖR VÅRA SYNDER.

( Jfr. Kol. 1:12-14 ).

Den första dagen.

DET DYRBARA BLODETS FESTDAG.

Jag fattade beslutet att andligt, utan avbrott stå kvar vid korsets fot för att kunna ta emot de heliga blodsdropparna och sedan använda dem för själarnas skull.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:1.

1.  "Bättre en torr brödkant i lugn och ro än huset fullt med kalasmat och bråk".

Den torra brödkanten; har ett högre värde; ty den utesluter kalasmatens frosseri; som räknas som en av dödssynderna.

Köttslig frosseri, osämja och ordstrider är goda samarbetspartner. Vars talespråk säger att lika barn leka bäst. 

Den andra dagen.

Jag häller Jesu blod på själar och offrar sedan Jesus dessa själar, som blivit uppfriskade av blodet på Kalvarieberget.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:2.  "Duglig slav blir herre över oduglig son och får dela arvet med hans bröder".

Flitig, duglig och idog slav är en god förebild över den oduglige sonen. Hans goda livsföring;  gör honom till att dela arvet med sina medbröder.  

Den tredje dagen.

Det är inte för att stanna kvar i det gyllene ciboriet som Jesus kommer ner från himlen varje dag, utan för att finna en annan himmel  ----- vars själars himmel.

Therese av Lisieux.
Ordspråksboken. 17:3.

3.  "Silver prövas i degeln och guld i ugnen, men hjärtat prövas av Herren".

Silvrets och guldets äkthet prövas i ugnens och degelns upphettande värme. 

Prövningens äkthet kan jämföras med ett människo-hjärtats luttringseld i ett urskiljande mellan det goda och onda.

Hans majestäts luttringeld prövar människans vilja och hjärtats lydnad; med att troget följa hans budord.

Den fjärde dagen.

Hur kan ett hjärta som utlämnat sig åt världliga känslor ingå en djup förening med Gud?  Jag är alldeles säker, att det inte är möjligt.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:4.

4.  "Uslingen lyssnar på onda tungor, lögnaren är idel öra för för elakt prat".

Usligheten och ondskefullheten lyder falska tungor.

Lögnarens hörsamma öra; talar ett o-fruktsamt prat.

Den femte dagen.

Sedan jag var fem år har jag inte vägrat Gud något.

Men jag förhäver mig inte för detta. Ser nu hur den nedgående solen förgyller trädtopparna?

Min själ ser ut att lysa  upp, därför att den träffas av kärlekens strålar, det är förklaringen.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:5.

5.  "Att håna en fattig är att smäda hans skapare,

den skadeglade undgår inte straff".

Människans hånfullhet mot den fattige; kan liknas vid att förakta och föringa hans skapare.

Den sjätte dagen.

Att älska Jesus och göra honom älskad.

Hur härligt är det inte!

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:6.

6.  "Barnbarn är de gamlas krona, sönernas stolthet är deras fäder".

Hebreiska ordet för krona; "atara" vilket betyder krans, diadem och krona.

Barnbarnen kan liknas vid de gamlas dyrbara segerkrans av tacksamhet.

Sönernas ödmjuka-stolthet är deras fäders goda livsföring.

Den sjunde dagen.

När jag insett att jag inte förmår något av mig själv ( somm novismästarinna ), blev min uppgift så mycket lättare.

Jag har bara strävat efter att förena mig mer och mer med Gud i vetskapen att resten kommer av sig själv.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:7.

7.  "Stora ord anstår inte odågan, än mindre lögner en ädel man".

Stortaliga ord berör inte den o-kunnige; liksom en ädel furste mot mindre lögnaktiga läppar. 

Den åttonde dagen.

Jag önskar att Jesus ville överta det jag är bra på, så att jag aldrig gjorde något som var mänsligt och personligt utan bara var det som Gud gjorde, inspirerat av kärlekens ande.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:8.

8.  "Den som ger mutor tror sig ha ett trollspö, vart han kommer har han framgång".

Trollspöet kan liknas vid en falsk ytlig lycka.

Falsk ytlig lycka har inget bestående evigt värde.

Den nionde dagen.

Det är svagheten som som ger mig hela kraften.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:9.

9.  "Den som söker vänskap överser med ett fel, den som ältar det driver bort sin vän".

Äkta sökande vänskap förlåter ett fel. 

O-förlåtenheten driver bort all vänskap.

Den tionde dagen.

Allt är för Jesus --- ja allt --- och till och med när jag inte har något att offra, ger jag honom detta ingenting.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:10.

10.  "Klander biter bättre bäst på den kloke än hundra piskrapp på dåren".

Tillrättavisa en klok man; är bättre än tillrättavisningens ris på den o-kunniges rygg. 

Den elfte dagen.

Du vet, o, min Gud, att jag aldrig velat något annat än att få älska bara dig. Jag begär inte att något annat ska vara härligt.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:11.

11.  "Den gudlöse vill bara göra uppror, men en grym budbärare sänds mot honom".

Den stolte ger uttryck för sin upproriskhet.

Den grymme budbärarens budskap; sänds mot honom. 

Den tolfte dagen.

Min glädje är att följa min brudgum för hans egen skull och inte för gåvorna han ger. Han är så stilig, så intagande ---- till och med när han är tyst och håller sig gömd för mig.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:12.

12.  "Hellre möta en björn som mist sina ungar än en dåre i hans vanvett".

Bättre att möta en björninna; i sin moders-kärlek till sina förlorade ungar; än att bemötas av en dåres vanvettiga tankar.

Den trettionde dagen.

Du vet, o, Gud, att min enda önskan är att leva så att alla älskar Dig och att en dag få dö som martyr för din kärlek. 

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:13.

13.  "Den som lönar gott med ont blir själv aldrig kvitt det onda".

Ondskans frö i ondskans fruktbara jordmån; ger en skörd av mer ondskefullhet.

Den fjortonde dagen.

Jag har en stor önskan till --- att bara älska Gud i hans godhet och inte ha någon glädje utom i honom.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:14.

"Börja gräla är som att öppna dammluckor; sluta innan striden bryter lös"!

Gräligheten har sitt ursprung i stoltheten.

Grälighetens grundsyfte är att försvara sig själv.

Sluta upp; annars blir gräligheten som att öppna dammlockorna.

Öppna dammluckor kan liknas vid en vidöppen muns fladdrande tunga.

Den femtonde dagen.

Om man vill bli helgon är det inte så svårt.

Man ska bara ha ett syfte --- att göra Jesus nöjd och bli mer personligt förenad med honom.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:15.

15.  "Att fria en skyldig, att fälla en oskyldig --- bådadera väcker Herrens avsky".

Herrens heliga avsky och vrede blir uppväckt; i frikännandet av den skyldige och den o-skyldiges o-rättvia behandling. 

Den sextonde dagen.

Jag bönfaller er att inte stanna kvar vid Jesu fötter utan följa den första impulsen, som kan lyfta upp er i hans armar. 

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:16.

16.  "Vad gagnar pengar i dårens hand, han kan köpa vishet, han som saknar vett"?

Förvaltarskapet av penningar i dårens händer; är att inbjuda fattigdomen.

Den sjuttonde dagen.

Vi kan inte som Pilatus säga "Vad är sanning?".

Vi äger sanningen, eftersom Jesus bor i våra hjärtan.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:17.

17.  "En vän visar alltid kärlek, en broder är till för att

hjälpa i nöden".

God vänskap är tålig och kärleksfull.

Broder-kärlek är en uthållig hjälp i nöden.

Den artonde dagen.

DEN HELIGE CAMILLUS MINNESDAG.

Man borde betrakta sig själv som den lilla slav, som alla har rätt att ge befallningar.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:18.

18.  "Utan vett är den som ger handslag och går i borgen".

Dålig omdömesförmåga att gå i borgen; för att bli ansvarig för en annans skulder.

Den nittonde dagen.

Bönen är en tacksamhetens och kärlekens tillrop både i prövningarna och i glädje.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:19.

19.  "Den som älskar gräl älskar synd, den som gör porten hög inbjuder olyckan".

Kärleken till att gräla; har sin vänskap in i syndfullheten. 

Grälsjuke älskar att gräla i sin stolthet; vars gräl inbjuder

till olyckor.

Den tjugonde dagen.

Att be är för mig att upplyfta hjärtat,  att blicka upp

mot himlen. 

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:20.

20.  "Fördärvat sinne finner ingen lycka, lögnaktig tunga

bringar på fall".

Fördärvat sinne kan liknas vid ett förmörkat och vilsegånget sinnelag.

Lögnaktig tunga+o-trovärdig tunga; går före fall.

Den tjugoförsta dagen.

Allt som upphöjer, allt övernaturligt som får själen att bli större och som förenar den med Gud är bön.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:21.

21.  "Att ha en dåre till son är en sorg, ingen glädje får

o-dågans far.

Dåraktig son ger sorgfullt modershjärta.

O-kunnighetens son gör fadern glädje-fattig.

Den tjugoandra dagen.

DEN HELIGA MARIA MAGDALENAS MINNESDAG.

När jag ser Magdalena tvätta Mästarens fötter med tårar,

när hon möter honom första gången, känner jag på mig att hon i sitt hjärta förstått vilket bråddjup av kärlek och barmhärtighet som finns i Jesu hjärta.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:22.

22.  "Glatt hjärta ger god hälsa, modlöshet suger märgen ur benen". 

Glatt hjärta ger läkedom till kropp och själ.

Modlösheten kan liknas vid en energitjuv.

Den tjugotredje dagen.

En lärd har en gång sagt.  "Ge mig ett stöd och en hävstång, så ska jag lyfta världen".

Helgonen har lyckats med något som Arimedes aldrig lyckats med.  Den allsmäktige har gett dem stödet, sig själv, han själv och ingen annan.  Som hävstång har de bönen.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:23.

23.  "Den onde tar mutor ur mantelvecket för att hindra

rättvisans gång".

Den ondskefulle tar gömda mutor ur mantelvecket.

Hans tankar motsäger rättvisans gång.

Den tjugofjärde dagen.

Det är när jag har kärlek till dig, o, Jesus, som jag når upp

till Fadern ( jfr Joh 14:23 ).

Mitt lilla hjärta bevarar honom för evigt.

O, heliga Treenighet, du är min kärleks fånge.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:24.

24.  "Den kloke har visheten för ögonen, dåren spanar

mot världens ände"-

Den kloke har vishetens rikedomar inför sina ögon.

Den o-kunnige finner världens fåfänglighet.

Den tjugofemte dagen.

Jesus önskar allmosor av oss som en fattig.

Han utlämnar så på något sätt åt vår barmhärtighet.

Han vill inte ta emot något av oss om vi inte ger det frivilligt, men den minsta gåva vi ger är dyrbar för honom.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:25.

25.  "En dåraktig son får sin far att grämas och bedrövar henne som fött honom".

Dåraktig son är sin faders grämelse.

O-kunnig son bedrövar sin moderskärlek.

Den tjugosjätte dagen.

Precis som solen belyser både det höga cederträdet och det l illa blomsret, sprider den gudomliga utsrålningen sitt ljus över den enskilda själen, vare sig den är stor eller liten.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:26.

26.  "Bötfälla en oskyldig är illa nog, prygla den ädle strider

mot all rätt".

Bötfälla ett o-skyldigt hjärta är att skada sin nästa.

Betraffa den ärlige; är att gå på o-rättvisans stigar.  

Den tjugosjunde dagen.

Ett liv i kärlek är som att utså frid och glädje i många hjärtan, så länge man lever.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:27.

27.  "Den förståndige spar sina ord, den kloke håller huvudet kallt".

Den vise värdesätter tystnaden; orden som talas är av insikt.

Den kloke undviker ordstrider.

Den tjugoåttonde dagen.

Jesus är så god att han bara vill uppfatta de små dygder vi offrar till honom. Dessa dygder tröstar honom.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 17:28.

28.  "Även dåren anses vis om han tiger och klok så länge han håller mun".

När dårens tunga är rädd om tystnadens godhet; anses han att vara vis. 

Dåren är klok så länge han accepterar tystnadens värde.

Den tjugonionde dagen.

När vi förstår hur eländiga vi är, borde vi inte bara fortsätta att se oss själva utan ha vår högt älskade Jesus för våra blickar.

Therese av Lisieux.

Den trettionde dagen.

Jag har alltid varit glad och nöjd med det goda Gud har gett mig ---- också sådana gåvor som verkat mindre goda eller vackra än de som andra fått.

Therese av Lisieux.

Den Trettioförsta dagen.

Gud har inte något behov av någon för att utföra heliggörelsens verk, men på samma sätt som han låter en skicklig trädgårdsmästare odla sällsynta och känsliga växter, vill han ha hjälp att heliggöra själar. 

Therese av Lisieux.  

 


 


 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2 3 4
5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2015 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se