Direktlänk till inlägg 6 januari 2015

DEN ÖDMJUKA VÄGEN DAG FÖR DAG. Juni månad.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 6 januari 2015 19:02

VÄLSIGNELSENS BÄGARE SOM VI VÄLSIGNAR, GER DEN  OSS INTE GEMENSKAP MED KRISTI BLOD?  BRÖDET SOM VI BRYTER, GER DET OSS INTE GEMENSKAP MED KRISTI KROPP?

( 1. Kor. 10:16 ).

Första dagen.

Så lite känd Jesu hjärtats stora och barmhärtiga kärlek är.

För att åtnjuta denna rikedom måste vi vara ödmjuka och inse vår intighet, och det är precis det många inte vill.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:1.

1.  "Tankar tar form hos människan,men Herren lägger ord på hennes tunga".

Tankar låter sig formas i tankevärlden utifrån sinnerligheten.

Herrens allvetandets ord läggs på hennes tunga.

Den andra dagen.

Ge mig tusen hjärtan att älska med.  Men det räcker aldrig med dem, o, oöverräffade skönhet!  För att jag ska kunna älska dig, ge mig ditt heliga hjärta självt.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:2.

2.  "Människan tycker sig vara felfri, men sinnelaget prövas av Herren".

Människans egoism ser sig vara fullkomlig i sig själv. 

Det hebreiska ordet ""takan" vars betydelse syftar på att faställa, bestämma, mäta och väga.

Människans sinnerlighet; fastställs, bestäms, mäts och vägs upp; utifrån Hans Majestäts vishet och insikt.

Den  tredje dagen.

Kom ihåg att vår käre Jesus är där i tabernaklet för dig personligen, för din skull.  Kom ihåg att han brinner av längtan att komma in i ditt hjärta.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:3.

3.  "Lägg allt du gör i Herrens hand, så kommer dina planer att lyckas".

Överlåtna, ödmjuka hjärtan har en fast tilltro till Herrens het och barmhärtighet.

Löftet ges till dessa hjärtan; att dina planer ska ha framgång.

Den fjärde dagen.

O, så jag älskar Jesus, som kommer i hostian för att förena sig med min hänryckta själ!

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:4.

4.  "Allt som Herren har skapat har sitt syfte, den onde är till för olyckans dag".

Herrens skapelse tanke; har ett grundsyfte till vad det skapades.

Den ondskefulles livsstil och livsföring påverkar sin omgivning med olyckor; för olyckans dag.

Den femte dagen.  

Sedan vår Herre hade kommit till mig andra gången, har min enda längtan varit att ta emot honom.  Detta tilläts mig på alla de stora högtiderna, men hur långt var det tyvärr inte mellan dem.

Therese av Lisieux.

Ordpråksboken. 16:5.

5.  "Herren avskyr alla högmodiga, aldrig undgår de sitt straff".

Ordspråksboken; vishetens bok varnar oss "Högmodet går före fall, stoltheten går före undergång".

Vi blir bestulna på vår tid och livsenergi; vilket leder oss till fall och undergång.

Den sjätte dagen.

Din kärlek har gått framför mig alltsedan jag var ett litet barn. Den växte medan jag växte, och nu är det ett bråddjup vars djup jag inte kan fylla igen.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:6.

6.  "Trofast kärlek sonar skuld, genom gudsfruktan undviks det onda".

Trofast kärlek förlåter skuldkänslan, ångesten, uppgivenheten och modlösheten.

Gudsfruktan; vilket innebär att lyda Guds budord.

Lydnaden är ett beskydd mot det onda.

Den sjunde dagen.

O, min gudomlige frälsare, jag kan sova vid ditt hjärta för det tillhör mig.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:7.

Den som lever till Herrens behag får fred också med sin ovän".

Människans livsstil, livskvalite och livsföring är avgörande i hur det behagar Herren; och bryter all o-vänskap.

Den åttonde dagen.

Jag har skärskilt mycket tyckt om processionen till ära för Kristi kropp och blod.  Vilken glädje att få strö blommor framför Gud som är så god!  Innan jag lät dem falla till marken kastade jag upp dem i luften så högt jag kunde, och jag var så lycklig när jag såg att ett av mina rosenblad nuddade den heliga monstransen.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:8.

8.  "Bättre att äga litet med rättfärdighet än tjäna mycket med orätt.

Bättre är att äga sötman och smaken från rättfärdigheten än att betjäna ondskans fullhet.

Den nionde dagen.

DEN HELIGA THERESE OFFRAR SIG SOM DEN GUDOMLIGA KÄRLEKENS OFFER DEN 9 JUNI 1895.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:9.

9.  "Människan tänker ut sin väg, men stegen styrs av Herren".

Människa vill planera sitt liv efter sin egna sinnerlighet.

Herrens allvetande styr människans steg.

Den tionde dagen.

För min skull bor du fördold i hostian.  För din skull vill  jag också gömmas undan.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:10.

10.  "Kungens ord är gudsord, han felar inte då han dömer".

I konungens hjärta och tal; är gudsordet verksamt.

Verksamma gudsordet; dömer rättvist.

Den elfte dagen.

Länge hade Jesus och jag sett på varandra och förstått.

Vårt möte på min första kommunionsdag har  inte kunnat kallas en enkel blick.  Det var en sammansmältning.

Ordspråksboken. 16:11.

11.  "Riktig våg är Herrens sak, alla vikter är hans verk".

3. Mos.19:35

35.  "Ni skall inte handla orätt när ni dömer om längdmått, vikt och rymdmått".

36.  "Riktig våg, riktiga vikter, riktigt efamått och riktigt hinmått skall ni ha".

Jag är Herren, er Gud, som har fört er ut ur Egypten.

37.  "Ni skall hålla alla mina bud och stadgar och följa dem. Jag är Herren".

Ni mitt folk skall vara lyhörda och leva i lydnad; ty min nådefullhet och barmhärtighet, förde er ut ur träldoms-landet.  

Den tolfte dagen.  

O, Jesus, det ciborium av guld som du längtar efter över alla andra, är jag själv.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:12.

12.  "Kungar avskyr onda gärningar, ty rättfärdighet befäster tron.

Ordspråksboken. 20:28.

28.  "Godhet och trohet är kungens värn, med rättfärdighet tryggar han tronen".

Kungar avskyr onda gärningar; godheten och troheten är kungens trygga beskydd.

Rättfärdighetens välsignelser; befäster och tryggar hans tron.

Den trettionde dagen.

Bevara mitt hjärta rent, beskydda mig med din närvaro, i alla fall i dag.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:13.

13.  "Rättfärdigt tal behagar kungen, den sannfärdige älskar han".

Rättfärdigt tal är en säkerhet och trygghetskänsla för konungen.

Den som är lyhörd för sanningen älskas av honom.

Den fjortonde dagen.

Tänk så mycket gott jag har fått erfara genom allt det vackra som skänks oss i sådant överflöd i naturen!  Tänk så det lyfter mig till honom, som lagt sådana underverk i ett land som bara ska finnas en dag, och där vi är landsflyktiga. 

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:14.  "Kungens vrede bådar död, men en klok man kan stilla den".

Konungens vrede och vredesutbrott leder till död.

Klok man med ett klokt sinnelag och hjärta; stillar vreden.

Den femtionde dagen.

Jag längtar bara efter att du ser på mig, o, käre Jesus.

Jag vill alltid vara leende och luta mig mot ditt hjärta.

Therese av Lisieux. 

Ordspråksboken. 16:15.

15.  "Ljus uppsyn hos kungen betyder liv, hans gunst är som ett vårregn".

Livets ljus belyser konungens sinne.

Hans goda karaktär kan liknas vid ett andligt vårregn.

Den sextonde dagen.

Du vet så väl, o, Jesu Heliga Hjärta, att mitt enda matyrium är din kärlek.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:16.

16.  "Att vinna vishet är bättre än guld, vinna insikt mer värt än silver".

Andliga visheten har ett evighetsvärde i jämförelse med guldets lockande glitter.

Andliga insikten har ett bestående värde i jämförelse med silvrets tillfälliga värde.

Den sjuttonde dagen.

Jag kan inte ta emot den heliga kommunionen så ofta jag önskar, men, o, Herre ---- är du inte mäktig i allt?

Stanna kvar i mitt hjärta som i tabernaklet och lämna inte denna lilla, som fallit offer för dig.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:17.

17.  "De redligas väg leder bort från det onda, den som ger akt på sina steg räddar livet".

Den gudfruktiges väg; är en trygg och säker vandringsväg;

ett andligt ljus som belyser den.

Andlig vaksamhet; undviker livets felsteg.

Den artonde dagen.

Jesus vill göra ett palats i våra hjärtan.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:18.

18.  "Övermod följs av nederlag, högmod går före fall".

Övermodiga hjärtan; skördar högmodets frukter.

Övermodet och högmodet ger andligt nederlag och fall.  

Den nittionde dagen.

Det är fel att tillbringa tid med att oroa sig i onöden istället för att söka vila vid Jesu hjärta.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:19.

19.  "Bättre vara ödmjuk bland de ringa än dela byte med de högmodiga".

Ödmjukheten och ringheten går sida vid sida.

De högmodiga undviker ödmjukhetens och ringhetens närvaro.

Den tjugonde dagen.

När fienden ansätter mig beter jag mig som en soldat.

Jag vet att jag skulle vara feg i en duell och vänder därför fienden ryggen. Sedan vänder jag til Jesus och säger, att nu är jag beredd att spilla allt blod för att bekänna min tro att himlen verkligen existerar.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:20.

20.  "Den som villigt lär har framgång, lycklig den som förtröstar på Herren.

Tilltro och förtöstan på Treenighetens trovärdighet; ger hjärtat glädje och vila.

Tjugoförsta dagen.

Min himmel är fördold i den lilla hostian där Jesus, min brudgum, beslöjar sig av kärlek till mig.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:21.

21.  "En insiktsfull man kallas vis, och vältalighet övertygar.

En insiktsfull man har ett vist hjärta.

En insiktsfull man har en vis tunga.

En insiktsfull man har visa tankar.

Den tjugoandra dagen.

Det är bara överlåtelsen som kan ge mig plats i dina armar, o, Jesus. Det är denna själsliga gåva som låter mig hämta föda i kärlekens bröd som du förbehåller dina utvalda.

Ordspråksboken. 16:22.

22.  "Den som äger insikt har en källa till liv, men dårens straff är hans dårskap".

Ägandet av insiktens hjärta och vilja; har en livets källa.

Dårens straff är hans o-kunnighet.

Den tjugotredje dagen. 

När demonen lyckas avhålla en själ från att ta emot kommunionen har han vunnit allt och Jesus gråter.
Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:23.

23.  "Den vises tankar gör hans tal klokt och hans ord övertygande".

Den vises tankar har sitt ursprung från vishetens källor.

Hans tal och ord påverkas av visheten och insikten.

Den tjugofjärde dagen.

När jag vilar mot ditt bröst vill jag le och om och om säga till dig att jag älskar dig, o, min Herre.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:24.

"Vänliga ord är som honung ---- smakar sött och gör kroppen frisk".

Vänliga ord kan liknas vid en len och mjuk honung; för den inre människan.

Dess smak har en sötma och gör kroppen frisk.

Den tjugofemte dagen.

Dit hjärta, som besvarar min oskuld, kunde inte svika mitt förtroende.  I dig, o, Herre lägger jag mitt hopp att efter denna landsflykt få se dig i himlen.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:25.

25.  "En väg som tycks vara den rätta kan ändå föra till döden".

En väg kan vara en vilseledande väg för dem; som saknar förmågan att bedöma och urskilja; det onda och det goda.  Hans Majestät säger oss; "att skilja agnarna från vetet".  

Den tjugosjätte dagen.

Om jag av svaghet faller ibland, må din gudomliga blick rena min själ och utplåna hela min ofulkomlighet, som elden som omvandlar allt till sig själv.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:26.

26.  "Arbetarens hunger får honom att arbeta, magen låter honom aldrig vila".

Arbetarens hungerkänsla driver honom till att arbeta; ty arbetaren är värd sin lön.

Den tjugosjunde dagen.

Du är min frid, min lycka, min enda kärlek, o, Jesus.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:27.

27.  "En ondsint man ställer till skada, hans ord är förtärande eld".

Ett ondskefyllt hjärta; skada både sig själv och sin nästa.

Hans ords verkan liknas vid en förtärande eldslåga.

Den tjugoåttonde dagen.

Att leva av kärleken är att fördriva all fruktan och alla minnen av begångna fel.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:28.

28.  "En falsk man vållar strid, baktalaren skiljer vänner åt".

Falsk man lyssnar på falskheten; vars tal ger ordstrider. 

Förtalaren förstör den god vänskapen.

Den tjugonionde dagen.

DEN HELIGE PETRUS OCH DEN HELIGE PAULUS HÖGTID.

Om den helige Petrus sagt till Jesus,  "Herre, ge mig mod att följa dig intill döden", är jag säker på at detta mod inte hade förvägrats honom.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:29.

29.  "En ogärningsman lockar andra med sig och leder dem på orätta vägar".

De som har ett ont sinnelag; lockar andra bort från livets väg.  Det onda sinnelaget styrs av stoltheten.

Stoltheten vilseleder människo-själen.

Den trettionde dagen.

Jag vet att mitt hjärta är för svagt för at vara en apostel, men, Jesu, låna mig ditt hjärta.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 16:30.

30.  "Kisande ögon vittnar om lömska planer, hopknipna läppar om utfört dåd".

Lömska och lögnaktiga planer bevittnas av kisande ögon.

Tysta och hemlighetsfulla läppar utför illdåd. 

  

   

   


  
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2 3 4
5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2015 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se