Alla inlägg den 4 januari 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 januari 2015 16:47

MAJ MÅNAD.

HON ÄR ETT ÅTERSKEN AV DET EVIGA LJUSET, EN KLAR AVSPEGLING AV GUDS VERKSAMHET OCH EN AVBILD AV HANS GODHET.   ( Salomos Vishet 7:26 ).

Den första dagen.

Min käraste moder Maria, jag tror att jag är lyckligare än du.

Jag har dig som en mor, och du har inte den saliga jungfrun att kunna älska, som jag har. 

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:1.

1.  "Mjukt svar stilla vrede, hårda ord väcker harm".

Mjukt svar utifrån ett milt hjärta stilla vreden.

Hebreiska ordet"ap" vilket betyder vrede och harm.

Hårda ord ge liv till vreden och vredesutbrottet.

Den andra dagen.

Mitt hjärta längtar efter dig o, Jesus. Min enda begäran är att få rå om dig, min Gud.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:2.

2.  "Den vises tal flödar av kunskap, ur dårens mun strömmar enfald".

Den vises tal har sitt ursprung i vishetens outgrundliga kunskap.

Ur den o-kunniges mun strömmar ord av o-fruktsamma ord.

Den tredje dagen.

Så stort hjärtat verkar i jämförelse med denna världens goda ting, eftersom de tillsammans inte kan mätta det.

Men när jag jämför det med Jesus ---- hur litet verkar det inte då!

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:3.

3.  "Herrens blick når överallt, den följer onda och goda".

Herrens allvetande blickar överskådar hela skapelsen.

Allvetande blickar känner till både det onda och goda.

Den fjärde dagen.

Att bevara Jesu ord (Luk. 11:28 ) är själva villkoret för att vi skall bli lyckliga och ett bevis på att vi älskar honom.

Och detta ord är han själv, eftersom han kallas Logos och Faderns oskapade ord  ( Joh. 1:1 ).

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:4.

4. "Läkande ord är ett livets träd, men svekfulla knäcker lusten att leva"  

Läkande ord kan liknas vid själens lena honungssmak.

Svekfullhetens ord knäcker livslusten.

Den femte dagen.

Kristus vill att jag älskar honom därför att han har förlåtit mig, inte mycket, utan allt.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:5.

5.  "Dåren förkastar sin far fostran, klok den som låter sig tuktas".

Den o-kunnige lyssnar inte på sin himmelske faders fostran.

Den kloke låter sig villigt tuktas.

Den sjätte dagen.

Låt oss ha kärleken, eftersom det är det enda hjärtat är till för.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:6.

6.  "I den rättfärdiges hus samlas rika skatter, vad den onde tjänar förfars".

I den rättfärdiges hus samlas en rikedom av andliga skatter.

Den ondskefulles belöning har ingen varaktighet.

Den sjunde dagen.

Jag föreställer mig min själ som en avskrädesplats och ber den Saliga Jungfrun att ta bort allt skräp, det vill säga ofullkomligheterna.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:7.

7.  "Den vises ord sprider kunskap, dårens tankar går vilse".   

Den o-kunniges tankar saknar livets fasthet och säkerhet.

Den vises ord sprider kunskapens glädje och ljus.

Den åttonde dagen.

DEN HELIGA THERESE GÖR SIN FÖRSTA HELIGA KOMMUNION DEN 8 MAJ 1884.

Jag älskar dig, min Jesus, och ger mig själv till dig för alltid.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:8.

8.  "Den ondes offer väcker Herrens avsky, den rättrådiges bön behagar honom".

Den ondes offer-gärningar väcker Herrens avsky och vrede.

Den rättrådiges böne-offer behagar Hans Majestäts hjärta.

Den nionde dagen.

Det är inte min önskan att bekymra mig över det som är övergående. Min älskade skall inta dess plats var det än sker.

Jag vill vandra i hans kärleks lövsalar där ingen kan störa.

Ordspråksboken. 15:9. 

9.  "Herren avskyr syndigt leverne, strävan efter rättfärdighet älskar han".

Herren avsky en syndig livsföring i både ord och gärningar.

Ett liv i rättfärdighet älskar han.

Den tionde dagen.

O, porlande natur, om jag inte såg Gud i dig, skulle du inte vara något annat än en stor grav.

Ordspråksboken. 15:10.

10.  "För den avfällige är fostran ett ont, men den som skyr tuktan måste dö.

Avfälligheten bedrar den avfälliges hjärta.

Undvika all slags tuktan vilseleder människosjälen.

Den elfte dagen.

Jesus, du är stjärnan som leder mig framåt.  Och du vet att ditt kära anlete är min himmel här nere.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:11.

11.  "Dödsriket och avgrunden ligger öppna för Herren, hur mycket mer då människors hjärtan".

Den allvetandes ögon ser dödsrikets och avgrundens verkligheter.

Människo-hjärtats innersta innandömen; kan ses ännu tydligare av hans allvetande blickar.

Den tolfte dagen.

I himlen får jag leva i glädjen eftersom alla prövningar för alltid är över, men här nere måste jag leva av kärleken.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:12.

12.  "Hädaren ogillar klander, han söker sig ej till de visa".

Bespottaren och hädaren lyssnar inte på de visas tillrättavisningar.

Den trettionde dagen.

Sedan ropade jag att jag frivilligt skulle låta mig kastas i helvetet, denna plågornas och hädelsernas plats, för att Gud där skulle bli älskad för evigt.  Detta skulle inte kunna ge honom ära, men när vi har kärlek, blir det bara så att vi säger mycket som är dåraktigt.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:13.

"Glatt hjärta ger ljus uppsyn, sorg skapar modlöshet".

Glatt hjärta utstrålar ljusets rikedomar.

Sorgsenheten skapar modlöshet och hopplöshet.

Den fjortonde dagen.

Om det i all osannolikhet vore så att Gud själv inte såg mina goda gärningar, skulle jag inte sörja för det.

Jag älskar honom så mycket att jag önskar ge honom glädje, till och med utan att han vet att det är jag som har gjort det.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:14.

14.  "En klok man söker kunskap, dåren ägnar sig åt dumt prat".

Den kloke mannens sökande längtan efter kunskapen.

Den o-kunnige tar tid med struntprat.

Den femtionde dagen.

Jag älskar Jesus som den han är, som hans lilla brud.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:15.

15.  "Den fattige har det alltid svårt, men gott lynne ger ständig fest".

Den fattige kämpar med sin fattigdom.

Den fina personligheten ger god vänskap.

Den sextonde dagen.

O, Jesus, att jag en dag får dö av din kärlek.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:16.

16.  "Bättre knapphet och gudsfruktan än överflöd och oro".

Bättre med måttfullheten och gudsfruktan; än ett liv i överflöd och oroligt sinnelag.

Den sjuttionde dagen.

DEN HELIGA THERESES KANONISERINGSDAG

DEN 27 MAJ 1925.

Jag har aldrig sett Gud i hans godhet något annat än kärleken. Han återgäldar denna kärlek.

Efter min död vill jag låta ett regn av rosor falla.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:17.

17.  "Bättre är en tallrik kål med kärlek än en mör oxstek med hat".

Kärlekens inre verkan i våra hjärtan; kan vara bättre än tallrik kål.

Hatets verkningar kan liknas vid en mör o-ätbar oxstek.

Den artonde dagen.

Jesus hjälper oss utan att förefalla göra något sådant, och de tårar syndarna får honom att utgjuta torkas upp av vår stackars fattiga kärlek.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:18.

18.  "En hetlevrad man vållar gräl, den tålmodige stillar  trätan".

Hetlevrad och häftig man uppväcker gräligheten.

Den tålmodige stillar kivet och ord-stridigheten.

Den nittionde dagen.

En själ i nådens tillstånd fruktar inte demonerna som är fega  ----- när ett barn tittar på dem flyr de genast.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:19.

19.  "Den lates väg är spärrad av törne, den redbare färdas på banad väg".

Den lates väg är spärrad av bekymmer, oro och förvirring.

Den klokes livsväg; kan liknas vid trygghetens och fasthetens väg. 

Den tjugonde dagen.

Jag vet att kärleken styrker varje kallelse, att kärleken är allt, att den omsluter alla tider och alla platser eftersom den är evig.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:20.

20.  "En klok son är sin fars glädje, men dåren föraktar sin mor".

En klok son lyssnar på sin fars förmaningar.

Den o-kunnige lyssnar inte på hennes moders-kärlek.

Den tjugoförsta dagen.

Jag är så övertygad om att kärleken är det enda som kan göra oss behagliga inför Gud i hans godhet, och att denna kärlek är den enda skatt jag har begär till.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:21.  

21.  "Den vettlöse har sin glädje i dårskapen, den insiktsfulle håller rak kurs".

Den o-kunnige finner sitt hjärtats glädje i o-kunnigheten.

Den insiktsfulle vandrar tryggt på insiktens väg.

Den tjugoandra dagen.

Att leva av kärleken är att efterlikna Maria Magdalena som sköljde dina fötter med tårar och baddade dem med väldoftande olja. Hon kysste dem med kärlek och torkade dem med det vackra håret.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:22.

22.  "Utan överläggning går en plan om intet, med många rådgivare lyckas den".

Dålig planering av ett o-ordningsamt sinne; gör planen om intet.

Goda rådgivare ger en framgångsrik planering.

Den tjugotredje dagen.

Vår älskade menar inte att vi ska lysa genom våra gärningar eller tänka vackra tankar. Om han ville ha högtstående begrepp, har han då inte änglarna som i kunskap överträffar världens största genier?

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:23.

23.  "Glad blir den som kan ge svar ---- vad är bättre än ett ord i rätan tid"!

Glädjen finns på dens läppar som kan ge svar.

Uppmuntrande ord i rätt tid; sprider glädje.

Den tjugofjärde dagen.

Det är så härligt att få kalla Gud i hans stora godhet "vår Fader".

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:24.

24.  "Den kloke vandrar uppåt på livets väg, för att undvika dödsrikets djup".

Den kloke har lärt känna klokhetens väg + livets väg.

Denna väg undviker all förgängelse och fåfänglighet.

Den tjugofemte dagen.

Ja, även om jag är mycket liten är jag inte rädd för att blicka mot kärlekens gudomliga sol och jag längtar efter att komma närmare honom.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:25.

25.  "Den högmodiges hus river Herren ner, men änkans gränssten låter han ingen rubba".

Högmodets hjärta har inget bestående värde inför treenighetens närvaro.

Herrens ögon ser till änkans hjärte-behov.

Den tjugosjätte dagen.

O, min Gud, det är sant att "kärleken bara återgäldas med kärlek" ( Den helige Johannes av Korset ).

Därför har jag sökt efter och funnit den enda vägen som tröstar mitt hjärta --- det är genom att ge kärlek igen för kärlek.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 11:26.

26.  "För Herren är de gudlösas planer vidriga, men vänliga ord är rena".

Gudlösas uppgjorda planer har ingen framgång i Herrens ögon.

Vänlighetens ord är till själens hälsa och läkedom.

Vänlighetens rena ord; utgår från ett rent och överlåtet hjärta.

Den tjugosjunde dagen.

Gud har i sin godhet gett mig ett så trofast hjärta, att när det en gång hyst kärlek, älska det för alltid.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:27.

27.  "Den roffar åt sig drar olycka över sitt hus, den som skyr mutor får långt liv".

Ha-begärets o-ärlighet drar sin egen olycka över sitt hus.

Den ärliges avsky för mutor ger ett långt liv. 

Den tjugoåttonde dagen.

Bara du kan mätta min själ, o, Jesus, för jag måste älska dig i all evighet.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:28.

28.  "Den rättfärdige tänker innan han svarar, men ur syndarens mun strömmar ondska".

Den rättfärdige väljer sina ord innan han talar.

Syndarens mun styrs av ondskefullhetens fladdrande tunga.

Den tjugonionde dagen.

Ett enda kan jag -- att älska dig, o, Jesus.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:29.

29.  "Herren är fjärran från de onda, men han hör den rättfärdiges bön".

Herren har ingen gemenskap med de onda.

Herren har hörbara öron till de rättfärdigas bön.

Den trettionde dagen.

Man frågar hur man ska uppnå fullkomlighet.

Ett enda sätt vet jag --- kärlekens.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:30.

30.  "Vänliga blickar gör hjärtat glatt, god nyhet ger kroppen styrka".

Vänlighetens varma blickar gör hjärtat glatt.

Goda nyheter ger kroppen ny energi-styrka.

Den trettioförsta dagen.

DEN SALIGA JUNGFRUNS FESTDAG.

DEN RÄTTRÅDIGA KÄRLEKENS MODER.

O, jungfru Maria, förvandla mitt hjärta till ett vackert och rent korporale, så att jag kan ta emot denna vita hostia, i vilken vårt älskliga lamm gömmer sig.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 15:31.

31.  "Den som tar emot hälsosam tuktan får tillträde till de visas krets".

Hjärtats mottaglighet för hälsosam tuktan; ger tillträde de visas gemenskap.

  

 
Av Jan-Owe Ahlstrand - 4 januari 2015 03:57

HELIGA BIRGITTAS UPPENBARELSER UR

 

       UPPENBARELSENS FÖRSTA BOK.

 

KAPITEL. 20.

 

BRÖLLOPSGÅVORNA.

 

Misströsta inte om min godhet. 

       Du bör vara viss om, att liksom Sakarias och Elisabet med en outsäglig glädje i sitt inre gladde

         sig över löftet om att de skulle få avkomma,

så bör också du glädja dig över min nåd,

       som jag vill skänka dig och som dessutom genom dig skall skänka glädje åt andra.

           Till dem båda ---- Sakarias och Elisabet  --- talade en ängel, men den som talar med dig är jag,

         änglarnas Gud och Skapare, och din Gud.

Dessa både födde åt mig min vän, den käre

         Johannes, och jag vill genom dig föda många barn åt mig, inte köttsliga utan andliga. 

         Sannerligen, jag säger dig att denne Johannes var lik ett rör fullt av ljuv honung,

        ty i hans mun gick aldrig orent in och den tog inte omåttligt emot mera än det som var nödvändigt för livet.

        Och aldrig gick någon sädesvätska ut ur hans kropp och därför kan man med rätta kalla honom

      för ängel och jungfru".

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2 3 4
5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2015 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se