Alla inlägg den 2 januari 2015

Av Jan-Owe Ahlstrand - 2 januari 2015 08:49

APRIL MÅNAD.

DÄRFÖR SÄGER JAG ER: TRO OCH NI SKALL FÅ ALLT DET NI BER OM I ER BÖN, DÅ BLIR DET SÅ.

( Mark. 11:24 ).

Första dagen.

Det som söter Jesus och sårar hans heliga hjärta är det bristande förtroendet för honom.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:1.

1.  "Visheten bygger sitt hus, dårskapen river det med egna händer".

Visheten bygger sitt hus på den fasta klippan; Kristus.

O-kunnigheten förgäter och förkastar vishetens klarsynthet.

Andra dagen.

Förtroendet --- och bara förtroendet --- är det som leder till kärleken.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:2.

2.  "Den gudfruktige går sin väg rakt fram, den som föraktar Herren vandrar krokiga vägar".

Den gudfruktige låter inte sin blick eller sina fotsteg; vika av varken till höger eller vänster.

Den som föraktar Herren vandrar i o-visshet, o-trygghet; eftersom han vandrar i ett andligt mörker. 

Den tredje dagen.

Jg vill uthärda allt min älskade vill. Jag vill låta honom göra vad han vill med sin lilla boll.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:3.

3.  "Dårens ord blir ris för hans rygg, de klokas tunga är deras skydd".

Den o-kunniges ord blir honom till skada och olycka.

De klokas tunga ger dem ett beskydd.

Den fjärde dagen.

Det Jesus tycker om att se är att jag gilar att vara mycket liten, ja utan allt, och att i mig få se det blinda hopp jag har till att han är barmhärtig.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:4.

4.  "Starka oxar ger foder i krubban, med kraftiga stutar blir skörden rik".

God draghjälp ger riklig skörd i krubban.

Den femte dagen.

Mina talenter är inte värda något, och därför är det faktiskt min själ jag måste uppge för dig, du min i allting så kärleksfulle frälsare.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:5.

5.  "Ett sannfärdigt vittne ljuger inte, vad menedaren vittnar är lögn.

Trovärdigt vittne ljuger inte inte.

Falskt vittne ljuger.

Den sjätte dagen.

Bara överlåtelsen visar mig vägen. Någon annan kompass har inte jag.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:6.

6.  "Förgäves söker hädaren vishet, för den kloke är kunskapen lätt att nå".

Hädaren och bespottaren söker förgäves vishetens insikt.

Den kloke erfar vishetens kunskap.

Den sjunde dagen.

Det enda som kan göra oss lyckliga här på jorden är att sträva efter att alltid vara tillfredsställda med det Jesus ger oss.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:7.

7.  "Gå ur vägen för en dåraktig man, av honom får du inte ett vettigt ord".

Akta dig för en o-kunnig man, hans ord och tal är dåraktigt.

Den åttonde dagen.

DEN HELIGA THERESE INTRÄDER I KARMEL DEN 8 APRIL 1888.

Lidandet har sträckt ut sina armar mot mig sedan jag inträtt i Karmel och jag har öppet tagit emot det i kärlek.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:8.

8.  "Den klokes vishet är att känna rätta vägen, bedrägeri är dårens dumhet.

Den klokes vishet känner till livets väg, dårens klokhet är att följa dum-distrigheten. 

Den nionde dagen.

Min enda önskan är Kristi förhärligande.  Till honom har jag överlåtit den ära Gud gett mig och om han verkar ha glömt mig, ja i så fall står det honom, fritt eftersom jag inte tillhör mig själv utan honom.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:9.

9.  "I hädarens hus bor skuld, men hos de rättrådiga nåd"

I hädarens hus bor skulden av hans onda gärningar.

I den ostraffliges hus bor Hans majestäts nådefullhet.

Den tionde dagen.

Jag är nu sjuk och kommer inte att bli botad.

Jag har hela tiden frid. Det är så länge som jag inte tillhört mig själv utan varit helt överlämnad till Jesus.

Hann är fri att göra vad han vill med mig.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:10.

10.  "Hjärtat är ensamt om sin sorg, och ingen kan dela dess glädje".

Hjärtat känner sin egen sorg.

Ingen kan påverka dess inre glädje.   

Elfte dagen.

Nej, jag är ingen ängel från himlen men om jag faller i varje ögonblick av mitt liv, reser jag mig upp och går till dig.

Ge mig nåden att leva av kärlek.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:11.

11. "Den ondes hus läggs öde, den rättrådiges hydda blomstrar".

Den ondes hus förstörs av förgängelsen.

Den rättfärdiges hus kan liknas vid en vacker blomsteräng.

Den tolfte dagen.

Jag accepterar allt av kärlek till Guds godhet, till och med de egendomligaste tankar som dyker upp inom mig.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:12.

12.  "En väg som tycks vara den rätta kan ändå föra till döden".

Människans sinnerlighet kan förblinda människans klarsynhet; att hon med vacklade steg kan vilseledas.

Den trettionde dagen.

För att vara kärlekens verkliga offer måste vi överlämna oss fritt och fullständigt.  Vi förtärs nämligen bara av kärleken i samma grad som vi överlämnar oss till kärleken.

Therrese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:13.

13.  "Också när man skrattar kan hjärtat värka, och glädjen kan slut i sorg".

Det skrattande leendet på människans läppar kan förbyttas i hjärtesorg.

Hjärtats glädje kan förbyttas i hjärtesorg.

Den fjortonde dagen.

När vi med det sanna barnsliga förtroendet kastar våra fel i kärlekens uppslukande lågor, kommer de också med säkerhet att brinna bort helt och hållet.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:14.

14.  "Den o-pålitlige får vad han förtjänar, en god man likaså".

Den icke trovädige blir belönad till vad han förtjänar.

Den gode mannen likaså.

Den femtonde dagen.

Vi kan aldrig ha för mycket förtroende för Gud som är så god mot oss och som är så mäktig och så barmhärtig.

Från honom får vi just så mycket som vi hoppas på.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:15.

15.  "Den o-erfarne tror allt som sägs, den kloke ger akt på varje steg.

Den o-erfarne saknar en mogen bedömnings och urskiljningsförmåga med ett fungerande sorterings-verk av vad människor säger.

Den klokes mogenhet bevarar sina steg.

Den sextonde dagen.

DEN HELIGE BENEDIKT JOSEF LABRES FESTDAG.

Jag vill inte att skapade varelser ska få ens en enda atom av min kärlek. Jag vill ge alla till Jesus, eftersom han har visat mig att han ensam är den fullkomliga lyckan.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:16.

16.  "Den vise fruktar och skyr det onda, dåren trampar självsäkert på".

Den vises hjärta lyder Hans Majestäts budord; och avskyr ondskefullheten.

Den o-kunnige fortsätter sin livs-vandring i ondskefullheten.

Den sjuttonde dagen.

Ja, jag önskar att jag alltid ska vara beroende av de himmelska gåvornas överflödande rikedom, eftersom jag vet att allt kommer ovanifrån.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:17.

17.  "En hetsig man begår dumheter, den besinningsfulle blir ärad".

En häftig och aggresiv man lever i dum-dristigheten.

Den besinningsfulle blir ärad i stadens portar.

Den artonde dagen.

Jag har inte större längtan till att dö än att till att leva.

Om Herren lät mig välja, skulle jag inte välja något.

Jag vill bara göra det han vill. Jag tycker om det han tycker är fint. 

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:18.

18.  "Enfald är den o-erfarnes smycke, den kloke bär kunskapens krona".

Den kloke bär kunskapens krona i sitt hjärta, tankar och på sin tunga.

Den o-erfarne styrs av människans sinnerlighet.

Den nittonde dagen.

Om själar, som är lika svaga och ofullkomliga som jag, kunde känna som jag känner, skulle ingen ge upp sin längtan att nå toppen på kärlekens höga berg.  Jesus ber ju inte om stordåd utan bara om överlåtelse och tacksamhet.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:19.

19.  "Den onde måste buga för den gode, syndaren vid den rättfärdiges dörr".

Den onde och hans o-kunnighet får i ödmjukhet böja sig inför den godes klokhet och vishet.

Syndaren får ödmjuka sig vid den rättfärdiges dörr; där treenighetens närvaro finns.

Den tjugonde dagen.

I sin stora vänlighet har Jesus visat mig denn väg som leder till den gudomliga kärlekens öppna härd.

Den vägen är det lilla barnets väg, när det tryggt och utan rädsla somnar in i sin faders armar.

Ordspråksboken. 14:20.

20.  "Den fattige avskys även av sin like, men rik man har många vänner".

Den fattige avskys från den fattiges vänskap.

Den rike har en god vänskap.

Den tjugoförsta dagen.

Jesus, du min gudomlige brudgum, försäkra mig om att min dopdräkt aldrig befläckas. Ta mig hellre bort från detta liv än att låta mig smutsa ner min själ och begå ens det minsta frivilliga fel.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:21.

Den som föraktar sin broder är en syndare, lycklig den som tar sig an en nödställd.

Att inte älska sin nästa; är att leva i o-lydnad mot Herrens första budord.

Välsignad är den själ som visar barmhärtighet mot sin nästa.

Den tjugoandra dagen.

O, Jesus , om det bara var möjligt för dig att finna en svagare själ än min, skulle du fylla den med ännu mer nåd.

Men den måste då kunna överlämna sig med fullkomligt förtroende till den oändliga barmhärtigheten.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:22.

22.  "Ränksmidaren går alltid vilse, den som vill gott möter trofast kärlek".

Den som tänker ut och planerar för onda gärningar; faller själv in i sina egna snaror.

Kärleksfulla hjärtat gör det goda; bemöts av barmhärtig och trofast kärlek.

Den tjugotredje dagen.

Jag kan inte be om något med stor iver, utom att Guds vilja förverkligas totalt i min själ.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:23.

23.  "All möda ger vinst, prat bara förlust".

Flitiga och dritiga händer ger välstånd.

O-fruktbart tal ger en inre tomhet.

DEn tjugofjärde dagen.

Jag försöker att inte längre bekymra mig om mig själv.

Det Jesus värdigas göra i min själ överlämnar jag utan reservationer till honom.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:24.

24. "Rikedom är den vises krona, dårens krans är enfald".

Vist hjärta ger god vänskap.

Den o-kunniges hjärta; har ingenting att ge.

Den tjugofemte dagen.

Eftersom jag tillhör Jesus som hans lilla leksak får jag inte tvinga honom att göra min vilja i stället för sin.

Hans lilla leksak ska hellre vara hans tröst och nöje.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:25.

25.  "Ett sannfärdigt vittne räddar liv, en menedare bedrar".

Ett trovärdigt vittne är räddningen för sin nästas liv.

Ett falskt vittne föraktar sin nästas liv.

Den tjugosjätte dagen.

O, min Gud, för de onda människornas otacksamhet vill jag ge dig tröst och ber dig att ta ifrån mig den frihet jag har att vara i vägen, när dessa planer tar form.
Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:26.

26.  "Den som fruktar Herren har ett tryggt värn, och barnen får en säker tillflykt".

Herrens fruktan är att lyda hans budord; dess lydnad ger en fasthet och trygghet.

Föräldrarnas lydnad ger barnen en säker tillflykt.

Den tjugosjunde dagen.

O, min älskade, jag offrar mig till dig för att du ska kunna uppnå allt det du i din helighet planerar för mig, och jag vill inte tillåta något skapat att vara i vägen, när dessa planer tar form.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:27.

27.  "Gudsfruktan är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror".

Gudsfruktan är en livets outsinliga källa.

Dess källa en räddning från förgängelsen.

DEnn tjugoåttonde dagen.

DEN HELIGE PAULUS AV KORSETS FESTDAG.

När vi inte förväntar oss något annat än lidande förvånas vi av varje litet glädjeämne. Men lidandet själv blir det största av alla glädjeämnen, när vi söker det som en dyrbar skatt.

Therese av Lisieux.

Ordspråksboken. 14:28.

28.  "Talrik befolkning är kungens ära, brist på folk blir furstens fall".

Välbefolkat land är ett trivsamt och fruktsamt folk.

Ett land som saknar folk, kan liknas vid en ödemark. 

Ordspråksboken. 14:29.

29.  "Den tålmodige är full av insikt, det hetsige ökar sin dårskap".

Den tålmodige har en sökande längtan efter insiktens outsinliga källor.

Den hetsige förökar sin dårskap in i sin egen o-kunnighet.

Ordspråksboken. 14:30.

30.  "Sinnesfrid ger kroppens hälsa, lidelse är röta i benen".

Sinnesfrid ger en hälsa och läkedom till kropp och själ.

Lidandet ger o-hälsa till kropp och själ. 


 

 


    
Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
     
1
2 3 4
5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2015 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se