Alla inlägg den 29 november 2014

Av Jan-Owe Ahlstrand - 29 november 2014 09:13

FÖRSTA SAMLINGEN.

( kap. 1-9 ).

INLEDNING.

Ordspråksboken. 1:1-4.

1.  "Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels konung".


Första Kunungaboken. 4:32.


32.  "Salomo präglade tre tusen tänkespråk, och hans sånger uppgick till ett tusenfem".


2.  "De ger vishet och fostran, så att man förstår de klokas ord".


Det visa tänkespråket ger visa hjärtan och sinnelag; och därtill en andlig fostran i treenighetens liv.


3.  "Och låter sig fostras till insikt, till rättfärdighet, rätt och redbarhet".


Treenighetens fostran; gör Guds avbilder till trogna efterföljare av vår Herres, Jesu Kristi liv och dygder.

Fostran in i insiktens och vishetens outsinliga källor gör oss till dugliga Kristi medtjänare i hans nådefulla och barmhärtiga efterföljelse. 

         Vår tunga, hjärta och sinnelag är i gemenskap med treenighetens tankar och fullkomliga vilja.


4.  "De ger de oerfarna vett, de unga kunskap och rådighet".


De o-kunniga blir förståndiga; ett ungt liv har en möjlighet att bli delaktig av treenighetens fullkomliga livsstil, livskvalite och livsföring.


Predikan. 12:1.

1.  "Tänk på din skapare i din ungdom, innan de onda dagarna nalkas, de år som ingen glädje har att ge".  


Ordspråksboken. 1:5-6.

5.  "Den vise hör dem och ökar sitt vetande, de vägleder den kloke".


Den vise och kloke har sitt ursprung i klokhetens och vishetens outsinliga källor.

Därifrån utökar de sitt vishets och klokhets andliga förstånd.

       Treenighetens kloka och visa tankespråk och sånger vägleder dem in i dessa obegränsade förråd av gudomens fördolda hemligheter och skatter.


6.  "De gör att man förstår tankespråk och liknelser, de visas ord och gåtor".


Matteus författare talar om Jesu liknelser.

Liknelsernas syfte.

Matt. 13:10-11.


10.  "Lärljungarna kom fram och frågade honom: "Varför talar du till dem i liknelser?":


11.  "Han svarade dem; ""Ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra".


Hans Majestät vars vishetens och kunskapens ande är fördold i; var given att uttyda tankespråk och liknelser.


Liknelsen om sådden.  Matt. 13:1-9.


Liknelsernas syfte.      Matt. 13:10-17.


Tolkning av liknelsen om sådden.  Matt. 13:18-23.


Liknelsen om ogräset.  Matt. 13:24-30.


Liknelsen om senapskornet och surdegen.  Matt. 13:31-35.


Tolkning av liknelsen om ogräset. Matt. 13:36-43.


Fler liknelser om himmelriket.  Matt. 13:44-52. 


Ordspråksboken. 1:7.

7.  "Gudsfruktan är kunskapens begynnelse, dåren föraktar vishet och fostran".


Gudsfruktan har sitt ursprung i kunskapens begynnelse. 

   Den o-kunnige förkastar, ringaktar och av-visar all vishet och fostran.  Han är o-hörsam och o-formbar för treenighetens fostran.


Job. 28:28.

28.  "Till människan sade han: "Att frukta Herren, det är vishet, att sky det onda är insikt".


Psalm. 111:10.

10.  "Att frukta Herren är vishetens begynnelse, insikt vinner de som gör hans vilja. För alltid ljuder hans lov".


Lydnaden ger ett insiktsfullt hjärta och sinnelag.

Vandringen i ståndaktigheten från det onda ger insikt.


Ordspråksboken. 9:10.

10.  "Att frukta Herren är början till vishet, att känna den Helige är insikt".


Apostlafursten Paulus beder; Jag vill lära känna hans uppståndelse-kraft och bli delaktig av hans lidande.

Dess kännedom om den Helige ger mänskligheten all den vishet och insikt; för sitt vardagliga behov.


Jesus Syraks bok. 1:14b.

14b.  "Visheten skapades hos de trogna redan i moderlivet".


Ordspråksboken. 1:8.

8.  "Lyssna till din fars förmaningar, min son, förkasta inte den mors undervisning".


Lyssnadets öra har en hörsamhet inför sin fars förmaningar; en andlig fostran; in i treenighetens liv och dygder.

      Lydnadens hörsamhet är ett beskydd mot ondskefullheten.


Ordspråksboken. 6:20.

20.  "Lev efter din fars bud, min son, förkasta inte din mors undervisning".


Faderns och moderns andliga mogenhet; ger barnet vägledning in i treenighetens fullkomliga liv.

      Lyssna på din moders insiktsfulla undervisning.

Lev ditt liv efter din faders budord.


Ordspråksboken. 1:9.

9.  "De är en skön krans för ditt huvud och en kedja som pryder din hals".


Det hebreiska ordet "liwjat" för krans betyder; nåd, behag och skönhet.   Treenighetens nådefullhet, behag och skönhet; ersätter sinnerlighetens inflytande i människans tankar, hjärtan och tunga. Dess utstrålning påverkar vår omgivning.


Ordspråksboken. 3:22.

22.  "De skall skänka dig liv och bli ett smycke för din hals".


De ger dig ett innehållsrikt och betydelsefullt liv.

God rådgivning och vägledning.

    En problem-lösare för sinnerlighetens bekymmer och problem.


Ordspråksboken. 1:10.

10 "Min son följ inte syndare som lockar dig".


Syndfullhetens livsföring; låt dig ej lockas av den.

       Syndaren föringrar, förkastar och föraktar din moders undervisning och din fars budord.


Ordspråksboken. 16:29.

29.  "En ogärningsman lockar andra med sig och leder dem på orätta vägar".


Ordspråksboken. 1:11-16.

11.  "Och säger: "Kom, vi lägger oss i bakhåll och dödar, vi skall roa oss med att lura på oskyldiga".


Ondskefulla människor smider listiga planer; låt oss döda våra med-människor; likt Kain som överföll sin broder Abel.

Talar falskhetens språk ut ur sina hjärtan och tungor.


12.  "Som dödsriket slukar vi dem levande, som graven tar vi med hull och hår".


Gudlösa människor vill sluka dem levande in i dödsriket.

Hjärtan som saknar med-lidande och med-känsla.

Dödsriket heter på hebreiska "se ol", vars betydelse syftar på fördjupning, grav och de dödas upphållelseort.


13.  "Alla slags dyrbarheter kommer vi över, vi skall fylla våra hus med byte".


De ondas övermod lockas av att bestjäla andras egendom;

för att tillgodose sig själva.


14.  "Du får vara med och dela, vi har en gemensam penningpung".


Locka andra till att bli delaktiga av andras bestulna ägodelar och penningar.


15.  "Min son, slå inte följe med dem, sätt aldrig din fot på deras väg".


Vishetens varningsord; följ inte deras ondskefulla råd; träd inte in på de gudlösas vägar som föraktar och föringrar mina förmaningar.


16.  "De skyndar till allt som är ont och är snar att utgjuta blod". 


Jesaja bok. 59:7.

7.  "De skyndar till allt som är ont och är snara att utgjuta oskyldigt blod.  Deras planer bringar olycka, våld och förödelse kantar deras väg".


Romarbrevet. 3:15-16-17.

15.  "På snabba fötter ilar de för att utgjuta blod".


16.  "Förödelse och elände kantar deras väg".


17.  "Och fridens väg känner de inte".

De gudlösa har ont uppsåt i sina hjärtan; deras livsföring är att gå i Kains fotspår, dräpa sina bröder och systrar.

Smider sina ondskefulla planer; förstöra och tillintetgjöra skapelsens krona.

   I sin iver; utgjuter de oskyldigt människoblod;

vars blod ropar inför Guds ansikte; dag och natt.

Deras orättfärdiga vägar präglas av förödelse och allt elände.

Deras livsföring gör att de inte känner till fridens väg.

På fridens väg; finns ingen förödelse, elände, lidande, bekymmer och motgångar. 


Ordspråksboken. 1:17-18.

17.  "Fåglar är inte hjälpta av att se när fångstnätet gillras".


18.  "Och dessa män ligger i bakhåll för sig själva, där är sitt eget liv de lurar på".    


Det finns ett ordspråk som säger; när någon gräver en grop åt andra, faller de själva däri.

Fåglarna är en jämförelsebild på dessa män; som själva gör sig sin egen skada. 


Ordspråksboken. 1:19.

19.  "Så går det den som girigt roffar åt sig; det kostar honom hans eget liv".


Ordspråksboken. 15:27.

27.  "Den som roffar åt sig drar olycka över sitt hus, den som skyr mutor får långt liv".


1Timoteus. 6:10.

10.  "Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande".


Girigheten tänker på sig själv och sina egna behov.

Girigheten kan styras av det genetiska arvsanlaget; vars ursprung kommer av vår arvssynd.

Girighetens lockelse kan kosta människors liv.

Den drar olycka över dens hus som utövar den.

      Kärleken till penningar; skapar mycken oro

och bekymmer inne i människo-själen.


En man som ägde mycket.

Markus. 10:23-25.

23.  "Jesus såg sig om och sade till sina lärljungar;

"Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!"


24.  "Lärljungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: "Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike".


25.  "Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike".


Markus författaren ger oss en utförlig beskrivning; om den rikes mannens hjärtats svårigheter; att komma in i Guds rike;  I jämförelse med kamelens storlek med ett nålsöga; lika omöjligt är det för en rik man. 


 

 


 


 Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2014 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se