Direktlänk till inlägg 22 november 2014

SALOMOS VISHET VIII.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 22 november 2014 07:52

SALOMOS KÄRLEK TILL VISHETEN.
Salomos Vishet. 8:2

2.  "Hon blev mig kär; jag valde henne i min ungdom och strävade efter att göra henne till min brud.

Jag greps av åtrå efter hennes skönhet".

Jag greps av en inre längtan efter hennes mjukhet, finhet och skönhet. Min själs inre törstande längtan efter hennes heliga närvaro. Hon blev mig kär; likt en jungfrulig kärlek.

Jag valde hennes fulla skönhet i min tidiga ungdom; i min innersta strävan efter att bli hennes brudgum.

Jesus Syraks bok. 4:11.

11.  "Visheten ger sina söner framgång och tar sig an dem som söker henne".

Hon offrar sin tid för de som söker hennes skönhet.

Hennes ljuvliga närvaro ger dem framgång.

Ordspråksboken. 1:20.

20.  "Visheten ropar högt på gatan, på torget ljuder hennes röst".

Hennes milda och ljuva röst ljuder på olika städers gator och torg; sök min heliga närvaro; ty den renar era själar.

Ordspråksboken. 8:1.

1.  "Hör, visheten ropar, insikten låter höra sin röst".

Hennes ljuvliga och milda utstrålning av insiktens röst ljuder; inför hela mänskligheten.

Vishetens bok. 6:1.

1.  "Lyssna därför, konungar, och kom till insikt!

Lär av mig, ni som härskar över jordens alla länder"!

Vishetens ljudande förmaningsrop till konungar och all överhet. Lär av min vishetens lära; i er okunnighet; lyssna på min outsinliga insikt.

Jesus Syraks bok. 14:20-21.

20.  "Lycklig den som fördjupar sig i visheten, som övar sitt förstånd när han talar".   

21.  "Som i sitt hjärta begrundar vishetens vägar och tänker på hennes hemligheter".

Lära känna vishetens fördolda skatter och rikedomar; förändrar och förvandlar mänsklighetens livsstil, livskvalite och livsföring.

Den som funnit vishetens hjärta; övar sitt förstånd, vilja och hjärta; när han talar.

Jesus Syraks bok. 4:12.

12.  "Att älska henne är att älska livet, rikt på lycka blir den som vaknar tidigt för hennes skull".

Att inte älska henne är att inte älska livet.

Varje dag i livet; gör visheten livet innehållsrikt och värdefullt.

Ordspråksboken. 3:16.

16:  "I sin högra hand har hon långt liv, i sin vänstra hand rikedom och ära".

Vishetens outsinliga välsignelser finns i hennes händer.

Hon räcker ut sina hjälpande händer mot mänsklighetens lidande. 

Vishetens bok. 7:10.

10.  "Jag älskade henne mer än hälsa och skönhet och ville hellre äga henne än dagens ljus".

Vishetens outgrundliga värde jämförs med dagens ljus och människans dagliga hälsa och skönhet.   

Jesus Syraks bok. 4:13.

13.  "Den som äger henne vinner ära, och där hon går in följer Herrens välsignelser med".

Vishetens boende i ett människo-hjärta; ger henne ära.

Hans Majestäts välsignelser följer med vishetens inneboende i varje hjärtan.

Jesus Syraks bok. 4:14.

14.  "De som tjänar henne gör tjänst inför den Helige, och de som älskar henne blir älskade av Herren".

Ett mänskohjärta som tjänar visheten; blir älskad av Herren.

Johannes 14:23.

23.  "Jesus svarade: "Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom".

Vishetens hjärta är Hans Majstäts ord in i våra hjärtan.

Bevarandet av hans ord görs av de som i sitt hjärta älska honom.

Treenighetens kärlek tar sin boning i dens hjärtan som bevarar hans ord i sitt hjärta.

Salomos vishet. 8:3-5.

3.  "Hon lyser med sitt höga ursprung, ty hon lever hos Gud, och världsalltets härskare älskar henne".

4.  "Hon är invigd i Guds kunskap och tar del i hans verk".

Hon är älskad av världsalltets härskare.

De erkänner hennes existens och outsinliga vishet.

Hon är delaktig av Guds hela skapelse verk i hans hjärta, tankar och vilja.

5.  "Om rikedom är något att sträva efter i livet, vad är då värdefullare än visheten som frambringar allt"?

Matriella rikedomar och skatter som tillfredsställer det sinnerliga; saknar helt sitt värde inför vishetens värdefullhet.

Ordspråksboken. 8:14.

14.  "Jag ger råd och skänker framgång, hos mig finns insikt, hos mig finns kraft".

Salomos Vishet. 8:6-7.

6.  "Om klokhet kan uträtta något, vem i världen är då en större konstnär än hon"?

7.  "Och om någon älskar rättfärdigheten, så är det genom hennes mödor som dygderna kommer; hon lär ut måttfullhet och klokhet, rättrådighet och mod ---- det bästa en människa kan äga i livet".

Vishetens klokhet till mänsklighetens släkten; är henne till livets vägledning och rådgivning.

Kärleken till rättfärdigheten och hennes mödor; formar fram treenighetens dygder i mänsklighetens hjärtan, livsstil, livskvalite och livsföring.

Ordspråksboken 8:17.

17.  "Jag älskar dem som älskar mig, och de som söker mig skall finna mig".

Människans och vishetens djupa kärleks-förhållande med varandra.

Höga Visan talar om Brudens och Brudgummens fina, mjuka och trygga kärleks-förhållande.

Matteus evangeliets författare säger;

Den som söker skall finna. Söker vi vishetens outsinliga källa; får vi släcka vår andliga törst.

Salomos Vishet. 8:8.

8.  "Och skulle någon därtill längta efter lärdom, så känner hon det förflutna och kan förutse framtiden.

Hon förstår sig på tankespråk och kan lösa gåtor, tecken och under känner hon till på förhand, och hon vet hur tider och skeden skall sluta". 

Vishetens lärdom och erfarenhet är av oförgänglighetens värde. Hennes kännedom är o-begränsad i det förflutna och att förutse framtiden.

Hennes o-utsinliga förstånd finner ingen begränsning i tankespråk; rådgivning, tecken och under av treenighetens fördolda hemligheter.

Salomos Vishet. 8:9-10

9.  "Henne föresatte jag mig alltså att föra hem och leva med, ty detta visste jag; Med sina råd skall hon ge mig framgång, hon skall uppmuntra mig i bekymmer och sorg".

Vishetens stöd och hjälp för de som sökt hennes närvaro.

Se; Visheten som sin livskamrat för livet. 

Visheten min rådgivare, uppmuntrare i olika vardagliga bekymmer och sorger.

10.  "Tack vare henne får jag ära bland människorna, redan som ung blir jag hedrad i de gamlas krets".

Under min ungdomstid; jag sökte Vishetens lärdom och erfarenhet: frukten av lärdomen och erfarenheten gav mig en heder i de gamlas åsyn.

Salomos Vishet. 4:8-9.

8.  "Vördnadsvärd ålder beror inte av livets längd, det är inte årens antal som räknas".

9.  "Det är klokheten som är en människas vita hår och ett oförvitligt liv som är hög ålder".

Jobs bok. 32:9.

9.  "Det är inte de som levt längst som är visast, inte bara de gamla vet vad vad som är rätt".

Psaltaren. 119:100.

100.  "Jag är klokare än de gamla, ty jag följer dina befallningar".

Elihus tal inför Job och hans vänner.

Jämför de ungas och gamlas vishet; ty det beror inte alltid på deras år och dagar av ålder.

Hjärtat som i lydnad följer Hans Majestäts befallningar och bud; återspeglar treenighetens outsinliga vishet och klokhet.  

Salomos Vishet. 8:11-12.

11.  "Jag kommer att visa skarpsinne som domare och bli beundrad av de mäktiga".

12.  "De skall vänta när jag är tyst och lyssnar när jag yttrar mig, och om jag talar längre skall de tiga vördnadsfullt".

Vishetens skarpsinnighet träder fram som en rättvis domare; blir uppskattad av de mäktiga.

Vishetens tystnad ger en förväntan av lyssnad; när vishetens tal ges ut.

Jobs bok. 29:1.

1.  "Job fortsatte sitt tal och sade".

Jobs bok. 29:7-10.

7.  "Jag gick ut till stadsporten och intog min plats på torget".

8.  "De unga steg tillbaka när de såg mig, de gamla reste sig upp".

9.  "Stormän höll inne sina ord och satte handen för munnen".

10.  "Hövdingar tystnade med tungan häftande vid gommen".

Jobs vishets-tal förundrade alla som hörde honom tala.

De unga och gamla kände en respekt för hans närvaro och tal.  Stormän och hövdingar lyssnade på tystnadens godhet och lärdom under Jobs vishets-tal.

Deras egna ord var betydelselösa och innehållslösa; inför Jobs vishet.  

Salomos Vishet. 8:13-16.

13.  "Tack vare henne får jag odödlighet, jag lämnar ett outplånligt minne åt kommande släkten".

Helgonens livsstil, livskvalite och livsföring präglades av vishetens och klokhetens outsinliga källor.

Deras liv lämnar ett outplånligt minne efter sig.

Dess outplånliga minne är en god förebild för kommande släkten. 

14.  "Jag skall styra hedningarna, folken skall läggas under mig".

15.  "Och fruktansvärda tyranner darra när de hör om mig.

Jag skall visa mig god för folket och tapper i krig".

16.  "När jag kommer hem skall jag vila ut hos henne, ty i umgänget med henne finns ingen bitterhet.

Att leva med henne vållar ingen smärta utan ger bara lust och glädje".

Kung Salomo styr hedningarna efter treenighetens vishet.

Fruktansvärda tyranner av ondskefullheten i sina hjärtan; bävar och darrar inför vishetens närvaro.

I vishetens anda; visar jag mig god och tapper inför folket.

I hennes närvaro kan jag vila ut; i henne finns ingen bitterhet och besvikelse.

Livets gemenskap med henne ger ingen själslig smärta.

Läkedom och hälsa finns i hennes närvaro.

Salomos Vishet. 8:17-18.

17.  "När nu mina tankar rörde sig kring detta och jag begrundade för mig själv att odödligheten kommer av släktskap med visheten".

18.  "Och goda njutningar av vänskap med henne och outtömliga rikedom av hennes trägna mödor och klokhet av övning i hennes sällskap och berömmelse av att man lyssnar till hennes ord --- då gav jag mig på vandring för att försöka vinna henne".

Vishetens släktskap ger oss en försmak av odödlighetens närvaro. Vår tankevärlds påverkan av vishetens släktskap förändrar och förvandlar vårt sätt att tänka, tala och handla.

Ger goda njutningar av vishetens vänskap; delger oss outtömliga  rikedomar utifrån hennes enträgna arbetsmödor och klokhet.  Lyssnadet till hennes ords övningar, sällskap och berömmelse; ger en djupare andlig hunger och insikt för att vinna hennes närvaro.

Vishetens bok. 8:19-21.

19.  "Jag var en frisk och stark ung man som hade fått en god själ".

20.  "Eller snarare; jag var god och hade därför fått komma till en ofördärvad kropp".   

21.  "Men jag visste att bara Gud kunde ge mig det jag ville ha; och redan det är klokhet, att veta vems gåva detta är".

Saomos visheten. 7:7.

7.  " Därför bad jag till Gud, och han gav mig klokhet.

Jag åkallade honom, och vishetens ande kom till mig".

Kung Salomon beskriver sig själv; som en ung frisk och stark man.  Jämförelsevis med en

o-fördärvad kropp utan syndlighetens djupa sår av fördärv och förgängelse.

Med en full kännedom i sitt hjärta visste han i sin enträgna bön; när Hans Majestäts nådefullhet och barmhärtighet gav honom utav sin klokhet. 

I min åkallan i hans närhet; vishetens ande kom till mig.

   

 


 

   

  


 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2014 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se