Direktlänk till inlägg 3 juli 2014

SALOMOS VISHET VI A.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 3 juli 2014 13:55

De mäktigas ansvar.

Salomos Vishet. 6:1-2.

1.  "Lyssna därför, konungar, och kom till insikt!

lär av mig, ni som härskar över jordens alla länder"!

2.   "Hör noga på, ni som regerar över människorna, ni som

yvs över era många undersåtar".

Kung Salomo talar genom vishetens ande, ödmjuka er i lyssnad;

ni konungar; med förmaningens röst, kom till insikt.

Jag, ödmjukade mig under den allvetande Guden, vår allmakts skapare

till himmel och jord; ty jag utbad om treenighetens visdom för att leda;

hans egendomsfolk.

Hans trofasthet och trovärdighet mot sitt egna treeniga ord; besvarade min inre längtan efter vishetens ande.

Lären av mig; se mig som en god förebild; att leda detta folk i hans vishet.

Ni, härskare över jordens alla länder; har också möjligheten att utbedja er

om treenighetens vishet.   

Psalm. 2:10.

10.   "Konungar, besinna er, ta varning, ni jordens härskare"!

Ni konungar och jordens härskare, vakna upp i all ödmjukhet; var lyhörd för treenighetens vishet.

Treenighetens Vishet kan förändra och förvandla era hjärtan; att styra ett folk och nation med en mild och saktmodig hand!

Salomos Vishet. 1:1.

1.   "Älska rättfärdigheten, ni som härskar över jorden".

Kung Salomo förmanar i vishetens anda; ni jordens härskare; älska rättfärdigheten; ty den påverkar era hjärtan, tankar och viljan.

Jesus Syraks Vishet. 33:19.

19.   "Så hör på mig, ni folkets hövdingar ---- ni folkförsamlingens ledare, lyssna"!!

Vishetensskrifter; förmanar folkets hövdingar som är folkförsamlingens

utvalda ledare, var lyhörda! 

Salomos Vishet. 6:3.

3.    "Det är Herren som har gett er väldet, er makt kommer från den Högste;

han skall pröva era gärningar och granska era beslut".

Ni konungar; bli ödmjuka; tänk efter att Hans Majestät har givit er väldet.

Er makt kommer inte från er egen mänskliga styrka och vishet; utan från den Högste.  Den högste ska pröva era gärningar och granska era beslut.

Ni konungar; har låtit er styras av övermodet och inte varit lyhörda för den Högstes viljebeslut.

Daniels bok. 4:14.

14.  "Denna dom är avkunnad av väktarna och detta rådslut uttalat av de heliga, för att de som lever skall inse att den Högste råder över människors riken och att han ger dem åt vem han vill och upphöjer den ringaste bland människor till härskare".

Romarbrevet. 13:1.

1.   "Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig.

Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom".

Överheten är i Guds tjänst i alla världens nationer; säger apostlafursten Paulus i sitt aktuella brev till församlingen i Rom.

Folket får den överhet som den förtjänar efter nationens egna gärningar, antingen de är rättfärdiga eller orättfärdiga inför Treenighetens närvaro.  

Salomos Vishet. 6:4.

4.  "Ni är tjänare i hans rike men har inte regerat rättrådigt, inte följt lagen

och inte levt efter Guds vilja". 

En Herrens tjänare kan vara Hans majestäts utvalde tjänare i hans rike; men har ett delat hjärta.

Den helige aposteln Matteus säger; vi kan inte tjäna två herrar.

Det delade hjärtat; blir ett förvirrat hjärta.

Ett enat hjärta; det hel-överlåtna hjärtat; kan helt åtlyda Herrens lagar.

Det hel-överlåtna och ödmjuka hjärtat; kan leva ett liv efter Guds fullkomliga vilja.

Salomos Vishet. 6:5-6.   

5.    "Plötsligt skall han stå där och fylla er med fasa; domen blir hård över höga herrar".

6.    "För den ringe finns förlåtelse och nåd, men de mäktiga möter makt när de rannsakas".

Domen för de höga herrarna och de mäktiga blir annorlunda än mot de ringa.

Deras dom blir hårdare av en självrannsakning; inför treenighetens domstol.

Den ringe lever ett liv av hel-överlåtelse av ett ödmjukt hjärta; i Jungfru Marias

fotspår; "ske med mig som du har sagt":  

Lydnaden och ödmjukheten har ett öppet hjärta mot treenighetens vilja.

Den ringes förlåtelse och nåd; bor i lydnadens och ödmjukhetens hjärtan. 

Salomos Vishet. 6:7

7.   "Han som är allas härskare tar inte hänsyn till person och viker inte för

världslig storhet.  Hög och låg har han själv skapat, och han sörjer för

alla på samma sätt"

Hans majestät är allas vår allsmäktige härskare.

Apostlafursten Paulus säger; att han har inte har anseende till personen.

Den heliga treenigheten viker sig inte för den världsliga storheten.

Den världsliga storheten; har ingen vänskap med Gud; ty världens vänskap är Guds ovänskap.

Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud: säger den helige aposteln Jakob; till de tolv utvalda israelitiska stammarna i förskingringen. 

Den fattige och rike lever sida vid sida.

Den världsliga storheten; styrs av egoismen, högmodet och stoltheten, som blivit deras goda rådgivare och livets ledstjärna.  

5 Mos. 10:17.

17.    "Ty Herren, er Gud, är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den store Gud och fruktansvärde hjälte som aldrig är partisk och inte kan mutas".

Jesus Syraks Bok. 5:15b.

15b.   "Ty Herren är den som dömer, inför honom finns ingen mänsklig storhet".

Den mänskliga storheten har sitt ursprung i egoismen, högmodets och stolhetens

hjärtan, tankesätt och tal. 

Romarbrevet. 2:11.

11.   "Gud gör ingen skillnad på människor". 

Apostalfursten Paulus skriver till församlingen i Rom, i en anda av uppmuntran;

vi har samma evighets-värde inför Hans Majestäts existens och närvaro.

Ordspråksboken. 22:2.

2.   "Fattig och rik lever sida vid sida, Herren har skapat dem båda".

Salomos Vishet. 6:8-9.

8.   "Men en sträng granskning väntar denna världens stora".

9.   "Till er, talar jag alltså, envåldshärskare, för att ni skall lära er vishet och undgå felsteg".

Lukas 12:48.

48.  "Men den som av okunnighet gör sådant som förtjänar prygel, han skall bara piskas med några få rapp. Av den som har fått mycket skall det krävas mycket,  och den som har anförtrotts mycket skall få svara för desto mera".

Ni, envåldshärskare; ödmjuka er och sök vishetens källor; liknas vid ett förmaningsrop.  När ni lär känna vishetens vilja, tankesätt; ty den är villig att förnya era sinnen och byta ut era sten-hjärtan till ett hjärta av kött som profeten Hesekiel säger i sin profetbok.  

Salomos Vishet. 6:10-11.

10.    "De som hållit den heliga lagen i helgd skall räknas som heliga.

De som lärt sig den blir försvarade vid domen".

11.    "Längta därför efter mina ord och ta begärligt emot dem; de ger er god fostran".

Den heliga lagen fylld av Vishetens ande ger en god rådklokhet.

Den blir er till ett betryggande försvar inför Kristi domstol.

Låt era hjärtan längta efter orden i den heliga lagen som är ingivna av treenighetens anda; vishet och vilja.

Treenighetens vilja och vishet ger er en god fostran och grund för er andliga tillväxt in i den treeniga karaktären.   

    

 
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2014 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se