Direktlänk till inlägg 25 december 2013

SALOMOS VISHET. IV.

Av Jan-Owe Ahlstrand - 25 december 2013 12:25

Salomos Vishet. 4:1-2:   "Det är bättre att vara barnlös och rättrådig; minnet av den rättrådige är odödligt, både Gud och människor känner honom". "När han lever här är han allas föredöme, och när han går bort sörjs han av alla.
I evigheten bär han stolt sin segerkrans; han har vunnit en tävling om ädla priser".

Ett citat  från Jesus Syraks bok. 16:3B: "Det är bättre att dö barnlös än ha gudlösa barn".

Psalm. 112:6:  "Den rättfärdige bringas aldrig på fall, och hans minne alltid bestå".

Den rättfärdiges liv är ett gott vittnesbörd inför sina medmänniskor; om hur han lever och har levt sitt jorde-liv.

Vara ett gott föredöme i sitt hjärta, tal och livsföring; påverkar alla människors liv och levnad hur de kan leva sitt liv i tal, ord och gärningar. Sprida ett ljus där mörkret råder; i vår värld. Uppmuntra någon i ord och tal.

Visa omsorg och medlidande för de små, hjälplösa, övergivna, svaga, faderslösa, främlingen och den hemlöse.

Jesus Syraks bok. 1:18:  "Vishetens segerkrans är fruktan för Herren, fred och hälsa växer upp ur den".

1. Kor. 9:25:  " Var och en som tävlar måste försaka allt --- löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar".   

2. Tim. 4:8:  "Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst".

I all evighet får vi bära en oförvissnerlig segerkrans; av ett evigt värde. O, vårt hjärta fylls av en evig tacksamhet; till vår universielle skapare av himmel och jord.   Vishetens segerkrans ges åt de som av sitt hjärta fruktar; Hans Majestät; Vår konung; av all evighet.  Vishetens segerkrans; ger oss en andlig, lekamlig hälsa till ande, kropp, själ och vår inre människa fylls av treenighetens frid. 

Apostlafursten Paulus talar om rättfärdighetens segerkrans; när han i sitt brev skriver till Timoteus.

Hans Majestät, vår rättvise domare ger oss denna segerkrans, till alla de som längtar efter hans ankomst.

Salomos Vishet. 4:3-5:  "Men de gudlösa får ingen nytta av sina många barn.  Plantor av oäkta skott rotar sig inte djupt och skaffar sig inget säkert fäste". Om de också skjuter i höjden en tid och får grenar, står de ostadigt; de skakas av stormen och rycks upp med roten av vindarnas kraft".  Alla de späda kvistarna bryts av, och frukten blir värdelös, omöjlig att äta och oduglig till allt".

Psalm. 37:35:  "Jag såg en gudlös i hans kraft, han stod hög som en ceder på Libanon".

Plantor av oäkta skott är som den gudlöses barn, de rotar sig inte djupt; ty de saknar en själens fasta rotfäste.

När de gudlösas barn växer upp till mogna människor under en tid och fortplantar sig; står de ostadiga i sin livsföring; när motgångar, svårigheter och lidande kommer; tillintetsgörs deras liv. Deras liv blir fruktlösa.

De styrds av meninglösheten, uppgivenheten och allt som tillhör förgängelsen.

Salomos Vishet. 4:6: "Barn som blivit till i en syndig förening vittnar vid rannsakningen om föräldrarnas ondska".    

Nehemja bok. 13:23-27:  "Vid samma tid upptäckte jag att några judar hade gift sig med kvinnor från Ashdod, Ammon och Moab". Av deras barn talade hälften ashdoditiska eller något av de andra språken och kunde inte längre tala hebreiska". Jag gick till rätta med dem, förbannade dem, slog några av dem, drog dem i håret och besvor dem vid Gud: "Ni får inte ge era döttrar åt deras söner och inte heller eller er själva".

Var det inte på det sättet som Salomon, Israels kung, syndade?  Bland de många folken fanns det ingen kung som var hans like, och han var så älskad av sin Gud att han sattes till kung över hela Israel.

Men utländska kvinnor fick även honom att synda". Och nu får man höra om er att ni gör er skyldiga till detta stora onda och är otrogna mot vår Gud genom att gifta er med utländska kvinnor". 

DEN RÄTTFÄRDIGES DÖD:

Salomos Vishet. 4:7-9:   "Men den rättfärdige skall få vila, om han också dör i förtid".

Vördnadsvärd ålder beror inte av livets längd, det är inte årens antal som räknas".

Det är klokheten som är en människas vita hår och ett oförvitligt liv som är hög ålder". 

Job. 32:9:  "Det är inte de som levt längst som är visast, inte bara de gamla vet vad som är rätt".

Psalm. 119:100: "Jag är klokare än de gamla, ty jag följer dina befallningar".

En klok och vis människa får sin klokhet och vishet från Hans Majestäts heliga hjärta.

Livet i fotspårna av Herrens bud och befallningar; gör oss klokare och visare än de gamla. 
Människan och mänskligheten lyssna på vishetens och klokhetens maningsrop; lydnaden till detta maningsrop kommer att förändra och förvandla era hjärtan, tal och ord.
Salomos Vishet. 4:10-13:   "Den rättfärdige behagade Gud, därför älskade Gud honom och hämtade honom, där han levde bland syndarna.  Han rycktes bort för att inte ondskan skulle förvilla hans förstånd eller falskheten snärja hans själ.  Ty uselheten söker illvilligt fläcka ned det sköna, och begärets konster fördärvar ett ondskesfullt sinne.   När han dog hade han på kort tid levat länge". 

Guds nådefullhet och barmhärtighet mot den rättfärdige; behagade att ta honom till sig; in i Faders eviga gemenskap, där människan har sitt ursprung. Människans bortvändhet från Hans Majestäts närvaro; där all ondska finns, förvillar hans förstånd från sanningens ljus.  Falskheten vill snärja våra dyrbara själar från tronsvila i våra hjärtan. Uselheten vill fläcka ned själens skönhet och köttets begärliga lockelser fördärva och tillintetgöra ett ondskefullt människosinne. 

1 Mos. 5:24: "Henok levde i gemenskap med Gud. Sedan fanns han inte mer, ty Gud tog honom härifrån".
Jesus Syraks bok. 44:16:  "Henok behagade Herren och togs härifrån, en maning till omvändelse för kommande släkten".   Henoks liv och livsföring en god förbild inför det kommande människosläktet; det finns en möjlighet att behaga Hans Majestäts hjärta.
Jesus Syraks bok. 49:14:  "Ingen har skapats på jorden lik Henok; så blev han ju också tagen härifrån".

Henok hade fått delaktighet av sin Faders hjärta; vår eniga gemenskap gör att jag Herren din Gud, kan taga dig ; Hanok; bort från denna jord.

Hebr. 11:5:  "I tro togs Henok härifrån så att han inte behövde se döden.  

Man fann honom inte mer, ty Gud hade tagit honom härifrån.  Dessförinnan fick han vittnesbördet att han hade funnit nåd hos Gud.

Guds nåd är varje dag ny; människans liv kan finna denna nåd från Gud.

Salomos Vishet. 4:14-16:  "Hans själ behagade Herren, därför fick den undkomma ondskan så snart.   Men människorna som såg det utan att förstå det och inte besinnande detta.

Att hans utvalda får nåd och barmhärtighet och att han kommer till sina heliga ---.   Dessa gudlösa som lever skall få sin dom av den rättfärdige som dött, den tidigt bortgångne skall döma den som grånat i orättfärdighet".  

Den rättfärdiges själ är Herren till behag; Herrens behag till en rättfärdig själ ger ett beskydd från treenigheten.

I treenigheten finns ingen ondskefullhet; ty i hans helighet finns ingen delaktighet av all ondska.

Hans utvalda; hans egendomsfolk; blir delaktiga av Hans Majestäts nåd och barmhärtighet.

Guds dom vilar över de gudlösas själar; som ingen bot och bättring söker i ord och gärningar.

Salomos Vishet. 4:17-18:  "De ska se de vises död utan att förstå vad Herren beslutat om honom eller varför han tog honom i sitt beskydd.  De skall se det med förakt, men Herren skall skratta åt dem". 

Psalm. 2:4:  "Han som tronar i himlen ler, Herren ser på dem med löje".

Psalm. 59:9:  "Men du, Herre, ler åt dem, du ser med löje på folken".

Ord. 1:26:  "Därför skall jag skratta när olyckan drabba er, jag skall hånle när det fasansfulla kommer".

De gudlösa förstår inte Guds eviga rådslut om den vises död.

Han ser med föraktfullt sinne mot Guds beslut, men Herren skrattar åt deras dårskap.

Gud själv; universiums Herre, sitter på sin himmelska tron och ler med ett löje på folken.

Salomos Vishet.  4:19-20:  "Eteråt skall de bli eländiga kavader, till spott och spe bland de döda i evighet. Ty han skall slå dem till marken och förstumma dem, han skall rycka undan fotfästet för dem och tillintetgöra dem helt.

I kval skall de leva, och minnet av dem skall utplånas.  Darrande skall de komma när deras synder räknas samman, och deras lagbrott skall anklaga och överbevisa dem".

Jesaja. 14:9:  "Nere i dödsriket blir det rörelse när man ser dig komma. Skuggorna väcks ur sin dvala, jordens härskare.  Folkens alla kungar måste resa sig från sina troner".

Jesaja. 66:24:  "Man skall gå ut och beskåda liken efter dem förbröt sig mot mig: maskarna i dem skall aldrig dö och elden aldrig slockna.  Denn synen blir en fasa för alla".

 


  

  
Det här inlägget går inte att kommentera.

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< December 2013 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se