Alla inlägg under juli 2012

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 juli 2012 17:51

                                                  

        GODS OCH GULD.

              Predikaren. 5:9-

              9.  Den som älskar pengar blir aldrig mätt på pengar, och den som älskar rikedom får aldrig nog.

                   Även detta är tomhet.

              Penningbegärets budskap är att JAG aldrig blir helt tillfredsställd med att längta och söka efter

              rikedomar.  Visheten säger det är tomheten, som du tillfredsställer, med dina rikedomar.

             10.  Ju större förmögenhet, desto fler som tär på den.

                    Vilken glädje ger den ägaren annat än ögats glädje?

                    Äger man som individ en större förmögenhet, desto fler vill äga den.

                    Du kan med ögats glädje beskåda, din förmögenhet, men aldrig fullt ut göra nytta av den. 

              11.  God är arbetarens sömn, han må äta litet eller mycket, men den rikes överflöd ger honom

                    ingen ro att sova.

                    Det finns ett aktuellt ordspråk som säger: "Att ha lite och vara vid god hälsa."

                    Den rikes överflöd säger att jag äger mer än vad jag själv har nytta utav, att leva för.  

                    Den rikes överflöd, öppnar upp för sömnlösheten, och dess personlighet.

                    Sömnlöshetens syfte är att föda fram oron, otryggheten och osäkerheten i dens liv,

                    som lever utav, detta överflöd av rikedomar.

                12.  Jag har sett något ont och plågosamt under solen: hopsparad rikedom blir sin ägares olycka.

                13.  Trots hans tunga arbete går rikedomen förlorad, och får han då en son har han inget att

                       ge honom.

                14.  Lika naken som han kom till världen går han åter bort; så som han kom, så skall han gå. 

                       Ingenting får han ta med sig på färden av allt vad han med möda har förvärvat.

                15.  Ja, detta är något ont och plågsamt; sådan han kom får han gå härifrån.

                       Vad har han för glädje av sin strävan efter vind?

                16.  Alla hans dagar är mörker och sorg, djupaste missmod, sjukdom och förbittring. 

Av Jan-Owe Ahlstrand - 20 juli 2012 07:11

                                                  

      VAKTA DIN TUNGA!!

        Vakta din tunga för ofruktbart tal, som i själva verket, inte är dig själv och andra till någon nytta. 

        Predikaren. 5:1-6:

        1.  Var inte för snar att tala, säg ingenting förhastat inför Gud -- han är i himlen och du på jorden.

             Låt därför dina ord vara få.

             Att tänka först och sedan tala ut det du, innan har tänkt att tala.

        2.  Drömmar föds av mycket arbete, dåraktighet av mycket prat.

             Dåraktigheten är en god samarbetspartner med en fladdrande tunga, som talar först och tänker sedan.

             En behärskad och fullkomlig tunga har ingen längtan och vilja att samarbeta med Dåraktigheten.

        3.  När du ger Gud ett löfte, så dröj inte att infria det, han har inte fördrag med dårar; håll alltså

             vad du lovar!!

             Att handla på ett dåraktigt sätt behagar Dåraktigheten, är att inte vara trovärdig i sitt handlingssätt,

             när man ger Gud ett löfte, men inte gör det man har lovat att göra.

        4.  Bättre ingenting lova än lova och ingenting hålla.

             Att ha ett sådant handlingssätt är att underordna sig Visheten, istället för själva Dåraktigheten.

        5.  Låt inte din tunga förleda dig till synd, och säg inte till Guds sändebud: "Det var ett misstag!"

             Låt inte dina ord dra Guds vrede över dig, så att han förstör allt vad du har gjort.

             När jag säger en sak och inte håller fast vid vad jag säger att göra, då kan min tunga förleda

             mig till att göra en synd.  Att komma med en ursäkt: "Det var ett misstag".

             En trovärdig och pålitlig tunga, uttrycker sig inte på ett sådant sätt, med att komma med ursäkter.

             En sådan tunga är en fullkomlig tunga, som behagar Guds egna hjärta, den för dig närmare

             hans barmhärtiga och ödmjuka hjärta.

             En tunga som förleder dig till att synda, en ofullkomlig tunga öppnar upp för Guds vredesdom.

        6.  Mitt i alla drömmar, all tomhet, alla ord: Frukta Gud!

             Att frukta Gud: är att göra hans vilja och hålla hans budord, det är bättre än alla drömmar,

             all tomhet och onyttigt tal, med en massa innehållslösa ord som inget ger utav bestående värde i              

             nuläget och inför vår framtid av vårt liv.

                                                  

          MAKTMISSBRUK AV LAG OCH RÄTT.

          Predikaren. 5:7-8:

          7-8.   Om du i din del av landet ser den fattige förtryckas och lag och rätt förtrampas, bli inte

             förvånad; den ene makthavaren bevakar den andre, och över dem sitter flera med makt.

             En sådan nation är en förebild på en diktaturstat av ett kontrollstyre av olika makthavare.

             Dessa makthavare kontrollerar varandra i ett sådant nationellt kontrollstyre av olika makthavare.

             Den fattige blir förtryckt och saknar ett människovärde som individ.

             Barmhärtigheten, Omtänksamheten och omsorgen över den svaga människan, saknas helt i detta

             samhälle.  Egoismen, självupptagenheten, självgodheten och Jag-Behovet, blommar ut i

             sin fulla utblomning.

             En diktaturstat är grundat på ett nationellt kontrollsystem, stiftar alltid sina egna lagar och

             paragrafer utifrån sitt egna självvalda tankesystem, sig själva till behag.          


     

            


Av Jan-Owe Ahlstrand - 19 juli 2012 08:04

                                                  

                                    ETT JAGANDE EFTER VIND.


        Predikaren. 4:1-3.

        1.  Vidare såg jag alla de våldsdåd som begås under solen:  

             De förtryckta gråter, men ingen tröstar dem, förtryckaren övar våld mot dem

             men ingen hjälper dem.

             Det är inget nytt som sker under solen, det som inträffade förut, det sker även i vår nuvarande värld,

             ibland vårt egna folk och vårt samhälle.

             Omsorgen, barmhärtigheten, omtänksamheten med dess personligheter, saknas där det finns förtryck,

             egoism, självupptagenhet, självgodhet och där Jag-Behovet blommar ut i sin fulla utblomning.

         2. Jag sade:  De döda, som redan gått bort, är lyckligare än de levande, som ännu är i livet.

         3.  Men lyckligast är den som ännu inte är till, den som sluppit se allt det onda som sker under solen.  

         Predikaren.  4:4.

         4.  Jag såg att all strävan och all framgång bottnar i den enes AVUND mot den andre.

              Även detta är tomhet, ett jagande efter vind. 

              Denna avundsjuka har förföljt hela människosläktet alltsedan, brodermordet mellan Abel och

              Kain.

          1. Moseboken. 4:3-7.

          3.   En gång frambar Kain en offergåva till Herren av markens gröda.

          4.   Abel frambar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin hjord.

                Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva.

          5.   Men inte på Kain och hans gåva. Då blev Kain vred, och sänkte blicken.

          6.   Herren sade till Kain: "Varför är du vred, och varför sänker du blicken?

          7.   Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken, men om du inte handlar rätt ligger synden vid

                dörren. Dig skall den åtrå, men du skall råda över den.     

                Abel offrade ett felfritt offer, eftersom han hade ett hjärta efter Guds egna hjärta.

                Kain saknade ett sådant hjärta som behagade Guds hjärta, eftersom han offrade ett felaktigt offer 

                inför Guds ansikte.

                Han blev tillrättavisad av Gud själv, att han skulle råda över synden: sin vrede och avundsjuka,

                eftersom hans offer inte behagade Gud med välbehag. 
            

       

Av Jan-Owe Ahlstrand - 14 juli 2012 06:33

                                                  

          ALLT HAR SIN TID.

 

        Predikarens författare talar tydligt om för oss, tidens betydelse för allt som sker under solen. 

 

        Predikaren. 3:1-8:

 

        1.  Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen.

 

        2.  En tid för födelse; en tid för död.

En tid att plantera; en tid för att rycka upp.

 

        3.  En tid att dräpa; en tid att läka.

En tid att riva ned; en tid att bygga upp.

 

        4.  En tid att gråta; en tid att le.

En tid att sörja; en tid att dansa.

 

       5.   En tid att kasta stenar; en tid att samla stenar.

             En tid att ta i famn; en tid att avstå från famntag.

 

        6.  En tid att skaffa; en tid att mista.

En tid att spara; en tid att kasta.

 

        7.  En tid att riva sönder; en tid att sy ihop.

En tid att tiga; en tid att tala.

 

         8. En tid älska; en tid att hata.

En tid för krig; en tid för fred.

 

          Predikaren. 3:14-15.

 

          14.   Jag vet att vad Gud gör består för alltid, ingen kan lägga något därtill,

                  ingen kan dra något därifrån.

                  Så handlar Gud för att man skall bäva inför honom.

 

           15.  Det som är har redan varit, det som kommer har redan funnits, Gud letar åter fram det flydda.


                                  

  

Av Jan-Owe Ahlstrand - 12 juli 2012 08:42

                                              SALOMO BER TILL HERREN OM VISHET.


            Första Konungaboken. 3:5-14.

            5.  I Givon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten.

            Gud sade: "Be om vad du vill. Jag skall ge dig det."

             6.  Salomo svarade: "Du visades stor godhet mot din tjänare David, min far, eftersom han levde troget,

            rättfärdigt och redligt inför dig.  Och du har hållit fast vid denna stora godhet och gett honom en son

            som nu sitter på hans tron.

             7.  Det är du, Herre, min Gud, som har gjort mig till kung efter min far David, och här står jag nu ung

             och oerfaren.

             8.  Mitt i det folk som du har utvalt, ett folk så stort, talrikt att det inte kan räknas.

             9.  Ge din tjänare ett lyhört sinne, så at jag kan skiparätt åt ditt folk och skilja mellan gott och ont.

             Vem skulle annars kunna döma över ditt väldiga folk?"

             10.  Denna bön behagade Herren, de gladde honom att Salomo bad om detta.

             11.  Gud sade: "Eftersom du bad om detta och inte om ett långt liv eller om rikedom och inte heller

             om dina fienders död utan bad om gåvan att utskilja vad som är rätt.

             12.  Så uppfyller jag nu din bön och och gör dig VISARE och mer INSIKTSFULL ÄN NÅGON HAR VARIT FÖRE 

             DIG ELLER KOMMER ATT BLI EFTER DIG.

             13.  Också det som du inte har bett om ger jag dig, rikedomoch ärai alla dina dagar, mer än vad

             någon annan kung har haft.

             14.  Och om du vandrar mina vägar och rättar dig efter mina bud och stadgar, så som din far David gjorde,

             skall jag ge dig ett långt liv.   

             Här nedan talas det om den visdom som Gud skänkte honom, för att dela med till sitt utvalda folk, Israel.

             I Ordspråksboken: Salomos ordspråk, talas om den vises personlighet och karaktär, om hur han

             lever ut sitt jordnära liv ibland sina medmänniskor under sitt jordeliv, som människa.

             Ordspråksboken. 10:14A:  Den Vise sparar sin kunskap.

             Ordspråksboken. 12:18B:  Den Vises tal ger läkedom.

             Ordspråksboken. 13:14A:  Vad den Vise lär ut är en källa till liv.

             Ordspråksboken. 14:16A:  Den Vise fruktar och skyr det onda.

             Ordspråksboken. 15:2A:    Den Vises tal flödar över av kunskap.

             Ordspråksboken. 15:7A:    Den Vises ord sprider kunskap.

             Ordspråksboken. 16:23:    De Vises tankar gör hans tal klokt och hans ord övertygande.

                  

               

Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 juli 2012 21:41

                                                  
                                                 
                                                  
             

                                                  
                   DEN KLOKE.


               Ordspråksboken talar tydligt om den kloke som fått sin klokhet från Visheten som sin källa.

               Ordspråksboken.  10:1A:     En klok son är sin fars glädje.

               Ordspråksboken.  10:8A:     En klok man lyssnar på förmaningar.

               Ordspråksboken.  10:13A:   Vishet finns på en klokes läppar.

               Ordspråksboken.  10:19B:   Klok den som tyglar sin tunga.

               Ordspråksboken.  10:23B:   Den kloke handlar vist.

               Ordspråksboken.  11:12B.   En klok man tiger.

               Ordspråksboken.  12:15B:   Klok den som lyssnar på råd.

               Ordspråksboken.  13:1A:    En klok son älskar fostran.

               Ordspråksboken.  13:20A:  Den vistas bland kloka blir klok.

               Ordspråksboken.  14:3B:    De klokas tunga är deras skydd.

               Ordspråksboken.  14:6B:    För den kloke är kunskapen lätt att nå.

               Ordspråksboken.  14:8A:    Den klokes Vishet är att känna rätta vägen.

               Ordspråksboken.  14:18B:  Den kloke bär kunskapens krona.

               Ordspråksboken.  14:33A:  I den klokes bröst finner Visheten ro.

               Ordspråksboken.  15:5B:    Klok den som låter sig tuktas.

               Ordspråksboken.  15:14A:  En klok man söker kunskap.

               Ordspråksboken.  15:20A:  En  klok son är sin fars glädje.

               Ordspråksboken.  15:24A:  Den kloke vandrar uppåt på livets väg.

               Ordspråksboken.  16:14:    Kungens vrede bådar död, men en klok man kan stilla den.

               Ordspråksboken.  17:24A:  Den kloke har visheten för ögonen.

               Ordspråksboken.  18:15A:  Den kloke samlar kunskap.

               Ordspråksboken.  21:11B:  Undervisas den kloke tar han lärdom.

               Ordspråksboken.  22:3A:   Den kloke ser faran och tar skydd.                


Av Jan-Owe Ahlstrand - 11 juli 2012 07:22

                                                           PSALM.  119.


               Herrens lag:   Psalm. 119:1-8.

               Lydnad för Herrens lag:   Psalm: 119:9-16.

               Lycka i Herrens lag:  Psalm:  119:17-24.

               Föresats att lyda Herrens lag:  

Psalm:  119:25-32.

               En bön om förstånd:   Psalm: 119:33-40.

               Förtröstan på Herrens lag:  

Psalm:  119:41-48.

               Tillit till Herrens lag:  Psalm:  119:49-56.

               Hängivenhet för Herrens lag:   Psalm:  119:57-64.

               Värdet av Herrens  lag:  Psalm:  119:65-72.

               Rättvisan i Herrens lag:  Psalm:  119:73-80.

               En bön om befrielse:  Psalm:  119:81-88.

               Tro på Herrens lag:  Psalm: 119:89-96.

               Kärlek till Herrens lag: 

Psalm: 119:97-104. 

               Ljus från Herrens lag:  Psalm: 119:105-112.

               Trygghet i Herrens lag: 

Psalm:  119:113-120.

               Lydnad för Herrens lag: 

Psalm:  119:121-128.

               Lust att lyda Herrens lag: 

Psalm:  119:129-136.

               Rättvisan i Herrens lag: 

Psalm:  119:137-144.

               En bön om räddning: 

Psalm:  119:145-152.

               En begäran om hjälp: 

Psalm:  119:153-160.

               Hängivenhet för Herrens lag:  Psalm:119:161-168.

               En bön om hjälp:  Psalm:119:169-176.             

Av Jan-Owe Ahlstrand - 10 juli 2012 20:15

                                                  EN FULLKOMLIG TUNGA.


            Kung Salomons ordspråk talar om för oss utifrån visheten, som tillhör Guds fullkomlighet, hur

            denna tunga, lever ut sin personlighet och karaktär i olika livssituationer av livet.

            Ordspråksboken. 10:11B:   Den rättfärdiges ord är en källa till liv.

            Ordspråksboken. 10:13A:  Vishet finns på den  klokes läppar.

            Ordspråksboken. 10:19B:   Klok den som tyglar sin tunga.

            Ordspråksboken. 10:20A:   Rent silver är den rättfärdiges tal.

            Ordspråksboken. 10:21A:   Den rättfärdiges ord vägleder många.

            Ordspråksboken. 10:31A:   Den rättfärdiges tal flödar över av Vishet.

            Ordspråksboken. 10:32A:  Den rättfärdige vet att lägga sina ord.

            Ordspråksboken. 11:12B:  En klok man tiger.

            Ordspråksboken. 12:6B:    De rättrådigas tal ger räddning.

            Ordspråksboken. 12:14A:  Vad munnen talar mättar mannen.

            Ordspråksboken. 12:18B:  Den vises tal ger läkedom.

            Ordspråksboken. 12:19A:  Sanna ord består för alltid.

            Ordspråksboken. 12:25B:  Ett vänligt ord muntrar upp.

            Ordspråksboken. 13:2A:    Vad munnen talar kan ge god näring.

            Ordspråksboken. 13:3A:    Den som vaktar sin tunga räddar livet.

            Ordspråksboken. 14:3A:    De klokas  tunga är deras skydd.

            Ordspråksboken. 15:1A:    Mjukt svar stillar vrede.

            Ordspråksboken. 15:2A:    De vises tal flödar över av kunskap.

            Ordspråksboken. 15:4A:    Läkande ord är ett livets träd.

            Ordspråksboken. 15:7A:    Den vises ord sprider kunskap.

            Ordspråksboken. 15:28A:  Den rättfärdige tänker innan han svarar.

            Ordspråksboken. 16:23:    Den vises tankar gör hans tal klokt och hans ord övertygande.

            Ordspråksboken. 16:24A:  Vänliga ord är som honung.

            Ordspråksboken. 18:21:    Tungan har makt över både liv och död, de som kan tygla den får njuta

                                                  
  dess frukt.

            Ordspråksboken.  29:20:    Ser du en som pratar i tid o otid, det är mer hopp om en dåre. 

                                                  


        

                

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
13
14
15
16
17
18
19 20 21
22
23
24
25
26
27
28 29
30 31
<<< Juli 2012 >>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se